soit-sk / rokovaniask

Agenda from Slovak government meetings.


rokovaniask

Agenda from Slovak government meetings.

Contributors katkad

Last run failed with status code 1.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... scraper.rb:35:in `block in scrap_list': undefined method `search' for nil:NilClass (NoMethodError) from /app/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/mechanize-2.5.1/lib/mechanize.rb:409:in `get' from scraper.rb:34:in `scrap_list' from scraper.rb:47:in `<main>'

Data

Downloaded 5 times by jakubcevela

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.59 MB) Use the API

rows 10 / 4722

title unique_id proposed_by status date agenda_num
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša, Magdy Košútovej a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. (tlač 794)
UV-28989/2014
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Súhlas
27.08.2014
119
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov
UV-32374/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
07.10.2015
179
Návrh na zmenu člena Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
UV-32682/2015
podpredseda vlády a minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
Schválený
07.10.2015
179
Návrh na zmenu predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre európsku a euroatlantickú integráciu resp. iné zahraničnopolitické otázky
UV-32757/2015
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Schválený
07.10.2015
179
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tuniskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
UV-32885/2015
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Schválený
07.10.2015
179
Národná politika pre elektronické komunikácie do roku 2020 - návrh
UV-32366/2015
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Schválený
07.10.2015
179
Správa o súčasnom stave skalného brala v obci Strečno
UV-32677/2015
minister životného prostredia
Schválený s pripomienkami
07.10.2015
179
Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 - 2014
UV-32528/2015
minister zdravotníctva
Schválený
07.10.2015
179
Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
UV-32920/2015
podpredseda vlády a minister vnútra
Schválený
07.10.2015
179
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 – nové znenie
UV-34060/2015
podpredseda vlády a minister financií
Schválený
07.10.2015
179

Statistics

Average successful run time: 1 minute

Total run time: 17 minutes

Total cpu time used: 1 minute

Total disk space used: 1.61 MB

History

 • Manually ran revision 70085822 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 70085822 and completed successfully .
  1260 records added, 846 records removed in the database
 • Manually ran revision 70085822 and completed successfully .
  856 records added, 483 records removed in the database
 • Manually ran revision 70085822 and completed successfully .
  484 records added in the database
  37 pages scraped
 • Manually ran revision 70085822 and completed successfully .
  3450 records added, 3388 records removed in the database
  191 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

Ruby

rokovaniask / scraper.rb