soit-sk / bratislava_agreements

Bratislava agreements


This is a scraper that runs on Morph. To get started see the documentation

Scrape data about Bratislava agreements

Contributors tupinek

Last run failed with status code 255.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... -----> Perl/PSGI app detected -----> Bootstrapping cpanm Successfully installed App-cpanminus-1.7044 1 distribution installed -----> Installing dependencies Successfully installed HTML-Tagset-3.20 Successfully installed HTML-Parser-3.72 Successfully installed URI-1.76 Successfully installed WWW-RobotRules-6.02 Successfully installed Net-HTTP-6.19 Successfully installed Encode-Locale-1.05 Successfully installed IO-HTML-1.001 Successfully installed LWP-MediaTypes-6.04 Successfully installed HTTP-Date-6.02 Successfully installed HTTP-Message-6.18 Successfully installed HTTP-Negotiate-6.01 Successfully installed ExtUtils-Config-0.008 Successfully installed Test-Harness-3.42 Successfully installed ExtUtils-InstallPaths-0.012 Successfully installed ExtUtils-Helpers-0.026 Successfully installed Module-Build-Tiny-0.039 Successfully installed IO-Socket-IP-0.39 Successfully installed HTTP-Daemon-6.05 Successfully installed HTTP-Cookies-6.04 Successfully installed File-Listing-6.04 Successfully installed Try-Tiny-0.30 Successfully installed libwww-perl-6.39 Successfully installed XML-Parser-2.44 Successfully installed XML-NamespaceSupport-1.12 Successfully installed XML-SAX-Base-1.09 Successfully installed XML-SAX-1.02 Successfully installed XML-SAX-Expat-0.51 Successfully installed XML-Simple-2.25 Successfully installed Test-Pod-1.52 Successfully installed Sub-Uplevel-0.2800 Successfully installed Test-Exception-0.43 Successfully installed JSON-4.02 Successfully installed File-Slurp-9999.27 Successfully installed HTML-Form-6.04 Successfully installed DBI-1.642 Successfully installed DBD-SQLite-1.62 Successfully installed Database-DumpTruck-1.2 Successfully installed File-Which-1.23 Successfully installed ExtUtils-ParseXS-3.35 (upgraded from 3.18) Successfully installed File-chdir-0.1010 Successfully installed FFI-CheckLib-0.25 Successfully installed Capture-Tiny-0.48 Successfully installed Test-Simple-1.302164 Successfully installed Path-Tiny-0.108 Successfully installed Alien-Build-1.79 Successfully installed Alien-Libxml2-0.09 Successfully installed XML-LibXML-2.0201 Successfully installed Scalar-List-Utils-1.51 (upgraded from 1.27) Successfully installed XML-XPath-1.44 Successfully installed XML-RegExp-0.04 Successfully installed libxml-perl-0.08 Successfully installed XML-DOM-1.46 Successfully installed Mozilla-CA-20180117 Successfully installed Net-SSLeay-1.88 Successfully installed IO-Socket-SSL-2.066 Successfully installed LWP-Protocol-https-6.07 Successfully installed Test-Fatal-0.014 Successfully installed HTML-Tree-5.07 Successfully installed Canary-Stability-2013 Successfully installed common-sense-3.74 Successfully installed Types-Serialiser-1.0 Successfully installed JSON-XS-4.02 Successfully installed Text-CSV_XS-1.39 Successfully installed Text-CSV-2.00 64 distributions installed -----> Installing Starman Successfully installed Net-Server-2.009 Successfully installed HTTP-Parser-XS-0.17 Successfully installed Test-SharedFork-0.35 Successfully installed Test-TCP-2.20 Successfully installed Data-Dump-1.23 Successfully installed File-ShareDir-Install-0.13 Successfully installed CPAN-Meta-YAML-0.018 (upgraded from 0.008) Successfully installed JSON-PP-4.04 (upgraded from 2.27202) Successfully installed CPAN-Meta-2.150010 (upgraded from 2.120921) Successfully installed Module-Build-0.4229 (upgraded from 0.4003) Successfully installed WWW-Form-UrlEncoded-0.26 Successfully installed Devel-StackTrace-2.04 Successfully installed Cookie-Baker-0.11 Successfully installed Class-Inspector-1.36 Successfully installed File-ShareDir-1.116 Successfully installed HTTP-Tiny-0.076 (upgraded from 0.025) Successfully installed Hash-MultiValue-0.16 Successfully installed POSIX-strftime-Compiler-0.42 Successfully installed Apache-LogFormat-Compiler-0.35 Successfully installed Stream-Buffered-0.03 Successfully installed JSON-MaybeXS-1.004000 Successfully installed Test-Deep-1.128 Successfully installed HTTP-MultiPartParser-0.02 Successfully installed HTTP-Entity-Parser-0.21 Successfully installed Devel-StackTrace-AsHTML-0.15 Successfully installed HTTP-Headers-Fast-0.22 Successfully installed Filesys-Notify-Simple-0.13 Successfully installed Plack-1.0047 Successfully installed Starman-0.4015 29 distributions installed -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... Cannot GET 'http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&id_ktg=1086&p1=15332' page. at scraper.pl line 117.

Data

Downloaded 4 times by katkad hanecak MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (263 KB) Use the API

rows 10 / 478

Date Document_id Note PDF Page_id Title
2014-07-10
28429
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
28428
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
2014-07-10
28430
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
28428
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
2014-07-10
28426
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
28425
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
2014-07-10
28427
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
28425
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
2014-06-05
27711
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.811,93 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 300,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27710
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-29
27570
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 3.084.87 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 2.000,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27569
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-29
27558
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.716,38 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 342,33 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27557
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-22
27305
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 210,95 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 106,- Eur a 104,95 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27303
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-20
27232
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 796,37 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27231
Dohoda o uznaní dlhu
2014-05-14
27154
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.298,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27153
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Statistics

Average successful run time: 5 minutes

Total run time: 8 days

Total cpu time used: about 2 hours

Total disk space used: 290 KB

History

 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

Perl

bratislava_agreements / scraper.pl