soit-sk / zmluvy_bratislava

Prehlad dokumentov z casti Zmluvy webu hl. mesta Bratislava

Scrapes www.bratislava.sk

Oficiálne stránky Hlavného mesta SR Bratislavy: Titulka


Prehlad dokumentov z webu hl. mesta Bratislava

Scraper created at OpenScraper Challenge 2014, improved in 2015

Dependencies

Scrapes has few dependencies that are listed in requirements.txt file

Scraper

This is a scraper that runs on Morph. To get started see the documentation

Contributors rplnt ricco386 katkad

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=41591&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=41591&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=41591&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=26250&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=26250&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=26250&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=20525&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=26250&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=20525&p1=15331" (CODE: 502) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=10455&p1=15331" (CODE: 404) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=10413&p1=15331" (CODE: 404) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=10132&p1=15331" (CODE: 404) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=10121&p1=15331" (CODE: 404) ERROR: Could not load page "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=7478&p1=15331" (CODE: 404)

Data

Downloaded 1 time by MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (5.77 MB) Use the API

rows 10 / 32

id name parent_section_id url
1001
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1001
1006
Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1006
1007
Oddelenie informačných technológií
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1007
1015
Oddelenie vnútornej správy
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1015
1016
Referát technický
1015
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1016
1017
Referát verejného obstarávania
1015
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1017
1018
Sekcia správy nehnuteľností
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1018
1023
Oddelenie legislatívno-právne
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1023
1029
Oddelenie sociálnych vecí
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1029
1030
Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže
1001
/register/vismo/o_utvar.asp?id_org=700026&id_u=1030

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (5.77 MB) Use the API

rows 10 / 59

id name email other section_id
1002
JUDr. Dagmar Šimková
dagmar.simkova@bratislava.sk
1004
Mgr. Adriana Lichnerová
adriana.lichnerova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 53
1008
Alexandra Riecka
alexandra.riecka@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 93
1006
1011
Ing. Anna Krištínová
anna.kristinova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 565 44
1040
1015
Ing. Gabriel Baláž
gabriel.balaz@bratislava.sk
pevná linka: +421 593 565 94
1015
1016
Ing. Jozef Demovič
jozef.demovic@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 562 77
1016
1017
JUDr. Dušan Drevický
dusan.drevnicky@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 566 44
1017
1026
Ing. Peter Zapletálek
peter.zapletalek@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 562 82
1029
1029
Mgr. Ema Tesarčíková
ema.tesarcikova@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 04
1030
1031
Ing.arch. Vladimír Hrdý
vladimir.hrdy@bratislava.sk
pevná linka: +421 2 593 561 93
1032

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (5.77 MB) Use the API

rows 10 / 124

id name parent_category
50
O stránke
1002
Zmluvy podľa 182/1993 Z.z.
1004
Zmluvy o vykonaní exekúcie
1006
Nájomné zmluvy
1009
Tovary a služby
1011
Prenájom pozemkov
1012
Prenájom nebytových priestorov
1013
Zmluvy o vecnom bremene
1014
Výpožička majetku
1015
Kúpne zmluvy

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (5.77 MB) Use the API

rows 2 / 2

value_blob type name
null
text
doc_ids
1231
text
html_id

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (5.77 MB) Use the API

rows 10 / 9206

responsible_person title description document_ids document_urls category_id html_id date
1102
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0573 16 00
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0573 16 00/ Nájomca: Ľudovít Šteinhűbel/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 18.10.2016/ Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43181"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43181"]
1011
43180
2016-10-18T00:00:00+00:00
1115
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0583-16-00
Nájomca: Martin Hambálek, Henrieta Hambálková / Dátum uzatvorenia 13.10.2016 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43179"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43179"]
1027
43178
2016-10-18T00:00:00+00:00
1115
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0635-16-00
Nájomca: Marián Petričko / Dátum uzatvorenia 17.10.2016 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43177"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43177"]
1027
43176
2016-10-18T00:00:00+00:00
1115
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0637-16-00
Nájomca: JUDr. Eva Pistovičová / Dátum uzatvorenia 18.10.2016 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43175"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43175"]
1027
43174
2016-10-18T00:00:00+00:00
1115
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0654-16-00
Nájomca: Soňa Roháčková / Dátum uzatvorenia 17.10.2016 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43173"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43173"]
1027
43172
2016-10-18T00:00:00+00:00
1115
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0594-16-00
Nájomca: Miroslava Santos Melo / Dátum uzatvorenia 17.10.2016 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43171"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43171"]
1027
43170
2016-10-18T00:00:00+00:00
1115
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0651-16-00
Nájomca: Jozef Strašík / Dátum uzatvorenia 18.10.2016 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43169"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43169"]
1027
43168
2016-10-18T00:00:00+00:00
1061
Rámcová dohoda č. 2015034 na poskytnutie odborných služieb
Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa poskytovať v prospech Objednávateľa a podľa jeho požiadaviek odborné služby spočívajúce v aktualizácii existujúcej analýzy IS Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a konzultačnej a poradenskej činnosti
["43167"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43167"]
1124
43166
2016-10-17T00:00:00+00:00
1114
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0591-16-00
Nájomca: Boris Rybovič / Dátum uzatvorenia 17.10.2016 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43165"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43165"]
1027
43164
2016-10-17T00:00:00+00:00
1114
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0592-16-00
Nájomca: Pavol Vida, Rozália Vidová / Dátum uzatvorenia 14.10.2016 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
["43163"]
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=43163"]
1027
43162
2016-10-17T00:00:00+00:00

Statistics

Average successful run time: about 2 hours

Total run time: about 20 hours

Total cpu time used: 33 minutes

Total disk space used: 5.9 MB

History

 • Manually ran revision 364b0415 and completed successfully .
  9423 records added in the database
  10671 pages scraped
 • Manually ran revision d9fe8dc0 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  6033 pages scraped
 • Manually ran revision e64c8494 and failed .
  nothing changed in the database
  423 pages scraped
 • Manually ran revision d28370e2 and failed .
  nothing changed in the database
  38 pages scraped
 • Manually ran revision 9014becb and failed .
  nothing changed in the database
  2993 pages scraped
 • Manually ran revision 9014becb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  7979 pages scraped
 • Manually ran revision 9014becb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  7886 pages scraped
 • Manually ran revision 17fe30e4 and failed .
  nothing changed in the database
  7108 pages scraped
 • Manually ran revision 691abe9c and failed .
  nothing changed in the database
  812 pages scraped
 • Manually ran revision 2fae77ef and failed .
  nothing changed in the database
  146 pages scraped
 • Manually ran revision 565e1cc1 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  115 pages scraped
 • Manually ran revision 565e1cc1 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  115 pages scraped
 • Manually ran revision e14cf55d and completed successfully .
  nothing changed in the database
  115 pages scraped
 • Manually ran revision daa197df and completed successfully .
  nothing changed in the database
  15 pages scraped
 • Manually ran revision 3c1aa85e and failed .
  3 records added, 1 record removed in the database
  5 pages scraped
 • Manually ran revision 3c1aa85e and completed successfully .
  15 records added in the database
 • Created on morph.io

Scraper code

Python

zmluvy_bratislava / scraper.py