soit-sk / excused_absence_requests_of_slovak_parliament_memb

Excused absence requests of Slovak parliament members


Overview of excused absence requests from members of the Slovak parliament.

Contributors lkundrak

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... {:name=>"Baška, Jaroslav", :date=>"19. 6. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"ba-ka--jaroslav-19--6--2003"} {:name=>"Baška, Jaroslav", :date=>"26. 10. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"ba-ka--jaroslav-26--10--2005"} {:name=>"Baška, Jaroslav", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"ba-ka--jaroslav-25--4--2006"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"17. 9. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-17--9--2003"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"7. 11. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-7--11--2003"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"25. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (pracovná cesta )", "unique_id"=>"blan-r--juraj-25--5--2004"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"27. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (pracovná cesta )", "unique_id"=>"blan-r--juraj-27--5--2004"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"1. 7. 2005", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-1--7--2005"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"23. 9. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (závažné rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-23--9--2005"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"7. 12. 2005 - 8. 12. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-7--12--2005---8--12--2005"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"15. 12. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"blan-r--juraj-15--12--2005"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"2. 2. 2006 - 2. 3. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-2--2--2006---2--3--2006"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"21. 4. 2006 - 25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"blan-r--juraj-21--4--2006---25--4--2006"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"11. 8. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-11--8--2010"} {:name=>"Blanár, Juraj", :date=>"15. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (účasť na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre Program Cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika v Demänovskej doline. Priložená pozvánka na zasadnutie MV CS PR - SR)", "unique_id"=>"blan-r--juraj-15--12--2010"} {:name=>"Droba, Juraj", :date=>"20. 5. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (zahraničná pracovná cesta)", "unique_id"=>"droba--juraj-20--5--2011"} {:name=>"Droba, Juraj", :date=>"2. 6. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"droba--juraj-2--6--2011"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"5. 9. 2001 - 6. 9. 2001", :party=>"SDĽ", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-5--9--2001---6--9--2001"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"15. 12. 2006", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-15--12--2006"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"20. 6. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-20--6--2008"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zdravotné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-6--3--2009"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"10. 9. 2009 - 11. 9. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-10--9--2009---11--9--2009"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"4. 12. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-4--12--2009"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaný súbor lekárskych vyšetrení)", "unique_id"=>"fai---vladim-r-11--7--2011"} {:name=>"Faič, Vladimír", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"fai---vladim-r-21--12--2011"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"1. 2. 2001 - 2. 2. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"iný dôvod (Súkromná zahraničná cesta - Belgicko (Brusel))", "unique_id"=>"fico--robert-1--2--2001---2--2--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"20. 3. 2001 - 21. 3. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"iný dôvod (Vážne osobné dôvody)", "unique_id"=>"fico--robert-20--3--2001---21--3--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"22. 3. 2001 - 23. 3. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fico--robert-22--3--2001---23--3--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"3. 4. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fico--robert-3--4--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"6. 4. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"iný dôvod (vážne dôvody)", "unique_id"=>"fico--robert-6--4--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"9. 5. 2001 - 10. 5. 2001", :party=>"Nezávislí", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-9--5--2001---10--5--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"16. 5. 2001", :party=>"Nezávislí", :reason=> "iný dôvod (zastupovanie na Ústavnom súde v zmysle poverenia predsedom Národnej rady )", "unique_id"=>"fico--robert-16--5--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"22. 5. 2001 - 31. 5. 2001", :party=>"Nezávislí", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (návšteva na základe pozvania ministerstiev zahraničných vecí uvedených krajín )", "unique_id"=>"fico--robert-22--5--2001---31--5--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"30. 10. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-30--10--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"8. 11. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánované akcie súvisiace s výkonom mandátu poslanca)", "unique_id"=>"fico--robert-8--11--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"27. 11. 2001 - 28. 11. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánované akcie súvisiace s výkonom mandátu poslanca)", "unique_id"=>"fico--robert-27--11--2001---28--11--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"11. 12. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-11--12--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"17. 12. 2001 - 18. 12. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánované cesty a stretnutia so zahraničnými hosťami)", "unique_id"=>"fico--robert-17--12--2001---18--12--2001"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"19. 3. 2002 - 20. 3. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=>"zahraničná pracovná cesta (zahraničná pracovná cesta)", "unique_id"=>"fico--robert-19--3--2002---20--3--2002"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"16. 5. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (dlhodobo plánovaná zahraničná pracovná návšteva)", "unique_id"=>"fico--robert-16--5--2002"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"22. 5. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (stretnutie s ministerkou zahraničných vecí Rakúska pani Benito Ferrero-Waldner, predsedom parlamentu Rakúska pánom Fisher a informačný míting na Diplomatickej akadémii Rakúska)", "unique_id"=>"fico--robert-22--5--2002"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"10. 9. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fico--robert-10--9--2003"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"28. 10. 2003 - 31. 10. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-28--10--2003---31--10--2003"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"4. 12. 2003 - 10. 12. 2003", :party=>"Smer", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (účasť na stretnutí právnikov za účelom prípravy zastupovania právnych vecí pred Medzinárodným trestným tribunálom v Haagu)", "unique_id"=>"fico--robert-4--12--2003---10--12--2003"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"3. 2. 2004 - 5. 2. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-3--2--2004---5--2--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"6. 4. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-6--4--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"21. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"fico--robert-21--5--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"10. 9. 2004", :party=>"Smer", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná pracovná cesta do Veľkej Británie)", "unique_id"=>"fico--robert-10--9--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"26. 10. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (plánovaná zahraničná pracovná cesta)", "unique_id"=>"fico--robert-26--10--2004"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"19. 5. 2005", :party=>"Smer", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (stretnutie predsedov európskych sociálno-demokratických strán na podporu prijatia Ústavy EÚ)", "unique_id"=>"fico--robert-19--5--2005"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"24. 5. 2005", :party=>"Smer", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"fico--robert-24--5--2005"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"27. 9. 2005 - 28. 9. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná pracovná cesta )", "unique_id"=>"fico--robert-27--9--2005---28--9--2005"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"27. 10. 2005 - 28. 10. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta )", "unique_id"=>"fico--robert-27--10--2005---28--10--2005"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"3. 2. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod (zdravotné dôvody)", "unique_id"=>"fico--robert-3--2--2006"} {:name=>"Fico, Robert", :date=>"30. 11. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná pracovná cesta - Brusel)", "unique_id"=>"fico--robert-30--11--2011"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"5. 9. 2006 - 6. 9. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (povinnosti trénera futbalovej reprezentácie SR)", "unique_id"=>"galis--du-an-5--9--2006---6--9--2006"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"19. 10. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"galis--du-an-19--10--2006"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"26. 10. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (povinnosti splnomocnenca vlády pre šport a mládež)", "unique_id"=>"galis--du-an-26--10--2007"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"5. 11. 2008 - 7. 11. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod ( z poverenia predsedu vlády SR - účasť na národnej konferencii o športe: \"Ako ďalej, slovenský vrcholový šport ?\" v Starom Smokovci)", "unique_id"=>"galis--du-an-5--11--2008---7--11--2008"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"27. 11. 2008 - 28. 11. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (účasť na stretnutí čs. a slovenských reprezentantov z príležitosti 100. výročia futbalu v Žiline a otváranie ihriska)", "unique_id"=>"galis--du-an-27--11--2008---28--11--2008"} {:name=>"Galis, Dušan", :date=>"27. 5. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (súkromná zahraničná cesta - Londýn - finále Ligy majstrov)", "unique_id"=>"galis--du-an-27--5--2011"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"19. 10. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"goga--pavol-19--10--2006"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"14. 5. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"goga--pavol-14--5--2008"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"goga--pavol-6--3--2009"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"30. 6. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zdravotné problémy - operácia kolena)", "unique_id"=>"goga--pavol-30--6--2009"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vopred naplánovaná poslanecká aktivita v Topolčanoch)", "unique_id"=>"goga--pavol-15--10--2009"} {:name=>"Goga, Pavol", :date=>"22. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"goga--pavol-22--10--2010"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"11. 9. 2001", :party=>"HZDS", :reason=>"iný dôvod (vystúpenie v STV - Košice)", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-11--9--2001"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"11. 11. 2003", :party=>"HZDS", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-11--11--2003"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"22. 9. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-22--9--2005"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"11. 5. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-11--5--2007"} {:name=>"Jarjabek, Dušan", :date=>"9. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničné pracovné stretnutie)", "unique_id"=>"jarjabek--du-an-9--12--2010"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"21. 5. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--21--5--2004"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"11. 9. 2007 - 21. 9. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"kondr-t--maro--11--9--2007---21--9--2007"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"31. 1. 2008 - 15. 2. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--31--1--2008---15--2--2008"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"9. 9. 2008 - 12. 9. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (účasť na paralympiáde v Pekingu)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--9--9--2008---12--9--2008"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"3. 6. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná dovolenka)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--3--6--2009"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--15--10--2009"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"7. 9. 2010 - 10. 9. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná pracovná cesta do Číny - účasť na Slovenskom dni na EXPO 2010, prednáška na univerzite o investičných možnostiach v SR, ekonomike SR, členstve v EÚ a EMÚ (na vlastné náklady))", "unique_id"=>"kondr-t--maro--7--9--2010---10--9--2010"} {:name=>"Kondrót, Maroš", :date=>"17. 3. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"kondr-t--maro--17--3--2011"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"6. 2. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-6--2--2007"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"13. 4. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (neodkladné rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-13--4--2007"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"7. 12. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-7--12--2007"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-6--3--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"24. 4. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-24--4--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"3. 6. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná dovolenka)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-3--6--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-15--10--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"30. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-30--10--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"5. 11. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná poslanecká akcia v kraji)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-5--11--2009"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"7. 9. 2010 - 9. 9. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-7--9--2010---9--9--2010"} {:name=>"Kubánek, Stanislav", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kub-nek--stanislav-21--12--2010"} {:name=>"Kvorka, Ján", :date=>"13. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"kvorka--j-n-13--5--2010"} {:name=>"Muňko, Dušan", :date=>"8. 11. 2005 - 9. 11. 2005", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"mu-ko--du-an-8--11--2005---9--11--2005"} {:name=>"Muňko, Dušan", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"mu-ko--du-an-25--4--2006"} {:name=>"Muňko, Dušan", :date=>"3. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (operácia)", "unique_id"=>"mu-ko--du-an-3--12--2010"} {:name=>"Muňko, Dušan", :date=>"1. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (hospitalizácia)", "unique_id"=>"mu-ko--du-an-1--7--2011"} {:name=>"Ondruš, Branislav", :date=>"8. 9. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (účasť na spomienkovom podujatí pri príležitosti výročia holokaustu - osobne pozvaný organizátormi; miesto konania: Zvolen)", "unique_id"=>"ondru---branislav-8--9--2010"} {:name=>"Osuský, Peter", :date=>"12. 6. 2001 - 15. 6. 2001", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (účasť na Svetovej filatelistickej výstave Belgica 2001 v Bruseli)", "unique_id"=>"osusk---peter-12--6--2001---15--6--2001"} {:name=>"Osuský, Peter", :date=>"16. 5. 2002 - 17. 5. 2002", :party=>"Nezávislý", :reason=> "zahraničná pracovná cesta (výročná konferencia FIPO v sídle Medzinárodného olympijského výboru)", "unique_id"=>"osusk---peter-16--5--2002---17--5--2002"} {:name=>"Osuský, Peter", :date=>"3. 11. 2010 - 5. 11. 2010", :party=>"Klub MOST-HÍD", :reason=>"iný dôvod (VALNÉ ZHROMAŽDENIE SYLE FOUNDATION (JAPONSKO))", "unique_id"=>"osusk---peter-3--11--2010---5--11--2010"} {:name=>"Petrák, Ľubomír", :date=>"20. 10. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody (pohreb))", "unique_id"=>"petr-k---ubom-r-20--10--2006"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"15. 12. 2006", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-15--12--2006"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"20. 6. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-20--6--2008"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"31. 10. 2008", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-31--10--2008"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-6--3--2009"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"30. 6. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"podmanick---j-n-30--6--2009"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"12. 5. 2010 - 13. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné problémy)", "unique_id"=>"podmanick---j-n-12--5--2010---13--5--2010"} {:name=>"Podmanický, Ján", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"podmanick---j-n-21--12--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"14. 12. 2010 - 15. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (zahraničná cesta - Európska komisia, DG pre vzdelávanie a kultúru. Monitoring EK kvôli organizácii EHMK)", "unique_id"=>"ra-i--richard-14--12--2010---15--12--2010"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Košiciach)", "unique_id"=>"ra-i--richard-21--12--2010"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"17. 3. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (pracovné stretnutie s ministrom kultúry SR, týkajúce sa stavu a priebehu príprav na projekte Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013)", "unique_id"=>"ra-i--richard-17--3--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"8. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (zahraničná pracovná cesta - Taliansko (Verona); téma: organizácia spolupráce Európskeho hlavného mesta kultúry)", "unique_id"=>"ra-i--richard-8--7--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo plánovaná pracovná cesta do Európskej komisie a stále zastupiteľstvo SR pre EK)", "unique_id"=>"ra-i--richard-11--7--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"6. 9. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Otvorenie a patronát nad dvomi výstavami v Krakove venovanými Košiciam (ako primátor mesta Košice a poslanec NR SR))", "unique_id"=>"ra-i--richard-6--9--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"ra-i--richard-21--12--2011"} {:name=>"Raši, Richard", :date=>"29. 2. 2012", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (neodkladné pracovné povinnosti súvisiace s výkonom mandátu primátora mesta Košice)", "unique_id"=>"ra-i--richard-29--2--2012"} {:name=>"Richter, Ján", :date=>"10. 5. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Štátna záverečná skúška na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)", "unique_id"=>"richter--j-n-10--5--2007"} {:name=>"Richter, Ján", :date=>"11. 9. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"richter--j-n-11--9--2009"} {:name=>"Richter, Ján", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (osobné dôvody)", "unique_id"=>"richter--j-n-15--10--2009"} {:name=>"Sulík, Richard", :date=>"22. 10. 2010", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (súkromné dôvody)", "unique_id"=>"sul-k--richard-22--10--2010"} {:name=>"Sulík, Richard", :date=>"27. 5. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (súkromné dôvody)", "unique_id"=>"sul-k--richard-27--5--2011"} {:name=>"Sulík, Richard", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SaS", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná zahraničná cesta)", "unique_id"=>"sul-k--richard-21--12--2011"} {:name=>"Šuca, Peter", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"-uca--peter-21--12--2011"} {:name=>"Valocký, Jozef", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"valock---jozef-6--3--2009"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"5. 9. 2006 - 8. 9. 2006", :party=>"SMER-SD", :reason=>"iný dôvod (kúpeľná liečba)", "unique_id"=>"va-ov---jana-5--9--2006---8--9--2006"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"16. 10. 2007 - 19. 10. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-16--10--2007---19--10--2007"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"23. 10. 2007 - 26. 10. 2007", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-23--10--2007---26--10--2007"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"13. 2. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (zahraničná cesta (pracovná) - Bologna)", "unique_id"=>"va-ov---jana-13--2--2009"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"6. 3. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"va-ov---jana-6--3--2009"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"15. 10. 2009", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-15--10--2009"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"5. 3. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (rodinné dôvody)", "unique_id"=>"va-ov---jana-5--3--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"12. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-12--5--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"13. 5. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-13--5--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"15. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (choroba - akútna porucha zdravia inf. charakteru - odporučené domáce liečenie)", "unique_id"=>"va-ov---jana-15--10--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"26. 10. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (choroba - potvrdenie o práceneschopnosti priložené)", "unique_id"=>"va-ov---jana-26--10--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-21--12--2010"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"17. 3. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-17--3--2011"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"2. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-2--12--2011"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"13. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-13--12--2011"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"21. 12. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-21--12--2011"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"7. 2. 2012", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"va-ov---jana-7--2--2012"} {:name=>"Vaľová, Jana", :date=>"8. 2. 2012", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (súdne pojednávanie (výpoveď))", "unique_id"=>"va-ov---jana-8--2--2012"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"21. 1. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody)", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-21--1--2003"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"4. 3. 2003 - 6. 3. 2003", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-4--3--2003---6--3--2003"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"27. 11. 2003", :party=>"Smer", :reason=> "iný dôvod (pracovný problém v súvislosti s poslaneckou funkciou v regióne)", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-27--11--2003"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"28. 9. 2004", :party=>"Smer", :reason=>"choroba", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-28--9--2004"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"25. 4. 2006", :party=>"Smer-SD", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-25--4--2006"} {:name=>"Vážny, Ľubomír", :date=>"11. 7. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (dlhodobo dohodnutý termín prijatia potencionálneho zahraničného investora s prezentáciou priemyselného parku Banská Bystrica)", "unique_id"=>"v--ny---ubom-r-11--7--2011"} {:name=>"Záborská, Anna", :date=>"2. 7. 2001", :party=>"KDH", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"z-borsk---anna-2--7--2001"} {:name=>"Záborská, Anna", :date=>"4. 12. 2001 - 5. 12. 2001", :party=>"KDH", :reason=>"iný dôvod ()", "unique_id"=>"z-borsk---anna-4--12--2001---5--12--2001"} {:name=>"Záborská, Anna", :date=>"20. 6. 2003", :party=>"KDH", :reason=>"iný dôvod (vážne rodinné dôvody - účasť na promócii)", "unique_id"=>"z-borsk---anna-20--6--2003"} {:name=>"Záborská, Anna", :date=>"27. 11. 2003", :party=>"KDH", :reason=>"zahraničná pracovná cesta", "unique_id"=>"z-borsk---anna-27--11--2003"} {:name=>"Žiga, Peter", :date=>"21. 12. 2010", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=> "iný dôvod (Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Košiciach)", "unique_id"=>"-iga--peter-21--12--2010"} {:name=>"Žiga, Peter", :date=>"24. 5. 2011 - 27. 5. 2011", :party=>"Klub SMER – SD", :reason=>"iný dôvod (dlhodobo plánovaná súkromná cesta do zahraničia)", "unique_id"=>"-iga--peter-24--5--2011---27--5--2011"}

Data

Downloaded 13 times by katkad jakubcevela lesspointless hanecak jreisinger

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (140 KB) Use the API

rows 10 / 663

name date party reason unique_id
Babič Ján
9. 9. 2008
Klub SMER – SD
iný dôvod (pohreb v rodine)
babi--j-n-9--9--2008
Babič Ján
6. 3. 2009
Klub SMER – SD
iný dôvod (nečakaná rodinná udalosť (zdravotný stav matky - hospitalizácia))
babi--j-n-6--3--2009
Babič Ján
15. 10. 2009
Klub SMER – SD
iný dôvod (osobné dôvody)
babi--j-n-15--10--2009
Babič Ján
29. 1. 2010
Klub SMER – SD
iný dôvod (rodinné dôvody)
babi--j-n-29--1--2010
Babič Ján
2. 3. 2010 - 5. 3. 2010
Klub SMER – SD
choroba
babi--j-n-2--3--2010---5--3--2010
Demian Jaroslav
4. 12. 2009
Klub SMER – SD
iný dôvod (zahraničná cesta - návšteva partnerského mesta Mendon (Francúzsko) - vyslaný mestom Brezno)
demian-jaroslav-4--12--2009
Demian Jaroslav
29. 1. 2010
Klub SMER – SD
iný dôvod (naliehavé pracovné povinnosti spojené s výkonom funkcie primátora mesta)
demian-jaroslav-29--1--2010
Demian Jaroslav
12. 5. 2010
Klub SMER – SD
iný dôvod (účasť na zahraničnej ceste v Srbsku (vyslaný mestom Brezno))
demian-jaroslav-12--5--2010
Dzurinda Mikuláš
7. 9. 2006 - 8. 9. 2006
SDKÚ-DS
iný dôvod (zahraničná cesta - Poľsko)
dzurinda-mikul---7--9--2006---8--9--2006
Dzurinda Mikuláš
19. 10. 2006 - 20. 10. 2006
SDKÚ-DS
iný dôvod (zahraničná cesta - Summit EPP - Helsinky)
dzurinda-mikul---19--10--2006---20--10--2006

Statistics

Average successful run time: 6 minutes

Total run time: about 1 hour

Total cpu time used: 3 minutes

Total disk space used: 147 KB

History

 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  154 records added, 150 records removed in the database
 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  327 records added, 327 records removed in the database
 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  322 records added, 322 records removed in the database
 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  322 records added, 322 records removed in the database
 • Manually ran revision 50957d7c and completed successfully .
  322 records added, 273 records removed in the database
  896 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history