soit-sk / bratislava_agreements

Bratislava agreements


Contributors michal-josef-spacek

Last run failed with status code 255.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... -----> Perl/PSGI app detected -----> Bootstrapping cpanm Successfully installed App-cpanminus-1.7044 1 distribution installed -----> Installing dependencies Successfully installed HTML-Tagset-3.20 Successfully installed HTML-Parser-3.72 Successfully installed URI-1.76 Successfully installed WWW-RobotRules-6.02 Successfully installed Net-HTTP-6.19 Successfully installed Encode-Locale-1.05 Successfully installed IO-HTML-1.001 Successfully installed LWP-MediaTypes-6.04 Successfully installed HTTP-Date-6.02 Successfully installed HTTP-Message-6.18 Successfully installed HTTP-Negotiate-6.01 Successfully installed ExtUtils-Config-0.008 Successfully installed Test-Harness-3.42 Successfully installed ExtUtils-InstallPaths-0.012 Successfully installed ExtUtils-Helpers-0.026 Successfully installed Module-Build-Tiny-0.039 Successfully installed IO-Socket-IP-0.39 Successfully installed HTTP-Daemon-6.05 Successfully installed HTTP-Cookies-6.04 Successfully installed File-Listing-6.04 Successfully installed Try-Tiny-0.30 Successfully installed libwww-perl-6.39 Successfully installed XML-Parser-2.44 Successfully installed XML-NamespaceSupport-1.12 Successfully installed XML-SAX-Base-1.09 Successfully installed XML-SAX-1.02 Successfully installed XML-SAX-Expat-0.51 Successfully installed XML-Simple-2.25 Successfully installed Test-Pod-1.52 Successfully installed Sub-Uplevel-0.2800 Successfully installed Test-Exception-0.43 Successfully installed JSON-4.02 Successfully installed File-Slurp-9999.27 Successfully installed HTML-Form-6.04 Successfully installed DBI-1.642 Successfully installed DBD-SQLite-1.62 Successfully installed Database-DumpTruck-1.2 Successfully installed File-Which-1.23 Successfully installed ExtUtils-ParseXS-3.35 (upgraded from 3.18) Successfully installed File-chdir-0.1010 Successfully installed FFI-CheckLib-0.25 Successfully installed Capture-Tiny-0.48 Successfully installed Test-Simple-1.302164 Successfully installed Path-Tiny-0.108 Successfully installed Alien-Build-1.79 Successfully installed Alien-Libxml2-0.09 Successfully installed XML-LibXML-2.0201 Successfully installed Scalar-List-Utils-1.51 (upgraded from 1.27) Successfully installed XML-XPath-1.44 Successfully installed XML-RegExp-0.04 Successfully installed libxml-perl-0.08 Successfully installed XML-DOM-1.46 Successfully installed Mozilla-CA-20180117 Successfully installed Net-SSLeay-1.88 Successfully installed IO-Socket-SSL-2.066 Successfully installed LWP-Protocol-https-6.07 Successfully installed Test-Fatal-0.014 Successfully installed HTML-Tree-5.07 Successfully installed Canary-Stability-2013 Successfully installed common-sense-3.74 Successfully installed Types-Serialiser-1.0 Successfully installed JSON-XS-4.02 Successfully installed Text-CSV_XS-1.39 Successfully installed Text-CSV-2.00 64 distributions installed -----> Installing Starman Successfully installed Net-Server-2.009 Successfully installed HTTP-Parser-XS-0.17 Successfully installed Test-SharedFork-0.35 Successfully installed Test-TCP-2.20 Successfully installed Data-Dump-1.23 Successfully installed File-ShareDir-Install-0.13 Successfully installed CPAN-Meta-YAML-0.018 (upgraded from 0.008) Successfully installed JSON-PP-4.04 (upgraded from 2.27202) Successfully installed CPAN-Meta-2.150010 (upgraded from 2.120921) Successfully installed Module-Build-0.4229 (upgraded from 0.4003) Successfully installed WWW-Form-UrlEncoded-0.26 Successfully installed Devel-StackTrace-2.04 Successfully installed Cookie-Baker-0.11 Successfully installed Class-Inspector-1.36 Successfully installed File-ShareDir-1.116 Successfully installed HTTP-Tiny-0.076 (upgraded from 0.025) Successfully installed Hash-MultiValue-0.16 Successfully installed POSIX-strftime-Compiler-0.42 Successfully installed Apache-LogFormat-Compiler-0.35 Successfully installed Stream-Buffered-0.03 Successfully installed JSON-MaybeXS-1.004000 Successfully installed Test-Deep-1.128 Successfully installed HTTP-MultiPartParser-0.02 Successfully installed HTTP-Entity-Parser-0.21 Successfully installed Devel-StackTrace-AsHTML-0.15 Successfully installed HTTP-Headers-Fast-0.22 Successfully installed Filesys-Notify-Simple-0.13 Successfully installed Plack-1.0047 Successfully installed Starman-0.4015 29 distributions installed -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... Cannot GET 'http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&id_ktg=1086&p1=15332' page. at scraper.pl line 117.

Data

Downloaded 4 times by katkad MikeRalphson hanecak

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (263 KB) Use the API

rows 10 / 478

Date Document_id Note PDF Page_id Title
2014-07-10
28429
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
28428
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
2014-07-10
28430
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
28428
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
2014-07-10
28426
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
28425
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
2014-07-10
28427
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
28425
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
2014-06-05
27711
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.811,93 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 300,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27710
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-29
27570
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 3.084.87 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 2.000,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27569
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-29
27558
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.716,38 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 342,33 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27557
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-22
27305
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 210,95 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 106,- Eur a 104,95 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27303
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-20
27232
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 796,37 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27231
Dohoda o uznaní dlhu
2014-05-14
27154
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.298,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27153
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Statistics

Average successful run time: 5 minutes

Total run time: 8 days

Total cpu time used: about 2 hours

Total disk space used: 290 KB

History

 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history