soit-sk / digitalne_mesto

Povinné zverejňovanie: faktury, objednavky, zmluvy


This is a scraper that runs on Morph.

Attachment DDorucenia 02.01.2013 DSplatnosti 31.12.2012 DUhrady 03.01.2013 DVystavenia 02.01.2013 FDodAddress Národná 18 Žilina 100 FDodDetail Právnická IČO: 31592503 FDodName Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Poznamka Predplatné - ročný prístup EPI Právny systém Suma 437.76 cisloFa p1/2013 dZverejnenia 11.02.2013 dph True id 12725 mesto Zlaté Moravce year 2013

lubosko 8. DIGITALNEmesto.sk: Povinné zverejňovanie
Viacero miest vyuziva na tzv. povinne zverejnovanie sluzby postalu DIGITALNE mesto. Zaujimave je teda odtial vyscrapovat co najsirsi okruh
udajov:
dodavatelske faktury
odberatelske faktury
objednavky
zmluvy
pre co najviac miest (je ich tam odhadom 75).
Priklad: Dodavatelske faktury Chorvatskeho grobu:
http://www.digitalnemesto.sk/sk/detail/povinne_zverejnovanie&idCity=507911000
c.faktury
zverejnene
dodavatel
suma
DPH
predmet
detail
datum vystavenia
datum splatnosti
datum dorucenia
datum uhrady
suvisiace polozky
prilohy (ID resp. URL)

Contributors lkundrak

Last run failed with status code 255.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... Use of my $_ is experimental at scraper.pl line 99. Use of my $_ is experimental at scraper.pl line 99. "my" variable $_ masks earlier declaration in same statement at scraper.pl line 99. syntax error at scraper.pl line 90, near "$content)" syntax error at scraper.pl line 90, near "unless $ret" Global symbol "$ret" requires explicit package name at scraper.pl line 90. Global symbol "$ret" requires explicit package name at scraper.pl line 92. syntax error at scraper.pl line 93, near "}" Can't use global @_ in "my" at scraper.pl line 99, near "} @_" Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 102. Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 103. Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 103. Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 103. Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 104. Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 104. Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 104. Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 105. Global symbol "%data" requires explicit package name at scraper.pl line 105. syntax error at scraper.pl line 109, near "}" scraper.pl has too many errors.

Data

Downloaded 4 times by jakubcevela VeronikaFercik lkundrak

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (87.6 MB) Use the API

rows 10 / 186437

Attachment DDorucenia DSplatnosti DUhrady DVystavenia FDodAddress FDodDetail FDodName Poznamka Suma cisloFa dZverejnenia dph id mesto year
02.01.2013
31.12.2012
03.01.2013
02.01.2013
Národná 18 Žilina 100
Právnická IČO: 31592503
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Predplatné - ročný prístup EPI Právny systém
437.76
p1/2013
11.02.2013
True
12725
Zlaté Moravce
2013
04.01.2013
10.01.2013
14.01.2013
03.01.2013
Belehradská 1 Košice 4013
Právnická IČO: 36182214
SOFT - GL s. r. o.
Služba - upgrade a servis k programu ŠJ pre ZŠS Kalinčiakova
39.32
1/2013
11.02.2013
True
12726
Zlaté Moravce
2013
04.01.2013
30.09.2013
02.01.2013
Prievozská 6/A Bratislava 82109
Právnická IČO: 35697270
ORANGE Slovensko a.s.
Dobropis - vrátenie telefónneho poplatku
-28.32
3/2013
21.03.2014
True
12728
Zlaté Moravce
2013
04.01.2013
09.01.2013
11.01.2013
04.01.2013
Hradská 231 Tekovské Nemce 96654
Fyzická
Richard Horný
Služby - Tekovské noviny č. 12/2012 - grafické spracovanie, spracovanie videoreportáží pre web stránku mesta
930.00
5/2013
11.02.2013
True
12730
Zlaté Moravce
2013
07.01.2013
18.01.2013
17.01.2013
04.01.2013
Tomášikova 23/D Bratislava-Staré Mesto 82101
Právnická IČO: 031396674
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Stravné kupóny LE CHEQUE DEJEUNER
9236.04
7/2013
11.02.2013
True
12732
Zlaté Moravce
2013
08.01.2013
21.01.2013
18.01.2013
07.01.2013
Župná 7 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 33392625
Autoškola PALUŠKA - Miroslav Paluška
Školenie zamestnancov (3 vodičov)
72.00
10/2013
11.02.2013
True
12735
Zlaté Moravce
2013
08.01.2013
22.01.2013
08.01.2013
08.01.2013
Robotnícka 49 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 46434992
TENGAS s.r.o.
Služby - organizácia tenisového turnaja o Pohár primátora
300.00
11/2013
11.02.2013
True
12736
Zlaté Moravce
2013
08.01.2013
17.01.2013
14.01.2013
03.01.2013
Karadžičova 10 Bratislava-Ružinov 82108
Právnická IČO: 0035763469
T - Slovak Telekom, a .s.
Telefónny poplatok za 12/2012 - MŠ v meste, CVČ, DOS, ZOS, SOÚ, ŠFRB, MsP, MsÚ
895.61
12/2013
11.02.2013
True
12737
Zlaté Moravce
2013
08.01.2013
14.01.2013
11.01.2013
04.01.2013
Ul. Janka Kráľa Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 34392220
Jaroslav Kováč- SKLENÁRSTVO
Údržba budovy vo vlastníctve mesta - budova SOV na Duklianskej ul.
350.00
13/2013
11.02.2013
True
12738
Zlaté Moravce
2013
08.01.2013
07.02.2013
04.02.2013
07.01.2013
Odbojárov 22 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 36627810
FoArch s.r.o.
Služby - správa registratúry a poradenstvo
95.88
14/2013
11.02.2013
True
12739
Zlaté Moravce
2013

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (87.6 MB) Use the API

rows 10 / 765

key value type
2013.500968000.0.last
15059
text
2013.501140000.0.last
25606
text
2013.501913000.0.last
2942
text
2013.502022000.0.last
6066
text
2013.502031000.0.last
22371
text
2013.503011000.0.last
39786
text
2013.503665000.0.last
23157
text
2013.503711000.0.last
6775
text
2013.503746000.0.last
4845
text
2013.503771000.0.last
1336
text

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (87.6 MB) Use the API

rows 10 / 39860

Attachment DSplatnosti DUhrady DVystavenia FOdbAddress FOdbDetail FOdbName Poznamka Suma cisloFa dZverejnenia dph id mesto year
11.02.2013
25.01.2013
28.01.2013
M. Benku 5 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 46696521
MediClean Europe s.r.o.
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2417/2012 a dodatku č. 1 Vám fakturujeme zálohu za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody za mesiac január 2013
81.50
4019300001
28.01.2013
True
7728
Zlaté Moravce
2013
11.02.2013
25.01.2013
28.01.2013
M. Benku 5 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 46696521
MediClean Europe s.r.o.
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3329/2012 Vám fakturujeme zálohu za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody za mesiac január 2013
20.84
4018300002
28.01.2013
True
7729
Zlaté Moravce
2013
31.01.2013
28.01.2013
28.01.2013
Hviezdoslavova 40 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 46442669
Ing. Vlasta Lisá
Na základe dodatkuč k.1 k Zmluve o podnájme nebytokvých priestorov č. 19/2011 Vám fakturujeme zálohu za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody za mesiac január 2013
116.18
4017300003
28.01.2013
True
7730
Zlaté Moravce
2013
11.02.2013
06.02.2013
28.01.2013
Janka Kráľa 39 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 34062840
Spojená škola
Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3433/2012 Vám fakturujeme zálohu za služby spojené s predmetom nájmu za mesiac január 2013
101.30
4016300004
28.01.2013
True
7731
Zlaté Moravce
2013
11.02.2013
05.02.2013
28.01.2013
Zvolenská cesta 29 Banská Bystrica 97405
Právnická IČO: 45672695
VEGO MARKETING s.r.o.
Na základe Zmluvy o úprave záväzkových vzťahov pri užívaní stĺpov verejného osvetlenia na umiestnenie informačných zariadení zo dňa 2. 12. 2011 Vám fakturujeme odplatu za užívanie stĺpov verejného osvetlenia za IV. štvrťrok 2012
975.00
4015300005
28.01.2013
True
7732
Zlaté Moravce
2013
31.01.2013
31.01.2013
25.01.2013
Továrenská 49 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 46153110
Bauer Gear Motor Slovakia, s.r.o.
Na základe Nájomnej zmluvy č. P-34/6221/2009 a dodatku č. 4 k nájomnej zmluve Vám fakturujeme nájomné za mesiac január 2013
11064.64
4014300006
28.01.2013
True
7733
Zlaté Moravce
2013
31.01.2013
06.02.2013
28.01.2013
Šimkova 11 Žitavany 95197
Právnická IČO: 456969420
Renáta Valašiková Jazyková škola SUN
Na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 3/2012 a dodatku č. 1 k zmluve Vám fakturujeme zálohu za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody za mesiac január 2013
40.88
4013300007
28.01.2013
True
7734
Zlaté Moravce
2013
31.01.2013
28.01.2013
Hviezdoslavova 32 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 45956758
GASTROOSKO, s.r.o.
Na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 2/2012 a dodatku č. 1 k zmluve Vám fakturujeme zálohu za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody za mesiac január 2013
100.00
4012300008
28.01.2013
True
7735
Zlaté Moravce
2013
31.01.2013
30.01.2013
28.01.2013
Pribinova 60 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 34392564
Ján Mištík AUTODOPRAVA - PREDAJŇA JANO
Na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 1/2012 a dodatku č. 1 k zmluve Vám fakturujeme zálohu za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody za mesiac január 2013
36.79
4011300009
28.01.2013
True
7736
Zlaté Moravce
2013
31.01.2013
28.02.2013
28.01.2013
Hviezdoslavova 73C Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 41724925
Renáta Pauková KOZMETICKÝ SALÓN RENÁTA
Na základe Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 11/2011 a dodatku č. 1 k zmluve Vám fakturujeme zálohu za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody za mesiac január 2013
131.40
4013300010
28.01.2013
True
7737
Zlaté Moravce
2013

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (87.6 MB) Use the API

rows 10 / 42609

Attachment DDodania DVystavenia ObjAddress ObjDetail Poznamka Suma cisloObj dZverejnenia dph firmaNazov id mesto podpisal year
31.01.2013
02.01.2013
Plynárenská 6 Bratislava 82109
Právnická IČO: 031331131
Objednávame si u Vás kalendáre.
71.59
4/1300001
02.01.2013
True
ŠEVT a.s.
846
Zlaté Moravce
Mgr. Marek Horvát vedúci VSaSO
2013
10.01.2013
03.01.2013
Tomášikova 23/D Bratislava-Staré Mesto 82101
Právnická IČO: 031396674
Objednávame si u Vás jedálne kupóny.
9120.00
4/1300002
03.01.2013
True
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
847
Zlaté Moravce
Mgr. Marek Horvát vedúci odd. VSaSO
2013
03.01.2013
03.01.2013
Robotnícka 49 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 46434992
Objednávame si u Vás prenájom športovísk: tenisových kurtov na akciu Novoročný tenisový turnaj o Pohár primátora.
150.00
4/1300003
03.01.2013
True
TENGAS s.r.o.
848
Zlaté Moravce
Silvia Švajčíková sekretariát primátora mesta
2013
03.01.2013
03.01.2013
Robotnícka 49 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 46434992
Objednávame si u Vás organizáciu tenisového turnaja o Pohár primátora.
300.00
4/1300004
03.01.2013
True
TENGAS s.r.o.
849
Zlaté Moravce
Silvia Švajčíková sekretariát primátora mesta
2013
31.01.2013
04.01.2013
Župná 14 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 14409852
Objednávame si u Vás občerstvenie na akciu: Prezentácia knihy Zlaté Moravce na starých pohľadniciach.
97.92
4/1300005
07.01.2013
True
AD Spectrum - Ing. Dobiš Augustín
850
Zlaté Moravce
Silvia Švajčíková sekretariát primátora
2013
07.01.2013
07.01.2013
Župná 36 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 34128433
Objednávame si u Vás príslušenstvo k PC podľa priloženej žiadosti na vystavenie objednávky.
231.96
4/1300006
08.01.2013
True
PAKE s. r. o.
851
Zlaté Moravce
Mgr. Marek Horvát vedúci odd. VSaSO
2013
09.01.2013
09.01.2013
Župná 36 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 34128433
Objednávame si u Vás kancelársky materiál a príslušenstvo k PC podľa priloženej žiadosti na vystavenie objednávky.
707.30
4/1300007
09.01.2013
True
PAKE s. r. o.
852
Zlaté Moravce
Mgr. Marek Horvát vedúci odd. VSaSO
2013
09.01.2013
09.01.2013
Župná 36 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 34128433
Objednávame si u Vás tonery pre MŠ Žitavské nábrežie.
216.70
4/1300008
09.01.2013
True
PAKE s. r. o.
853
Zlaté Moravce
Mgr. Marek Horvát vedúci odd. VSaSO
2013
09.01.2013
09.01.2013
Kálov 356 Žilina 1001
Právnická IČO: 36395668
Objednávame si u Vás minerálnu vodu.
18.00
4/1300009
09.01.2013
True
DOXX MINERÁL, s. r. o.
854
Zlaté Moravce
Mgr. Marek Horvát ved. odd. VSaSO
2013
10.01.2013
10.01.2013
1. mája 939 Vráble 95201
Právnická IČO: 31427855
Objednávame si u Vás hygienické potreby.
60.34
4/1300010
10.01.2013
True
DeLUX-SM, s.r.o.
855
Zlaté Moravce
Mgr. Marek Horvát ved. odd. VSaSO
2013

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (87.6 MB) Use the API

rows 10 / 30723

Attachment Cislo_fakt NAZOV Suma ZmlAddress ZmlDetail dPodpisu dZverejnenia dph id mesto nazovZml platnost_do platnost_od predmet typZmluvy year
001/2013
J.M. Jozef Mientus
0.00
Staničná 7 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 41040988
16.04.2013
True
764
Zlaté Moravce
Zmluva č 3922/2012 o užívaní časti fasády nehnuteľnosti
31.12.2015
01.01.2013
užívanie časti fasády nehnuteľnosti
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
002/2013
Helena Havettová BUTIK HELKA
0.00
M. Benku 5 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 35100770
16.04.2013
True
765
Zlaté Moravce
Zmluva o nájme nebytových priestorov 503/25313/2012
31.12.2015
01.01.2013
nájom nebyt priestorov - Duklianska
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
003/2013
Šebeňa Michal
0.00
Hlavná 171 Topolčianky 95193
Fyzická
16.04.2013
True
766
Zlaté Moravce
Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam
09.01.2013
kúpa pozemku pod garážou
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
004/2013
H2G, s.r.o.
0.00
Čierne Kľačany 387 Čierne Kľačany 95305
Právnická IČO: 36562378
16.04.2013
True
768
Zlaté Moravce
Zmluva 4019/2012 o užívaní časti fasády
31.12.2013
01.01.2013
užívanie časti fasády
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
005/2013
ALUMA SK s.r.o.
0.00
Dlhá 64 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 45347808
16.04.2013
True
769
Zlaté Moravce
zmluva 110/25030/2012 o užívaní časti fasády
31.12.2013
01.01.2013
užívanie časti fasády
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
006/2013
AGROK, spol. s r. o.
0.00
Moravecká 32 Topoľčianky 95193
Právnická IČO: 35698357
16.04.2013
True
770
Zlaté Moravce
Zmluva o nájme pozmekov na poľnohospodárske účely
31.12.2022
01.01.2013
nájom pozemkov na poľnohospodárske účely
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
007/2013
Mgr. Michal Adamec SWING
0.00
Podjavorinskej č.82 č. 0 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 35103167
16.04.2013
True
771
Zlaté Moravce
zmluva 3789/23811/2012 o užívaní časti fasády
31.12.2013
01.01.2013
užívanie časti fasády
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
008/2013
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce
0.00
Robotnícka 1 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 31410529
16.04.2013
True
772
Zlaté Moravce
Dodatok 3 k Nájomnej zmluve 1020107
01.01.2013
Dodatok 3 k Nájomnej zmluve 1020107
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
009/2013
Ing. Vlasta Lisá
0.00
Hviezdoslavova 40 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 46442669
16.04.2013
True
775
Zlaté Moravce
Dodatok 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
01.01.2013
dodatok 1 k zmlvue o podnájme nebytových priestorov
Zmluvy mesto - všeobecné
2013
010/2013
Ján Mištík AUTODOPRAVA - PREDAJŇA JANO
0.00
Pribinova 60 Zlaté Moravce 95301
Právnická IČO: 34392564
16.04.2013
True
776
Zlaté Moravce
dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
01.01.2013
dodatok 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
Zmluvy mesto - všeobecné
2013

Statistics

Average successful run time: 42 minutes

Total run time: 2 months

Total cpu time used: about 1 hour

Total disk space used: 87.7 MB

History

 • Manually ran revision 37431356 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 37431356 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 2b6ea736 and failed .
  45991 records added, 203 records removed in the database
  93508 pages scraped
 • Manually ran revision 747fef23 and failed .
  2368 records added, 10 records removed in the database
  6048 pages scraped
 • Manually ran revision 915512ee and failed .
  638 records added, 5 records removed in the database
  2086 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  18 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  819 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  818 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  1290 records added in the database
  3388 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  842 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  4 records added, 1 record removed in the database
  814 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  39 records added, 2 records removed in the database
  886 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  2100 records added, 1 record removed in the database
  5004 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  2936 records added in the database
  6442 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  835 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  797 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  2 records added, 1 record removed in the database
  832 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  4 records added, 1 record removed in the database
  804 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  2 records added, 1 record removed in the database
  800 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  15038 records added, 206 records removed in the database
  31468 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  800 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  800 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  3 records added, 1 record removed in the database
  802 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  6 records added, 1 record removed in the database
  808 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  2 records added, 1 record removed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  2 records added, 1 record removed in the database
  800 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  2 records added, 1 record removed in the database
  965 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  22 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  620 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  620 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  9 records added, 2 records removed in the database
  812 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  804 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  73 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  5 records added, 2 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
  798 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  1011 records added, 1 record removed in the database
  2810 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  3 records added, 1 record removed in the database
  794 pages scraped
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  14 records added, 3 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  7157 records added, 209 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  21 records added, 2 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  18 records added, 2 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  4 records added, 1 record removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  1961 records added in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  377 records added, 85 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  223 records added, 54 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  539 records added, 105 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  406 records added, 73 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  452 records added, 72 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  681 records added, 105 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  742 records added, 110 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  126 records added, 31 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  543 records added, 90 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  143 records added, 34 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  342 records added, 61 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  3 records added, 1 record removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  326 records added, 58 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  800 records added, 99 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  636 records added, 92 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  315 records added, 60 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  628 records added, 77 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  17 records added, 5 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  881 records added, 109 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  672 records added, 91 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  590 records added, 98 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  44 records added, 3 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  2607 records added, 78 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  5 records added, 2 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  227 records added, 55 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  570 records added, 83 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  522 records added, 92 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  44 records added, 7 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  336 records added, 67 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  483 records added, 86 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  5 records added, 2 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  172 records added, 40 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  308 records added, 72 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  434 records added, 89 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  1100 records added, 155 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  635 records added, 84 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  508 records added, 102 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  567 records added, 107 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  612 records added, 95 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  1145 records added, 138 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  503 records added, 90 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  280 records added, 41 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  615 records added, 81 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  604 records added, 57 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  295 records added, 41 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  142 records added, 23 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  531 records added, 35 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  65 records added, 8 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  324 records added, 67 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  452 records added, 83 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  450 records added, 71 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  455 records added, 66 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  187 records added, 40 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  2 records added, 1 record removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  241 records added, 46 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  388 records added, 66 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  1405 records added, 134 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  557 records added, 78 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  488 records added, 84 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  421 records added, 71 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  553 records added, 87 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  1204 records added, 120 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  210 records added, 50 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  610 records added, 92 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  460 records added, 84 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  549 records added, 86 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  222 records added, 45 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  687 records added, 90 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  456 records added, 84 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  517 records added, 89 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  26 records added, 3 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  785 records added, 125 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  442 records added, 91 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  434 records added, 91 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  575 records added, 85 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  398 records added, 73 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  741 records added, 110 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
  237 records added, 28 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  267 records added, 51 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  305 records added, 51 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  83 records added, 5 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  5 records added, 2 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  390 records added, 80 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  9 records added, 2 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  1051 records added, 133 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  451 records added, 66 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  291 records added, 69 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  714 records added, 97 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  583 records added, 91 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  773 records added, 98 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  982 records added, 130 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  898 records added, 137 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  351 records added, 63 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  1159 records added, 134 records removed in the database
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
 • Auto ran revision a447af62 and failed .
 • Auto ran revision a447af62 and completed successfully .
  5543 records added, 164 records removed in the database
 • Manually ran revision a447af62 and failed .
  8325 records added, 62 records removed in the database
 • Manually ran revision a447af62 and completed successfully .
  5249 records added, 204 records removed in the database
 • Manually ran revision a447af62 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a447af62 and completed successfully .
  1144 records added, 139 records removed in the database
 • Manually ran revision a447af62 and completed successfully .
  129 records added, 40 records removed in the database
 • Manually ran revision a447af62 and completed successfully .
  175 records added, 39 records removed in the database
 • Manually ran revision a447af62 and failed .
 • Manually ran revision a447af62 and failed .
 • Manually ran revision a447af62 and failed .
 • Manually ran revision a447af62 and failed .
  5600 records added, 1 record removed in the database
 • Manually ran revision a447af62 and failed .
 • Manually ran revision 7ec2e213 and failed .
  842 records added, 1 record removed in the database
 • Manually ran revision 7ec2e213 and failed .
  2835 records added, 1 record removed in the database
 • Manually ran revision c2dcf791 and failed .
  7614 records added, 1 record removed in the database
 • Manually ran revision c2dcf791 and failed .
  966 records added, 1 record removed in the database
 • Manually ran revision d99738f6 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 206a59d4 and failed .
  6953 records added in the database
 • Manually ran revision f0349923 and failed .
  2539 records added, 1 record removed in the database
 • Manually ran revision 32fcbf21 and completed successfully .
  9446 records added in the database
 • Created on morph.io

Scraper code

Perl

digitalne_mesto / scraper.pl