soit-sk / scraper-sk_company_register

sk_company_register


Slovak Company Register

This script is scraping data from Slovak Business Registry (ORSR: http://www.orsr.sk/).

Script is no longer being maintained given that there is much better source for this data vailable at Ekosystem.Slovensko.Digital. Plus, ORSR itself is being replaced by RPO.

Data

Data uses English language as employed by ORSR and should be quite straightforward to understand with the only exception of CourtSID.

CourtSID

 • 2: District Court Bratislava I
 • 3: District Court Banská Bystrica
 • 4: District Court Košice I
 • 5: District Court Nitra
 • 6: District Court Prešov
 • 7: District Court Trenčín
 • 8: District Court Trnava
 • 9: District Court Žilina

Status

Current motivation for maintaining this script is:

 • keep it going even after ScraperWiki Classic goes down
 • maybe enhance it so that it may complement Organizations dataset from Datanest
  • i.e. list also board members, owners, etc.

TODO

 • detect changes of actual content and put last modification into new column last_modified
  • users can then use Morph.io APi functions to get updates more easily
 • separate people into dedicated table (issue #3)

History

Scraper was migrated from ScraperWiki Classic (as they are slowly turning the service off):

https://classic.scraperwiki.com/scrapers/skcompanynumbers/

to Morph.io (who for now seems a good successor for ScraperWiki):

https://morph.io/soit-sk/scraper-skcompanyregister

Contributors hanecak katkad

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... ### starting work with n = 10299 and court = 0, runs so far: 39 ### starting work with n = 10299 and court = 0, runs so far: 39 ### starting work with n = 10299 and court = 0, runs so far: 39 ### starting work with n = 10299 and court = 0, runs so far: 39 Time limit reached (10800 s)... All seems to be done

Data

Downloaded 52 times by hanecak lubovanta CyberDust backgroundcheck sten192 Pytlicek bhazucha kristofic matschiner hughdotd europarks

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (139 MB) Use the API

rows 10 / 134433

EntityType CompanyAddress CompanyCapital RegistryUrl CompanyNumber Status CompanyManagers CompanyName CourtSID CompanyFounding UniqueID ScrapTime DbUpdateDate
Private limited liability company
Ďatelinová 9/1490 Bratislava 821 01
6 972 EUR
35 915 676
LIVE
konatelia; Róbert Hnátek Púpavová 23 Bratislava 841 04 From: 01/10/2005; Marek Štiglic Albánska 13 Bratislava 831 06 From: 01/10/2005; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.; Capital: 6 972 EUR Paid up: 6 972 EUR; Other legal facts: Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.2004 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.; Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2007.; Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.07.2008.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
AMR studio, s.r.o.
2
2005-01-10
8589982437
Private limited liability company
Michalská 9 Bratislava 811 03
6 638,783775 EUR
35 915 579
LIVE
Individual managing director; Pavel Horváth Drotárska cesta 33 Bratislava 811 02 From: 01/05/2005; Acting in the name of the company: Konateľ koná navonok samostatne a v plnom rozsahu.; Capital: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR; Other legal facts: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 23.9.2004 do notárskej zápisnice č. N 354/2004, NZ 71582/2004 v zmysle §§ 57 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.; Notárska zápisnica N 141/2007, Nz 32511/2007, NCRls 32292//2007 zo dňa 16.8.2007. Zmena obchodného mena Asimtel, s.r.o. na MPdesign s.r.o.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2011.; Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.1.2012, sp. zn. 34 Exre/391/2011-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.2012.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
MPdesign s.r.o.
2
2005-01-05
8589982438
Private limited liability company
Karola Adlera 10/1937 Bratislava 841 02
200 000 Sk
35 916 389
DISSOLVED
n/a
R.E.D. Bratislava s.r.o.
2
2005-01-12
8589982440
Private limited liability company
Boženy Němcovej 8 Bratislava 811 04
7 000 EUR
35 916 354
LIVE
Individual managing director; Mgr. Anna Lisičanová SNP 398/98 Limbach 900 91 From: 03/14/2005; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.; Capital: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR; Other legal facts: Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.12.2004 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení noviel.; Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.03.2005.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.11.2009.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.05.2010.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2011; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
LISECO s.r.o.
2
2005-01-12
8589982441
Private limited liability company
Námestie 1. mája 18 Bratislava 811 06
8 000 000 EUR
35 915 552
LIVE
konatelia; Dr. Tilman Hickl Schweigerstr. 20 Ismaning 857 37 SRN From: 01/28/2009; Andreas Hoffmann Forsthausweg 1a Forstinning 856 61 SRN From: 07/01/2005; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje v tej forme, že pod pretlačený alebo napísaný názov spoločnosti sa vlastnoručne podpíšu vždy dvaja konatelia spoločne.; Capital: 8 000 000 EUR Paid up: 8 000 000 EUR; Other legal facts: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.2004 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2005.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.05.2006.; Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 33Exre/374/2006 zo dňa 16.11.2006, právoplatné 11.12.2006; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.1.2007.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.09.2008.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2009.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
Allestre s.r.o.
2
2005-01-05
8589982442
Private limited liability company
Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
6 638,783775 EUR
35 915 871
LIVE
Individual managing director; Mgr. Ludvík Posolda Žarnova 8 Prievidza 971 01 From: 01/26/2008; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti je konateľ oprávnený konať samostatne.; Capital: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR; Other legal facts: Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.12.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2006.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.1.2007.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.01.2008 a zo dňa 08.02.2008. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.02.2008 a zo dňa 20.02.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného In Publico, s.r.o. na nové Events and Media Consulting Agency, s. r. o.; Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.01.2013.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
Events and Media Consulting Agency, s. r. o.
2
2005-01-08
8589982443
Private limited liability company
Handlovská 16/A Bratislava 851 05
200 000 Sk
35 916 265
DISSOLVED
n/a
MSK Steven, spol. s r.o.
2
2005-01-12
8589982444
Private limited liability company
Pezinská 1098 Malacky 901 01
6 639 EUR
35 916 281
LIVE
Individual managing director; Ing. Jozef Gallo Ľanová 10 Bratislava 821 01 From: 01/12/2005; Acting in the name of the company: Menom spoločnosti koná konateľ. Konateľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.; Capital: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR; Other legal facts: Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 577/2004, Nz 63591/2004 zo dňa 10.08.2004 a dodatkom č. 1 k nej vo forme notárskej zápisnice č. N 958/2004, Nz 86520/2004 zo dňa 02.12.2004 podľa ust. § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení noviel.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2008 o zmene obchodného mena z PADZEL, s.r.o. na nové IBV Jánošíkova - Malacky s. r. o.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.03.2012.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
VhS - stav s. r. o.
2
2005-01-12
8589982445
Private limited liability company
Cukrová 14 Bratislava 813 39
6 639 EUR
35 915 510
LIVE
Individual managing director; Laszlo Ludik Rue des Charbonnages 115 Chatelet 6200 Belgicko From: 01/05/2005; Acting in the name of the company: Každý konateľ je oprávnený konať v plnom rozsahu v mene spoločnosti samostatne. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že pripojí svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti.; Capital: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR; Other legal facts: Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 9.12.2004 v zmysle zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.; Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2005.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
ABAQUS s.r.o.
2
2005-01-05
8589982457
Private limited liability company
Pluhová 2/192 Bratislava 831 03
6 638,783775 EUR
35 915 927
LIVE
konatelia; Michal Matuškovič Wolkrova 39 Bratislava 851 01 From: 01/08/2005; Acting in the name of the company: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.; Capital: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR; Other legal facts: Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 01.12.2004 v zmysle príslušných usatnovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.; Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.01.2006.; Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.01.2012, ktoré rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z Račianska 62, 831 02 Bratislava na Pluhová 2/192, 831 03 Bratislava.; Date of updating data in databases: 07/22/2014 Date of extract : 07/23/2014 Searching by : business name | identification number registered seat | registration number | name of a person
MediaFusion s.r.o.
2
2005-01-08
8589982458

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (139 MB) Use the API

rows 4 / 4

value_blob type name
2
integer
db_ver
0
integer
court
39
integer
runs
20983
integer
id

Statistics

Average successful run time: about 3 hours

Total run time: 12 months

Total cpu time used: about 12 hours

Total disk space used: 139 MB

History

 • Manually ran revision 3433bd99 and completed successfully .
  10592 records added, 10592 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9836 records added, 9836 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  1083 records added, 1083 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9862 records added, 9862 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10038 records added, 10038 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10305 records added, 10305 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9575 records added, 9575 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10080 records added, 10080 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8596 records added, 8596 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10414 records added, 10414 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7195 records added, 7195 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9523 records added, 9523 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10326 records added, 10326 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9863 records added, 9863 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10771 records added, 10771 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  5849 records added, 5849 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9597 records added, 9597 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10193 records added, 10193 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10337 records added, 10337 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10104 records added, 10104 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9806 records added, 9806 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10391 records added, 10391 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9867 records added, 9867 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9455 records added, 9455 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10319 records added, 10319 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10933 records added, 10933 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10780 records added, 10780 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7434 records added, 7434 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10000 records added, 10000 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10494 records added, 10494 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10062 records added, 10062 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8390 records added, 8389 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10626 records added, 10626 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10004 records added, 10004 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9554 records added, 9554 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9217 records added, 9217 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10192 records added, 10192 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10989 records added, 10989 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10670 records added, 10670 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  3 records added, 3 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10598 records added, 10598 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10025 records added, 10025 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9260 records added, 9260 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9118 records added, 9118 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10327 records added, 10327 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10937 records added, 10937 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9492 records added, 9492 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  3427 records added, 3427 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8084 records added, 8084 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8940 records added, 8940 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7349 records added, 7349 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8398 records added, 8398 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  161 records added, 161 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8101 records added, 8101 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9862 records added, 9862 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9867 records added, 9867 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8932 records added, 8932 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7772 records added, 7772 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9208 records added, 9208 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  6952 records added, 6952 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  11017 records added, 11017 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9538 records added, 9538 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  370 records added, 370 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9445 records added, 9445 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9736 records added, 9736 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9184 records added, 9184 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9456 records added, 9456 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9216 records added, 9216 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9514 records added, 9514 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9389 records added, 9389 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9736 records added, 9736 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  3367 records added, 3367 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9018 records added, 9018 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8789 records added, 8789 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10172 records added, 10172 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10242 records added, 10242 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7513 records added, 7513 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9019 records added, 9019 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8918 records added, 8918 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9778 records added, 9778 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8817 records added, 8817 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9630 records added, 9630 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9663 records added, 9663 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9913 records added, 9913 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7306 records added, 7306 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8782 records added, 8782 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9003 records added, 9003 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9036 records added, 9036 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10257 records added, 10257 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  1230 records added, 1230 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8578 records added, 8578 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9469 records added, 9469 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9605 records added, 9605 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8644 records added, 8644 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9565 records added, 9565 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9945 records added, 9945 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9625 records added, 9625 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9863 records added, 9863 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7105 records added, 7105 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  4552 records added, 4552 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9469 records added, 9469 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9565 records added, 9565 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  10418 records added, 10418 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  3004 records added, 3004 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8900 records added, 8900 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  2338 records added, 2338 records removed in the database
  3123 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9093 records added, 9093 records removed in the database
  9952 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8332 records added, 8332 records removed in the database
  9319 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  6634 records added, 6634 records removed in the database
  7933 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8707 records added, 8707 records removed in the database
  9975 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8770 records added, 8770 records removed in the database
  9111 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9052 records added, 9052 records removed in the database
  10125 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9792 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8747 records added, 8747 records removed in the database
  9117 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  6644 records added, 6644 records removed in the database
  9663 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  5890 records added, 5890 records removed in the database
  6400 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  7170 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7323 records added, 7323 records removed in the database
  8179 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9084 records added, 9084 records removed in the database
  9410 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9877 records added, 9877 records removed in the database
  9948 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  5240 records added, 5240 records removed in the database
  5685 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  517 records added, 517 records removed in the database
  893 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  893 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7870 records added, 7870 records removed in the database
  9344 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8259 records added, 8259 records removed in the database
  9747 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9431 records added, 9431 records removed in the database
  10239 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9159 records added, 9159 records removed in the database
  10105 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  10563 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8673 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8792 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9235 records added, 9235 records removed in the database
  10383 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9608 records added, 9590 records removed in the database
  10743 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9753 records added, 9708 records removed in the database
  10689 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9615 records added, 9610 records removed in the database
  10163 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  3747 records added, 3741 records removed in the database
  5497 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8452 records added, 8381 records removed in the database
  10165 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8445 records added, 8399 records removed in the database
  18162 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  10055 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  107723 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9419 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9284 records added, 9271 records removed in the database
  9545 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8281 records added, 8281 records removed in the database
  9534 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  5982 records added, 5947 records removed in the database
  6331 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  5381 records added, 5376 records removed in the database
  7148 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9275 records added, 9262 records removed in the database
  10248 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9238 records added, 9230 records removed in the database
  10382 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9062 records added, 9040 records removed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7699 records added, 7656 records removed in the database
  9368 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9254 records added, 9254 records removed in the database
  10327 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9448 records added, 9448 records removed in the database
  9962 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8545 records added, 8545 records removed in the database
  9616 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8739 records added, 8739 records removed in the database
  10371 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7054 records added, 7054 records removed in the database
  8740 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7317 records added, 7317 records removed in the database
  8366 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9348 records added, 9348 records removed in the database
  9839 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9732 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9602 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  9976 records added, 9976 records removed in the database
  10046 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  7061 records added, 7061 records removed in the database
  7547 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  6747 records added, 6747 records removed in the database
  8580 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8646 records added, 8646 records removed in the database
  9658 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8438 records added, 8438 records removed in the database
  9455 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8596 records added, 8596 records removed in the database
  9259 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8129 records added, 8129 records removed in the database
  9838 pages scraped
 • Auto ran revision fb8c699e and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision fb8c699e and completed successfully .
  8015 records added, 8015 records removed in the database
  9005 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9032 records added, 9032 records removed in the database
  9614 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8510 records added, 8510 records removed in the database
  9362 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9091 records added, 9091 records removed in the database
  9396 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6349 records added, 6349 records removed in the database
  9438 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7023 records added, 7023 records removed in the database
  7840 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8753 records added, 8753 records removed in the database
  9504 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9332 records added, 9332 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  1433 records added, 1433 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9214 records added, 9214 records removed in the database
  9709 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9199 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3961 records added, 3961 records removed in the database
  5297 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  5297 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9092 records added, 9092 records removed in the database
  10248 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9322 records added, 9322 records removed in the database
  10325 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8856 records added, 8856 records removed in the database
  9854 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8138 records added, 8138 records removed in the database
  9809 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8797 records added, 8797 records removed in the database
  9796 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7705 records added, 7705 records removed in the database
  7995 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8564 records added, 8564 records removed in the database
  9659 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9897 records added, 9897 records removed in the database
  10292 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9735 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6982 records added, 6982 records removed in the database
  10068 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8298 records added, 8298 records removed in the database
  9404 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8761 records added, 8761 records removed in the database
  9346 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9817 records added, 9817 records removed in the database
  9882 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9110 records added, 9110 records removed in the database
  9610 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3961 records added, 3961 records removed in the database
  5297 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8943 records added, 8943 records removed in the database
  10032 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9531 records added, 9531 records removed in the database
  10602 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9010 records added, 9010 records removed in the database
  10008 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8606 records added, 8606 records removed in the database
  10324 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8937 records added, 8937 records removed in the database
  9965 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9514 records added, 9514 records removed in the database
  10066 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7979 records added, 7979 records removed in the database
  8859 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7506 records added, 7506 records removed in the database
  7775 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7037 records added, 7037 records removed in the database
  10091 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8771 records added, 8771 records removed in the database
  9919 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9426 records added, 9426 records removed in the database
  10003 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9471 records added, 9471 records removed in the database
  9534 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9127 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  10208 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9236 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8955 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8419 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8615 records added, 8615 records removed in the database
  9108 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  1296 records added, 1296 records removed in the database
  1769 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8864 records added, 8864 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7114 records added, 7114 records removed in the database
  8606 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7405 records added, 7405 records removed in the database
  8135 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9048 records added, 9048 records removed in the database
  9533 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8018 records added, 8018 records removed in the database
  9715 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9966 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8011 records added, 8011 records removed in the database
  9046 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8178 records added, 8178 records removed in the database
  8682 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7752 records added, 7752 records removed in the database
  8585 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7495 records added, 7495 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7153 records added, 7153 records removed in the database
  10152 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7675 records added, 7675 records removed in the database
  8583 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7868 records added, 7868 records removed in the database
  8658 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7286 records added, 7286 records removed in the database
  7390 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7876 records added, 7876 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6266 records added, 6266 records removed in the database
  6750 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3075 records added, 3075 records removed in the database
  4143 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  4143 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8195 records added, 8195 records removed in the database
  8994 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5628 records added, 5628 records removed in the database
  7135 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8759 records added, 8759 records removed in the database
  9550 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8926 records added, 8926 records removed in the database
  9715 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7896 records added, 7896 records removed in the database
  9237 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8314 records added, 8314 records removed in the database
  9418 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7852 records added, 7852 records removed in the database
  8289 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8481 records added, 8481 records removed in the database
  9464 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8647 records added, 8647 records removed in the database
  9782 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  2457 records added, 2457 records removed in the database
  3751 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  3613 records added, 3613 records removed in the database
  4469 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8509 records added, 8509 records removed in the database
  9625 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8682 records added, 8682 records removed in the database
  9222 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8730 records added, 8730 records removed in the database
  8730 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9505 records added, 9505 records removed in the database
  10001 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  340 records added, 340 records removed in the database
  697 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8555 records added, 8555 records removed in the database
  10041 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7417 records added, 7417 records removed in the database
  8888 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8426 records added, 8426 records removed in the database
  9181 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8832 records added, 8832 records removed in the database
  9294 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8829 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8510 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7558 records added, 7558 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7541 records added, 7541 records removed in the database
  8504 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7448 records added, 7448 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9096 records added, 9096 records removed in the database
  10221 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9377 records added, 9377 records removed in the database
  9736 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8709 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9575 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7470 records added, 7470 records removed in the database
  10603 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8574 records added, 8574 records removed in the database
  9696 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8868 records added, 8868 records removed in the database
  9391 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8937 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  8194 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9340 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9158 records added, 9158 records removed in the database
  9221 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8649 records added, 8649 records removed in the database
  9142 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
  9604 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  4552 records added, 4552 records removed in the database
  6061 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6713 records added, 6713 records removed in the database
  7071 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9109 records added, 9109 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  6337 records added, 6337 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9464 records added, 9464 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  7343 records added, 7343 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8373 records added, 8373 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  5368 records added, 5368 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6712 records added, 6712 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9264 records added, 9264 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  152 records added, 152 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7206 records added, 7206 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9314 records added, 9314 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9940 records added, 9940 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  7467 records added, 7467 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9996 records added, 9996 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3770 records added, 3770 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9023 records added, 9023 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9493 records added, 9493 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9473 records added, 9473 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8861 records added, 8861 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9408 records added, 9408 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5110 records added, 5110 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9664 records added, 9664 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9146 records added, 9146 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7324 records added, 7324 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8016 records added, 8016 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7937 records added, 7937 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  1041 records added, 1041 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  10167 records added, 10167 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8874 records added, 8874 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3895 records added, 3895 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9302 records added, 9302 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  2384 records added, 2384 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  1388 records added, 1388 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9158 records added, 9158 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9406 records added, 9406 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7154 records added, 7154 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9162 records added, 9162 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9121 records added, 9121 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8974 records added, 8974 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7539 records added, 7539 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8137 records added, 8137 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8195 records added, 8195 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  820 records added, 820 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9278 records added, 9278 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8761 records added, 8761 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  2886 records added, 2886 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  1751 records added, 1751 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  2581 records added, 2581 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6813 records added, 6813 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  4782 records added, 4782 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3819 records added, 3819 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  780 records added, 780 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  4294 records added, 4294 records removed in the database
  4450 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  1886 records added, 1886 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5625 records added, 5625 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  644 records added, 644 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8359 records added, 8359 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8393 records added, 8393 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7534 records added, 7534 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  1624 records added, 1624 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  9323 records added, 9323 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  1981 records added, 1981 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  1319 records added, 1319 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  137 records added, 137 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8276 records added, 8276 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8059 records added, 8059 records removed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  nothing changed in the database
  3040 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7192 records added, 7192 records removed in the database
  7849 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7913 records added, 7913 records removed in the database
  8026 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7914 records added, 7914 records removed in the database
  7972 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5446 records added, 5446 records removed in the database
  5927 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5545 records added, 5545 records removed in the database
  7325 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7772 records added, 7772 records removed in the database
  8510 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7303 records added, 7303 records removed in the database
  8201 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7478 records added, 7478 records removed in the database
  8344 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7089 records added, 7089 records removed in the database
  7903 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5534 records added, 5534 records removed in the database
  6661 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7063 records added, 7063 records removed in the database
  16272 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7127 records added, 7127 records removed in the database
  7956 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7153 records added, 7153 records removed in the database
  7810 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  4390 records added, 4390 records removed in the database
  4399 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5706 records added, 5706 records removed in the database
  8689 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7423 records added, 7423 records removed in the database
  8282 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7185 records added, 7185 records removed in the database
  7980 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6944 records added, 6944 records removed in the database
  7094 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8358 records added, 8358 records removed in the database
  8419 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7255 records added, 7255 records removed in the database
  7742 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3074 records added, 3074 records removed in the database
  4142 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6756 records added, 6756 records removed in the database
  7536 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3677 records added, 3677 records removed in the database
  4364 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6106 records added, 6106 records removed in the database
  6954 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6009 records added, 6009 records removed in the database
  6780 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7172 records added, 7172 records removed in the database
  7566 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6548 records added, 6548 records removed in the database
  8200 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7375 records added, 7375 records removed in the database
  8201 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6721 records added, 6721 records removed in the database
  7139 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7438 records added, 7438 records removed in the database
  7850 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  1223 records added, 1223 records removed in the database
  1326 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7496 records added, 7496 records removed in the database
  8501 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7103 records added, 7103 records removed in the database
  8731 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  5595 records added, 5595 records removed in the database
  7130 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6535 records added, 6535 records removed in the database
  15023 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7268 records added, 7268 records removed in the database
  7373 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8476 records added, 8476 records removed in the database
  8533 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5789 records added, 5789 records removed in the database
  6272 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5573 records added, 5573 records removed in the database
  7369 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  3737 records added, 3737 records removed in the database
  3787 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  4985 records added, 4985 records removed in the database
  5810 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7039 records added, 7039 records removed in the database
  7805 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6650 records added, 6650 records removed in the database
  7476 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7684 records added, 7684 records removed in the database
  8667 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3265 records added, 3265 records removed in the database
  4146 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7400 records added, 7400 records removed in the database
  8046 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5522 records added, 5522 records removed in the database
  6140 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6846 records added, 6846 records removed in the database
  7258 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7098 records added, 7098 records removed in the database
  7931 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  3795 records added, 3795 records removed in the database
  4097 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7046 records added, 7046 records removed in the database
  8648 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6474 records added, 6474 records removed in the database
  8088 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7080 records added, 7080 records removed in the database
  8100 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7044 records added, 7044 records removed in the database
  15847 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5050 records added, 5050 records removed in the database
  5085 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6808 records added, 6808 records removed in the database
  7294 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3290 records added, 3290 records removed in the database
  4516 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7623 records added, 7623 records removed in the database
  8271 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6304 records added, 6304 records removed in the database
  7229 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  2635 records added, 2635 records removed in the database
  2702 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6118 records added, 6118 records removed in the database
  7405 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7355 records added, 7355 records removed in the database
  8168 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7073 records added, 7073 records removed in the database
  7865 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7917 records added, 7917 records removed in the database
  8337 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  130 records added, 130 records removed in the database
  130 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6561 records added, 6561 records removed in the database
  7525 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  6645 records added, 6645 records removed in the database
  6805 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  5977 records added, 5977 records removed in the database
  8942 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7428 records added, 7428 records removed in the database
  8239 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7387 records added, 7387 records removed in the database
  8244 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and failed .
  7250 records added, 7250 records removed in the database
  7408 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  8130 records added, 8130 records removed in the database
  8191 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7304 records added, 7304 records removed in the database
  7791 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  3206 records added, 3206 records removed in the database
  4321 pages scraped
 • Auto ran revision 4118f02e and completed successfully .
  7066 records added, 7066 records removed in the database
  7803 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and failed .
  2579 records added, 2579 records removed in the database
  3135 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7284 records added, 7284 records removed in the database
  8278 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6888 records added, 6888 records removed in the database
  7662 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7363 records added, 7363 records removed in the database
  7780 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  5419 records added, 5419 records removed in the database
  6999 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7581 records added, 7581 records removed in the database
  8539 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  8050 records added, 8050 records removed in the database
  8373 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7079 records added, 7079 records removed in the database
  7561 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7251 records added, 7251 records removed in the database
  8252 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6904 records added, 6904 records removed in the database
  8513 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and failed .
  1334 records added, 1334 records removed in the database
  1877 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7123 records added, 7123 records removed in the database
  8435 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7493 records added, 7493 records removed in the database
  8421 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and failed .
  1251 records added, 1251 records removed in the database
  1402 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7670 records added, 7670 records removed in the database
  7923 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  8011 records added, 8011 records removed in the database
  8069 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7760 records added, 7760 records removed in the database
  8250 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  2757 records added, 2757 records removed in the database
  3713 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6447 records added, 6447 records removed in the database
  7337 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and failed .
  6583 records added, 6583 records removed in the database
  7751 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7840 records added, 7840 records removed in the database
  8651 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6030 records added, 6030 records removed in the database
  6656 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7014 records added, 7014 records removed in the database
  8010 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6482 records added, 6482 records removed in the database
  7297 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7414 records added, 7414 records removed in the database
  8483 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7965 records added, 7965 records removed in the database
  8428 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7353 records added, 7353 records removed in the database
  8194 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7833 records added, 7833 records removed in the database
  8145 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6163 records added, 6163 records removed in the database
  9134 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6125 records added, 6125 records removed in the database
  6744 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7633 records added, 7633 records removed in the database
  8562 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  8219 records added, 8219 records removed in the database
  8495 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7775 records added, 7775 records removed in the database
  7833 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7671 records added, 7671 records removed in the database
  8165 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  2805 records added, 2805 records removed in the database
  3784 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6676 records added, 6676 records removed in the database
  7543 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7401 records added, 7401 records removed in the database
  8893 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6445 records added, 6445 records removed in the database
  6627 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  2 records added, 2 records removed in the database
  1 page scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7968 records added, 7968 records removed in the database
  8946 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7254 records added, 7254 records removed in the database
  8715 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7114 records added, 7114 records removed in the database
  7837 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7859 records added, 7859 records removed in the database
  8588 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  8009 records added, 8009 records removed in the database
  8521 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7069 records added, 7069 records removed in the database
  8039 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7595 records added, 7595 records removed in the database
  9059 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6790 records added, 6790 records removed in the database
  8579 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6809 records added, 6809 records removed in the database
  7806 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6379 records added, 6379 records removed in the database
  6880 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7119 records added, 7119 records removed in the database
  14755 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and failed .
  6482 records added, 6482 records removed in the database
  6966 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  5572 records added, 5572 records removed in the database
  7364 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7147 records added, 7147 records removed in the database
  7711 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6932 records added, 6932 records removed in the database
  7957 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6488 records added, 6488 records removed in the database
  7240 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  8132 records added, 8132 records removed in the database
  8584 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and failed .
  6108 records added, 6108 records removed in the database
  7825 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7617 records added, 7617 records removed in the database
  8558 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7829 records added, 7829 records removed in the database
  8128 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7744 records added, 7744 records removed in the database
  16984 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7744 records added, 7744 records removed in the database
  8295 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6778 records added, 6778 records removed in the database
  8973 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6440 records added, 6440 records removed in the database
  7623 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  4645 records added, 4645 records removed in the database
  5380 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6304 records added, 6304 records removed in the database
  6882 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6303 records added, 6303 records removed in the database
  6405 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  8088 records added, 8088 records removed in the database
  8148 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7436 records added, 7436 records removed in the database
  7929 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  2412 records added, 2412 records removed in the database
  3283 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  5991 records added, 5991 records removed in the database
  6969 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  3026 records added, 3026 records removed in the database
  3048 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6944 records added, 6944 records removed in the database
  8422 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7529 records added, 7529 records removed in the database
  8307 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6448 records added, 6448 records removed in the database
  6811 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6976 records added, 6976 records removed in the database
  8632 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6680 records added, 6680 records removed in the database
  7257 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7062 records added, 7062 records removed in the database
  7727 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7841 records added, 7841 records removed in the database
  8256 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6106 records added, 6106 records removed in the database
  7039 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6586 records added, 6586 records removed in the database
  6773 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  4772 records added, 4772 records removed in the database
  7090 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6102 records added, 6102 records removed in the database
  7133 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6768 records added, 6768 records removed in the database
  7737 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  4580 records added, 4580 records removed in the database
  4948 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7210 records added, 7210 records removed in the database
  7316 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7076 records added, 7076 records removed in the database
  7128 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  7204 records added, 7204 records removed in the database
  7691 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  2068 records added, 2068 records removed in the database
  2775 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  6021 records added, 6021 records removed in the database
  7151 pages scraped
 • Auto ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  3336 records added, 3336 records removed in the database
  3359 pages scraped
 • Manually ran revision d49bc2c6 and completed successfully .
  5255 records added, 5254 records removed, 128850 records updated in the database
  6717 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4306 records added, 4306 records removed in the database
  4402 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3968 records added, 3968 records removed in the database
  4617 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4401 records added, 4401 records removed in the database
  4691 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3498 records added, 3498 records removed in the database
  3578 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4045 records added, 4045 records removed in the database
  4972 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4098 records added, 4098 records removed in the database
  4799 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3263 records added, 3263 records removed in the database
  3291 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4018 records added, 4018 records removed in the database
  4907 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4559 records added, 4559 records removed in the database
  4778 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4134 records added, 4134 records removed in the database
  4260 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4267 records added, 4267 records removed in the database
  8791 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4246 records added, 4246 records removed in the database
  4519 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3499 records added, 3499 records removed in the database
  3545 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3474 records added, 3474 records removed in the database
  4720 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  1004 records added, 1004 records removed in the database
  1426 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3278 records added, 3278 records removed in the database
  4575 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4032 records added, 4032 records removed in the database
  4346 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4096 records added, 4096 records removed in the database
  4727 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4058 records added, 4058 records removed in the database
  4462 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4270 records added, 4270 records removed in the database
  4628 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4833 records added, 4833 records removed in the database
  4905 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5006 records added, 5006 records removed in the database
  5038 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4307 records added, 4307 records removed in the database
  4340 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  2448 records added, 2448 records removed in the database
  2465 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4121 records added, 4121 records removed in the database
  4592 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2928 records added, 2928 records removed in the database
  3946 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3906 records added, 3906 records removed in the database
  4654 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5149 records added, 5149 records removed in the database
  5178 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  2109 records added, 2109 records removed in the database
  2860 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4205 records added, 4205 records removed in the database
  4912 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5116 records added, 5116 records removed in the database
  5290 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  2936 records added, 2936 records removed in the database
  3552 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4911 records added, 4911 records removed in the database
  5206 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  140 records added, 140 records removed in the database
  142 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4617 records added, 4617 records removed in the database
  5384 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4501 records added, 4501 records removed in the database
  5360 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4926 records added, 4926 records removed in the database
  4983 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  2729 records added, 2729 records removed in the database
  3602 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4710 records added, 4710 records removed in the database
  4941 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4754 records added, 4754 records removed in the database
  4901 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  5032 records added, 5032 records removed in the database
  5423 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  2983 records added, 2983 records removed in the database
  3620 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5137 records added, 5137 records removed in the database
  5419 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4934 records added, 4934 records removed in the database
  4957 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  358 records added, 358 records removed in the database
  1652 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2911 records added, 2911 records removed in the database
  4133 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3707 records added, 3707 records removed in the database
  4320 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4267 records added, 4267 records removed in the database
  4809 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4531 records added, 4531 records removed in the database
  5145 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3465 records added, 3465 records removed in the database
  3771 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4268 records added, 4268 records removed in the database
  4400 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4645 records added, 4645 records removed in the database
  4669 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4239 records added, 4239 records removed in the database
  4276 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4548 records added, 4548 records removed in the database
  4567 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4782 records added, 4782 records removed in the database
  5261 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2064 records added, 2064 records removed in the database
  2765 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4586 records added, 4586 records removed in the database
  5637 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5335 records added, 5335 records removed in the database
  5372 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  1885 records added, 1885 records removed in the database
  2603 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4447 records added, 4447 records removed in the database
  5187 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5098 records added, 5098 records removed in the database
  5272 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  1464 records added, 1464 records removed in the database
  2014 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4516 records added, 4516 records removed in the database
  4822 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5134 records added, 5134 records removed in the database
  5290 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  1233 records added, 1233 records removed in the database
  1856 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3263 records added, 3263 records removed in the database
  4077 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2511 records added, 2511 records removed in the database
  2639 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3909 records added, 3909 records removed in the database
  3933 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  3429 records added, 3429 records removed in the database
  4364 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5470 records added, 5470 records removed in the database
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  3297 records added, 3297 records removed in the database
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  718 records added, 718 records removed in the database
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4315 records added, 4315 records removed in the database
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  3273 records added, 3273 records removed in the database
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4730 records added, 4730 records removed in the database
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5053 records added, 5053 records removed in the database
  5076 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  1991 records added, 1991 records removed in the database
  3921 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2430 records added, 2430 records removed in the database
  3447 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3750 records added, 3750 records removed in the database
  4027 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4475 records added, 4475 records removed in the database
  5141 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3566 records added, 3566 records removed in the database
  3976 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2621 records added, 2621 records removed in the database
  2864 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  424 records added, 424 records removed in the database
  479 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  1383 records added, 1383 records removed in the database
  1438 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4384 records added, 4384 records removed in the database
  4464 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5163 records added, 5163 records removed in the database
  5194 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3970 records added, 3970 records removed in the database
  4009 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4673 records added, 4673 records removed in the database
  4713 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2899 records added, 2899 records removed in the database
  3348 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  406 records added, 406 records removed in the database
  773 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4254 records added, 4254 records removed in the database
  5386 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2737 records added, 2737 records removed in the database
  2999 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4589 records added, 4589 records removed in the database
  4617 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  1369 records added, 1369 records removed in the database
  2017 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4861 records added, 4861 records removed in the database
  5671 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5200 records added, 5200 records removed in the database
  5374 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  2479 records added, 2479 records removed in the database
  3084 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5030 records added, 5030 records removed in the database
  5315 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3607 records added, 3607 records removed in the database
  3716 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  1624 records added, 1624 records removed in the database
  2311 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4234 records added, 4234 records removed in the database
  5085 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5055 records added, 5055 records removed in the database
  5110 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  2226 records added, 2226 records removed in the database
  3078 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4824 records added, 4824 records removed in the database
  5069 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5146 records added, 5146 records removed in the database
  5293 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  5032 records added, 5032 records removed in the database
  5423 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  705 records added, 705 records removed in the database
  1086 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2349 records added, 2349 records removed in the database
  2608 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  1532 records added, 1532 records removed in the database
  1663 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3625 records added, 3625 records removed in the database
  3768 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4847 records added, 4847 records removed in the database
  4870 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  1579 records added, 1579 records removed in the database
  3361 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2087 records added, 2087 records removed in the database
  3018 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3222 records added, 3222 records removed in the database
  3633 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3898 records added, 3898 records removed in the database
  4370 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2147 records added, 2147 records removed in the database
  2499 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3339 records added, 3339 records removed in the database
  3685 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4035 records added, 4035 records removed in the database
  4376 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4375 records added, 4375 records removed in the database
  4465 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4580 records added, 4580 records removed in the database
  4610 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  5351 records added, 5351 records removed in the database
  5386 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2883 records added, 2883 records removed in the database
  2899 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4199 records added, 4199 records removed in the database
  4674 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  244 records added, 244 records removed in the database
  558 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3775 records added, 3775 records removed in the database
  4776 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3491 records added, 3491 records removed in the database
  3939 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3608 records added, 3608 records removed in the database
  3632 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3831 records added, 3831 records removed in the database
  4733 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3792 records added, 3792 records removed in the database
  3898 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  1258 records added, 1258 records removed in the database
  1582 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  492 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  2492 records added, 2492 records removed in the database
  2687 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4231 records added, 4231 records removed in the database
  4347 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  2747 records added, 2747 records removed in the database
  3665 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4440 records added, 4440 records removed in the database
  5085 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  3728 records added, 3728 records removed in the database
  3748 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  3281 records added, 3281 records removed in the database
  4207 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4721 records added, 4721 records removed in the database
  4915 pages scraped
 • Auto ran revision 1874f5ce and failed .
  166 pages scraped
 • Manually ran revision 1874f5ce and completed successfully .
  4559 records added, 4559 records removed in the database
  4941 pages scraped
 • Auto ran revision 5ecfb294 and failed .
 • Auto ran revision 5ecfb294 and completed successfully .
  10979 records added, 10979 records removed in the database
 • Auto ran revision 5ecfb294 and failed .
  11918 pages scraped
 • Auto ran revision 5ecfb294 and failed .
  10341 pages scraped
 • Auto ran revision 5ecfb294 and completed successfully .
  9006 records added, 9006 records removed in the database
  9544 pages scraped
 • Auto ran revision 213149db and failed .
 • Auto ran revision 213149db and completed successfully .
  767 records added, 767 records removed in the database
 • Auto ran revision 213149db and failed .
 • Manually ran revision 213149db and failed .
  7 records added, 7 records removed in the database
 • Auto ran revision 82543683 and failed .
 • Auto ran revision 82543683 and failed .
 • Manually ran revision 82543683 and completed successfully .
  9686 records added, 9686 records removed in the database
 • Auto ran revision 82543683 and failed .
 • Auto ran revision 82543683 and failed .
 • Auto ran revision 82543683 and completed successfully .
  9994 records added, 9991 records removed in the database
 • Manually ran revision 82543683 and failed .
  46 records added, 46 records removed in the database
 • Auto ran revision 82543683 and failed .
 • Auto ran revision 82543683 and failed .
 • Auto ran revision 82543683 and failed .
 • Manually ran revision 82543683 and failed .
 • Auto ran revision 82543683 and failed .
 • Manually ran revision 82543683 and failed .
  124 records added, 124 records removed in the database
 • Manually ran revision 7f2696d2 and failed .
 • Manually ran revision 7f2696d2 and failed .
  4836 records added, 4836 records removed in the database
 • Manually ran revision 7f2696d2 and failed .
 • Manually ran revision 7f2696d2 and failed .
 • Manually ran revision 7f2696d2 and failed .
 • Manually ran revision 7f2696d2 and failed .
 • Manually ran revision 29e127a8 and failed .
 • Manually ran revision 862e6c47 and failed .
  1219 records added, 1 record removed in the database
 • Manually ran revision 862e6c47 and failed .
 • Manually ran revision 862e6c47 and failed .
 • Manually ran revision 862e6c47 and failed .
 • Manually ran revision 1312a833 and completed successfully .
  2599 records added in the database
 • Created on morph.io