petrbouchal / GovJobsCZ

Scraper for Czech civil service jobs


Ready

In Progress

Volná místa ve státní správě

 • skript pro stahování volných pozic z webových stránek českých ministerstev
 • velmi hrubá verze
 • optimalizováno pro morph.io

Documentation

See wiki

Links

Contributors petrbouchal

Last run failed with status code 1.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... -----> Python app detected ! The latest version of Python 2 is python-2.7.14 (you are using python-2.7.6, which is unsupported). ! We recommend upgrading by specifying the latest version (python-2.7.14). Learn More: https://devcenter.heroku.com/articles/python-runtimes -----> Installing python-2.7.6 -----> Installing pip -----> Installing requirements with pip DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. Collecting beautifulsoup4==4.4.1 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 1)) /app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/util/ssl_.py:354: SNIMissingWarning: An HTTPS request has been made, but the SNI (Server Name Indication) extension to TLS is not available on this platform. This may cause the server to present an incorrect TLS certificate, which can cause validation failures. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings SNIMissingWarning /app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/util/ssl_.py:150: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings InsecurePlatformWarning /app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/pip/_vendor/urllib3/util/ssl_.py:150: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings InsecurePlatformWarning Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/33/62/f3e97eaa87fc4de0cb9b8c51d253cf0df621c6de6b25164dcbab203e5ff7/beautifulsoup4-4.4.1-py2-none-any.whl (81kB) Installing collected packages: beautifulsoup4 Successfully installed beautifulsoup4-4.4.1  ! Hello! It looks like your application is using an outdated version of Python. ! This caused the security warning you saw above during the 'pip install' step. ! We recommend 'python-3.6.2', which you can specify in a 'runtime.txt' file. ! -- Much Love, Heroku. DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7. DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.  -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... Starting scraper... 4.4.1 http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/pracovni-prilezitosti/ Error opening page Traceback (most recent call last): File "scraper.py", line 30, in <module> jobsallbodies = jobsallbodies + scrapepages(now, minparameters[dept]) File "/app/lib_minscrapers.py", line 119, in scrapepages thispagejoblist = scrapejobs(timestamp, newbodydata) File "/app/lib_minscrapers.py", line 53, in scrapejobs page = open_checksnag(bodydata['jobsurl']) File "/app/lib_minscrapers.py", line 18, in open_checksnag response = open_withcookies(urltouse) File "/app/lib_minscrapers.py", line 12, in open_withcookies r = opener.open(request) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 410, in open response = meth(req, response) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 523, in http_response 'http', request, response, code, msg, hdrs) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 442, in error result = self._call_chain(*args) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 382, in _call_chain result = func(*args) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 629, in http_error_302 return self.parent.open(new, timeout=req.timeout) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 410, in open response = meth(req, response) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 523, in http_response 'http', request, response, code, msg, hdrs) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 448, in error return self._call_chain(*args) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 382, in _call_chain result = func(*args) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/urllib2.py", line 531, in http_error_default raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp) urllib2.HTTPError: HTTP Error 502: Bad Gateway

Data

Downloaded 43816 times by petrbouchal MikeRalphson 1976umar wtkns

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (67.8 MB) Use the API

rows 10 / 245938

jobtitle joburl dept datetime
Referent/referentka do oddělení liniových staveb
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Referent/referentka do oddělení společné obchodní politiky, WTO a ostatních mezinárodních ekonomických organizací
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Referent/referentka do oddělení energetických úspor
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Referenta/referentky do oddělení investic
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Referent/referentka do oddělení monitoringu a vzdělávání
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Odborný lékař – přísedící při jednání posudkové komise MPSV
MPSV
2014-08-31 00:06:42 +1000
Projektový/á manažer/ka se zaměřením na OP LZZ v oddělení realizace programů – zaměstnanost
MPSV
2014-08-31 00:06:42 +1000
referent/ka v oddělení financí a rozpočtu
MPSV
2014-08-31 00:06:42 +1000
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace, hledá vedoucí/ho Oddělení informačního systému výzkumu a experimentálního vývoje a inovací
ÚV
2014-08-31 00:06:42 +1000
Odbor evropských fondů - oddělení monitoringu, kontroly a technické pomoci
MZd
2014-08-31 00:06:42 +1000

Statistics

Average successful run time: 4 minutes

Total run time: about 2 months

Total cpu time used: about 2 hours

Total disk space used: 67.9 MB

History

 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

Python

GovJobsCZ / scraper.py