soit-sk / vyberove_konania_ms_sr

Zoznam Výberových konaní na MS SR


This is a scraper that runs on Morph.

lubosko 11. Zoznam Výberových konaní na MS SR
Pre projekt otvorenesudy.sk (alebo aj iné) sú zaujímavé údaje o výberových konaniach na MS SR:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Zoznam-vyberovych-konani.aspx
Príklad záznamu:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Detail-vyberoveho-konania.aspx?Ic=2993
t.j. okrem nejakého ID a pár metaúdajov treba scrapovať aj odkazy na PDF (znenie vyhlásenia konania, zápisnica konania - ak sú k dispozícii).

Contributors lkundrak katkad yak666

Last run failed with status code 2.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... -----> Perl/PSGI app detected -----> Bootstrapping cpanm Successfully installed App-cpanminus-1.7042 1 distribution installed -----> Installing dependencies Successfully installed HTML-Tagset-3.20 Successfully installed HTML-Parser-3.72 Successfully installed Try-Tiny-0.27 Successfully installed Test-Fatal-0.014 Successfully installed HTML-Tree-5.03 Successfully installed JSON-2.90 Successfully installed Sub-Uplevel-0.2600 Successfully installed Test-Exception-0.43 Successfully installed DBI-1.636 Successfully installed DBD-SQLite-1.50 Successfully installed Test-Pod-1.51 Successfully installed Database-DumpTruck-1.2 Successfully installed URI-1.71 Successfully installed IO-HTML-1.001 Successfully installed LWP-MediaTypes-6.02 Successfully installed Encode-Locale-1.05 Successfully installed HTTP-Date-6.02 Successfully installed HTTP-Message-6.11 Successfully installed HTTP-Daemon-6.01 Successfully installed HTTP-Negotiate-6.01 Successfully installed WWW-RobotRules-6.02 Successfully installed File-Listing-6.04 Successfully installed HTTP-Cookies-6.01 Successfully installed Net-HTTP-6.09 Successfully installed libwww-perl-6.15 Successfully installed HTML-Form-6.03 Successfully installed WWW-Mechanize-1.81 27 distributions installed -----> Installing Starman Successfully installed Test-Harness-3.36 Successfully installed ExtUtils-Config-0.008 Successfully installed ExtUtils-InstallPaths-0.011 Successfully installed ExtUtils-Helpers-0.026 Successfully installed Module-Build-Tiny-0.039 Successfully installed Test-SharedFork-0.35 Successfully installed IO-Socket-IP-0.38 Successfully installed Test-TCP-2.17 Successfully installed HTTP-Parser-XS-0.17 Successfully installed Net-Server-2.008 Successfully installed Data-Dump-1.23 Successfully installed File-ShareDir-Install-0.11 Successfully installed WWW-Form-UrlEncoded-0.23 Successfully installed Class-Inspector-1.28 Successfully installed File-ShareDir-1.102 Successfully installed JSON-PP-2.27400 (upgraded from 2.27202) Successfully installed Cpanel-JSON-XS-3.0217 Successfully installed JSON-MaybeXS-1.003008 Successfully installed Hash-MultiValue-0.16 Successfully installed Test-Deep-1.123 Successfully installed HTTP-MultiPartParser-0.01 Successfully installed Stream-Buffered-0.03 Successfully installed HTTP-Entity-Parser-0.18 Successfully installed Filesys-Notify-Simple-0.12 Successfully installed HTTP-Headers-Fast-0.20 Successfully installed POSIX-strftime-Compiler-0.42 Successfully installed Apache-LogFormat-Compiler-0.33 Successfully installed Cookie-Baker-0.07 Successfully installed HTTP-Tiny-0.068 (upgraded from 0.025) Successfully installed Devel-StackTrace-2.01 Successfully installed Devel-StackTrace-AsHTML-0.15 Successfully installed Plack-1.0042 Successfully installed Starman-0.4014 33 distributions installed -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/vyberove_konanie: 501 Protocol scheme 'https' is not supported (LWP::Protocol::https not installed) at scraper.pl line 25. https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/vyberove_konanie: 501 Protocol scheme 'https' is not supported (LWP::Protocol::https not installed) at scraper.pl line 25. https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/vyberove_konanie: 501 Protocol scheme 'https' is not supported (LWP::Protocol::https not installed) at scraper.pl line 25. https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/vyberove_konanie: 501 Protocol scheme 'https' is not supported (LWP::Protocol::https not installed) at scraper.pl line 25. Can't call method "value" on an undefined value at scraper.pl line 153.

Data

Downloaded 3 times by jakubcevela MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.65 MB) Use the API

rows 10 / 1391

Datum_uzavierky Miesto_konania Miesto_vykonu_prace Obec Organizacia PSC Pozicia Priebeh_konania Stav Tel_cislo Termin_konania Ulica_cislo_ulice Utvar_popis Vyhlasenie_konania Zlozenie_komisie Zapisnica_konania Zvukovy_zaznam_konania
20.02.2015
Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, Prešov
Prešov
Krajský súd v Prešove
080 01
Sudca
Aktuálne výberové konanie
051/7094111
13.04.2015
Hlavná 22
1. JUDr. Kovaľová Anna 2. JUDr. Világiová Gabriela 3. JUDr. Straka Peter 4. JUDr. Bartakovič Andrej 5. piaty člen bude zvolený Sudcovskou radou pri Krajskom súde v Prešove
18.08.2014
Zrušené výberové konanie
Okresný súd Malacky, Mierové námestie 10, 901 19 Malacky
Malacky
Okresný súd Malacky
901 19
Sudca
Výberové konanie prebieha - Termín na prihlásenie už uplynul
034/772 22 41
29.09.2014
Mierové nám. 10
Okresný súd Malacky
05.08.2014
Bratislava, Župné námestie 13
Ministerstvo spravodlivosti SR
Hlavný štátny radca v odbore justičnej spolupráce v trestných veciach a európskych záležitostí
Ukončené výberové konanie
Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach a európskych záležitostí, sekcia medzinárodného práva
31.05.2012
Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš
Okresný súd Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Okresný súd Liptovský Mikuláš
031 33
Sudca
V zmysle vyhlášky MS SR č. 483/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších zmien a doplnkov
Ukončené výberové konanie
044/552 20 21
16.07.2012
Tomášikova 5
JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Igor Burger, JUDr. Martin Bargel, JUDr. Ivana Nemčeková, Mgr. Slavomíra Mlynarčíková.
01.05.2012
Okresný súd Bratislava II
Okresný súd Bratislava II
Hlavný referent-asistent senátu , 2 voľná miesta
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Bratislava II
08.12.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
hlavný referent - súdny tajomník
Ukončené výberové konanie
08.12.2011
Okresný súd Svidník
Okresný súd Svidník
hlavný referent - personalista
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Svidník
21.09.2011
Okresný súd Malacky
odborný radca - vyšší súdny úradník
Ukončené výberové konanie
07.07.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
odborný referent - asistent senátu
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Malacky
07.07.2011
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky
odborný radca - vyšší súdny úradník
Ukončené výberové konanie
Okresný súd Malacky

Statistics

Average successful run time: about 3 hours

Total run time: 5 days

Total cpu time used: 3 minutes

Total disk space used: 1.73 MB

History

 • Manually ran revision 60fb6034 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 60fb6034 and completed successfully .
  1373 records added, 1284 records removed in the database
  1512 pages scraped
 • Manually ran revision 60fb6034 and failed .
  71 records added, 51 records removed in the database
  88 pages scraped
 • Manually ran revision e4da1bc8 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e4da1bc8 and failed .
 • Manually ran revision 326cef96 and failed .
  53 records added, 15 records removed in the database
  60 pages scraped
 • Manually ran revision 326cef96 and failed .
  15 records added, 1 record removed in the database
  17 pages scraped
 • Manually ran revision 326cef96 and failed .
  75 records added, 1 record removed in the database
  83 pages scraped
 • Manually ran revision 326cef96 and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Manually ran revision 326cef96 and completed successfully .
  1156 records added in the database
 • Manually ran revision 729ac44b and failed .
  1 record added in the database
 • Manually ran revision 81b1acb5 and failed .
  2 records added in the database
 • Manually ran revision 592b546f and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision b4c62c79 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 1f192bc7 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
 • Manually ran revision a2286d7b and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e54bf859 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e54bf859 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e54bf859 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Created on morph.io

Scraper code

Perl

vyberove_konania_ms_sr / scraper.pl