soit-sk / vyberove_konania_ms_sr

Zoznam Výberových konaní na MS SR


Contributors lkundrak katkad yak666

Last run failed with status code 2.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... [1G [1G-----> Perl/PSGI app detected [1G-----> Bootstrapping cpanm [1G Successfully installed App-cpanminus-1.7044 [1G 1 distribution installed [1G-----> Installing dependencies [1G Successfully installed HTML-Tagset-3.20 [1G Successfully installed HTML-Parser-3.72 [1G Successfully installed IO-HTML-1.001 [1G Successfully installed HTTP-Date-6.02 [1G Successfully installed URI-1.76 [1G Successfully installed LWP-MediaTypes-6.04 [1G Successfully installed Encode-Locale-1.05 [1G Successfully installed HTTP-Message-6.18 [1G Successfully installed HTTP-Cookies-6.04 [1G Successfully installed Net-HTTP-6.19 [1G Successfully installed File-Listing-6.04 [1G Successfully installed ExtUtils-Config-0.008 [1G Successfully installed ExtUtils-InstallPaths-0.012 [1G Successfully installed ExtUtils-Helpers-0.026 [1G Successfully installed Test-Harness-3.42 [1G Successfully installed Module-Build-Tiny-0.039 [1G Successfully installed IO-Socket-IP-0.39 [1G Successfully installed HTTP-Daemon-6.05 [1G Successfully installed Try-Tiny-0.30 [1G Successfully installed HTTP-Negotiate-6.01 [1G Successfully installed WWW-RobotRules-6.02 [1G Successfully installed libwww-perl-6.39 [1G Successfully installed Test-Fatal-0.014 [1G Successfully installed HTML-Tree-5.07 [1G Successfully installed HTML-Form-6.04 [1G Successfully installed WWW-Mechanize-1.91 [1G Successfully installed Net-SSLeay-1.88 [1G Successfully installed IO-Socket-SSL-2.066 [1G Successfully installed Mozilla-CA-20180117 [1G Successfully installed LWP-Protocol-https-6.07 [1G Successfully installed DBI-1.642 [1G Successfully installed DBD-SQLite-1.64 [1G Successfully installed Sub-Uplevel-0.2800 [1G Successfully installed Test-Exception-0.43 [1G Successfully installed JSON-4.02 [1G Successfully installed Test-Pod-1.52 [1G Successfully installed Database-DumpTruck-1.2 [1G 37 distributions installed [1G-----> Installing Starman [1G Successfully installed Test-SharedFork-0.35 [1G Successfully installed Test-TCP-2.20 [1G Successfully installed HTTP-Parser-XS-0.17 [1G Successfully installed File-ShareDir-Install-0.13 [1G Successfully installed Devel-StackTrace-2.04 [1G Successfully installed Devel-StackTrace-AsHTML-0.15 [1G Successfully installed HTTP-Headers-Fast-0.22 [1G Successfully installed HTTP-Tiny-0.076 (upgraded from 0.025) [1G Successfully installed Cookie-Baker-0.11 [1G Successfully installed Filesys-Notify-Simple-0.13 [1G Successfully installed Class-Inspector-1.36 [1G Successfully installed File-ShareDir-1.116 [1G Successfully installed Hash-MultiValue-0.16 [1G Successfully installed Stream-Buffered-0.03 [1G Successfully installed Test-Deep-1.128 [1G Successfully installed HTTP-MultiPartParser-0.02 [1G Successfully installed JSON-PP-4.04 (upgraded from 2.27202) [1G Successfully installed CPAN-Meta-YAML-0.018 (upgraded from 0.008) [1G Successfully installed CPAN-Meta-2.150010 (upgraded from 2.120921) [1G Successfully installed Module-Build-0.4229 (upgraded from 0.4003) [1G Successfully installed WWW-Form-UrlEncoded-0.26 [1G Successfully installed Cpanel-JSON-XS-4.12 [1G Successfully installed JSON-MaybeXS-1.004000 [1G Successfully installed HTTP-Entity-Parser-0.21 [1G Successfully installed POSIX-strftime-Compiler-0.42 [1G Successfully installed Apache-LogFormat-Compiler-0.35 [1G Successfully installed Plack-1.0047 [1G Successfully installed Data-Dump-1.23 [1G Successfully installed Net-Server-2.009 [1G Successfully installed Starman-0.4015 [1G 30 distributions installed [1G [1G-----> Discovering process types [1G Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... Can't call method "value" on an undefined value at scraper.pl line 154. 31.12.2019 04.09.2019 04.09.2019 04.09.2019 03.09.2019 03.09.2019 03.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 02.09.2019 31.08.2019 31.08.2019 31.08.2019 30.08.2019 30.08.2019 29.08.2019 28.08.2019 27.08.2019 27.08.2019 27.08.2019

Data

Downloaded 3 times by jakubcevela MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.71 MB) Use the API

rows 10 / 1456

Datum_uzavierky Miesto_konania Miesto_vykonu_prace Obec Organizacia PSC Pozicia Priebeh_konania Stav Tel_cislo Termin_konania Ulica_cislo_ulice Utvar_popis Vyhlasenie_konania Zlozenie_komisie Zapisnica_konania Zvukovy_zaznam_konania
20.02.2015
Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, Prešov
Prešov
Krajský súd v Prešove
080 01
Sudca
Aktuálne výberové konanie
051/7094111
13.04.2015
Hlavná 22
1. JUDr. Kovaľová Anna 2. JUDr. Világiová Gabriela 3. JUDr. Straka Peter 4. JUDr. Bartakovič Andrej 5. piaty člen bude zvolený Sudcovskou radou pri Krajskom súde v Prešove
18.08.2014
Zrušené výberové konanie
Okresný súd Malacky, Mierové námestie 10, 901 19 Malacky
Malacky
Okresný súd Malacky
901 19
Sudca
Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul
034/772 22 41
29.09.2014
Mierové nám. 10
Okresný súd Malacky
05.08.2014
Bratislava, Župné námestie 13
Ministerstvo spravodlivosti SR
Hlavný štátny radca v odbore justičnej spolupráce v trestných veciach a európskych záležitostí
Ukončené výberové konanie
Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach a európskych záležitostí, sekcia medzinárodného práva
31.05.2012
Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Okresný súd Liptovský Mikuláš
031 33
Sudca
V zmysle vyhlášky MS SR č. 483/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších zmien a doplnkov
Ukončené výberové konanie
044/552 20 21
16.07.2012
Tomášikova 5
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Igor Burger, JUDr. Martin Bargel, JUDr. Ivana Nemčeková, Mgr. Slavomíra Mlynarčíková.
01.05.2012
Okresný súd Bratislava II
Okresný súd Bratislava II
Hlavný referent-asistent senátu , 2 voľná miesta
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Bratislava II
08.12.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
hlavný referent - súdny tajomník
Ukončené výberové konanie
08.12.2011
Okresný súd Svidník
Okresný súd Svidník
hlavný referent - personalista
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Svidník
21.09.2011
Okresný súd Malacky
odborný radca - vyšší súdny úradník
Ukončené výberové konanie
07.07.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
odborný referent - asistent senátu
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Malacky
07.07.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
odborný radca - vyšší súdny úradník
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Malacky

Statistics

Average successful run time: about 3 hours

Total run time: 5 days

Total cpu time used: 3 minutes

Total disk space used: 1.77 MB

History

 • Manually ran revision b28ef3bb and failed .
  20 records added in the database
 • Manually ran revision b28ef3bb and failed .
  20 records added, 2 records removed in the database
 • Manually ran revision b28ef3bb and failed .
  20 records added in the database
 • Manually ran revision 0ce8bb1b and failed .
  7 records added, 1391 records updated in the database
 • Manually ran revision 60fb6034 and failed .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history