soit-sk / vyberove_konania_ms_sr

Zoznam Výberových konaní na MS SR


This is a scraper that runs on Morph.

lubosko 11. Zoznam Výberových konaní na MS SR
Pre projekt otvorenesudy.sk (alebo aj iné) sú zaujímavé údaje o výberových konaniach na MS SR:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Zoznam-vyberovych-konani.aspx
Príklad záznamu:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Detail-vyberoveho-konania.aspx?Ic=2993
t.j. okrem nejakého ID a pár metaúdajov treba scrapovať aj odkazy na PDF (znenie vyhlásenia konania, zápisnica konania - ak sú k dispozícii).

Contributors lkundrak katkad yak666

Last run failed with status code 2.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Error removing intermediate container 03dfed3d498b: Driver aufs failed to remove root filesystem 03dfed3d498bc756be5a027f6e20367b01238d012e68a91b0b94dcd960838d6b: rename /var/lib/docker/aufs/mnt/8eb32c95f5166b133544813b854acbffd053fb6fed0708626e8b3de272bbeab7 /var/lib/docker/aufs/mnt/8eb32c95f5166b133544813b854acbffd053fb6fed0708626e8b3de272bbeab7-removing: device or resource busy Error removing intermediate container 03dfed3d498b: No such container: 03dfed3d498bc756be5a027f6e20367b01238d012e68a91b0b94dcd960838d6b -----> Perl/PSGI app detected -----> Bootstrapping cpanm Successfully installed App-cpanminus-1.7043 1 distribution installed -----> Installing dependencies Successfully installed HTML-Tagset-3.20 Successfully installed HTML-Parser-3.72 Successfully installed Try-Tiny-0.28 Successfully installed Test-Fatal-0.014 Successfully installed HTML-Tree-5.03 Successfully installed DBI-1.636 Successfully installed DBD-SQLite-1.54 Successfully installed Test-Pod-1.51 Successfully installed JSON-2.90 Successfully installed Sub-Uplevel-0.2800 Successfully installed Test-Exception-0.43 Successfully installed Database-DumpTruck-1.2 Successfully installed HTTP-Date-6.02 Successfully installed URI-1.71 Successfully installed IO-HTML-1.001 Successfully installed Encode-Locale-1.05 Successfully installed LWP-MediaTypes-6.02 Successfully installed HTTP-Message-6.11 Successfully installed HTTP-Cookies-6.03 Successfully installed HTML-Form-6.03 Successfully installed Net-HTTP-6.13 Successfully installed WWW-RobotRules-6.02 Successfully installed HTTP-Negotiate-6.01 Successfully installed File-Listing-6.04 Successfully installed HTTP-Daemon-6.01 Successfully installed libwww-perl-6.25 Successfully installed WWW-Mechanize-1.84 Successfully installed Net-SSLeay-1.81 Successfully installed Mozilla-CA-20160104 Successfully installed IO-Socket-SSL-2.047 Successfully installed LWP-Protocol-https-6.07 31 distributions installed -----> Installing Starman Successfully installed ExtUtils-Config-0.008 Successfully installed ExtUtils-Helpers-0.026 Successfully installed ExtUtils-InstallPaths-0.011 Successfully installed Test-Harness-3.38 Successfully installed Module-Build-Tiny-0.039 Successfully installed Net-Server-2.008 Successfully installed Data-Dump-1.23 Successfully installed File-ShareDir-Install-0.11 Successfully installed Devel-StackTrace-2.02 Successfully installed Devel-StackTrace-AsHTML-0.15 Successfully installed HTTP-Tiny-0.070 (upgraded from 0.025) Successfully installed Filesys-Notify-Simple-0.12 Successfully installed Stream-Buffered-0.03 Successfully installed CPAN-Meta-YAML-0.018 (upgraded from 0.008) Successfully installed JSON-PP-2.27400 (upgraded from 2.27202) Successfully installed CPAN-Meta-2.150010 (upgraded from 2.120921) Successfully installed Module-Build-0.4222 (upgraded from 0.4003) Successfully installed WWW-Form-UrlEncoded-0.24 Successfully installed Hash-MultiValue-0.16 Successfully installed POSIX-strftime-Compiler-0.42 Successfully installed Apache-LogFormat-Compiler-0.35 Successfully installed Test-SharedFork-0.35 Successfully installed IO-Socket-IP-0.39 Successfully installed Test-TCP-2.17 Successfully installed Class-Inspector-1.31 Successfully installed File-ShareDir-1.102 Successfully installed Cookie-Baker-0.07 Successfully installed HTTP-Headers-Fast-0.21 Successfully installed Cpanel-JSON-XS-3.0231 Successfully installed JSON-MaybeXS-1.003009 Successfully installed Test-Deep-1.126 Successfully installed HTTP-MultiPartParser-0.01 Successfully installed HTTP-Entity-Parser-0.19 Successfully installed Plack-1.0043 Successfully installed HTTP-Parser-XS-0.17 Successfully installed Starman-0.4014 36 distributions installed -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Error removing intermediate container 03dfed3d498b: No such container: 03dfed3d498bc756be5a027f6e20367b01238d012e68a91b0b94dcd960838d6b Injecting scraper and running... Can't call method "value" on an undefined value at scraper.pl line 154. 31.12.2017 31.05.2017 30.04.2017 27.04.2017 26.04.2017 25.04.2017 21.04.2017 20.04.2017 20.04.2017 13.04.2017 13.04.2017 13.04.2017 13.04.2017 13.04.2017 13.04.2017 13.04.2017 11.04.2017 10.04.2017 07.04.2017 07.04.2017

Data

Downloaded 3 times by jakubcevela MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.67 MB) Use the API

rows 10 / 1418

Datum_uzavierky Miesto_konania Miesto_vykonu_prace Obec Organizacia PSC Pozicia Priebeh_konania Stav Tel_cislo Termin_konania Ulica_cislo_ulice Utvar_popis Vyhlasenie_konania Zlozenie_komisie Zapisnica_konania Zvukovy_zaznam_konania
20.02.2015
Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, Prešov
Prešov
Krajský súd v Prešove
080 01
Sudca
Aktuálne výberové konanie
051/7094111
13.04.2015
Hlavná 22
1. JUDr. Kovaľová Anna 2. JUDr. Világiová Gabriela 3. JUDr. Straka Peter 4. JUDr. Bartakovič Andrej 5. piaty člen bude zvolený Sudcovskou radou pri Krajskom súde v Prešove
18.08.2014
Zrušené výberové konanie
Okresný súd Malacky, Mierové námestie 10, 901 19 Malacky
Malacky
Okresný súd Malacky
901 19
Sudca
Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul
034/772 22 41
29.09.2014
Mierové nám. 10
Okresný súd Malacky
05.08.2014
Bratislava, Župné námestie 13
Ministerstvo spravodlivosti SR
Hlavný štátny radca v odbore justičnej spolupráce v trestných veciach a európskych záležitostí
Ukončené výberové konanie
Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach a európskych záležitostí, sekcia medzinárodného práva
31.05.2012
Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Okresný súd Liptovský Mikuláš
031 33
Sudca
V zmysle vyhlášky MS SR č. 483/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších zmien a doplnkov
Ukončené výberové konanie
044/552 20 21
16.07.2012
Tomášikova 5
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Igor Burger, JUDr. Martin Bargel, JUDr. Ivana Nemčeková, Mgr. Slavomíra Mlynarčíková.
01.05.2012
Okresný súd Bratislava II
Okresný súd Bratislava II
Hlavný referent-asistent senátu , 2 voľná miesta
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Bratislava II
08.12.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
hlavný referent - súdny tajomník
Ukončené výberové konanie
08.12.2011
Okresný súd Svidník
Okresný súd Svidník
hlavný referent - personalista
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Svidník
21.09.2011
Okresný súd Malacky
odborný radca - vyšší súdny úradník
Ukončené výberové konanie
07.07.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
odborný referent - asistent senátu
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Malacky
07.07.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
odborný radca - vyšší súdny úradník
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Malacky

Statistics

Average successful run time: about 3 hours

Total run time: 5 days

Total cpu time used: 3 minutes

Total disk space used: 1.76 MB

History

 • Manually ran revision b28ef3bb and failed .
  20 records added in the database
 • Manually ran revision 0ce8bb1b and failed .
  7 records added, 1391 records updated in the database
 • Manually ran revision 60fb6034 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 60fb6034 and completed successfully .
  1373 records added, 1284 records removed in the database
  1512 pages scraped
 • Manually ran revision 60fb6034 and failed .
  71 records added, 51 records removed in the database
  88 pages scraped
 • Manually ran revision e4da1bc8 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e4da1bc8 and failed .
 • Manually ran revision 326cef96 and failed .
  53 records added, 15 records removed in the database
  60 pages scraped
 • Manually ran revision 326cef96 and failed .
  15 records added, 1 record removed in the database
  17 pages scraped
 • Manually ran revision 326cef96 and failed .
  75 records added, 1 record removed in the database
  83 pages scraped
 • Manually ran revision 326cef96 and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Manually ran revision 326cef96 and completed successfully .
  1156 records added in the database
 • Manually ran revision 729ac44b and failed .
  1 record added in the database
 • Manually ran revision 81b1acb5 and failed .
  2 records added in the database
 • Manually ran revision 592b546f and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision b4c62c79 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 1f192bc7 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e54bf859 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e54bf859 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e54bf859 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Created on morph.io

Scraper code

Perl

vyberove_konania_ms_sr / scraper.pl