soit-sk / scraper-sk_company_register

sk_company_register


Contributors hanecak katkad

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... ### starting work with n = 30882 and court = 0, runs so far: 39 ### starting work with n = 30882 and court = 0, runs so far: 39 ### starting work with n = 30882 and court = 0, runs so far: 39 ### starting work with n = 30882 and court = 0, runs so far: 39 !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=33883&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=33883&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=33883&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=33883&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=33883&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=33883&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40051&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40051&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40051&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40432&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40432&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40432&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40536&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40536&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40536&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40772&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40772&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40772&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40864&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40864&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=40864&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41120&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41120&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41120&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41182&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41182&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41182&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41404&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41404&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41404&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41425&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41425&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... !!!/\/\/\!!! ERROR list index out of range (url: http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=41425&SID=2&P=0) !!!/\/\/\!!! Retrying..... Time limit reached (10800 s)... All seems to be done

Data

Downloaded 62 times by hanecak lubovanta MiroVaclavek stkubica CyberDust backgroundcheck europarks Pytlicek bhazucha kristofic matschiner hughdotd zufanka Dzankou

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (139 MB) Use the API

rows 10 / 134435

EntityType CompanyAddress CompanyCapital RegistryUrl CompanyNumber Status CompanyManagers CompanyName CourtSID CompanyFounding UniqueID ScrapTime DbUpdateDate
Private limited liability company
Ďatelinová 9/1490 Bratislava 821 01
6 972 EUR
35 915 676
LIVE
konatelia; Róbert Hnátek Púpavová 23 Bratislava 841 04 From: 01/10/2005; Marek Štiglic Albánska 13 Bratislava 831 06 From: 01/10/2005; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.; Capital: 6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR; Other legal facts: Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.2004 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.; Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2007.; Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2008.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
AMR studio, s.r.o.
2
2005-01-10
8589982437
Private limited liability company
Michalská 9 Bratislava 811 03
6 638,783775 EUR
35 915 579
LIVE
Individual managing director; Pavel Horváth Drotárska cesta 33 Bratislava 811 02 From: 01/05/2005; Acting in the name of the company: Konateľ koná navonok samostatne a v plnom rozsahu.; Capital: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR; Other legal facts: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 23.9.2004 do notárskej zápisnice č. N 354/2004, NZ 71582/2004 v zmysle §§ 57 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.; Notárska zápisnica N 141/2007, Nz 32511/2007, NCRls 32292//2007 zo dňa 16.8.2007. Zmena obchodného mena Asimtel, s.r.o. na MPdesign s.r.o.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2011.; Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.1.2012, sp. zn. 34 Exre/391/2011-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.2012.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
MPdesign s.r.o.
2
2005-01-05
8589982438
Private limited liability company
Karola Adlera 10/1937 Bratislava 841 02
200 000 Sk
35 916 389
DISSOLVED
n/a
R.E.D. Bratislava s.r.o.
2
2005-01-12
8589982440
Private limited liability company
Boženy Němcovej 8 Bratislava 811 04
7 000 EUR
35 916 354
LIVE
Individual managing director; Mgr. Anna Lisičanová SNP 398/98 Limbach 900 91 From: 03/14/2005; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.; Capital: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR; Other legal facts: Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.2004 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel.; Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2005.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.11.2009.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.05.2010.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2011; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
LISECO s.r.o.
2
2005-01-12
8589982441
Private limited liability company
Námestie 1. mája 18 Bratislava 811 06
8 000 000 EUR
35 915 552
LIVE
konatelia; Dr. Tilman Hickl Schweigerstr. 20 Ismaning 857 37 SRN From: 01/28/2009; Andreas Hoffmann Forsthausweg 1a Forstinning 856 61 SRN From: 07/01/2005; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje v tej forme, že pod pretlačený alebo napísaný názov spoločnosti sa vlastnoručne podpíšu vždy dvaja konatelia spoločne.; Capital: 8 000 000 EUR Paid up: 8 000 000 EUR; Other legal facts: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.2004 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2005.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.05.2006.; Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Exre/374/2006 zo dňa 16.11.2006, právoplatné 11.12.2006; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.1.2007.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.09.2008.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2009.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
Allestre s.r.o.
2
2005-01-05
8589982442
Private limited liability company
Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
6 638,783775 EUR
35 915 871
LIVE
Individual managing director; Mgr. Ludvík Posolda Žarnova 8 Prievidza 971 01 From: 01/26/2008; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne.; Capital: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR; Other legal facts: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2006.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.1.2007.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2008 a zo dňa 08.02.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2008 a zo dňa 20.02.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného In Publico, s.r.o. na nové Events and Media Consulting Agency, s. r. o.; Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.01.2013.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
Events and Media Consulting Agency, s. r. o.
2
2005-01-08
8589982443
Private limited liability company
Handlovská 16/A Bratislava 851 05
200 000 Sk
35 916 265
DISSOLVED
n/a
MSK Steven, spol. s r.o.
2
2005-01-12
8589982444
Private limited liability company
Pezinská 1098 Malacky 901 01
6 639 EUR
35 916 281
LIVE
Individual managing director; Ing. Jozef Gallo Ľanová 10 Bratislava 821 01 From: 01/12/2005; Acting in the name of the company: Menom spoločnosti koná konateľ. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.; Capital: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR; Other legal facts: Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 577/2004, Nz 63591/2004 zo dňa 10.08.2004 a dodatkom č. 1 k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 958/2004, Nz 86520/2004 zo dňa 02.12.2004 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2008 o zmene obchodného mena z PADZEL, s.r.o. na nové IBV Jánošíkova - Malacky s. r. o.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.03.2012.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
VhS - stav s. r. o.
2
2005-01-12
8589982445
Private limited liability company
Cukrová 14 Bratislava 813 39
6 639 EUR
35 915 510
LIVE
Individual managing director; Laszlo Ludik Rue des Charbonnages 115 Chatelet 6200 Belgicko From: 01/05/2005; Acting in the name of the company: Každý konateľ je oprávnený konať v plnom rozsahu v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.; Capital: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR; Other legal facts: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.12.2004 v zmysle zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2005.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
ABAQUS s.r.o.
2
2005-01-05
8589982457
Private limited liability company
Pluhová 2/192 Bratislava 831 03
6 638,783775 EUR
35 915 927
LIVE
konatelia; Michal Matuškovič Wolkrova 39 Bratislava 851 01 From: 01/08/2005; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.; Capital: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR; Other legal facts: Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 01.12.2004 v zmysle príslušných usatnovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.; Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2006.; Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.01.2012, ktoré rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z Račianska 62, 831 02 Bratislava na Pluhová 2/192, 831 03 Bratislava.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
MediaFusion s.r.o.
2
2005-01-08
8589982458

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (139 MB) Use the API

rows 4 / 4

value_blob type name
2
integer
db_ver
0
integer
court
39
integer
runs
41610
integer
id

Statistics

Average successful run time: about 3 hours

Total run time: 12 months

Total cpu time used: about 12 hours

Total disk space used: 139 MB

History

 • Manually ran revision 3433bd99 and completed successfully .
  9322 records added, 9320 records removed in the database
 • Manually ran revision 3433bd99 and completed successfully .
  9058 records added, 9058 records removed in the database
 • Manually ran revision 3433bd99 and completed successfully .
  10592 records added, 10592 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9836 records added, 9836 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history