soit-sk / bratislava_faktury

A fist cut at PDF scraping

Scrapes www.bratislava.sk

Oficiálne stránky Hlavného mesta SR Bratislavy: Titulka


Contributors lkundrak

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running...

Data

Downloaded 2 times by katkad MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (408 KB) Use the API

rows 10 / 1614

IČO Schválil Skratka Schválil Skratka Schválil Cena [EUR] PSČ Ulica Miesto Č íslo Interné čís. Názov Predmet fakturácie
31606458
Eva Elefantová Zamestnanec
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová
6 076.00
017 01
Mládežnícka 326
Považská Bystrica
313267
1130008869
SAROUTE s.r.o.
dopravné značenie
NOPE a.s.
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová Eva Elefantová Zamestnanec
ľadu kri žovatiek,12/2013
Kazanská 48
35758805
821 06
40550413
1130008867
4 162.32
servis a údr žba televízneho doh
13999044
Ivan Kri štof ved. oddelenia
Ivan Kri štof ved. oddelenia Ivan Kri štof
673.39
84102
Ožvoldíkova 6
Bratislava
2134305
1130008838
Andrej Náter
pokosenie areal.ploch, Hradská 140
13999044
Ivan Kri štof ved. oddelenia
Ivan Kri štof ved. oddelenia Ivan Kri štof
978.43
84102
Ožvoldíkova 6
Bratislava
2134306
1130008839
Andrej Náter
pokosenie areal.ploch, Dudvážska 6
13999044
Ivan Kri štof ved. oddelenia
Ivan Kri štof ved. oddelenia Ivan Kri štof
1 379.92
84102
Ožvoldíkova 6
Bratislava
2134293
1130008836
Andrej Náter
pokosenie a údr žba areal.ploch, Batkova
13999044
Ivan Kri štof ved. oddelenia
Ivan Kri štof ved. oddelenia Ivan Kri štof
946.50
84102
Ožvoldíkova 6
Bratislava
2134294
1130008837
Andrej Náter
výmena el.akumul.kachiel,Kúpe ľná 9
35732881
13.05.2014
13.05.2014 Ľubom ír Andrassyved. oddelenia
53 963.04
81101
Primaciálne námestie 1
Bratislava 1
3213009
1130008843
METRO Bratislava a.s.
stavebno-technický dozor na stavbe Nosný systém MHD, 10-11/2013
44723024
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová Eva Elefantová Zamestnanec
5 474.28
8210
Kaštielska 14
5
2013238
1130008907
Peter Martiny, s. r. o.
práce na ph.schodoch a ostatné práce v podchode
43898190
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová Eva Elefantová Zamestnanec
1 916.00
čná 10
Hrani
82105
1350412016
1130008912
Infra Services, a. s.
čistenie kanalizačných vpustov
44723024
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová Eva Elefantová Zamestnanec
8 301.56
8210
Kaštielska 14
5
2013239
1130008908
Peter Martiny, s. r. o.
práce na čerpacích staniciach v podchodoch

Statistics

Average successful run time: less than a minute

Total run time: 9 minutes

Total cpu time used: 5 minutes

Total disk space used: 1.71 MB

History

 • Manually ran revision de4cb2aa and completed successfully .
  807 records added in the database
  1 page scraped
 • Manually ran revision de4cb2aa and completed successfully .
  807 records added in the database
  1 page scraped
 • Manually ran revision de4cb2aa and completed successfully .
  807 records added in the database
  1 page scraped
 • Manually ran revision de4cb2aa and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Manually ran revision de4cb2aa and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Manually ran revision de4cb2aa and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Manually ran revision de4cb2aa and completed successfully .
  807 records added in the database
 • Manually ran revision de4cb2aa and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision de4cb2aa and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision de4cb2aa and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Created on morph.io

Scraper code

Python

bratislava_faktury / scraper.py