soit-sk / rokovaniask

Agenda from Slovak government meetings.


Contributors katkad

Last run failed with status code 1.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... scraper.rb:35:in `block in scrap_list': undefined method `search' for nil:NilClass (NoMethodError) from /app/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/mechanize-2.5.1/lib/mechanize.rb:409:in `get' from scraper.rb:34:in `scrap_list' from scraper.rb:47:in `<main>'

Data

Downloaded 5 times by jakubcevela

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.59 MB) Use the API

rows 10 / 4722

title unique_id proposed_by status date agenda_num
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša, Magdy Košútovej a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. (tlač 794)
UV-28989/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Súhlas
27.08.2014
119
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov
UV-32374/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
07.10.2015
179
Návrh na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
UV-32682/2015
podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
07.10.2015
179
Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre európsku a euroatlantickú integráciu resp. iné zahraničnopolitické otázky
UV-32757/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
07.10.2015
179
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
UV-32885/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
07.10.2015
179
Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 - návrh
UV-32366/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
07.10.2015
179
Správa o súčasnom stave skalného brala v obci Strečno
UV-32677/2015
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
07.10.2015
179
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 - 2014
UV-32528/2015
minister zdravotníctva
Schválený
07.10.2015
179
Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
UV-32920/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
07.10.2015
179
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 – nové znenie
UV-34060/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
07.10.2015
179

Statistics

Average successful run time: 1 minute

Total run time: 17 minutes

Total cpu time used: 1 minute

Total disk space used: 1.61 MB

History

 • Manually ran revision 70085822 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 70085822 and completed successfully .
  1260 records added, 846 records removed in the database
 • Manually ran revision 70085822 and completed successfully .
  856 records added, 483 records removed in the database
 • Manually ran revision 70085822 and completed successfully .
  484 records added in the database
  37 pages scraped
 • Manually ran revision 70085822 and completed successfully .
  3450 records added, 3388 records removed in the database
  191 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

rokovaniask