soit-sk / brno_sever_law_106

Brno-Sever - Poskytované informace ze zákona č. 106/1999 Sb.


Contributors michal-josef-spacek katkad

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... Page: http://www.sever.brno.cz/povinne-poskytovane-informace.html 2019-08-08: Informace ke stavební aktivitě 2019-08-08: Informace - výzva k podání nabídky VZ 2019-08-08: Oslovení uchazeči pro VZ - střechy 2019-08-07: Poskytnutí dokumentů - směrnice 2019-08-07: Poskytnutí dokumentů k veřejné zakázce 2019-07-22: Sociální pohřby 2019-07-22: Pozemky v katastru Lesná 2019-07-19: Informace k bytům 2019-07-17: Informace k faktuře 2019-07-16: Stavební řízení 2019-07-08: Výměna oken 2019-06-26: Dotaz na územní rozhodnutí 2019-06-24: Kopie dokumentů 2019-06-14: Informace Severník 2019-06-03: Informace OB 2019-05-16: Informace - faktura 2019-04-26: Kopie listin 2019-04-23: Doplnění informace 2019-04-18: Kopie - dokumentů 2019-04-18: Informace - stavební řízení 2019-03-12: Finanční plán BH + dokumenty 2019-03-12: Finanční plán BH + dokumenty 2019-03-11: Kopie dokumentů +informace 2019-01-14: Dokumenty ke stavbě 2019-01-09: Sdělení k moderování kulturní akce 2018-12-19: Sdělení ke spisové dokumentaci 2018-11-08: Doplnění informac 2018-11-05: Informace k pozemku 2018-10-31: Kopie dokladu 2018-10-15: Právní předpis 2018-10-08: Oslovení uchazeči o zakázky malého rozsahu 2018-08-27: Informace - volby 2018-08-27: Informace - volby 2018-08-24: Užívání prostor 2018-06-25: Zkolaudované byty 2018-06-25: Bytové jednotky 2018-06-12: Voličské průkazy 2018-06-11: Kopie dokumentů 2018-05-10: Kontrola stavby -2 2018-05-10: Kontrola stavby -2 Cannot get PDF for 2018-05-10: Kontrola stavby 2018-04-27: Realizace rekonstrukce 2018-04-24: Specifikace úkonu 2018-04-23: Kopie dokumentů 2018-03-28: Způsob využití pozemku 2018-03-26: Kontrola dopravního značení 2018-03-08: Faktury a protokoly ke smlouvám 2018-03-01: Smlouvy, výkon práce, evidence docházky 2018-02-28: Smlouvy, výkon práce, evidence docházky 2018-02-22: Kopie smluv a dokumentů 2018-02-14: Novostavba viladomu 2018-02-13: Evidence bytů 2018-02-12: Kopie listin 2018-02-02: Kopie usnesení RMČ 2017-12-18: Odhlučnění 2017-12-15: Informace - ÚMČ 2017-12-12: Dokumenty - ul.Klarisky 2017-12-11: Dokumenty - Soběšická 2017-11-29: Dokumenty - ul.Klarisky 2017-10-24: Rozhodnutí rady

Data

Downloaded 2 times by katkad MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (89 KB) Use the API

rows 10 / 272

Date MD5 PDF_link Title
2010-12-20
a64b770737e05dc17dc72504079ebb3c
Informace o vydaných rozhodnutích
2010-11-19
a4044e7602142f5e7cee1eb7ccb6a125
Pálení ohňů na soukromých pozemcích
2010-11-03
f9d60f52df4ce5cf896425d8f38c3f12
Dokumenty v elektronické podobě
2010-11-02
56b1589c01562663e0bd1f63aa07ede0
Poskytnutí  dotací MČ Brno-sever
2010-09-22
8b11c68b7eb4e3b4d0484cf0e13c9790
Výherní automaty - povolení
2010-09-20
9870e1ec7e58cfa2caf548025c95be70
Místní poplatek dle zákona 337/1992 Sb.
2010-08-26
184dd5d45aa95f46a3f5313231a39e3d
Veřejné zakázky - navýšení, pravidla realizace
2010-05-31
932a4271da4470d7add50eddc5063b4a
Oprava domu
2010-05-19
901b48987e2918cdd0984618415a22d4
Plánované projekty z veřejného rozpočtu
2010-04-19
24a8c398f1c4bbc3b09745b9f0634d71
Školské zařízení v ÚMČ Brno-sever

Statistics

Average successful run time: less than a minute

Total run time: 3 days

Total cpu time used: 5 minutes

Total disk space used: 114 KB

History

 • Manually ran revision 5dd150d0 and completed successfully .
  59 records added in the database
 • Manually ran revision 5dd150d0 and completed successfully .
  14 records added in the database
 • Manually ran revision 5dd150d0 and completed successfully .
  17 records added in the database
 • Manually ran revision 5dd150d0 and completed successfully .
  2 records added in the database
 • Manually ran revision dced023b and failed .
  16 records added in the database
  17 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

brno_sever_law_106