soit-sk

SOIT

soit-sk

soit-sk on GitHub

Members

lkundrak katkad rplnt humaton hanecak yak666 michal-josef-spacek mnagy hacxman zufanka ricco386 mmahut

42 scrapers

Ruby
errored excused_absence_requests_of_slovak_parliament_memb
Excused absence requests of Slovak parliament members
Python
errored statistics_of_traffic_accidents
Statistics of traffic accidents
Perl
errored brno_sever_uredni_deska
Brno-Sever - Úřední deska
Python
errored scraper-shmu-observations
Environment observation data from SHMU
Python
errored slovakia_post_codes
Scraper for slovak mail service post codes.
brno_sever_procurements
Statutární město Brno, městská část Brno-sever - Veřejné zakázky
firebrno
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Seznam událostí
scraper-sk_company_register
sk_company_register
errored vyberove_konania_ms_sr
Zoznam Výberových konaní na MS SR
slovakia_parliament
Slovak parliament session transcripts database
objednavky_faktury_a_zmluvy_prokuratur_sr
Objednávky, faktúry a zmluvy prokuratúr SR
brno_sever_law_106
Brno-Sever - Poskytované informace ze zákona č. 106/1999 Sb.
brno_sever_severnik
Brno-Sever - Severník
brno_subsidized_organizations_of_brno_city
Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno a obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna
brno_sever_usneseni_rady
Brno-Sever - Aktuální usnesení rady
brno_sever_departments
Brno-Sever - Odbory
brno_average_daily_water_consumption_in_liters
Average daily water consumption in Brno
brno_sever_earthworks
Brno-Sever - Výkopové práce
brno_sever_people
Brno-Sever - Adresář
brno_vodne_stocne
Vodné a stočné v městě Brně
morph-crime-in-sk
errored zmluvy_bratislava
Prehlad dokumentov z casti Zmluvy webu hl. mesta Bratislava
errored rokovaniask
Agenda from Slovak government meetings.
brno_scrapers
List of scrapers for Brno.
avalanche
Avalanche statistics in SR
errored montain-rescue-service-deaths
Static about death in Slovak mountains from Slovak mountains rescue service.
errored siemens-sk-utilities-scraper
data about utilities (public ligting, etc.) managed by Siemens in some Slovak municipalities
errored statistics_of_traffic_accidents_all
Statistics of traffic accidents
errored bratislava_agreements
Bratislava agreements
errored nehnutelny_majetok_statu_v_sprave_riadenych_organizacii
Evidencia nehnuteľného majetku štátu v správe riadených organizácií kapitoly MF SR
errored czech_republic_post_codes_2007
Databáze PSČ - stav k 1. červenci 2007

zaloudek.kabel1.cz, www.sever.brno.cz, es.wikipedia.org

errored brno_doc
Brno - Dokumenty města
errored brno_government_people
Členové Zastupitelstva města Brna
brno_harmonogram_svozu_odpadu
Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu
errored firebrno_shortcuts
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Používané zkratky
brno_sever_procurements_old
Brno-Sever - Veřejné zakázky 2011-2012
bratislava_faktury
A fist cut at PDF scraping
brno_councillors_retrieval
Brno Councillors Retrieval
errored dusevne_vlastnictvo
Rozhodnutia súdov SR o dusevnom vlastnictve
errored patenty_-_upv
errored trademarks_-_upv_sk
Trademarks - UPV SK
errored digitalne_mesto
Povinné zverejňovanie: faktury, objednavky, zmluvy