petrbouchal / GovJobsCZ

Scraper for Czech civil service jobs


Ready

In Progress

Volná místa ve státní správě

 • skript pro stahování volných pozic z webových stránek českých ministerstev
 • velmi hrubá verze
 • optimalizováno pro morph.io

Documentation

See wiki

Links

Contributors petrbouchal

Last run failed with status code 1.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... -----> Python app detected -----> Installing python-2.7.6 $ pip install -r requirements.txt Collecting beautifulsoup4==4.4.1 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 1)) /app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/_vendor/requests/packages/urllib3/util/ssl_.py:318: SNIMissingWarning: An HTTPS request has been made, but the SNI (Subject Name Indication) extension to TLS is not available on this platform. This may cause the server to present an incorrect TLS certificate, which can cause validation failures. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/security.html#snimissingwarning. SNIMissingWarning /app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/_vendor/requests/packages/urllib3/util/ssl_.py:122: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/security.html#insecureplatformwarning. InsecurePlatformWarning Downloading beautifulsoup4-4.4.1-py2-none-any.whl (81kB) Installing collected packages: beautifulsoup4 Successfully installed beautifulsoup4-4.4.1  ! Hello! It looks like your application is using an outdated version of Python. ! This caused the security warning you saw above during the 'pip install' step. ! We recommend 'python-2.7.13', which you can specify in a 'runtime.txt' file. ! -- Much Love, Heroku.  -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... Starting scraper... 4.4.1 http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/pracovni-prilezitosti/ Nalezeno 3 pozic na MPO http://www.mpsv.cz/cs/22466 Nalezeno 9 pozic na MPSV http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=445 Nalezeno 5 pozic na ÚV http://www.msmt.cz/ministerstvo/volna-mista Nalezeno 13 pozic na MŠMT http://mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Pracovni-mista Nalezeno 7 pozic na MMR http://mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Sluzebni-mista http://mmr.cz/cs/Neobsazena-mista/Sluzebni-mista?page=2 Nalezeno 17 pozic na MMR http://www.mvcr.cz/nabidka-mist.aspx Nalezeno 1 pozic na MV http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/?pageSize=50 Nalezeno 7 pozic na MZe http://www.mocr.army.cz/ministr-a-ministerstvo/kariera-vzdelavani/pracovni-prilezitosti/default.htm Nalezeno 0 pozic na MO http://www.mdcr.cz/Services/GetOffersAsync?culture=cs-CZ&items=200 Nalezeno 7 pozic na MD http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/aktualni_nabidky_zamestnani/index.html Nalezeno 0 pozic na MZV http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/volna-mista/ Traceback (most recent call last): File "scraper.py", line 30, in <module> jobsallbodies = jobsallbodies + scrapepages(now, minparameters[dept]) File "/app/lib_minscrapers.py", line 119, in scrapepages thispagejoblist = scrapejobs(timestamp, newbodydata) File "/app/lib_minscrapers.py", line 77, in scrapejobs fulljoburl = completeurl(bodydata['jobsurl'], job['href']) File "/app/.heroku/python/lib/python2.7/site-packages/bs4/element.py", line 958, in __getitem__ return self.attrs[key] KeyError: 'href'

Data

Downloaded 8748 times by petrbouchal MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (67.8 MB) Use the API

rows 10 / 245938

jobtitle joburl dept datetime
Referent/referentka do oddělení liniových staveb
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Referent/referentka do oddělení společné obchodní politiky, WTO a ostatních mezinárodních ekonomických organizací
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Referent/referentka do oddělení energetických úspor
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Referenta/referentky do oddělení investic
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Referent/referentka do oddělení monitoringu a vzdělávání
MPO
2014-08-31 00:06:42 +1000
Odborný lékař – přísedící při jednání posudkové komise MPSV
MPSV
2014-08-31 00:06:42 +1000
Projektový/á manažer/ka se zaměřením na OP LZZ v oddělení realizace programů – zaměstnanost
MPSV
2014-08-31 00:06:42 +1000
referent/ka v oddělení financí a rozpočtu
MPSV
2014-08-31 00:06:42 +1000
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace, hledá vedoucí/ho Oddělení informačního systému výzkumu a experimentálního vývoje a inovací
ÚV
2014-08-31 00:06:42 +1000
Odbor evropských fondů - oddělení monitoringu, kontroly a technické pomoci
MZd
2014-08-31 00:06:42 +1000

Statistics

Average successful run time: 4 minutes

Total run time: about 1 month

Total cpu time used: about 2 hours

Total disk space used: 68.3 MB

History

 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  330 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  336 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  336 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  339 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  356 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  343 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  320 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  313 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  294 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  266 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  292 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  285 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  292 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  309 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  317 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  308 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  318 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  335 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  334 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  337 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  349 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  338 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  338 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  337 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  327 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  316 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  320 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  349 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  341 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  327 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  318 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  324 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  344 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  353 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  353 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  358 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  336 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  336 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  327 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  343 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  439 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  457 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  452 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  456 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  486 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  454 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  449 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  454 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  478 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  463 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  464 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  484 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  463 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  476 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  472 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  477 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  476 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  477 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  462 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  492 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  494 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  474 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  461 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  461 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  487 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  449 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  460 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  452 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  453 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  458 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  478 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  471 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  470 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  468 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  467 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  467 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  485 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  474 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  464 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  479 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  474 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  482 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  498 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  471 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  472 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  483 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  464 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  459 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  398 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  400 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  407 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  427 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  412 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  407 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  398 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  405 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  389 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  391 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  421 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  479 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  432 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  432 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  436 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  448 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  444 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  437 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  440 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  450 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  453 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  436 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  455 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  440 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  425 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  431 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  431 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  437 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  462 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  475 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  469 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  442 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  438 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  428 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  430 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  465 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  457 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  427 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  427 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  433 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  434 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  439 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  458 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  484 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  480 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  463 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  457 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  472 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  488 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  504 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  489 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  453 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  470 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  460 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  461 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  482 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  474 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  474 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  466 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  461 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  464 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  464 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  473 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  503 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  489 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  487 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  465 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  457 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  461 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  459 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  466 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  462 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  465 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  447 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  448 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  483 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  483 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  472 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  471 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  485 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  487 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  481 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  211 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  469 records added in the database
  216 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  455 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  458 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  458 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  480 records added in the database
  216 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  469 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  469 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  478 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  472 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  471 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  478 records added in the database
  216 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  216 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  203 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  203 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  203 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  208 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  440 records added in the database
  193 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  450 records added in the database
  208 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  429 records added in the database
  198 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  431 records added in the database
  198 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  208 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  203 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  203 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  438 records added in the database
  188 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  460 records added in the database
  193 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
  1 page scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  183 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  459 records added in the database
  201 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  478 records added in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  505 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  504 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  490 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  492 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  508 records added in the database
  216 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  498 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  505 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  480 records added in the database
  206 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  492 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  497 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  501 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  512 records added in the database
  198 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  490 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  nothing changed in the database
  236 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  540 records added in the database
  236 pages scraped
 • Manually ran revision 625eecfb and completed successfully .
  527 records added in the database
  236 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  528 records added in the database
  231 pages scraped
 • Auto ran and failed .
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  528 records added in the database
  238 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  541 records added in the database
  256 pages scraped
 • Manually ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  562 records added in the database
  271 pages scraped
 • Auto ran revision 625eecfb and completed successfully .
  521 records added in the database
  251 pages scraped
 • Manually ran revision 625eecfb and completed successfully .
  521 records added in the database
  251 pages scraped
 • Manually ran revision d364715e and completed successfully .
  542 records added in the database
  261 pages scraped
 • Manually ran revision d1b6c6b2 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision d1b6c6b2 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision d1b6c6b2 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  74 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran and failed .
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  90 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  82 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  91 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  310 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  314 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  100 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  706 records added in the database
  386 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  95 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  712 records added in the database
  394 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  341 records added in the database
  197 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  95 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  95 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  392 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  394 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  663 records added in the database
  370 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  98 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  711 records added in the database
  398 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  725 records added in the database
  408 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  732 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  730 records added in the database
  407 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  709 records added in the database
  403 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  246 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  42 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  2 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  37 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  687 records added in the database
  392 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  689 records added in the database
  393 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  64 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  816 records added in the database
  442 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  824 records added in the database
  443 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  793 records added in the database
  431 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  789 records added in the database
  432 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  815 records added in the database
  440 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  92 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  537 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  796 records added in the database
  430 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  802 records added in the database
  428 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  815 records added in the database
  429 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  793 records added in the database
  860 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  781 records added in the database
  419 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  250 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  780 records added in the database
  423 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  9 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  439 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  441 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  808 records added in the database
  444 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  446 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  839 records added in the database
  448 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  828 records added in the database
  442 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  880 records added in the database
  472 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  920 records added in the database
  489 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  915 records added in the database
  489 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  491 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  926 records added in the database
  496 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  926 records added in the database
  497 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  500 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  938 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  517 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  88 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  507 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  927 records added in the database
  493 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  928 records added in the database
  494 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1003 records added in the database
  524 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  nothing changed in the database
  523 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  86 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  86 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  973 records added in the database
  509 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  978 records added in the database
  512 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  971 records added in the database
  504 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  86 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1028 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1231 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1217 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1201 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1242 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1268 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
  21 pages scraped
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1257 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1264 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1289 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1269 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1308 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1328 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1313 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1330 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 27336394 and completed successfully .
  1342 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1424 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1420 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1456 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1479 records added in the database
 • Auto ran revision 27336394 and completed successfully .
  1586 records added in the database
 • Manually ran revision 27336394 and completed successfully .
  1585 records added in the database
 • Manually ran revision 29db28c7 and completed successfully .
  346 records added in the database
 • Manually ran revision 8ebecbf1 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision eaefb19c and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision f8de77e0 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 57f13d5d and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 675551a2 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision dc6fc56d and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 479d23b3 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 976141e5 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision a2b92a14 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 0583c7dd and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 0583c7dd and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 80e42797 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 80e42797 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  441 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  442 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  428 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  427 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  413 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  412 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  413 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  405 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  408 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  419 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  404 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  405 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  405 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  403 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  400 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  398 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  385 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  376 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  374 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  362 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  364 records added in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  360 records added in the database
 • Manually ran revision 1c03acfd and completed successfully .
  361 records added in the database
 • Manually ran revision d72fd91f and completed successfully .
  319 records added in the database
 • Manually ran revision 584d3ef2 and completed successfully .
  313 records added in the database
 • Manually ran revision 9f4e3354 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  65 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  74 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  82 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  18 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  74 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  21 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  78 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  74 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  78 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  75 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  252 records added in the database
  221 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  241 records added in the database
  225 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  244 records added in the database
  225 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  242 records added in the database
  225 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  241 records added in the database
  213 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  77 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  252 records added in the database
  224 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  228 records added in the database
  232 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  226 records added in the database
  232 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  222 records added in the database
  231 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  227 records added in the database
  232 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  218 records added in the database
  229 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  229 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  231 records added in the database
  237 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  231 records added in the database
  236 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  264 records added in the database
  240 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  264 records added in the database
  232 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  279 records added in the database
  246 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  284 records added in the database
  247 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  285 records added in the database
  247 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  289 records added in the database
  266 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  188 records added in the database
  205 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  183 records added in the database
  187 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  181 records added in the database
  184 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  175 records added in the database
  187 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  175 records added in the database
  176 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  176 records added in the database
  178 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  184 records added in the database
  187 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  189 records added in the database
  187 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  199 records added in the database
  200 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  198 records added in the database
  201 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  197 records added in the database
  202 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  195 records added in the database
  197 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  194 records added in the database
  220 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  64 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  190 records added in the database
  212 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  190 records added in the database
  202 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  194 records added in the database
  222 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  193 records added in the database
  211 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  179 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  185 records added in the database
  170 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  184 records added in the database
  152 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  176 records added in the database
  149 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  64 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  186 records added in the database
  151 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  185 records added in the database
  152 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  185 records added in the database
  152 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  182 records added in the database
  131 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  65 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  64 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  64 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  179 records added in the database
  132 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  179 records added in the database
  124 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  179 records added in the database
  117 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  173 records added in the database
  117 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  182 records added in the database
  126 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  182 records added in the database
  117 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  58 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  185 records added in the database
  117 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  186 records added in the database
  127 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  186 records added in the database
  119 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  182 records added in the database
  115 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  178 records added in the database
  114 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  188 records added in the database
  117 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  501 records added in the database
  116 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  483 records added in the database
  117 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  182 records added in the database
  116 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  186 records added in the database
  117 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  184 records added in the database
  117 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  64 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  64 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  316 records added in the database
  105 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  306 records added in the database
  112 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  284 records added in the database
  111 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  286 records added in the database
  112 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  242 records added in the database
  207 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  231 records added in the database
  153 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  202 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  53 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  246 records added in the database
  158 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  246 records added in the database
  144 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  182 records added in the database
  85 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  185 records added in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  189 records added in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  232 records added in the database
  85 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  239 records added in the database
  90 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  241 records added in the database
  121 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  67 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  109 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  61 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  266 records added in the database
  187 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  265 records added in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  292 records added in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  59 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  299 records added in the database
  90 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  289 records added in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  529 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  244 records added in the database
  80 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  245 records added in the database
  78 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  55 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  295 records added in the database
  75 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  295 records added in the database
  80 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  300 records added in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  62 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  297 records added in the database
  89 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  297 records added in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  64 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  284 records added in the database
  82 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  284 records added in the database
  82 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  285 records added in the database
  83 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  62 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  272 records added in the database
  83 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  235 records added in the database
  70 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  231 records added in the database
  77 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  229 records added in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  230 records added in the database
  78 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  213 records added in the database
  78 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  206 records added in the database
  89 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  199 records added in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  192 records added in the database
  93 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  188 records added in the database
  93 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  187 records added in the database
  90 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  72 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  72 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and failed .
  nothing changed in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  177 records added in the database
  86 pages scraped
 • Manually ran revision d12a6ed4 and completed successfully .
  177 records added in the database
  88 pages scraped
 • Manually ran revision 9ae1df7c and failed .
  nothing changed in the database
  8 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  156 records added in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  155 records added in the database
  89 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  154 records added in the database
  91 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  161 records added in the database
  85 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  162 records added in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  162 records added in the database
  85 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  159 records added in the database
  85 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  156 records added in the database
  83 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  156 records added in the database
  92 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  157 records added in the database
  74 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  155 records added in the database
  74 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  155 records added in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  154 records added in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  169 records added in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  179 records added in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  178 records added in the database
  82 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  172 records added in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and failed .
  nothing changed in the database
  55 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and failed .
  nothing changed in the database
  55 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and failed .
  nothing changed in the database
  55 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  163 records added in the database
  78 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  160 records added in the database
  78 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  153 records added in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  151 records added in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  149 records added in the database
  80 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  150 records added in the database
  80 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  151 records added in the database
  79 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  156 records added in the database
  85 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  151 records added in the database
  84 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  144 records added in the database
  77 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  145 records added in the database
  77 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  145 records added in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  145 records added in the database
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  145 records added in the database
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  148 records added in the database
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  149 records added in the database
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  147 records added in the database
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  139 records added in the database
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  137 records added in the database
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  132 records added in the database
  82 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  142 records added in the database
  80 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  144 records added in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  141 records added in the database
  80 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  138 records added in the database
  80 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  132 records added in the database
  81 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  124 records added in the database
  80 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  122 records added in the database
  76 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  122 records added in the database
  75 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  119 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  119 records added in the database
  71 pages scraped
 • Manually ran revision 3cad891c and completed successfully .
  116 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and failed .
  nothing changed in the database
  45 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  109 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  109 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  109 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  109 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  112 records added in the database
  69 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  110 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  110 records added in the database
  69 pages scraped
 • Auto ran revision 3cad891c and completed successfully .
  109 records added in the database
  71 pages scraped
 • Manually ran revision 3cad891c and completed successfully .
  108 records added in the database
  71 pages scraped
 • Manually ran revision 5b2011c4 and completed successfully .
  104 records added in the database
  70 pages scraped
 • Manually ran revision 2ad8572f and completed successfully .
  98 records added in the database
  70 pages scraped
 • Manually ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  94 records added in the database
  69 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  100 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  100 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  101 records added in the database
  70 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  101 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  102 records added in the database
  70 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  124 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  140 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  139 records added in the database
  68 pages scraped
 • Manually ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  139 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  139 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  140 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and failed .
  nothing changed in the database
  60 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  155 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  159 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and failed .
  nothing changed in the database
  5 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  170 records added in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  179 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  180 records added in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  184 records added in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  185 records added in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  186 records added in the database
  66 pages scraped
 • Manually ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  191 records added in the database
  66 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and failed .
  nothing changed in the database
  5 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  200 records added in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  211 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  211 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  226 records added in the database
  65 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  226 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  245 records added in the database
  73 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  238 records added in the database
  66 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  249 records added in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  249 records added in the database
  67 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  243 records added in the database
  68 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  240 records added in the database
  66 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  237 records added in the database
  71 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  257 records added in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  262 records added in the database
  93 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and failed .
  nothing changed in the database
  13 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  262 records added in the database
  92 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  267 records added in the database
  87 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  269 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  262 records added in the database
  98 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  262 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  265 records added in the database
  92 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  265 records added in the database
  92 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  283 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  287 records added in the database
  96 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  294 records added in the database
  100 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  320 records added in the database
  116 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  320 records added in the database
  116 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  321 records added in the database
  116 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  318 records added in the database
  116 pages scraped
 • Auto ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  323 records added in the database
  111 pages scraped
 • Manually ran revision a923b5b5 and completed successfully .
  328 records added in the database
  111 pages scraped
 • Manually ran revision 2397f1e3 and completed successfully .
  249 records added in the database
  46 pages scraped
 • Manually ran revision 2f6e3945 and completed successfully .
  14 records added in the database
  5 pages scraped
 • Manually ran revision e32bd02a and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 15fe5006 and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  323 records added in the database
  91 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  309 records added in the database
  92 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  314 records added in the database
  92 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  315 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  320 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  319 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  323 records added in the database
  96 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  311 records added in the database
  91 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  306 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  307 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  308 records added in the database
  104 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  299 records added in the database
  101 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
  91 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  273 records added in the database
  101 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  289 records added in the database
  105 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  297 records added in the database
  105 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  299 records added in the database
  105 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  295 records added in the database
  106 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
  47 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  298 records added in the database
  107 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  282 records added in the database
  95 pages scraped
 • Manually ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  278 records added in the database
  91 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
  46 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
  43 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  266 records added in the database
  93 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  262 records added in the database
  93 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
  39 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  254 records added in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
  5 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  269 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  271 records added in the database
  191 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  279 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  272 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  268 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  274 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  261 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  261 records added in the database
  96 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  263 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  270 records added in the database
  97 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  268 records added in the database
  94 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  260 records added in the database
  91 pages scraped
 • Manually ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  259 records added in the database
  90 pages scraped
 • Auto ran revision 0c46d750 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  248 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  252 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  269 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  272 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  267 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  253 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  250 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  246 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  246 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  251 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  247 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  243 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  240 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  240 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  233 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  235 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  243 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  242 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  226 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  218 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  222 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  217 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  225 records added in the database
 • Auto ran revision 0c46d750 and completed successfully .
  234 records added in the database
 • Manually ran revision 21634814 and completed successfully .
  231 records added in the database
 • Manually ran revision f5f1cf70 and completed successfully .
  231 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  193 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  193 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  190 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  176 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  187 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  187 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  200 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  197 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  200 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  188 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  189 records added in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  198 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  198 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  201 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  174 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  171 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  167 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  167 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  170 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  167 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  153 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  156 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  153 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  152 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  166 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  174 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  166 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  158 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  157 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  156 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  159 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  160 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  168 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  171 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  161 records added in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  161 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  166 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  162 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  164 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  163 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  152 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  137 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  139 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  146 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  146 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  145 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  139 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  128 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  122 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  119 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  115 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  115 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  121 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  121 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  128 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  131 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  137 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  128 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  128 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  128 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  129 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  129 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  129 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  128 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  130 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  130 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  133 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  128 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  120 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  133 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  134 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  134 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  146 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  148 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  140 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  136 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  138 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  152 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  152 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  152 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  156 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  147 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  147 records added in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  154 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  155 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  154 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  147 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  148 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  143 records added in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  140 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  154 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  154 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  159 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  160 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  160 records added in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  164 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  171 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  153 records added in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  153 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  148 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  152 records added in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  151 records added in the database
 • Manually ran revision 28717f2f and completed successfully .
  157 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  160 records added in the database
 • Auto ran revision 28717f2f and completed successfully .
  144 records added in the database
 • Manually ran revision 7cb2b6d4 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Manually ran revision 0c956d32 and completed successfully .
  139 records added in the database
 • Manually ran revision 0c956d32 and completed successfully .
  139 records added in the database
 • Manually ran revision 0c956d32 and completed successfully .
  137 records added in the database
 • Manually ran revision 0c956d32 and completed successfully .
  137 records added in the database
 • Auto ran revision 0c956d32 and completed successfully .
  135 records added in the database
 • Auto ran revision 1098d7cd and failed .
 • Auto ran revision 1098d7cd and completed successfully .
  140 records added in the database
 • Auto ran revision 1098d7cd and completed successfully .
  147 records added in the database
 • Auto ran revision 994191bf and completed successfully .
  150 records added in the database
 • Auto ran revision 994191bf and completed successfully .
  152 records added in the database
 • Auto ran revision 994191bf and completed successfully .
  153 records added in the database
 • Auto ran revision 994191bf and completed successfully .
  148 records added in the database
 • Auto ran revision 994191bf and completed successfully .
  140 records added in the database
 • Auto ran revision 994191bf and completed successfully .
  143 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  145 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  143 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  143 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  149 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  143 records added in the database
 • Manually ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and failed .
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Auto ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  142 records added in the database
 • Manually ran revision 06a6b047 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Manually ran revision 10444860 and completed successfully .
  147 records added in the database
 • Auto ran revision f342f1c1 and completed successfully .
  128 records added in the database
 • Manually ran revision 1fa39925 and completed successfully .
  132 records added in the database
 • Manually ran revision 933a4ede and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision c7f9c66a and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 7f118705 and completed successfully .
  134 records added in the database
 • Auto ran revision b8d6f45d and completed successfully .
  130 records added in the database
 • Auto ran revision b8d6f45d and completed successfully .
  134 records added in the database
 • Auto ran revision b8d6f45d and completed successfully .
  135 records added in the database
 • Auto ran revision b8d6f45d and completed successfully .
  140 records added in the database
 • Manually ran revision b8d6f45d and completed successfully .
  137 records added in the database
 • Manually ran revision 977482b7 and completed successfully .
  155 records added in the database
 • Auto ran revision e5a78b17 and completed successfully .
  122 records added in the database
 • Auto ran revision 756fa48c and completed successfully .
  123 records added in the database
 • Auto ran revision 756fa48c and completed successfully .
  140 records added in the database
 • Manually ran revision 756fa48c and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Manually ran revision 4f444dd6 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision ea9a8f54 and completed successfully .
  141 records added in the database
 • Manually ran revision 1eb1602d and failed .
  17 records added in the database
 • Manually ran revision 67002363 and failed .
  17 records added in the database
 • Manually ran revision 916e1ea3 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision b6e10460 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 6a5b0fb8 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision ea517539 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision ea517539 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision d15b9a47 and completed successfully .
  117 records added in the database
 • Auto ran revision bab39335 and completed successfully .
  120 records added in the database
 • Auto ran revision bab39335 and completed successfully .
  120 records added in the database
 • Manually ran revision bab39335 and completed successfully .
  122 records added in the database
 • Manually ran revision 0612839a and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 48eaa239 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 48eaa239 and completed successfully .
  115 records added in the database
 • Auto ran revision 48eaa239 and completed successfully .
  111 records added in the database
 • Auto ran revision 48eaa239 and completed successfully .
  110 records added in the database
 • Manually ran revision 48eaa239 and completed successfully .
  108 records added in the database
 • Manually ran revision 06736636 and completed successfully .
  72 records added in the database
 • Manually ran revision 468b2443 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 216b365f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 216b365f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 216b365f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 216b365f and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 1786a608 and completed successfully .
  77 records added in the database
 • Manually ran revision 90ec07a9 and completed successfully .
  75 records added in the database
 • Auto ran revision 935a9af9 and completed successfully .
  74 records added in the database
 • Auto ran revision 935a9af9 and completed successfully .
  72 records added in the database
 • Auto ran revision 935a9af9 and completed successfully .
  61 records added in the database
 • Auto ran revision 935a9af9 and completed successfully .
  66 records added in the database
 • Auto ran revision 935a9af9 and completed successfully .
  66 records added in the database
 • Auto ran revision 935a9af9 and completed successfully .
  64 records added in the database
 • Auto ran revision 935a9af9 and completed successfully .
  64 records added in the database
 • Auto ran revision 466546f0 and completed successfully .
  63 records added in the database
 • Auto ran revision 466546f0 and completed successfully .
  65 records added in the database
 • Auto ran revision 466546f0 and completed successfully .
  61 records added in the database
 • Auto ran revision f88a1e56 and completed successfully .
  65 records added in the database
 • Auto ran revision f88a1e56 and completed successfully .
  65 records added in the database
 • Auto ran revision f88a1e56 and completed successfully .
  65 records added in the database
 • Auto ran revision f88a1e56 and completed successfully .
  67 records added in the database
 • Auto ran revision f88a1e56 and completed successfully .
  64 records added in the database
 • Manually ran revision f88a1e56 and completed successfully .
  70 records added in the database
 • Manually ran revision b3935666 and completed successfully .
  65 records added in the database
 • Manually ran revision 07d48d35 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision e69e271a and completed successfully .
  65 records added in the database
 • Manually ran revision efd11a23 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 9e7491d9 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 6a414fda and completed successfully .
  65 records added in the database
 • Auto ran revision 0fd2bd78 and completed successfully .
  59 records added in the database
 • Auto ran revision 0fd2bd78 and completed successfully .
  64 records added in the database
 • Auto ran revision e053c03a and completed successfully .
  68 records added in the database
 • Manually ran revision e053c03a and completed successfully .
  68 records added in the database
 • Manually ran revision 7db4151d and completed successfully .
  67 records added in the database
 • Manually ran revision 0d7e9a23 and completed successfully .
  67 records added in the database
 • Manually ran revision 546a0da3 and completed successfully .
  70 records added in the database
 • Manually ran revision 6e161688 and completed successfully .
  62 records added in the database
 • Manually ran revision d06a4fd2 and completed successfully .
  5 records added in the database
 • Manually ran revision 814b9e76 and failed .
  62 records added in the database
 • Manually ran revision HEAD and failed .
 • Created on morph.io

Scraper code

Python

GovJobsCZ / scraper.py