mzec / puobot

Web robot koji radi katalog PUO i SPUO postupaka nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša i prirode RH


puobot

Uvod

puobot je web robot koji radi katalog PUO i SPUO postupaka nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša i prirode RH. Powering Robo-MZOIP.

Problem

Dokumenti o postupcima procjene utjecaja na okoliš na web stranici nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša i prirode se dodaju na način da je nemoguće sustavno i redovito pratiti objave novih dokumenata.

Rješenje

Web scraper koji redovito prati nove dodane dokumente i radi katalog zahvata i dokumenata, te po potrebi nove zahvate objavljuje putem twitter-a.

Korištenje

python3 puobot.py [--twitter 1]

Za twitter funkcionalnost potrebno je imati Twitter Api key i staviti ga u datoteku /input/twit_api_key.txt.

Zahtjevi

 • Python 3
 • BeautifulSoup4
 • twython
 • lxml parser

Contributors mzec narimiran boromire

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... -----> Python app detected -----> Installing python-3.6.0 $ pip install -r requirements.txt Collecting lxml==3.7.2 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 1)) Downloading lxml-3.7.2-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (7.2MB) Collecting scraperwiki==0.5.1 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading scraperwiki-0.5.1.tar.gz Collecting beautifulsoup4==4.5.3 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 3)) Downloading beautifulsoup4-4.5.3-py3-none-any.whl (85kB) Collecting requests==2.12.4 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 4)) Downloading requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl (576kB) Collecting six (from scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading six-1.10.0-py2.py3-none-any.whl Collecting sqlalchemy (from scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading SQLAlchemy-1.1.9.tar.gz (5.2MB) Collecting alembic (from scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading alembic-0.9.1.tar.gz (999kB) Collecting Mako (from alembic->scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading Mako-1.0.6.tar.gz (575kB) Collecting python-editor>=0.3 (from alembic->scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading python-editor-1.0.3.tar.gz Collecting MarkupSafe>=0.9.2 (from Mako->alembic->scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading MarkupSafe-1.0.tar.gz Installing collected packages: lxml, requests, six, sqlalchemy, MarkupSafe, Mako, python-editor, alembic, scraperwiki, beautifulsoup4 Running setup.py install for sqlalchemy: started Running setup.py install for sqlalchemy: finished with status 'done' Running setup.py install for MarkupSafe: started Running setup.py install for MarkupSafe: finished with status 'done' Running setup.py install for Mako: started Running setup.py install for Mako: finished with status 'done' Running setup.py install for python-editor: started Running setup.py install for python-editor: finished with status 'done' Running setup.py install for alembic: started Running setup.py install for alembic: finished with status 'done' Running setup.py install for scraperwiki: started Running setup.py install for scraperwiki: finished with status 'done' Successfully installed Mako-1.0.6 MarkupSafe-1.0 alembic-0.9.1 beautifulsoup4-4.5.3 lxml-3.7.2 python-editor-1.0.3 requests-2.12.4 scraperwiki-0.5.1 six-1.10.0 sqlalchemy-1.1.9  -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... tražim PUO postupke... PUO postupci 2017. PUO postupci 2016. PUO postupci 2015. PUO postupci 2014. PUO postupci 2013. PUO postupci 2012. tražim OPUO postupke... OPUO postupci 2017. OPUO postupci 2016. OPUO postupci 2015. OPUO postupci 2014. OPUO postupci 2013. tražim prekogranične PUO postupke... tražim prekogranične SPUO postupke... tražim SPUO postupke za koje je nadležno MZOIE... tražim SPUO postupke za koje je nadležno drugo središnje tijelo ili JLRS... tražim OSPUO postupke...

Data

Downloaded 24 times by mzec igadmile

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.46 MB) Use the API

rows 10 / 679

kategorija ime dokument file_ime file_link
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO javni uvid
Ne-tehnički sažetak Studije [PDF]
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO javni uvid
Knjiga priloga [PDF]
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO javni uvid
STUDIJA o utjecaju na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO javni uvid
15.10.2014. - INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu [PDF]
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO informacija o zahtjevu
28.04.2014. - INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Izgradnja dionice pruge Hrvatski Leskovac - Josipdol
PUO informacija o zahtjevu
16.07.2014. - INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalma-Dolit' i 'Dolit-Marasović' na području Grada Omiša
PUO javni uvid
STUDIJA o utjecaju na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalma-Dolit' i 'Dolit-Marasović' na području Grada Omiša
PUO javni uvid
17.12.2014. - INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu [PDF]
PUO postupci 2014.
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalma-Dolit' i 'Dolit-Marasović' na području Grada Omiša
PUO informacija o zahtjevu
10.09.2014. - INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Zvečaj', Grad Duga Resa
PUO javni uvid
Ne-tehnički sažetak Studije [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.46 MB) Use the API

rows 10 / 2514

kategorija ime dokument file_ime file_link
OPUO postupci 2014.
Pogon za preradu proizvoda ribarstva - Poslovni park Karlovac, Logorište, kapaciteta prerade 3,27 t/dan, Općina Barilović
OPUO elaborat
ELABORAT zaštite okoliša [PDF]
OPUO postupci 2014.
Pogon za preradu proizvoda ribarstva - Poslovni park Karlovac, Logorište, kapaciteta prerade 3,27 t/dan, Općina Barilović
OPUO informacija
16.12.2014. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO elaborat
Prilog: Presjeci [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO elaborat
Prilog: Situacija - novo stanje [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO elaborat
Prilog: Kopija katastarskog plana - novo stanje [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO elaborat
Elaborat zaštite okoliša [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO informacija
09.01.2015. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Gajevi u Drenovcima
OPUO elaborat
ELABORAT zaštite okoliša [PDF]
OPUO postupci 2015.
Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Gajevi u Drenovcima
OPUO informacija
12.01.2015. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija te povećanje kapaciteta, efikasnosti i energetske učinkovitosti postojećeg postrojenja Tvornice ulja Čepin, Općina Čepin
OPUO elaborat
ELABORAT zaštite okoliša [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.46 MB) Use the API

rows 10 / 15

ime file_ime file_link
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
09.09.2015. - OBAVIJEST o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš [PDF]
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
Sažetak za javnost [PDF]
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
STUDIJA o utjecaju na okoliš - Međunarodno poglavlje [PDF]
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
STUDIJA o utjecaju na okoliš [PDF]
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
17.09.2015. - INFORMACIJA o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš [PDF]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
Prilog Studiji 2 [ZIP]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
Prilog Studiji 1 [ZIP]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
STUDIJA o utjecaju na okoliš [ZIP]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
19.10.2015. - INFORMACIJA o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš [PDF]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
18.11.2015. - OBAVIJEST o produljenju trajanja javnog uvida i javne rasprave [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.46 MB) Use the API

rows 10 / 37

ime file_ime file_link
Državni prostorni plan za područje HE Brežice i Državni prostorni plan za područje HE Brežice u Republici Sloveniji
Državni prostorni plan za područje HE Brežice [PDF]
Državni prostorni plan za područje HE Brežice i Državni prostorni plan za područje HE Brežice u Republici Sloveniji
Strateška studija za Državni prostorni plan za područje HE Brežice [PDF]
Državni prostorni plan za područje HE Brežice i Državni prostorni plan za područje HE Brežice u Republici Sloveniji
01.03.2010. - INFORMACIJA o javnoj raspravi [PDF]
Nacionalni energetski program Republike Slovenije 2010. - 2030.
Sažetak Nacionalnog energetskog programa Republike Slovenije [PDF]
Nacionalni energetski program Republike Slovenije 2010. - 2030.
Ne-tehnički sažetak Strateške studije [PDF]
Nacionalni energetski program Republike Slovenije 2010. - 2030.
21.11.2011. - INFORMACIJA o javnoj raspravi [PDF]
Plan upravljanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije 2009. - 2015.
Strateška studija [PDF]
Plan upravljanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije 2009. - 2015.
Ne-tehnički sažetak Strateške studije [PDF]
Plan upravljanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije 2009. - 2015.
23.08.2012. - INFORMACIJA o javnoj raspravi [PDF]
Državni prostorni plan za područje HE Mokrice
Nacrt Državnog prostornog plana za područje HE Mokrice [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.46 MB) Use the API

rows 10 / 48

ime file_ime file_link
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
Operativni program 'Okoliš' 2007.-2013. [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
21.05.2010. - INFORMACIJA o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
27.09.2010. - ODLUKA o sadržaju strateške studije [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
Nacrt prijedloga Operativnog programa 'Okoliš' [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
Ne-tehnički sažetak Strateške studije [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
Sažetak Operativnog programa 'Okoliš i energetika' [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
11.06.2012. - INFORMACIJA o javnoj raspravi [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
02.08.2013. - IZVJEŠĆE o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
04.06.2014. - Program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu Operativnog programa 'Okoliš 2007.-2013.' [PDF]
Prijelazni nacionalni plan Republike Hrvatske
09.07.2014. - ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.46 MB) Use the API

rows 10 / 54

ime nadlezno-tijelo link
Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015.
Nadležno tijelo je Grad Zagreb.
Operativni program „Regionalna konkurentnost“ 2007.-2013.
Nadležno tijelo je Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije
Nadležno tijelo je Istarska županija.
Prostorni plan Primorsko-goranske županije
Nadležno tijelo je Primorsko-goranska županija.
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije
Nadležno tijelo je Vukovarsko-srijemska županija.
Nacionalni plan ribarstva Republike Hrvatske i Operativni program „Ribarstvo“ 2007.-2013.
Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.
Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioraciju 2013.-2017.
Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.
Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030.
Nadležno tijelo je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
Operativni program iz područja kohezije i konkurentnost 2014.-2020.
Nadležno tijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.46 MB) Use the API

rows 1 / 1

ime link
Plan o izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.

Statistics

Average successful run time: 1 minute

Total run time: about 1 hour

Total cpu time used: 4 minutes

Total disk space used: 1.67 MB

History

 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 3255 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3255 records added, 3255 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3255 records added, 3255 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3255 records added, 3251 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3251 records added, 3243 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3265 records added, 3265 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3265 records added, 3261 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3261 records added, 3261 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3261 records added, 3261 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3261 records added, 3261 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3261 records added, 3250 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3250 records added, 3250 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3250 records added, 3242 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3242 records added, 3238 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3238 records added, 3237 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3237 records added, 3237 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3237 records added, 3237 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3237 records added, 3223 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3223 records added, 3223 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3253 records added, 3252 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3252 records added, 3252 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3252 records added, 3247 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3247 records added, 3247 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3247 records added, 3245 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3245 records added, 3224 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 3260 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 3260 records removed in the database
 • Manually ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 665 records removed in the database
 • Manually ran revision 6d67f339 and completed successfully .
  665 records added, 665 records removed in the database
 • Manually ran revision 6d67f339 and completed successfully .
  665 records added in the database
 • Manually ran revision 97709d09 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision d31e3906 and failed .
  nothing changed in the database
 • Created on morph.io

Scraper code

Python

puobot / scraper.py