soit-sk / brno_sever_procurements_old

Brno-Sever - Veřejné zakázky 2011-2012


Contributors michal-josef-spacek

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... Page: http://www.sever.brno.cz/verejne-zakazky.html - 2012: Revize komínu - 2012: Oprava střechy na BD Cejl 68 v Brně - 2012: Revize plynu - 2012: Vranovská 17c - rekonstrukce - 2012: Zateplení BD Jurkovičova 2,3,4 v Brně - 2012: Zateplení a výměna oken v BD Zubatého 4, 6 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Bratislavská 76 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Merhautova 133 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Merhautova 148/150 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Cejl 84 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Černopolní 1 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Merhautova 145 - 2012: Výměna oken v BD Nám. SNP 11 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Trávníky 6 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Trávníky 8 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Cejl 103 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Bratislavská 86a v Brně - 2012: Výměna oken v BD Drobného 62,64 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Drobného 74 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Vranovská 18 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Vranovská 22,26 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Bratislavská 86 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Drobného 10 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Svitavské nábř. 57 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Nám. SNP 8 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Hoblíkova 37 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Sekaninova 4 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Merhautova 143 - 2012: Oprava střechy na BD Cejl 111 + 111a v Brně - 2012: Oprava ZTI v BD Cejl 68 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Hoblíkova 37 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Hoblíkova 39 v Brně - 2012: Modernizace a výměna výtahů - 2011: ZŠ J.A.Komenského a MŠ nám. Republiky  - vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ústředního vytápění  - 2011: ZŠ Blažkova 9 - rekonstrukce varny - vypracování projektové dokumentace - 2011: ZŠ Blažkova 9 - zateplení spojovacího krčku mezi pavilony - vypracování projektové dokumentace - 2011: ZŠ Milénova 14 - zateplení spojovacího krčku mezi pavilony - vypracování projektové dokumentace - 2011: MŠ Brechtova 6 - uzavření předsazeného schodiště - 2011: Novostavba MŠ Sýpka 26a - projektová dokumentace - 2011: ZŠ Janouškova 2 - rekonstrukce kotelny - 2011: ZŠ nám. Republiky - opatření proti vlhkosti - projektová dokumentace - 2011: MŠ Loosova  - zateplení budovy, výměna otvorových výplní a další stavební práce - projektová dokumentace - 2011: ZŠ nám. Republiky - rekonstrukce ústředního vytápění - 2011: MŠ Loosova - rekonstrukce dětského hřiště - 2011: ZŠ Vranovská - opatření proti vlhkosti - projektová dokumentace - 2011: ZŠ Blažkova 9 - zateplení spojovacího krčku mezi pavilony - 2011: ZŠ Milénova 14 - zateplení spojovacího krčku mezi pavilony  - 2011: Projekční práce v rámci svěřeného bytového fondu MČ Brno-sever - 2011: Projektová dokumentace - modernizace a výměna výtahů - 2011: Výměna oken v BD Lesnická 66 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Jugoslávská 18 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Merhautova 55 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Nám.Republiky 4 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně - 2011: Revize prostředků požární ochrany - 2011: Vypracování průkazů energetické náročnosti budov - 2011: Oprava střechy v BD Janouškova 19 v Brně - 2011: Oprava střechy v BD Lesnická 23 v Brně - 2011: Oprava střechy v BD Merhautova 40 v Brně - 2011: Oprava střechy v BD Nováčkova 12 v Brně - 2011: Oprava střechy v BD Slepá 25 v Brně - 2011: Oprava zdravotně technické instalace v BD Svitavská 2 v Brně - 2011: Oprava parteru v BD Bratislavská 71 v Brně - 2011: MŠ Černopolní 3a - projektová dokumentace na zateplenívnější budovy, obdovodvých stěn vč. střešní konstrukce - 2011: Webové stránky - 2011: Modernizace výtahu-výměna kabiny - 2011: osobní automobil Š Fabia - 2011: dodávka nábytku - 2011: dodávkový automobil - 2011: repase a nátěry vstupních dveří v budově ÚMČ - 2011: orientační a informační systém v budově ÚMČ - 2011: oprava podlahy na chodbě v 1.p - 2011: dodávka nábytku - 2011: repase a nátěry kastlových oken v budově ÚMČ - 2011: Zapůjčení výpočetní techniky na volby - 2011: Klimatizace kuchyňky ve 3.p budovy ÚMČ - 2011: repase a nátěry kastlových oken v budově ÚMČ - 2011: MŠ Drobného 26 - dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemku MČ - 2011: MŠ Tišnovská - rekonstrukce sociálních zařízení - 2011: MŠ Černopolní 3a - rekonstrukce sociálních zařízení - 2011: MŠ Tišnovská - oprava elektroinstalace - 2011: Kompletace a distribuce volebních lístků - 2011: MŠ Drobného 26 - kácení a ořez stromů - 2011: dodávka nábytku - 2011: MŠ Brno-sever - oprava a zvýšení oplocení - 2011: MŠ Loosova 11 - oprava oplocení - 2011: MŠ Drobného 26 - statické zajištění objektu - projektová dokumentace a inženýrská činnost - 2011: MŠ Drobného 26 - kácení a ořez stromů - 2011: ZŠ a MŠ Blažkova 9 - výměna oken Nejedlého 13 - 2011: MŠ Brechtova 6 - výměna oken - 2011: MŠ Brechtova 6 - havarijní oprava kanalizační přípojky - 2011: MŠ Tišnovská 169 - rekonstrukce vstupních stěn - 2011: MŠ Jugoslávská 70 - telefony, slaboproud - 2011: MŠ Černopolní 3a - hluková studie - 2011: MŠ Sýpka 26a - oprava hlavního domovního vedení do MŠ - 2011: ZŠ a MŠ Blažkova 9 - projekt pro statické zabezpečení budovy - 2011: MŠ M. Majerové 14 - oprava dlažby ve školní kuchyni - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - oprava el. vedení tělocvičny - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - rekonstrukce sociálních zařízení v budově Loosova 11 - 2011: MŠ Brechtova 6, Loosova 11 a Slavíčkova 1 - likvidace azbestové kytiny ze stříšek v zahradách - 2011: MŠ Tišnovská 169 - oprava chodníků, zídek a plotu - 2011: MZŠ a MŠ Zemědělská 29 - repase oken Jugoslávská - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - sedací nábytek pro jednu třídu - 2011: ZŠ a MŠ Blažkova 9 - oprava střechy Nejedlého 13 - 2011: LD Musilova 2 - rekonstrukce střechy - 2011: ZŠ a MŠ Milénova - budova Loosova - vybavení třídy - 2011: MŠ Kohoutova 6 - výměna zásobníku - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - kuchyňská linka pro výdejnu jídla - 2011: MŠ Brechtova 6, Loosova 11 a Slavíčkova 1 - přístřešky - 2011: MŠ Brechtova 6 - výměna oken v I. patře školy - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - oprava rozvodné skříně Loosova 11 - 2011: dodávka el.en. - 2011: nákup vozidla pro PS - 2011: Nákup 90 ks odpadkových košů KOPENHAGEN a 40 ks zásobníků na PVC sáčky - 2011: Obnova dětského hřiště Arbesova - 2011: Obnova dětského hřiště Kotěrova - 2011: Obnova dětského hřiště Šrámkova - 2011: Oprava dláždění chodníku Brožíkova - 2011: Realizace úprav zeleně nám. SNP dle projektové dokumentace vč. údržby po dobu 3 let - 2011: Bezbariérový přistup na zastávku MHD Loosova - 2011: SOD-odstraňování psích exkrementů - 2011: Nájem s následnou koupí vánoční světelné výzdoby - 2011: Bieblova 13, 15 – oprava chodníku - 2011: Bieblova 19, 21 – oprava chodníku - 2011: Místní komunikace - ulice Výzkumní - projekt - 2011: Dodávka nábytku - 2011: Repase kastlových oken v budově BR-70 - 2011: Klimatizace do 5. patra v budově BR-70 - 2011: Personální audit - 2011: Repase kastlových oken v budově BR-70 - 2011: Oprava po zatečení v budově BR-70 - 2011: Oprava vodovodních rozvodů a uzávěrů vody v suterénu budovy BR-0 - 2011: Hlasovací zařízení H.E.R. pro ZMČ - 2011: Dodávka nábytku - 2011: oprava výtahu v budově BR-70 - 2011: Repase kastlových oken v budově BR-70 - 2011: výtahy na leden 2011 - MČ Brno - sever (prohlídky, základní údržba, hav. služba) - 2011: výtahy na únor 2011 - MČ Brno - sever (prohlídky, základní údržba, hav. služba) - 2011: výtahy na březen 2011 - MČ Brno - sever (prohlídky, základní údržba, hav. služba) - 2011: výtahy od 4/2011 - MČ Brno - sever (prohlídky, základní údržba, hav. služba) - 2011: Odborné ekonomické poradenství 1-5/2011 - 2011: Zpracování položkových rozpočtů na opravy a investice pro BD svěřené MČ Brno-sever - 2011: Zpracování posudků při místích šetřeních v rámci aktualizace technického stavu bytového fondu MČ Brno-sever - 2011: Opravy v bytě č.11 v BD Zubatého 4, Brno - 2011: Opravy komínů v bytových domech - 2011: Opravy komínů v bytových domech - vícepráce - 2011: porevizní opravu hromosvodu na BD Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - 2011: Výměnu automatiky výměníkové stanice v BD Durďákova 55, Brno - odstranění havarijního stavu - 2011: Výměnu automatiky výměníkové stanice v BD Drobného 76, Brno - odstranění havarijního stavu - 2011: Odborné ekonomické poradenství 6-8/2011 - 2011: vložkování komínu pro kotel ET - Merhautova 77, byt č.1 - 2011: vložkování 2ks komínů z důvodu výměny průtokového ohřívače a plynového topidla - Merhautova 13d, byt č.7 - 2011: Vypracování projektu pro stavební povolení, realizaci a výběr zhotovitele vč.inž.činnosti - výměna a repase otvorových prvků v památkově chráněných bytových domech - 2011: Právní služby - 2011: Provedení oprav v souvislosti se zatékáním do bytu č.5 v BD Erbenova 14, Brno (byt č.6) - 2011: Provedení oprava 4 ks balkonů v BD Trávníčkova 3, Brno - 2011: Provední vyklízecích prací v BD Francouzská 68, Brno - 2011: Porevizní opravy hromosvodů na bytových domech - 2011: Výměna zásobníku TUV plynové kotelny v BD Přádlácká 10a, Brno - odstranění havarijního stavu - 2011: Oprava pavlačí v BD Hálkova 4, Brno - 2011: Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace za BD Jurkovičova 2-4 - 2011: porevizní oprava plynu v BD Sýpka 31 - 2011: porevizní oprava plynu v BD Ryšánkova 4 - 2011: oprava výtahu v BD Bieblova 23- dodání a instalaci elektrozařízení v rozvaděči - 2011: Provedení zpracování projektové dokumentace opravy ležaté kanalizace BD Hoblíkova 22 - 2011: Provedení zpracování projektové dokumentace opravy ležaté kanalizace BD Drobného 8 - 2011: statický posudek a návrh sanace na degradovaný průvlak v suterénu BD Slepá 25 - 2011: Výměna rozvodů plynu v BD Cejl 83, Brno - 2011: Rekonstrukce části rozvodů ÚT (pod bytem č.1) v BD Brožíkova 15, Brno - 2011: Vložkování komínu - byt č.6 v BD Helfertova 36, Brno - 2011: Oprava ploché střechy a částečná výměna žlabu a svodů na BD Slepá 25 - 2011: Výměna jádra v bytě č.22 v BD Bieblova 19, Brno - 2011: Poskytování technických služeb - 2011: Výměna vchodových dveří a oken na chodbě, výmalba spol.prostor v BD Jugoslávská 36, Brno - 2011: Provedení zateplení štítové - boční zdi BD Nejedlého 6, Brno - 2011: Provedení oprav v bytě č. 1 v BD Jugoslávská 30, Brno - 2011: Provedení zateplení štítové zdi BD Nováčkova 22, Brno - 2011: Stavební práce v bytě č.2 v BD Vranovská 10, Brno - 2011: Nátěry dřevěných a kovových konstrukcí souvisejících s BD Rotalova 19, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Ryšánkova 3, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Ryšánkova 7, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Mathonova 12, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Mathonova 15, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Jurkovičova 3, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Durďákova 10, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Slepá 25, Brno - 2011: Demolice části objektu Cejl 119, Brno - 2011: Odizolování zdiva ze dvora BD Francouzská 80, Brno - 2011: Zateplení bytu č. 16 v BD Jugoslávská 31, Brno - 2011: Odizolování zdiva BD Jugoslávská 32, Brno - 2011: Porevizní oprava plynu BD Francouzská 72, Brno - 2011: Výměna kotle ET v bytě č.3 v BD Mathonova 2a, Brno - 2011: stavební práce - odizolování zdiva BD Ševcova 5/7, Brno - 2011: Oprava opěrné zdi - BD Traubova 4, Brno - 2011: Porevizní oprava plynu v BD Cejl 90, Brno - 2011: Výměna svodu + oprava oplechování na BD Vranovská 8, Brno - 2011: Demolice objekt při ul.Mostecká, Brno (destila) - 2011: vložkování komínu pro kotel ET - Durďákova 12, byt č.1 - 2011: Provedení zpracování projektové dokumentace opravy ležaté kanalizace BD Merhautova 13j - 2011: Provedení zpracování projektové dokumentace opravy ležaté kanalizace BD Merhautova 13i - 2011: Výměna zásobníku TUV v BD Zemědělská 20, Brno - odstranění havarijního stavu - 2011: Fyzická ostraha BD Spolková 3, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Merhautova 148, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Jugoslávská 20, Brno - 2011: Oprava garážových dvorů č.1 a č.5 na ulici Třískalova v Brně - 2011: Elektronická siréna - 2011: Dýchací přístroj Dräger PSS-P - 2011: Přístavek v objektu hasičské stanice Brno-Soběšice - 2011: Oprava RZA Range Rover - 2011: 20 PC HP s carepacky +1NB HP MINI - 2011: Tiskárny brother 10ks - 2011: Server HP ProLiant - 2011: OFFICE Standart 2010 SNGL MVL GOV 20ks - 2011: PBX Alcatel OmniPCX

Data

Downloaded 60 times by michal-josef-spacek MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (40 KB) Use the API

rows 10 / 365

Cena_bez_DPH Klic Nazev Odbor Poznamka_k_cene Rok Zhotovitel
39359
1
Webové stránky
OO
2012
SOVA NET, s.r.o
251800
2
Modernizace výtahu-výměna kabiny
OVV
2012
KONEKTA výtahy, a.s.
176391
3
osobní automobil Š Fabia
OVV
2012
AUTOMEDIA s.r.o.
58128
4
dodávka nábytku
OVV
2012
RADA nábytek s.r.o.
240000
5
dodávkový automobil
OVV
2012
A.B.M. AUTO s.r.o.
115648
6
repase a nátěry vstupních dveří v budově ÚMČ
OVV
2012
PaD interier, s.r.o.
134000
7
orientační a informační systém v budově ÚMČ
OVV
2012
MOK Sign, s.r.o.
97229.50
8
oprava podlahy na chodbě v 1.p
OVV
2012
Petr Štuchal
71100
9
dodávka nábytku
OVV
2012
Zdeněk Kraic
58000
10
repase a nátěry kastlových oken v budově ÚMČ
OVV
2012
PaD interier, s.r.o.

Statistics

Average successful run time: less than 10 seconds

Total run time: less than a minute

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 64.1 KB

History

 • Manually ran revision 78f016f3 and completed successfully .
  215 records added in the database
 • Manually ran revision 0d7cabfb and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Manually ran revision b1c9baea and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Manually ran revision 871824d7 and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Manually ran revision 0cbc34a7 and completed successfully .
  150 records added in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history