Contributors yak666 katkad

Last run failed with status code 1.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... Start or continue from id: 902984 Traceback (most recent call last): File "scraper.py", line 84, in <module> max_id = getMaxId() File "scraper.py", line 53, in getMaxId root = fetchHtml(overviewUrl) File "scraper.py", line 46, in fetchHtml html = scraperwiki.scrape(url) File "/app/.heroku/src/scraperwiki/scraperwiki/utils.py", line 31, in scrape f = urllib2.urlopen(req) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 127, in urlopen return _opener.open(url, data, timeout) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 410, in open response = meth(req, response) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 523, in http_response 'http', request, response, code, msg, hdrs) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 448, in error return self._call_chain(*args) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 382, in _call_chain result = func(*args) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 531, in http_error_default raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp) urllib2.HTTPError: HTTP Error 404: /registre/search.do

Data

Downloaded 5 times by jakubcevela bhazucha marfi MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (11.1 MB) Use the API

rows 10 / 55932

status owner_name name date_submitted international_classification application_no id document_no
21137
0
Zelmer; ul. Hoffmanowej 19; Rzeszów; PL
Zariadenie na krájanie potravinárskych výrobkov s mechanizmom zabezpečujúcim jeho náhodné zapnutie
2000-01-03
B26B25/00 B26D3/30 A47J17/02      Verzia MPT: 14
1-2000
1
2
SLOV CEBUNA, s. r. o.; M. R. Štefánika 71; 010 01 Žilina; SK
Spôsob výroby tekutej asfaltovej lepenky s obsahom celulózy
2000-11-17
C08L1/02 C08L95/00 E04D5/02 E04D11/00 C08L33/06 C08L63/00      Verzia MPT: 14
2-2000
2
283165
2
H. Lundbeck A/S; Ottiliavej 9; Valby-Copenhagen; DK
Spôsob výroby citalopramu a medziprodukty
1998-03-03
C07D307/87 A61K31/34      Verzia MPT: 14
3-2000
3
283309
2
VKR HOLDING A/S; Tobaksvejen 10; Soborg; DK
Pripevňovací veniec na tesniace pripevnenie stavebnej konštrukcie, ktorá prechádza strechou
1998-07-08
E04D13/14      Verzia MPT: 14
4-2000
4
286234
2
VKR HOLDING A/S; Tobaksvejen 10; Soborg; DK
Strešné okno s pripevňovacím vencom pre plášť parotesnej zábrany
1998-07-07
E04D13/14 E04B7/18      Verzia MPT: 14
5-2000
5
285912
2
YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED; P.O.Box 95; Rehovot; IL
Chimerický glykozylovaný proteín - sIL-6R/IL-6 a jeho analógy, DNA sekvencia, transformované cicavčie bunky obsahujúce DNA vektor, spôsob výroby chimerického proteínu, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie
1998-07-09
C12N15/62 C07K14/54 A61K38/20 C12N5/10 C07K14/715      Verzia MPT: 14
6-2000
6
287039
0
SMITHKLINE BEECHAM PLC; New Horizons Court; Brentford, Middlesex; GB
Farmaceutický prostriedok a jeho použitie
1998-07-07
A61K31/00      Verzia MPT: 14
7-2000
7
0
Melchior Martin Theodor; Neustrasse 50; Rehlingen; DE
Miesiace miešadlo miešacieho zariadenia
1997-11-20
B01F7/16 B28C5/12 B28C5/16 E04F21/08      Verzia MPT: 14
8-2000
8
0
IWKA PACUNION GmbH; Lorenzstrasse 6; Stutensee; DE
Spôsob zvárania koncov rúrkových obalov, predovšetkým túb a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
1998-07-10
B29C65/16 B23K26/08 B29C57/10 B65D35/04 B65D35/08      Verzia MPT: 14
9-2000
9

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (11.1 MB) Use the API

rows 1 / 1

value_blob type name
902984
integer
min_id

Statistics

Average successful run time: about 7 hours

Total run time: 2 months

Total cpu time used: about 1 hour

Total disk space used: 11.2 MB

History

 • Manually ran revision 98130c20 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 98130c20 and completed successfully .
  233 records added, 1 record removed in the database
 • Manually ran revision 98130c20 and completed successfully .
  239 records added, 1 record removed in the database
  98763 pages scraped
 • Manually ran revision 98130c20 and completed successfully .
  150 records added, 1 record removed in the database
  146238 pages scraped
 • Manually ran revision e31e2075 and failed .
  1 record added, 1 record removed in the database
  129241 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

patenty_-_upv