soit-sk / brno_sever_procurements_old

Brno-Sever - Veřejné zakázky 2011-2012


This is a scraper that runs on Morph. To get started see the documentation

Scrape data about Brno-Sever - Veřejné zakázky 2011-2012

Contributors tupinek

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... Page: http://www.sever.brno.cz/verejne-zakazky.html - 2012: Revize komínu - 2012: Oprava střechy na BD Cejl 68 v Brně - 2012: Revize plynu - 2012: Vranovská 17c - rekonstrukce - 2012: Zateplení BD Jurkovičova 2,3,4 v Brně - 2012: Zateplení a výměna oken v BD Zubatého 4, 6 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Bratislavská 76 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Merhautova 133 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Merhautova 148/150 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Cejl 84 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Černopolní 1 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Merhautova 145 - 2012: Výměna oken v BD Nám. SNP 11 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Trávníky 6 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Trávníky 8 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Cejl 103 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Bratislavská 86a v Brně - 2012: Výměna oken v BD Drobného 62,64 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Drobného 74 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Vranovská 18 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Vranovská 22,26 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Bratislavská 86 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Drobného 10 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Svitavské nábř. 57 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Nám. SNP 8 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Hoblíkova 37 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Sekaninova 4 v Brně - 2012: Výměna oken v BD Merhautova 143 - 2012: Oprava střechy na BD Cejl 111 + 111a v Brně - 2012: Oprava ZTI v BD Cejl 68 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Hoblíkova 37 v Brně - 2012: Oprava střechy na BD Hoblíkova 39 v Brně - 2012: Modernizace a výměna výtahů - 2011: ZŠ J.A.Komenského a MŠ nám. Republiky  - vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ústředního vytápění  - 2011: ZŠ Blažkova 9 - rekonstrukce varny - vypracování projektové dokumentace - 2011: ZŠ Blažkova 9 - zateplení spojovacího krčku mezi pavilony - vypracování projektové dokumentace - 2011: ZŠ Milénova 14 - zateplení spojovacího krčku mezi pavilony - vypracování projektové dokumentace - 2011: MŠ Brechtova 6 - uzavření předsazeného schodiště - 2011: Novostavba MŠ Sýpka 26a - projektová dokumentace - 2011: ZŠ Janouškova 2 - rekonstrukce kotelny - 2011: ZŠ nám. Republiky - opatření proti vlhkosti - projektová dokumentace - 2011: MŠ Loosova  - zateplení budovy, výměna otvorových výplní a další stavební práce - projektová dokumentace - 2011: ZŠ nám. Republiky - rekonstrukce ústředního vytápění - 2011: MŠ Loosova - rekonstrukce dětského hřiště - 2011: ZŠ Vranovská - opatření proti vlhkosti - projektová dokumentace - 2011: ZŠ Blažkova 9 - zateplení spojovacího krčku mezi pavilony - 2011: ZŠ Milénova 14 - zateplení spojovacího krčku mezi pavilony  - 2011: Projekční práce v rámci svěřeného bytového fondu MČ Brno-sever - 2011: Projektová dokumentace - modernizace a výměna výtahů - 2011: Výměna oken v BD Lesnická 66 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Jugoslávská 18 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Provazníkova 20, 22 a Břenkova 45 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Merhautova 55 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Nám.Republiky 4 v Brně - 2011: Výměna oken v BD Merhautova 49, 51, 53 a 53a v Brně - 2011: Revize prostředků požární ochrany - 2011: Vypracování průkazů energetické náročnosti budov - 2011: Oprava střechy v BD Janouškova 19 v Brně - 2011: Oprava střechy v BD Lesnická 23 v Brně - 2011: Oprava střechy v BD Merhautova 40 v Brně - 2011: Oprava střechy v BD Nováčkova 12 v Brně - 2011: Oprava střechy v BD Slepá 25 v Brně - 2011: Oprava zdravotně technické instalace v BD Svitavská 2 v Brně - 2011: Oprava parteru v BD Bratislavská 71 v Brně - 2011: MŠ Černopolní 3a - projektová dokumentace na zateplenívnější budovy, obdovodvých stěn vč. střešní konstrukce - 2011: Webové stránky - 2011: Modernizace výtahu-výměna kabiny - 2011: osobní automobil Š Fabia - 2011: dodávka nábytku - 2011: dodávkový automobil - 2011: repase a nátěry vstupních dveří v budově ÚMČ - 2011: orientační a informační systém v budově ÚMČ - 2011: oprava podlahy na chodbě v 1.p - 2011: dodávka nábytku - 2011: repase a nátěry kastlových oken v budově ÚMČ - 2011: Zapůjčení výpočetní techniky na volby - 2011: Klimatizace kuchyňky ve 3.p budovy ÚMČ - 2011: repase a nátěry kastlových oken v budově ÚMČ - 2011: MŠ Drobného 26 - dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemku MČ - 2011: MŠ Tišnovská - rekonstrukce sociálních zařízení - 2011: MŠ Černopolní 3a - rekonstrukce sociálních zařízení - 2011: MŠ Tišnovská - oprava elektroinstalace - 2011: Kompletace a distribuce volebních lístků - 2011: MŠ Drobného 26 - kácení a ořez stromů - 2011: dodávka nábytku - 2011: MŠ Brno-sever - oprava a zvýšení oplocení - 2011: MŠ Loosova 11 - oprava oplocení - 2011: MŠ Drobného 26 - statické zajištění objektu - projektová dokumentace a inženýrská činnost - 2011: MŠ Drobného 26 - kácení a ořez stromů - 2011: ZŠ a MŠ Blažkova 9 - výměna oken Nejedlého 13 - 2011: MŠ Brechtova 6 - výměna oken - 2011: MŠ Brechtova 6 - havarijní oprava kanalizační přípojky - 2011: MŠ Tišnovská 169 - rekonstrukce vstupních stěn - 2011: MŠ Jugoslávská 70 - telefony, slaboproud - 2011: MŠ Černopolní 3a - hluková studie - 2011: MŠ Sýpka 26a - oprava hlavního domovního vedení do MŠ - 2011: ZŠ a MŠ Blažkova 9 - projekt pro statické zabezpečení budovy - 2011: MŠ M. Majerové 14 - oprava dlažby ve školní kuchyni - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - oprava el. vedení tělocvičny - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - rekonstrukce sociálních zařízení v budově Loosova 11 - 2011: MŠ Brechtova 6, Loosova 11 a Slavíčkova 1 - likvidace azbestové kytiny ze stříšek v zahradách - 2011: MŠ Tišnovská 169 - oprava chodníků, zídek a plotu - 2011: MZŠ a MŠ Zemědělská 29 - repase oken Jugoslávská - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - sedací nábytek pro jednu třídu - 2011: ZŠ a MŠ Blažkova 9 - oprava střechy Nejedlého 13 - 2011: LD Musilova 2 - rekonstrukce střechy - 2011: ZŠ a MŠ Milénova - budova Loosova - vybavení třídy - 2011: MŠ Kohoutova 6 - výměna zásobníku - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - kuchyňská linka pro výdejnu jídla - 2011: MŠ Brechtova 6, Loosova 11 a Slavíčkova 1 - přístřešky - 2011: MŠ Brechtova 6 - výměna oken v I. patře školy - 2011: ZŠ a MŠ Milénova 14 - oprava rozvodné skříně Loosova 11 - 2011: dodávka el.en. - 2011: nákup vozidla pro PS - 2011: Nákup 90 ks odpadkových košů KOPENHAGEN a 40 ks zásobníků na PVC sáčky - 2011: Obnova dětského hřiště Arbesova - 2011: Obnova dětského hřiště Kotěrova - 2011: Obnova dětského hřiště Šrámkova - 2011: Oprava dláždění chodníku Brožíkova - 2011: Realizace úprav zeleně nám. SNP dle projektové dokumentace vč. údržby po dobu 3 let - 2011: Bezbariérový přistup na zastávku MHD Loosova - 2011: SOD-odstraňování psích exkrementů - 2011: Nájem s následnou koupí vánoční světelné výzdoby - 2011: Bieblova 13, 15 – oprava chodníku - 2011: Bieblova 19, 21 – oprava chodníku - 2011: Místní komunikace - ulice Výzkumní - projekt - 2011: Dodávka nábytku - 2011: Repase kastlových oken v budově BR-70 - 2011: Klimatizace do 5. patra v budově BR-70 - 2011: Personální audit - 2011: Repase kastlových oken v budově BR-70 - 2011: Oprava po zatečení v budově BR-70 - 2011: Oprava vodovodních rozvodů a uzávěrů vody v suterénu budovy BR-0 - 2011: Hlasovací zařízení H.E.R. pro ZMČ - 2011: Dodávka nábytku - 2011: oprava výtahu v budově BR-70 - 2011: Repase kastlových oken v budově BR-70 - 2011: výtahy na leden 2011 - MČ Brno - sever (prohlídky, základní údržba, hav. služba) - 2011: výtahy na únor 2011 - MČ Brno - sever (prohlídky, základní údržba, hav. služba) - 2011: výtahy na březen 2011 - MČ Brno - sever (prohlídky, základní údržba, hav. služba) - 2011: výtahy od 4/2011 - MČ Brno - sever (prohlídky, základní údržba, hav. služba) - 2011: Odborné ekonomické poradenství 1-5/2011 - 2011: Zpracování položkových rozpočtů na opravy a investice pro BD svěřené MČ Brno-sever - 2011: Zpracování posudků při místích šetřeních v rámci aktualizace technického stavu bytového fondu MČ Brno-sever - 2011: Opravy v bytě č.11 v BD Zubatého 4, Brno - 2011: Opravy komínů v bytových domech - 2011: Opravy komínů v bytových domech - vícepráce - 2011: porevizní opravu hromosvodu na BD Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - 2011: Výměnu automatiky výměníkové stanice v BD Durďákova 55, Brno - odstranění havarijního stavu - 2011: Výměnu automatiky výměníkové stanice v BD Drobného 76, Brno - odstranění havarijního stavu - 2011: Odborné ekonomické poradenství 6-8/2011 - 2011: vložkování komínu pro kotel ET - Merhautova 77, byt č.1 - 2011: vložkování 2ks komínů z důvodu výměny průtokového ohřívače a plynového topidla - Merhautova 13d, byt č.7 - 2011: Vypracování projektu pro stavební povolení, realizaci a výběr zhotovitele vč.inž.činnosti - výměna a repase otvorových prvků v památkově chráněných bytových domech - 2011: Právní služby - 2011: Provedení oprav v souvislosti se zatékáním do bytu č.5 v BD Erbenova 14, Brno (byt č.6) - 2011: Provedení oprava 4 ks balkonů v BD Trávníčkova 3, Brno - 2011: Provední vyklízecích prací v BD Francouzská 68, Brno - 2011: Porevizní opravy hromosvodů na bytových domech - 2011: Výměna zásobníku TUV plynové kotelny v BD Přádlácká 10a, Brno - odstranění havarijního stavu - 2011: Oprava pavlačí v BD Hálkova 4, Brno - 2011: Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace za BD Jurkovičova 2-4 - 2011: porevizní oprava plynu v BD Sýpka 31 - 2011: porevizní oprava plynu v BD Ryšánkova 4 - 2011: oprava výtahu v BD Bieblova 23- dodání a instalaci elektrozařízení v rozvaděči - 2011: Provedení zpracování projektové dokumentace opravy ležaté kanalizace BD Hoblíkova 22 - 2011: Provedení zpracování projektové dokumentace opravy ležaté kanalizace BD Drobného 8 - 2011: statický posudek a návrh sanace na degradovaný průvlak v suterénu BD Slepá 25 - 2011: Výměna rozvodů plynu v BD Cejl 83, Brno - 2011: Rekonstrukce části rozvodů ÚT (pod bytem č.1) v BD Brožíkova 15, Brno - 2011: Vložkování komínu - byt č.6 v BD Helfertova 36, Brno - 2011: Oprava ploché střechy a částečná výměna žlabu a svodů na BD Slepá 25 - 2011: Výměna jádra v bytě č.22 v BD Bieblova 19, Brno - 2011: Poskytování technických služeb - 2011: Výměna vchodových dveří a oken na chodbě, výmalba spol.prostor v BD Jugoslávská 36, Brno - 2011: Provedení zateplení štítové - boční zdi BD Nejedlého 6, Brno - 2011: Provedení oprav v bytě č. 1 v BD Jugoslávská 30, Brno - 2011: Provedení zateplení štítové zdi BD Nováčkova 22, Brno - 2011: Stavební práce v bytě č.2 v BD Vranovská 10, Brno - 2011: Nátěry dřevěných a kovových konstrukcí souvisejících s BD Rotalova 19, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Ryšánkova 3, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Ryšánkova 7, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Mathonova 12, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Mathonova 15, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Jurkovičova 3, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Durďákova 10, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Slepá 25, Brno - 2011: Demolice části objektu Cejl 119, Brno - 2011: Odizolování zdiva ze dvora BD Francouzská 80, Brno - 2011: Zateplení bytu č. 16 v BD Jugoslávská 31, Brno - 2011: Odizolování zdiva BD Jugoslávská 32, Brno - 2011: Porevizní oprava plynu BD Francouzská 72, Brno - 2011: Výměna kotle ET v bytě č.3 v BD Mathonova 2a, Brno - 2011: stavební práce - odizolování zdiva BD Ševcova 5/7, Brno - 2011: Oprava opěrné zdi - BD Traubova 4, Brno - 2011: Porevizní oprava plynu v BD Cejl 90, Brno - 2011: Výměna svodu + oprava oplechování na BD Vranovská 8, Brno - 2011: Demolice objekt při ul.Mostecká, Brno (destila) - 2011: vložkování komínu pro kotel ET - Durďákova 12, byt č.1 - 2011: Provedení zpracování projektové dokumentace opravy ležaté kanalizace BD Merhautova 13j - 2011: Provedení zpracování projektové dokumentace opravy ležaté kanalizace BD Merhautova 13i - 2011: Výměna zásobníku TUV v BD Zemědělská 20, Brno - odstranění havarijního stavu - 2011: Fyzická ostraha BD Spolková 3, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Merhautova 148, Brno - 2011: Oprava okenních prvků - výměna oken v BD Jugoslávská 20, Brno - 2011: Oprava garážových dvorů č.1 a č.5 na ulici Třískalova v Brně - 2011: Elektronická siréna - 2011: Dýchací přístroj Dräger PSS-P - 2011: Přístavek v objektu hasičské stanice Brno-Soběšice - 2011: Oprava RZA Range Rover - 2011: 20 PC HP s carepacky +1NB HP MINI - 2011: Tiskárny brother 10ks - 2011: Server HP ProLiant - 2011: OFFICE Standart 2010 SNGL MVL GOV 20ks - 2011: PBX Alcatel OmniPCX

Data

Downloaded 60 times by tupinek MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (40 KB) Use the API

rows 10 / 365

Cena_bez_DPH Klic Nazev Odbor Poznamka_k_cene Rok Zhotovitel
39359
1
Webové stránky
OO
2012
SOVA NET, s.r.o
251800
2
Modernizace výtahu-výměna kabiny
OVV
2012
KONEKTA výtahy, a.s.
176391
3
osobní automobil Š Fabia
OVV
2012
AUTOMEDIA s.r.o.
58128
4
dodávka nábytku
OVV
2012
RADA nábytek s.r.o.
240000
5
dodávkový automobil
OVV
2012
A.B.M. AUTO s.r.o.
115648
6
repase a nátěry vstupních dveří v budově ÚMČ
OVV
2012
PaD interier, s.r.o.
134000
7
orientační a informační systém v budově ÚMČ
OVV
2012
MOK Sign, s.r.o.
97229.50
8
oprava podlahy na chodbě v 1.p
OVV
2012
Petr Štuchal
71100
9
dodávka nábytku
OVV
2012
Zdeněk Kraic
58000
10
repase a nátěry kastlových oken v budově ÚMČ
OVV
2012
PaD interier, s.r.o.

Statistics

Average successful run time: less than 10 seconds

Total run time: less than a minute

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 64.1 KB

History

 • Manually ran revision 78f016f3 and completed successfully .
  215 records added in the database
 • Manually ran revision 0d7cabfb and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Manually ran revision b1c9baea and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Manually ran revision 871824d7 and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Manually ran revision 0cbc34a7 and completed successfully .
  150 records added in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history