soit-sk / nehnutelny_majetok_statu_v_sprave_riadenych_organizacii

Evidencia nehnuteľného majetku štátu v správe riadených organizácií kapitoly MF SR

Scrapes www.finance.gov.sk


Evidencia nehnuteľného majetku štátu v správe riadených organizácií kapitoly MF SR.

This scraper scrapes the data from the Ministry of Finance of The Slovak Republic. It processes the PDF list of the real-estate property of the state.

The source data are published PDF documents, the structure is horrible and the accuracy is not 100% yet.

Update (release 2015/10/11): The scraper has been updated to use the XML export now.

Source URL: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4733

Contributors yak666 soyo42

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running...

Data

Downloaded 0 times

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (264 KB) Use the API

rows 10 / 739

id organizacia zariadenie druh_nehnutelnosti_1 druh_nehnutelnosti_2 inventarne_cislo rok_nadobudnutia kraj okres obec krajsky_urad adresa_objektu c_listu_vlastnictva spoluvlastnicky_podiel vymera parcelne_cislo supisne_cislo datum_kolaudacie spravca_objektu uzivatel_objektu vstupna_obstaravacia_cena_v_EUR zostatkova_cena_v_EUR poznamka
1232
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
dom
budova DÚ Žilina
510000006
1994
Žilinský
Žilina
Žilina
Žilina
Zaymusova 10
1342
1
176
322
1322
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
5604.15
1967.89
uzatváranie zmluvy s vybraným uchádzačom - oslovenie ďalších záujemcov v poradí
1233
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
zastavaná plocha a nádvorie
510002018
1993
Žilinský
Žilina
Žilina
Žilina
Zaymusova 10
1342
1
176
322
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
326.27999999999997
326.38
1234
Finančné riaditeľstvo SR
PDÚ Dolný Kubín
administratívny objekt
budova PDÚ Dolný Kubín
510000007
1995
Žilinský
Dolný Kubín
Dolný Kubín
Dolný Kubín
Kohútov sad 1750
4054
1
1194
1070/12
1750
1995
Finančné riaditeľstvo SR
PDÚ Dolná Kubín
951625.53
334295.96000000002
využívané
1235
Finančné riaditeľstvo SR
PDÚ Dolný Kubín
zastavaná plocha a nádvorie
510002024
1993
Žilinský
Dolný Kubín
Dolný Kubín
Dolný Kubín
Kohútov sad 1750
4054
1
1194
1070/12
Finančné riaditeľstvo SR
PDÚ Dolný Kubín
11890.061740689105
11890.061740689105
využívané
1236
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
administratívny objekt
budova DÚ Žilina
510000008
1996
Žilinský
Žilina
Žilina
Žilina
J.Kráľa 2
5222
1
1179
2346/1
1629
1996
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
2915328.88
1639836.27
využívané
1237
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
zastavaná plocha a nádvorie
510002019
1996
Žilinský
Žilina
Žilina
Žilina
J.Kráľa 2
5222
1
2844
2346/1,2,3,4,5
1996
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
47201.75263891655
47201.75263891655
využívané
1238
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
administratívny objekt
budova DÚ Žilina
510000011
1986
Žilinský
Žilina
Žilina
Žilina
A. Bernoláka 55
4631
1503/10000
bez par.
bez par.
3243
1985
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žilina
178912.99940250945
20744.45
využívané
1239
Finančné riaditeľstvo SR
PDÚ Liptovský Mikuláš
administratívny objekt
budova PDÚ Liptovský Mikuláš
510000012
1997
Žilinský
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Hollého 3
5349
1
770
509/4
2240
1997
Finančné riaditeľstvo SR
PDÚ Liptovský Mikuláš
1616944.6856535883
610028.02
využívané
1240
Finančné riaditeľstvo SR
PDÚ Liptovský Mikuláš
zastavaná plocha a nádvorie
510002027
1994
Žilinský
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Hollého 3
5349
1
1799
509//2,4
Finančné riaditeľstvo SR
PDÚ Liptovský Mikuláš
59776.87047732855
59776.87047732855
využívané
1241
Finančné riaditeľstvo SR
bývalý DÚ Žilina II
administratívny objekt
budova bývalého DÚ Žilina II
510000004
2002
Žilinský
Žilina
Žilina
Žilina
Dolné Rudiny 1
6926
1019/2734
1357
3670/154
3887
Finančné riaditeľstvo SR
DÚ Žlilina
643644.99767642561
326318.40999999997
znovuvyužitie budovy

Statistics

Average successful run time: less than a minute

Total run time: 14 days

Total cpu time used: about 1 hour

Total disk space used: 309 KB

History

 • Auto ran revision 2847f329 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Auto ran revision 2847f329 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 2847f329 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  5 pages scraped
 • Auto ran revision 2847f329 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Auto ran revision 2847f329 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history