soit-sk / brno_sever_procurements

Statutární město Brno, městská část Brno-sever - Veřejné zakázky


Contributors michal-josef-spacek

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... [1G [1G-----> Perl/PSGI app detected [1G-----> Bootstrapping cpanm [1G Successfully installed App-cpanminus-1.7044 [1G 1 distribution installed [1G-----> Installing dependencies [1G Successfully installed Test-Pod-1.52 [1G Successfully installed Time-Local-1.30 (upgraded from 1.2300) [1G Successfully installed HTTP-Date-6.05 [1G Successfully installed File-Listing-6.04 [1G Successfully installed Encode-3.06 (upgraded from 2.49) [1G Successfully installed Encode-Locale-1.05 [1G Successfully installed URI-1.76 [1G Successfully installed IO-HTML-1.001 [1G Successfully installed LWP-MediaTypes-6.04 [1G Successfully installed HTTP-Message-6.22 [1G Successfully installed HTTP-Cookies-6.08 [1G Successfully installed HTML-Tagset-3.20 [1G Successfully installed HTML-Parser-3.72 [1G Successfully installed ExtUtils-Config-0.008 [1G Successfully installed ExtUtils-InstallPaths-0.012 [1G Successfully installed ExtUtils-Helpers-0.026 [1G Successfully installed Test-Harness-3.42 [1G Successfully installed Module-Build-Tiny-0.039 [1G Successfully installed IO-Socket-IP-0.39 [1G Successfully installed HTTP-Daemon-6.06 [1G Successfully installed WWW-RobotRules-6.02 [1G Successfully installed Try-Tiny-0.30 [1G Successfully installed HTTP-Negotiate-6.01 [1G Successfully installed Net-HTTP-6.19 [1G Successfully installed libwww-perl-6.44 [1G Successfully installed Mozilla-CA-20180117 [1G Successfully installed Net-SSLeay-1.88 [1G Successfully installed IO-Socket-SSL-2.068 [1G Successfully installed LWP-Protocol-https-6.07 [1G Successfully installed ExtUtils-ParseXS-3.35 (upgraded from 3.18) [1G Successfully installed File-Which-1.23 [1G Successfully installed File-chdir-0.1010 [1G Successfully installed Test-Simple-1.302175 [1G Successfully installed Capture-Tiny-0.48 [1G Successfully installed Path-Tiny-0.114 [1G Successfully installed Scalar-List-Utils-1.55 (upgraded from 1.27) [1G Successfully installed FFI-CheckLib-0.26 [1G Successfully installed Alien-Build-2.21 [1G Successfully installed Alien-Libxml2-0.16 [1G Successfully installed XML-SAX-Base-1.09 [1G Successfully installed XML-NamespaceSupport-1.12 [1G Successfully installed XML-SAX-1.02 [1G Successfully installed XML-LibXML-2.0204 [1G Successfully installed Sub-Uplevel-0.2800 [1G Successfully installed Test-Exception-0.43 [1G Successfully installed Text-CSV_XS-1.41 [1G Successfully installed DBI-1.643 [1G Successfully installed XML-Parser-2.46 [1G Successfully installed HTML-Form-6.07 [1G Successfully installed JSON-4.02 [1G Successfully installed Test-Fatal-0.014 [1G Successfully installed HTML-Tree-5.07 [1G Successfully installed libxml-perl-0.08 [1G Successfully installed XML-RegExp-0.04 [1G Successfully installed XML-DOM-1.46 [1G Successfully installed Canary-Stability-2013 [1G Successfully installed common-sense-3.75 [1G Successfully installed Types-Serialiser-1.0 [1G Successfully installed JSON-XS-4.02 [1G Successfully installed File-Slurp-9999.30 [1G Successfully installed XML-SAX-Expat-0.51 [1G Successfully installed XML-XPath-1.44 [1G Successfully installed XML-Simple-2.25 [1G Successfully installed Text-CSV-2.00 [1G Successfully installed DBD-SQLite-1.64 [1G Successfully installed Database-DumpTruck-1.2 [1G 66 distributions installed [1G-----> Installing Starman [1G Successfully installed Data-Dump-1.23 [1G Successfully installed Net-Server-2.009 [1G Successfully installed File-ShareDir-Install-0.13 [1G Successfully installed Class-Inspector-1.36 [1G Successfully installed File-ShareDir-1.116 [1G Successfully installed JSON-PP-4.04 (upgraded from 2.27202) [1G Successfully installed CPAN-Meta-YAML-0.018 (upgraded from 0.008) [1G Successfully installed CPAN-Meta-2.150010 (upgraded from 2.120921) [1G Successfully installed Module-Build-0.4231 (upgraded from 0.4003) [1G Successfully installed WWW-Form-UrlEncoded-0.26 [1G Successfully installed Devel-StackTrace-2.04 [1G Successfully installed Devel-StackTrace-AsHTML-0.15 [1G Successfully installed Cookie-Baker-0.11 [1G Successfully installed Hash-MultiValue-0.16 [1G Successfully installed Filesys-Notify-Simple-0.14 [1G Successfully installed HTTP-Headers-Fast-0.22 [1G Successfully installed Test-SharedFork-0.35 [1G Successfully installed Test-TCP-2.22 [1G Successfully installed Stream-Buffered-0.03 [1G Successfully installed Cpanel-JSON-XS-4.19 [1G Successfully installed JSON-MaybeXS-1.004001 [1G Successfully installed Test-Deep-1.130 [1G Successfully installed HTTP-MultiPartParser-0.02 [1G Successfully installed HTTP-Entity-Parser-0.22 [1G Successfully installed HTTP-Tiny-0.076 (upgraded from 0.025) [1G Successfully installed POSIX-strftime-Compiler-0.42 [1G Successfully installed Apache-LogFormat-Compiler-0.36 [1G Successfully installed Plack-1.0047 [1G Successfully installed HTTP-Parser-XS-0.17 [1G Successfully installed Starman-0.4015 [1G 30 distributions installed [1G [1G-----> Discovering process types [1G Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... Page: https://uverejnovani.cz/profiles/details/statutarni-mesto-brno-mestska-cast-brno-sever

Data

Downloaded 2 times by MikeRalphson katkad

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (53 KB) Use the API

rows 10 / 302

ID Link Name Published Type
P12V12200000
MŠ Tišnovská - rekonstrukce sociálních zařízení
2012-05-31
Zakázka malého rozsahu
P12V10040010
Náměsti SNP 12-17 regenerace a nástavba objektu-dodatek č. 2
2012-05-31
Jednací řízení bez uveřejnění
P12V12056524
MŠ Černopolní - rekonstrukce soc. zařízení
2012-06-20
Zakázka malého rozsahu
P12V12046001
Garážové dvory Okružní, k.ú. Lesná – čištění a oprava dešťové kanalizace
2012-10-15
Zakázka malého rozsahu
P12V12065856
Mateřské školy Brno-sever, oprava a zvýšení oplocení
2012-10-24
Zakázka malého rozsahu
P12V99221628
TISK A DISTRIBUCE MĚSÍČNÍKU SEVERNÍK
2012-10-26
Otevřené řízení
P12V12066558
MŠ Brechtova - výměna oken
2012-11-02
Zakázka malého rozsahu
P12V12066659
MŠ Nejedlého - výměna oken
2012-11-02
Zakázka malého rozsahu
P12V12066402
Oprava přístupové cesty k MŠ Tišnovská
2012-11-02
Zakázka malého rozsahu
P12V01252488
Činnost projektanta staveb v rámci svěřeného bytového fondu MČ Brno-sever
2012-12-11
Zakázka malého rozsahu

Statistics

Average successful run time: 2 minutes

Total run time: 9 days

Total cpu time used: 25 minutes

Total disk space used: 79.5 KB

History

 • Auto ran revision 4cf9384c and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4cf9384c and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4cf9384c and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4cf9384c and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4cf9384c and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history