soit-sk / bratislava_agreements

Bratislava agreements


This is a scraper that runs on Morph. To get started see the documentation

Scrape data about Bratislava agreements

Contributors tupinek

Last run failed with status code 255.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... -----> Perl/PSGI app detected -----> Bootstrapping cpanm Successfully installed App-cpanminus-1.7044 1 distribution installed -----> Installing dependencies Successfully installed Test-Pod-1.52 Successfully installed DBI-1.641 Successfully installed DBD-SQLite-1.58 Successfully installed JSON-2.97001 Successfully installed Sub-Uplevel-0.2800 Successfully installed Test-Exception-0.43 Successfully installed Database-DumpTruck-1.2 Successfully installed HTML-Tagset-3.20 Successfully installed HTML-Parser-3.72 Successfully installed Path-Tiny-0.108 Successfully installed LWP-MediaTypes-6.02 Successfully installed Encode-Locale-1.05 Successfully installed IO-HTML-1.001 Successfully installed HTTP-Date-6.02 Successfully installed Scalar-List-Utils-1.50 (upgraded from 1.27) Successfully installed URI-1.74 Successfully installed HTTP-Message-6.18 Successfully installed File-Listing-6.04 Successfully installed HTTP-Negotiate-6.01 Successfully installed HTTP-Daemon-6.01 Successfully installed WWW-RobotRules-6.02 Successfully installed Net-HTTP-6.18 Successfully installed Try-Tiny-0.30 Successfully installed HTTP-Cookies-6.04 Successfully installed libwww-perl-6.35 Successfully installed XML-Parser-2.44 Successfully installed XML-XPath-1.42 Successfully installed libxml-perl-0.08 Successfully installed XML-RegExp-0.04 Successfully installed XML-DOM-1.46 Successfully installed Text-CSV_XS-1.36 Successfully installed File-Slurp-9999.19 Successfully installed Net-SSLeay-1.85 Successfully installed Mozilla-CA-20180117 Successfully installed IO-Socket-SSL-2.060 Successfully installed LWP-Protocol-https-6.07 Successfully installed Canary-Stability-2012 Successfully installed common-sense-3.74 Successfully installed Types-Serialiser-1.0 Successfully installed JSON-XS-3.04 Successfully installed XML-SAX-Base-1.09 Successfully installed XML-NamespaceSupport-1.12 Successfully installed XML-SAX-1.00 Successfully installed XML-SAX-Expat-0.51 Successfully installed XML-Simple-2.25 Successfully installed XML-LibXML-2.0132 Successfully installed Text-CSV-1.97 Successfully installed Test-Fatal-0.014 Successfully installed HTML-Tree-5.07 Successfully installed HTML-Form-6.03 50 distributions installed -----> Installing Starman Successfully installed Test-Harness-3.42 Successfully installed ExtUtils-Config-0.008 Successfully installed ExtUtils-InstallPaths-0.012 Successfully installed ExtUtils-Helpers-0.026 Successfully installed Module-Build-Tiny-0.039 Successfully installed File-ShareDir-Install-0.13 Successfully installed Cookie-Baker-0.10 Successfully installed Class-Inspector-1.32 Successfully installed File-ShareDir-1.116 Successfully installed Devel-StackTrace-2.03 Successfully installed Devel-StackTrace-AsHTML-0.15 Successfully installed Stream-Buffered-0.03 Successfully installed HTTP-Headers-Fast-0.21 Successfully installed Filesys-Notify-Simple-0.13 Successfully installed HTTP-Tiny-0.076 (upgraded from 0.025) Successfully installed IO-Socket-IP-0.39 Successfully installed Test-SharedFork-0.35 Successfully installed Test-TCP-2.19 Successfully installed JSON-PP-2.97001 (upgraded from 2.27202) Successfully installed JSON-MaybeXS-1.004000 Successfully installed Hash-MultiValue-0.16 Successfully installed Test-Deep-1.128 Successfully installed HTTP-MultiPartParser-0.02 Successfully installed CPAN-Meta-YAML-0.018 (upgraded from 0.008) Successfully installed CPAN-Meta-2.150010 (upgraded from 2.120921) Successfully installed Module-Build-0.4224 (upgraded from 0.4003) Successfully installed WWW-Form-UrlEncoded-0.25 Successfully installed HTTP-Entity-Parser-0.21 Successfully installed POSIX-strftime-Compiler-0.42 Successfully installed Apache-LogFormat-Compiler-0.35 Successfully installed Plack-1.0047 Successfully installed Data-Dump-1.23 Successfully installed HTTP-Parser-XS-0.17 Successfully installed Net-Server-2.009 Successfully installed Starman-0.4014 35 distributions installed -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... Cannot GET 'http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&id_ktg=1086&p1=15332' page. at scraper.pl line 117.

Data

Downloaded 4 times by katkad hanecak MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (263 KB) Use the API

rows 10 / 478

Date Document_id Note PDF Page_id Title
2014-07-10
28429
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
28428
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
2014-07-10
28430
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodov DN 300 križovatka Bosákova, k.ú. Petržalka
28428
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, križovatka Bosákova, Petržalka
2014-07-10
28426
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
28425
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
2014-07-10
28427
Preložka plynárenského zariadenia STL plynovodu DN 200 Šafárikovo námestie, k.ú. Staré Mesto
28425
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia, Šafárikovo nám., Staré Mesto
2014-06-05
27711
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.811,93 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 300,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 04.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27710
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-29
27570
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 3.084.87 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 2.000,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 29.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27569
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-29
27558
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.716,38 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 342,33 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Táto dohoda bola podpísaná dňa 28.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27557
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-22
27305
Na základe dohody bude dlžník pohľadávku veriteľa vo výške 210,95 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 106,- Eur a 104,95 Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 21.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27303
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení
2014-05-20
27232
Na základe dohody bude dlžníčka pohľadávku veriteľa vo výške 796,37 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 70,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 19.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27231
Dohoda o uznaní dlhu
2014-05-14
27154
Na základe dohody bude dlžníci pohľadávku veriteľa vo výške 1.298,00 Eur splácať v mesačných splátkach vo výške 100,- Eur splatných vždy do 15.dňa príslušného kalendárneho mesiaca.Táto dohoda bola podpísaná dňa 02.05.2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
27153
Dohoda o uznaní záväzku a jeho zaplatení

Statistics

Average successful run time: 5 minutes

Total run time: 7 days

Total cpu time used: about 2 hours

Total disk space used: 290 KB

History

 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1bf22a8b and failed .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

Perl

bratislava_agreements / scraper.pl