soit-sk / excused_absence_requests_of_slovak_parliament_memb

Excused absence requests of Slovak parliament members


Contributors lkundrak

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"25. 2. 2003 - 28. 2. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-25--2--2003---28--2--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"4. 3. 2003 - 6. 3. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-4--3--2003---6--3--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"23. 4. 2003 - 25. 4. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"anto-ov---eva-23--4--2003---25--4--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"20. 6. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"anto-ov---eva-20--6--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"10. 7. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"anto-ov---eva-10--7--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"24. 9. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"anto-ov---eva-24--9--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"24. 10. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-24--10--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"28. 10. 2003 - 31. 10. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-28--10--2003---31--10--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"4. 11. 2003 - 7. 11. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-4--11--2003---7--11--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"16. 12. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"anto-ov---eva-16--12--2003"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"30. 6. 2004", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-30--6--2004"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"24. 9. 2004", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-24--9--2004"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"28. 6. 2005", :party=>"-", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-28--6--2005"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"1. 7. 2005", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (choroba dieťaťa)", "unique_id"=>"anto-ov---eva-1--7--2005"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"6. 12. 2005", :party=>"-", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-6--12--2005"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"9. 12. 2005", :party=>"-", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-9--12--2005"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"13. 12. 2005", :party=>"-", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-13--12--2005"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"15. 12. 2005", :party=>"-", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-15--12--2005"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"20. 1. 2006", :party=>"-", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"anto-ov---eva-20--1--2006"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"7. 2. 2006 - 8. 2. 2006", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"anto-ov---eva-7--2--2006---8--2--2006"} {:name=>"Antošová, Eva", :date=>"19. 4. 2006 - 21. 4. 2006", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (opatera člena rodiny z dôvodu jeho ochorenia)", "unique_id"=>"anto-ov---eva-19--4--2006---21--4--2006"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"14. 1. 2003 - 15. 1. 2003", :party=>"SMK-MKP", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-14--1--2003---15--1--2003"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"27. 1. 2005", :party=>"SMK-MKP", :reason=>"iný dôvod (zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne)", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-27--1--2005"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"24. 6. 2005", :party=>"SMK-MKP", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta )", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-24--6--2005"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"20. 1. 2006", :party=>"SMK-MKP", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-20--1--2006"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"1. 8. 2006 - 4. 8. 2006", :party=>"SMK-MKP", :reason=>"iný dôvod (pobyt v zahraničí)", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-1--8--2006---4--8--2006"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"11. 5. 2007", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=> "iný dôvod (povinnosti primátora (rokovanie zahraničných investorov))", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-11--5--2007"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"16. 5. 2008", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=> "iný dôvod (prijatie študentov gymnázia pri príležitosti rozlúčky so školou (ako primátor mesta))", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-16--5--2008"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"25. 6. 2008", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta)", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-25--6--2008"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"28. 11. 2008", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta)", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-28--11--2008"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"17. 2. 2009 - 20. 2. 2009", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta)", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-17--2--2009---20--2--2009"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"2. 3. 2010 - 4. 3. 2010", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta)", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-2--3--2010---4--3--2010"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"12. 5. 2010", :party=>"-", :reason=> "iný dôvod (vopred naplánované pracovné rokovanie s primátormi iných miest)", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-12--5--2010"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"10. 6. 2010", :party=>"-", :reason=> "iný dôvod (stretnutie starostov a primátorov okresu Komárno vo veci problémov súvisiacich s povodňovou situáciou)", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-10--6--2010"} {:name=>"Bastrnák, Tibor", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub MOST-HÍD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná pracovná cesta (súkromná))", "unique_id"=>"bastrn-k--tibor-11--7--2011"} {:name=>"Baška, Jaroslav", :date=>"19. 6. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"ba-ka--jaroslav-19--6--2003"} {:name=>"Baška, Jaroslav", :date=>"26. 10. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"ba-ka--jaroslav-26--10--2005"} {:name=>"Baška, Jaroslav", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"ba-ka--jaroslav-25--4--2006"} {:name=>"Beblavý, Miroslav", :date=>"27. 5. 2011", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=> "iný dôvod (účasť na zanraničnej ceste v Bruseli, kde budem diskutovať s kolegami z 23 krajín na tému \"Komparatívny výskum súčasných trendov v organizovaní verejného sektora\" (na pozvanie Prof. dr. Geerta Bouckaerta a profesora na Katolíckej univerzite v Leuvene))", "unique_id"=>"beblav---miroslav-27--5--2011"} {:name=>"Beblavý, Miroslav", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=> "iný dôvod (účasť na odbornom seminári Center od European Policy Studies v Bruseli o budúcnosti 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj)", "unique_id"=>"beblav---miroslav-11--7--2011"} {:name=>"Beblavý, Miroslav", :date=>"22. 9. 2015 - 23. 9. 2015", :party=>"-", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná účasť na medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou komisiou a Európskym parlamentom)", "unique_id"=>"beblav---miroslav-22--9--2015---23--9--2015"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"17. 9. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-17--9--2003"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"7. 11. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-7--11--2003"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"25. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (pracovná cesta )", "unique_id"=>"blan-r--juraj-25--5--2004"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"27. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (pracovná cesta )", "unique_id"=>"blan-r--juraj-27--5--2004"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"1. 7. 2005", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-1--7--2005"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"23. 9. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (závažné rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-23--9--2005"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"7. 12. 2005 - 8. 12. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-7--12--2005---8--12--2005"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"15. 12. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"blan-r--juraj-15--12--2005"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"2. 2. 2006 - 2. 3. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-2--2--2006---2--3--2006"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"21. 4. 2006 - 25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"blan-r--juraj-21--4--2006---25--4--2006"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"11. 8. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-11--8--2010"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"15. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (účasť na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika v Demänovskej doline. Priložená pozvánka na zasadnutie MV CS PR - SR)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-15--12--2010"} {:name=>"Buček, Jozef", :date=>"6. 2. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"bu-ek--jozef-6--2--2003"} {:name=>"Buček, Jozef", :date=>"15. 12. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"bu-ek--jozef-15--12--2005"} {:name=>"Buček, Jozef", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"bu-ek--jozef-25--4--2006"} {:name=>"Buček, Jozef", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Košiciach)", "unique_id"=>"bu-ek--jozef-21--12--2010"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"28. 2. 2001", :party=>"SMK", :reason=>"iný dôvod (Pracovná cesta v rámci SMK)", "unique_id"=>"bug-r--b-la-28--2--2001"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"24. 10. 2001 - 26. 10. 2001", :party=>"SMK", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"bug-r--b-la-24--10--2001---26--10--2001"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"30. 11. 2001", :party=>"SMK", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"bug-r--b-la-30--11--2001"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"4. 12. 2001 - 7. 12. 2001", :party=>"SMK", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"bug-r--b-la-4--12--2001---7--12--2001"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"11. 12. 2001", :party=>"SMK", :reason=>"iný dôvod (ospravedlnenie doloží neskôr)", "unique_id"=>"bug-r--b-la-11--12--2001"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"15. 5. 2002", :party=>"SMK", :reason=>"iný dôvod (účasť na seminári v Komárne)", "unique_id"=>"bug-r--b-la-15--5--2002"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"31. 5. 2002", :party=>"SMK", :reason=>"iný dôvod (služobná cesta (stredné Slovensko))", "unique_id"=>"bug-r--b-la-31--5--2002"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"19. 10. 2006", :party=>"SMK-MKP", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná návšteva z Južného Tirolska)", "unique_id"=>"bug-r--b-la-19--10--2006"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"12. 5. 2010", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (Dávno naplánovaná a dohodnutá pracovná cesta)", "unique_id"=>"bug-r--b-la-12--5--2010"} {:name=>"Bugár, Béla", :date=>"13. 5. 2010", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (dávno naplánovaná a dohodnutá pracovná cesta)", "unique_id"=>"bug-r--b-la-13--5--2010"} {:name=>"Burian, Jozef", :date=>"6. 2. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"burian--jozef-6--2--2003"} {:name=>"Burian, Jozef", :date=>"16. 3. 2004 - 17. 3. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"burian--jozef-16--3--2004---17--3--2004"} {:name=>"Burian, Jozef", :date=>"27. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta )", "unique_id"=>"burian--jozef-27--5--2004"} {:name=>"Burian, Jozef", :date=>"13. 4. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"burian--jozef-13--4--2007"} {:name=>"Burian, Jozef", :date=>"8. 2. 2008 - 15. 2. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"burian--jozef-8--2--2008---15--2--2008"} {:name=>"Burian, Jozef", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná dovolenka)", "unique_id"=>"burian--jozef-21--12--2010"} {:name=>"Burian, Jozef", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"burian--jozef-21--12--2011"} {:name=>"Čaplovič, Dušan", :date=>"4. 3. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"-aplovi---du-an-4--3--2003"} {:name=>"Čaplovič, Dušan", :date=>"17. 6. 2003 - 20. 6. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"-aplovi---du-an-17--6--2003---20--6--2003"} {:name=>"Čaplovič, Dušan", :date=>"7. 11. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"-aplovi---du-an-7--11--2003"} {:name=>"Čaplovič, Dušan", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"-aplovi---du-an-25--4--2006"} {:name=>"Čaplovič, Dušan", :date=>"11. 8. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (rezervovaný rehabilitačný pobyt mimo Slovenskej republiky)", "unique_id"=>"-aplovi---du-an-11--8--2010"} {:name=>"Čaplovič, Dušan", :date=>"11. 7. 2011 - 12. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"-aplovi---du-an-11--7--2011---12--7--2011"} {:name=>"Číž, Miroslav", :date=>"12. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (stretnutie predsedov klubov soc.-dem. strán - Brussel)", "unique_id"=>"-----miroslav-12--10--2010"} {:name=>"Číž, Miroslav", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"-----miroslav-21--12--2010"} {:name=>"Droba, Juraj", :date=>"20. 5. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (zahraničná pracovná cesta)", "unique_id"=>"droba--juraj-20--5--2011"} {:name=>"Droba, Juraj", :date=>"2. 6. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"droba--juraj-2--6--2011"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"5. 9. 2001 - 6. 9. 2001", :party=>"SDĽ", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-5--9--2001---6--9--2001"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"15. 12. 2006", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-15--12--2006"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"20. 6. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-20--6--2008"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zdravotné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-6--3--2009"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"10. 9. 2009 - 11. 9. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-10--9--2009---11--9--2009"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"4. 12. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-4--12--2009"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaný súbor lekárskych vyšetrení)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-11--7--2011"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"fai---vladim-r-21--12--2011"} {:name=>"Federič, Igor", :date=>"24. 6. 2004 - 30. 6. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"federi---igor-24--6--2004---30--6--2004"} {:name=>"Federič, Igor", :date=>"6. 7. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná dovolenka)", "unique_id"=>"federi---igor-6--7--2004"} {:name=>"Federič, Igor", :date=>"23. 9. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (závažné rodinné dôvody)", "unique_id"=>"federi---igor-23--9--2005"} {:name=>"Federič, Igor", :date=>"14. 12. 2005 - 15. 12. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná pracovná cesta)", "unique_id"=>"federi---igor-14--12--2005---15--12--2005"} {:name=>"Federič, Igor", :date=>"7. 9. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (predvolanie svedka - okresný súd Prievidza)", "unique_id"=>"federi---igor-7--9--2010"} {:name=>"Fedor, Martin", :date=>"6. 2. 2007 - 9. 2. 2007", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta )", "unique_id"=>"fedor--martin-6--2--2007---9--2--2007"} {:name=>"Fedor, Martin", :date=>"11. 5. 2007", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fedor--martin-11--5--2007"} {:name=>"Fedor, Martin", :date=>"6. 11. 2008", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"fedor--martin-6--11--2008"} {:name=>"Fedor, Martin", :date=>"16. 9. 2009", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"fedor--martin-16--9--2009"} {:name=>"Fedor, Martin", :date=>"27. 10. 2009 - 30. 10. 2009", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fedor--martin-27--10--2009---30--10--2009"} {:name=>"Fedor, Martin", :date=>"3. 11. 2009 - 5. 11. 2009", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fedor--martin-3--11--2009---5--11--2009"} {:name=>"Fedor, Martin", :date=>"11. 2. 2010", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"fedor--martin-11--2--2010"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"1. 2. 2001 - 2. 2. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"iný dôvod (Súkromná zahraničná cesta - Belgicko (Brusel))", "unique_id"=>"fico--robert-1--2--2001---2--2--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"20. 3. 2001 - 21. 3. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"iný dôvod (Vážne osobné dôvody)", "unique_id"=>"fico--robert-20--3--2001---21--3--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"22. 3. 2001 - 23. 3. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fico--robert-22--3--2001---23--3--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"3. 4. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fico--robert-3--4--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"6. 4. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"iný dôvod (vážne dôvody)", "unique_id"=>"fico--robert-6--4--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"9. 5. 2001 - 10. 5. 2001", :party=>"Nezávislí", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-9--5--2001---10--5--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"16. 5. 2001", :party=>"Nezávislí", :reason=> "iný dôvod (zastupovanie na Ústavnom súde v zmysle poverenia predsedom Národnej rady )", "unique_id"=>"fico--robert-16--5--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"22. 5. 2001 - 31. 5. 2001", :party=>"Nezávislí", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (návšteva na základe pozvania ministerstiev zahraničných vecí uvedených krajín )", "unique_id"=>"fico--robert-22--5--2001---31--5--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"30. 10. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-30--10--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"8. 11. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánované akcie súvisiace s výkonom mandátu poslanca)", "unique_id"=>"fico--robert-8--11--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"27. 11. 2001 - 28. 11. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánované akcie súvisiace s výkonom mandátu poslanca)", "unique_id"=>"fico--robert-27--11--2001---28--11--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"11. 12. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-11--12--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"17. 12. 2001 - 18. 12. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánované cesty a stretnutia so zahraničnými hosťami)", "unique_id"=>"fico--robert-17--12--2001---18--12--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"19. 3. 2002 - 20. 3. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=>"zahraničná pracovná cesta (zahraničná pracovná cesta)", "unique_id"=>"fico--robert-19--3--2002---20--3--2002"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"16. 5. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (dlhodobo plánovaná zahraničná pracovná návšteva)", "unique_id"=>"fico--robert-16--5--2002"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"22. 5. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (stretnutie s ministerkou zahraničných vecí Rakúska pani Benito Ferrero-Waldner, predsedom parlamentu Rakúska pánom Fisher a informačný míting na Diplomatickej akadémii Rakúska)", "unique_id"=>"fico--robert-22--5--2002"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"10. 9. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fico--robert-10--9--2003"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"28. 10. 2003 - 31. 10. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-28--10--2003---31--10--2003"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"4. 12. 2003 - 10. 12. 2003", :party=>"Smer", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (účasť na stretnutí právnikov za účelom prípravy zastupovania právnych vecí pred Medzinárodným trestným tribunálom v Haagu)", "unique_id"=>"fico--robert-4--12--2003---10--12--2003"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"3. 2. 2004 - 5. 2. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-3--2--2004---5--2--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"6. 4. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-6--4--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"21. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fico--robert-21--5--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"10. 9. 2004", :party=>"Smer", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná pracovná cesta do Veľkej Británie)", "unique_id"=>"fico--robert-10--9--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"26. 10. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (plánovaná zahraničná pracovná cesta)", "unique_id"=>"fico--robert-26--10--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"19. 5. 2005", :party=>"Smer", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (stretnutie predsedov európskych sociálno-demokratických strán na podporu prijatia Ústavy EÚ)", "unique_id"=>"fico--robert-19--5--2005"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"24. 5. 2005", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-24--5--2005"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"27. 9. 2005 - 28. 9. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná pracovná cesta )", "unique_id"=>"fico--robert-27--9--2005---28--9--2005"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"27. 10. 2005 - 28. 10. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta )", "unique_id"=>"fico--robert-27--10--2005---28--10--2005"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"3. 2. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (zdravotné dôvody)", "unique_id"=>"fico--robert-3--2--2006"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"30. 11. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná pracovná cesta - Brusel)", "unique_id"=>"fico--robert-30--11--2011"} {:name=>"Gál, Gábor", :date=>"12. 2. 2008 - 15. 2. 2008", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná súkromná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"g-l--g-bor-12--2--2008---15--2--2008"} {:name=>"Gál, Gábor", :date=>"17. 9. 2008", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=> "iný dôvod (účasť na zasadnutí zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja)", "unique_id"=>"g-l--g-bor-17--9--2008"} {:name=>"Gál, Gábor", :date=>"26. 11. 2008", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (rodinná záležitosť)", "unique_id"=>"g-l--g-bor-26--11--2008"} {:name=>"Gál, Gábor", :date=>"17. 2. 2009 - 20. 2. 2009", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná súkromná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"g-l--g-bor-17--2--2009---20--2--2009"} {:name=>"Gál, Gábor", :date=>"16. 6. 2009", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (účasť na pohrebe)", "unique_id"=>"g-l--g-bor-16--6--2009"} {:name=>"Gál, Gábor", :date=>"26. 6. 2009", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"g-l--g-bor-26--6--2009"} {:name=>"Gál, Gábor", :date=>"28. 10. 2009", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (účasť na zasadnutí zastupiteľstva TTSK)", "unique_id"=>"g-l--g-bor-28--10--2009"} {:name=>"Gál, Gábor", :date=>"2. 3. 2010 - 5. 3. 2010", :party=>"-", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná súkromná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"g-l--g-bor-2--3--2010---5--3--2010"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"5. 9. 2006 - 6. 9. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (povinnosti trénera futbalovej reprezentácie SR)", "unique_id"=>"galis--du-an-5--9--2006---6--9--2006"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"19. 10. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"galis--du-an-19--10--2006"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"26. 10. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (povinnosti splnomocnenca vlády pre šport a mládež)", "unique_id"=>"galis--du-an-26--10--2007"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"5. 11. 2008 - 7. 11. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod ( z poverenia predsedu vlády SR - účasť na národnej konferencii o športe: \"Ako ďalej, slovenský vrcholový šport ?\" v Starom Smokovci)", "unique_id"=>"galis--du-an-5--11--2008---7--11--2008"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"27. 11. 2008 - 28. 11. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (účasť na stretnutí čs. a slovenských reprezentantov z príležitosti 100. výročia futbalu v Žiline a otváranie ihriska)", "unique_id"=>"galis--du-an-27--11--2008---28--11--2008"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"27. 5. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (súkromná zahraničná cesta - Londýn - finále Ligy majstrov)", "unique_id"=>"galis--du-an-27--5--2011"} {:name=>"Glenda, Tibor", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo pripravovaná poslanecká akcia v Nitrianskom kraji)", "unique_id"=>"glenda--tibor-15--10--2009"} {:name=>"Glváč, Martin", :date=>"26. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zdravotné dôvody)", "unique_id"=>"glv----martin-26--10--2010"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"19. 10. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"goga--pavol-19--10--2006"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"14. 5. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"goga--pavol-14--5--2008"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"goga--pavol-6--3--2009"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"30. 6. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zdravotné problémy - operácia kolena)", "unique_id"=>"goga--pavol-30--6--2009"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vopred naplánovaná poslanecká aktivita v Topolčanoch)", "unique_id"=>"goga--pavol-15--10--2009"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"22. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"goga--pavol-22--10--2010"} {:name=>"Choma, Igor", :date=>"20. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (choroba - dlhodobo plánované lekárske vyšetrenie - priložené potvrdenie od lekára)", "unique_id"=>"choma--igor-20--10--2010"} {:name=>"Choma, Igor", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"choma--igor-21--12--2010"} {:name=>"Choma, Igor", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"choma--igor-21--12--2011"} {:name=>"Chudík, Peter", :date=>"23. 10. 2001 - 26. 10. 2001", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"chud-k--peter-23--10--2001---26--10--2001"} {:name=>"Chudík, Peter", :date=>"27. 11. 2001", :party=>"HZDS", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"chud-k--peter-27--11--2001"} {:name=>"Jahnátek, Ľubomír", :date=>"21. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (zasadnutie vedeckej rady fakulty elektrotechniky technickej univerzity Košice)", "unique_id"=>"jahn-tek---ubom-r-21--10--2010"} {:name=>"Jahnátek, Ľubomír", :date=>"1. 6. 2011 - 2. 6. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (účasť ako člen štátnicovej komisie na štátnych záverečných skúškach inžinierskeho stupňa na STU Bratislava, MTF Trnava)", "unique_id"=>"jahn-tek---ubom-r-1--6--2011---2--6--2011"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"11. 9. 2001", :party=>"HZDS", :reason=>"iný dôvod (vystúpenie v STV - Košice)", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-11--9--2001"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"11. 11. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-11--11--2003"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"22. 9. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-22--9--2005"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"11. 5. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-11--5--2007"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"9. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničné pracovné stretnutie)", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-9--12--2010"} {:name=>"Kaliňák, Robert", :date=>"3. 2. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kali--k--robert-3--2--2004"} {:name=>"Kažimír, Peter", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinný dôvod)", "unique_id"=>"ka-im-r--peter-11--7--2011"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"21. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--21--5--2004"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"11. 9. 2007 - 21. 9. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"kondr-t--maro--11--9--2007---21--9--2007"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"31. 1. 2008 - 15. 2. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--31--1--2008---15--2--2008"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"9. 9. 2008 - 12. 9. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (účasť na paralympiáde v Pekingu)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--9--9--2008---12--9--2008"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"3. 6. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná dovolenka)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--3--6--2009"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--15--10--2009"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"7. 9. 2010 - 10. 9. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná pracovná cesta do Číny - účasť na Slovenskom dni na EXPO 2010, prednáška na univerzite o investičných možnostiach v SR, ekonomike SR, členstve v EÚ a EMÚ (na vlastné náklady))", "unique_id"=>"kondr-t--maro--7--9--2010---10--9--2010"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"17. 3. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--17--3--2011"} {:name=>"Krajkovič, Mikuláš", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné a pracovné dôvody)", "unique_id"=>"krajkovi---mikul---6--3--2009"} {:name=>"Kresák, Peter", :date=>"5. 10. 2001", :party=>"SOP-LDÚ-SZS", :reason=>"iný dôvod (prevoz otca do nemocnice)", "unique_id"=>"kres-k--peter-5--10--2001"} {:name=>"Kresák, Peter", :date=>"19. 10. 2001", :party=>"SOP-LDÚ-SZS", :reason=>"iný dôvod (účasť na Kolégiu rektora UK)", "unique_id"=>"kres-k--peter-19--10--2001"} {:name=>"Kresák, Peter", :date=>"11. 12. 2001 - 19. 12. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta ( 10 - dňový študijný pobyt v inštitúciách EÚ)", "unique_id"=>"kres-k--peter-11--12--2001---19--12--2001"} {:name=>"Kresák, Peter", :date=>"29. 1. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=>"iný dôvod (vybavovanie pohrebu )", "unique_id"=>"kres-k--peter-29--1--2002"} {:name=>"Kresák, Peter", :date=>"15. 3. 2002", :party=>"SDK", :reason=>"iný dôvod (výjazdové kolégium rektora Univerzity Komenského)", "unique_id"=>"kres-k--peter-15--3--2002"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"6. 2. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-6--2--2007"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"13. 4. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (neodkladné rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-13--4--2007"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"7. 12. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-7--12--2007"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-6--3--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"24. 4. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-24--4--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"3. 6. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná dovolenka)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-3--6--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-15--10--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"30. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-30--10--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"5. 11. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná poslanecká akcia v kraji)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-5--11--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"7. 9. 2010 - 9. 9. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-7--9--2010---9--9--2010"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-21--12--2010"} {:name=>"Kvorka, Ján", :date=>"13. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kvorka--j-n-13--5--2010"} {:name=>"Laššáková, Jana", :date=>"28. 9. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"la---kov---jana-28--9--2004"} {:name=>"Laššáková, Jana", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"la---kov---jana-25--4--2006"} {:name=>"Laššáková, Jana", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (iné pracovné povinnosti)", "unique_id"=>"la---kov---jana-6--3--2009"} {:name=>"Laššáková, Jana", :date=>"20. 5. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"la---kov---jana-20--5--2009"} {:name=>"Laššáková, Jana", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"la---kov---jana-15--10--2009"} {:name=>"Laššáková, Jana", :date=>"9. 3. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (súkromná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"la---kov---jana-9--3--2010"} {:name=>"Laššáková, Jana", :date=>"13. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"la---kov---jana-13--5--2010"} {:name=>"Laššáková, Jana", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná dovolenka)", "unique_id"=>"la---kov---jana-21--12--2010"} {:name=>"Lipšic, Daniel", :date=>"21. 4. 2006", :party=>"KDH", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná prednáška)", "unique_id"=>"lip-ic--daniel-21--4--2006"} {:name=>"Lipšic, Daniel", :date=>"7. 9. 2006", :party=>"KDH", :reason=> "iný dôvod (účasť a vystúpenie na XIII. sympóziu kánonického práva v Spišskej Kapitule)", "unique_id"=>"lip-ic--daniel-7--9--2006"} {:name=>"Lipšic, Daniel", :date=>"19. 9. 2007", :party=>"Klub KDH", :reason=>"iný dôvod (účasť a vystúpenie na odbornej konferencii v Prahe)", "unique_id"=>"lip-ic--daniel-19--9--2007"} {:name=>"Lipšic, Daniel", :date=>"4. 12. 2007", :party=>"Klub KDH", :reason=>"iný dôvod (účasť na pojednávaní Ústavného súdu SR)", "unique_id"=>"lip-ic--daniel-4--12--2007"} {:name=>"Lipšic, Daniel", :date=>"16. 9. 2008", :party=>"Klub KDH", :reason=>"iný dôvod (účasť na konferencii o Reforme justície - Praha)", "unique_id"=>"lip-ic--daniel-16--9--2008"} {:name=>"Lipšic, Daniel", :date=>"8. 12. 2008 - 9. 12. 2008", :party=>"Klub KDH", :reason=> "iný dôvod (účasť na medzinárodnej konferencii \"Protikorupčné iniciatívy a nástroje v juhovýchodnej Európe\" v Sofii)", "unique_id"=>"lip-ic--daniel-8--12--2008---9--12--2008"} {:name=>"Madej, Róbert", :date=>"24. 8. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta )", "unique_id"=>"madej--r-bert-24--8--2004"} {:name=>"Madej, Róbert", :date=>"28. 9. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (vážne osobné dôvody)", "unique_id"=>"madej--r-bert-28--9--2004"} {:name=>"Madej, Róbert", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne osobné dôvody)", "unique_id"=>"madej--r-bert-6--3--2009"} {:name=>"Martinák, Ľuboš", :date=>"1. 4. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (pohreb blízkeho príbuzného)", "unique_id"=>"martin-k---ubo--1--4--2008"} {:name=>"Martinák, Ľuboš", :date=>"18. 2. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (pohreb blízkeho príbuzného)", "unique_id"=>"martin-k---ubo--18--2--2009"} {:name=>"Martinák, Ľuboš", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"martin-k---ubo--6--3--2009"} {:name=>"Martinák, Ľuboš", :date=>"30. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"martin-k---ubo--30--10--2009"} {:name=>"Martinák, Ľuboš", :date=>"19. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (úmrtie rodinného príslušníka (zabezpečenie pohrebu, pohreb))", "unique_id"=>"martin-k---ubo--19--10--2010"} {:name=>"Matejička, Vladimír", :date=>"15. 12. 2006", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"mateji-ka--vladim-r-15--12--2006"} {:name=>"Matejička, Vladimír", :date=>"28. 4. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne osobné dôvody)", "unique_id"=>"mateji-ka--vladim-r-28--4--2009"} {:name=>"Muňko, Dušan", :date=>"8. 11. 2005 - 9. 11. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"mu-ko--du-an-8--11--2005---9--11--2005"} {:name=>"Muňko, Dušan", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"mu-ko--du-an-25--4--2006"} {:name=>"Muňko, Dušan", :date=>"3. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (operácia)", "unique_id"=>"mu-ko--du-an-3--12--2010"} {:name=>"Muňko, Dušan", :date=>"1. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (hospitalizácia)", "unique_id"=>"mu-ko--du-an-1--7--2011"} {:name=>"Ondruš, Branislav", :date=>"8. 9. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (účasť na spomienkovom podujatí pri príležitosti výročia holokaustu - osobne pozvaný organizátormi; miesto konania: Zvolen)", "unique_id"=>"ondru---branislav-8--9--2010"} {:name=>"Osuský, Peter", :date=>"12. 6. 2001 - 15. 6. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (účasť na Svetovej filatelistickej výstave Belgica 2001 v Bruseli)", "unique_id"=>"osusk---peter-12--6--2001---15--6--2001"} {:name=>"Osuský, Peter", :date=>"16. 5. 2002 - 17. 5. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (výročná konferencia FIPO v sídle Medzinárodného olympijského výboru)", "unique_id"=>"osusk---peter-16--5--2002---17--5--2002"} {:name=>"Osuský, Peter", :date=>"3. 11. 2010 - 5. 11. 2010", :party=>"Klub MOST-HÍD", :reason=>"iný dôvod (VALNÉ ZHROMAŽDENIE SYLE FOUNDATION (JAPONSKO))", "unique_id"=>"osusk---peter-3--11--2010---5--11--2010"} {:name=>"Paška, Jaroslav", :date=>"17. 2. 2009 - 19. 2. 2009", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánované aktivity v teréne, rodinné dôvody)", "unique_id"=>"pa-ka--jaroslav-17--2--2009---19--2--2009"} {:name=>"Pavlis, Pavol", :date=>"15. 12. 2006", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná cesta (vyslaný pol. stranou))", "unique_id"=>"pavlis--pavol-15--12--2006"} {:name=>"Pavlis, Pavol", :date=>"19. 9. 2007 - 20. 9. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"pavlis--pavol-19--9--2007---20--9--2007"} {:name=>"Pavlis, Pavol", :date=>"25. 6. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"pavlis--pavol-25--6--2008"} {:name=>"Pavlis, Pavol", :date=>"1. 12. 2008 - 8. 12. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"pavlis--pavol-1--12--2008---8--12--2008"} {:name=>"Pavlis, Pavol", :date=>"20. 5. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná cesta (pracovná))", "unique_id"=>"pavlis--pavol-20--5--2009"} {:name=>"Pavlis, Pavol", :date=>"3. 2. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zdravotné dôvody)", "unique_id"=>"pavlis--pavol-3--2--2010"} {:name=>"Petrák, Ľubomír", :date=>"20. 10. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody (pohreb))", "unique_id"=>"petr-k---ubom-r-20--10--2006"} {:name=>"Počiatek, Ján", :date=>"9. 7. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"po-iatek--j-n-9--7--2010"} {:name=>"Počiatek, Ján", :date=>"10. 8. 2010 - 11. 8. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinný dôvod)", "unique_id"=>"po-iatek--j-n-10--8--2010---11--8--2010"} {:name=>"Počiatek, Ján", :date=>"11. 7. 2011 - 12. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinný dôvod)", "unique_id"=>"po-iatek--j-n-11--7--2011---12--7--2011"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"15. 12. 2006", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-15--12--2006"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"20. 6. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-20--6--2008"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"31. 10. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-31--10--2008"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-6--3--2009"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"30. 6. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"podmanick---j-n-30--6--2009"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"12. 5. 2010 - 13. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné problémy)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-12--5--2010---13--5--2010"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"podmanick---j-n-21--12--2011"} {:name=>"Poliačik, Martin", :date=>"18. 5. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (pôrod manželky)", "unique_id"=>"polia-ik--martin-18--5--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"14. 12. 2010 - 15. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (zahraničná cesta - Európska komisia, DG pre vzdelávanie a kultúru. Monitoring EK kvôli organizácii EHMK)", "unique_id"=>"ra-i--richard-14--12--2010---15--12--2010"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Košiciach)", "unique_id"=>"ra-i--richard-21--12--2010"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"17. 3. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (pracovné stretnutie s ministrom kultúry SR, týkajúce sa stavu a priebehu príprav na projekte Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013)", "unique_id"=>"ra-i--richard-17--3--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"8. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (zahraničná pracovná cesta - Taliansko (Verona); téma: organizácia spolupráce Európskeho hlavného mesta kultúry)", "unique_id"=>"ra-i--richard-8--7--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná pracovná cesta do Európskej komisie a stále zastupiteľstvo SR pre EK)", "unique_id"=>"ra-i--richard-11--7--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"6. 9. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Otvorenie a patronát nad dvomi výstavami v Krakove venovanými Košiciam (ako primátor mesta Košice a poslanec NR SR))", "unique_id"=>"ra-i--richard-6--9--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"ra-i--richard-21--12--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"29. 2. 2012", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (neodkladné pracovné povinnosti súvisiace s výkonom mandátu primátora mesta Košice)", "unique_id"=>"ra-i--richard-29--2--2012"} {:name=>"Richter, Ján", :date=>"10. 5. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Štátna záverečná skúška na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)", "unique_id"=>"richter--j-n-10--5--2007"} {:name=>"Richter, Ján", :date=>"11. 9. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"richter--j-n-11--9--2009"} {:name=>"Richter, Ján", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"richter--j-n-15--10--2009"} {:name=>"Senko, Ján", :date=>"13. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"senko--j-n-13--5--2010"} {:name=>"Simon, Zsolt", :date=>"14. 9. 2007", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (účasť na konferencii - Budapešť (Maďarsko))", "unique_id"=>"simon--zsolt-14--9--2007"} {:name=>"Simon, Zsolt", :date=>"27. 11. 2007", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (súdne pojednávanie v Rimavskej Sobote)", "unique_id"=>"simon--zsolt-27--11--2007"} {:name=>"Simon, Zsolt", :date=>"25. 6. 2008", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta)", "unique_id"=>"simon--zsolt-25--6--2008"} {:name=>"Simon, Zsolt", :date=>"1. 7. 2008", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta - Maďarská republika)", "unique_id"=>"simon--zsolt-1--7--2008"} {:name=>"Simon, Zsolt", :date=>"4. 2. 2009", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (účasť na súdnom pojednávaní)", "unique_id"=>"simon--zsolt-4--2--2009"} {:name=>"Simon, Zsolt", :date=>"11. 3. 2009", :party=>"Klub SMK – MKP", :reason=>"iný dôvod (vopred naplánovaná služobná cesta)", "unique_id"=>"simon--zsolt-11--3--2009"} {:name=>"Sólymos, László", :date=>"22. 3. 2011 - 25. 3. 2011", :party=>"Klub MOST-HÍD", :reason=>"iný dôvod (absolvovanie operačného zákroku)", "unique_id"=>"s-lymos--l-szl--22--3--2011---25--3--2011"} {:name=>"Stromček, Viktor", :date=>"31. 3. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (nevyhnutná účasť na zasadnutí MsZ Bratislavy)", "unique_id"=>"strom-ek--viktor-31--3--2011"} {:name=>"Stromček, Viktor", :date=>"30. 6. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (pracovná zaneprázdnenosť)", "unique_id"=>"strom-ek--viktor-30--6--2011"} {:name=>"Stromček, Viktor", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"strom-ek--viktor-21--12--2011"} {:name=>"Sulík, Richard", :date=>"22. 10. 2010", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (súkromné dôvody)", "unique_id"=>"sul-k--richard-22--10--2010"} {:name=>"Sulík, Richard", :date=>"27. 5. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (súkromné dôvody)", "unique_id"=>"sul-k--richard-27--5--2011"} {:name=>"Sulík, Richard", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"sul-k--richard-21--12--2011"} {:name=>"Šebej, František", :date=>"6. 4. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "iný dôvod (účasť na konferencii spojená s prednáškou o integrácii SR do NATO v Prešove)", "unique_id"=>"-ebej--franti-ek-6--4--2001"} {:name=>"Šebej, František", :date=>"24. 3. 2011", :party=>"Klub MOST-HÍD", :reason=> "iný dôvod (Reprezentácia strany OKS na výročnej konferencii Aliancie európskych konzervatívcov a reformistov (AECR) v Bruseli, na ktorom má byť strana OKS oficiálne prijatá za člena, pričom poslanec Šebej slávnostne podpíše Pražskú deklaráciu.)", "unique_id"=>"-ebej--franti-ek-24--3--2011"} {:name=>"Šebej, František", :date=>"10. 11. 2015 - 13. 11. 2015", :party=>"Klub MOST-HÍD", :reason=>"iný dôvod (operačný zákrok)", "unique_id"=>"-ebej--franti-ek-10--11--2015---13--11--2015"} {:name=>"Šuca, Peter", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"-uca--peter-21--12--2011"} {:name=>"Švejna, Ivan", :date=>"2. 6. 2011", :party=>"Klub MOST-HÍD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"-vejna--ivan-2--6--2011"} {:name=>"Valocký, Jozef", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"valock---jozef-6--3--2009"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"5. 9. 2006 - 8. 9. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (kúpeľná liečba)", "unique_id"=>"va-ov---jana-5--9--2006---8--9--2006"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"16. 10. 2007 - 19. 10. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-16--10--2007---19--10--2007"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"23. 10. 2007 - 26. 10. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-23--10--2007---26--10--2007"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"13. 2. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta (pracovná) - Bologna)", "unique_id"=>"va-ov---jana-13--2--2009"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"va-ov---jana-6--3--2009"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-15--10--2009"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"5. 3. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"va-ov---jana-5--3--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"12. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-12--5--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"13. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-13--5--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"15. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (choroba - akútna porucha zdravia inf. charakteru - odporučené domáce liečenie)", "unique_id"=>"va-ov---jana-15--10--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"26. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (choroba - potvrdenie o práceneschopnosti priložené)", "unique_id"=>"va-ov---jana-26--10--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-21--12--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"17. 3. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-17--3--2011"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"2. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-2--12--2011"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"13. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-13--12--2011"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-21--12--2011"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"7. 2. 2012", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-7--2--2012"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"8. 2. 2012", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (súdne pojednávanie (výpoveď))", "unique_id"=>"va-ov---jana-8--2--2012"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"21. 1. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-21--1--2003"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"4. 3. 2003 - 6. 3. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-4--3--2003---6--3--2003"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"27. 11. 2003", :party=>"Smer", :reason=> "iný dôvod (pracovný problém v súvislosti s poslaneckou funkciou v regióne)", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-27--11--2003"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"28. 9. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-28--9--2004"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-25--4--2006"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo dohodnutý termín prijatia potencionálneho zahraničného investora s prezentáciou priemyselného parku Banská Bystrica)", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-11--7--2011"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"28. 2. 2001 - 1. 3. 2001", :party=>"SNS", :reason=>"iný dôvod (Rodinné dôvody)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-28--2--2001---1--3--2001"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"15. 6. 2001", :party=>"SNS", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-15--6--2001"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"20. 2. 2002 - 22. 2. 2002", :party=>"PSNS", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-20--2--2002---22--2--2002"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"11. 4. 2002 - 12. 4. 2002", :party=>"PSNS", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-11--4--2002---12--4--2002"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"23. 3. 2007", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (účasť na inaugurácii dekana LF v Martine)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-23--3--2007"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"26. 11. 2007 - 30. 11. 2007", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta )", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-26--11--2007---30--11--2007"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"26. 3. 2008 - 4. 4. 2008", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-26--3--2008---4--4--2008"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"30. 10. 2008 - 31. 10. 2008", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (náhle onemocnenie)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-30--10--2008---31--10--2008"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"2. 12. 2008 - 5. 12. 2008", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta (pracovná))", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-2--12--2008---5--12--2008"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"26. 6. 2009", :party=>"Klub SNS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-26--6--2009"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"9. 7. 2010", :party=>"Klub SNS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-9--7--2010"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"6. 8. 2010", :party=>"Klub SNS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-6--8--2010"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"10. 8. 2010 - 11. 8. 2010", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-10--8--2010---11--8--2010"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"10. 9. 2010", :party=>"Klub SNS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-10--9--2010"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"15. 10. 2010", :party=>"Klub SNS", :reason=> "iný dôvod (predvolanie svedka - okresný súd v Žiline; priložené predvolanie svedka)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-15--10--2010"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"5. 11. 2010", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (účasť na pohrebe blízkeho príbuzného)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-5--11--2010"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"1. 7. 2011", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (rodinné povinnosti (dcéra promuje na LF UK JLF Martin))", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-1--7--2011"} {:name=>"Zelník, Štefan", :date=>"8. 9. 2011 - 9. 9. 2011", :party=>"Klub SNS", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"zeln-k---tefan-8--9--2011---9--9--2011"} {:name=>"Žiga, Peter", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Košiciach)", "unique_id"=>"-iga--peter-21--12--2010"} {:name=>"Žiga, Peter", :date=>"24. 5. 2011 - 27. 5. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná súkromná cesta do zahraničia)", "unique_id"=>"-iga--peter-24--5--2011---27--5--2011"} {:name=>"Žitňanská, Lucia", :date=>"20. 3. 2007", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta (Ukrajina))", "unique_id"=>"-it-ansk---lucia-20--3--2007"} {:name=>"Žitňanská, Lucia", :date=>"1. 12. 2009", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod (pohreb otca)", "unique_id"=>"-it-ansk---lucia-1--12--2009"} {:name=>"Žitňanská, Lucia", :date=>"29. 1. 2010", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"-it-ansk---lucia-29--1--2010"} {:name=>"Žitňanská, Lucia", :date=>"4. 3. 2010", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"-it-ansk---lucia-4--3--2010"} {:name=>"Žitňanská, Lucia", :date=>"27. 4. 2010", :party=>"Klub SDKÚ – DS", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"-it-ansk---lucia-27--4--2010"}

Data

Downloaded 11 times by katkad lesspointless jakubcevela jreisinger

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (136 KB) Use the API

rows 10 / 659

name date party reason unique_id
Babič Ján
9. 9. 2008
Klub SMER – SD
iný dôvod (pohreb v rodine)
babi--j-n-9--9--2008
Babič Ján
6. 3. 2009
Klub SMER – SD
iný dôvod (nečakaná rodinná udalosť (zdravotný stav matky - hospitalizácia))
babi--j-n-6--3--2009
Babič Ján
15. 10. 2009
Klub SMER – SD
iný dôvod (osobné dôvody)
babi--j-n-15--10--2009
Babič Ján
29. 1. 2010
Klub SMER – SD
iný dôvod (rodinné dôvody)
babi--j-n-29--1--2010
Babič Ján
2. 3. 2010 - 5. 3. 2010
Klub SMER – SD
choroba
babi--j-n-2--3--2010---5--3--2010
Demian Jaroslav
4. 12. 2009
Klub SMER – SD
iný dôvod (zahraničná cesta - návšteva partnerského mesta Mendon (Francúzsko) - vyslaný mestom Brezno)
demian-jaroslav-4--12--2009
Demian Jaroslav
29. 1. 2010
Klub SMER – SD
iný dôvod (naliehavé pracovné povinnosti spojené s výkonom funkcie primátora mesta)
demian-jaroslav-29--1--2010
Demian Jaroslav
12. 5. 2010
Klub SMER – SD
iný dôvod (účasť na zahraničnej ceste v Srbsku (vyslaný mestom Brezno))
demian-jaroslav-12--5--2010
Dzurinda Mikuláš
7. 9. 2006 - 8. 9. 2006
SDKÚ-DS
iný dôvod (zahraničná cesta - Poľsko)
dzurinda-mikul---7--9--2006---8--9--2006
Dzurinda Mikuláš
19. 10. 2006 - 20. 10. 2006
SDKÚ-DS
iný dôvod (zahraničná cesta - Summit EPP - Helsinky)
dzurinda-mikul---19--10--2006---20--10--2006

Statistics

Average successful run time: 6 minutes

Total run time: about 1 hour

Total cpu time used: 3 minutes

Total disk space used: 158 KB

History

 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  327 records added, 327 records removed in the database
 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  322 records added, 322 records removed in the database
 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  322 records added, 322 records removed in the database
 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  322 records added, 273 records removed in the database
  896 pages scraped
 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  549 records added, 547 records removed in the database
  881 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history