mzec / puobot

Web robot koji radi katalog PUO i SPUO postupaka nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša i prirode RH

Scrapes puo.mzoip.hr

<


puobot

Uvod

puobot je web robot koji radi katalog PUO i SPUO postupaka nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša i prirode RH. Powering Robo-MZOIP.

Problem

Dokumenti o postupcima procjene utjecaja na okoliš na web stranici nadležnog ministarstva za zaštitu okoliša i prirode se dodaju na način da je nemoguće sustavno i redovito pratiti objave novih dokumenata.

Rješenje

Web scraper koji redovito prati nove dodane dokumente i radi katalog zahvata i dokumenata, te po potrebi nove zahvate objavljuje putem twitter-a.

Korištenje

python3 puobot.py [--twitter 1]

Za twitter funkcionalnost potrebno je imati Twitter Api key i staviti ga u datoteku /input/twit_api_key.txt.

Zahtjevi

 • Python 3
 • BeautifulSoup4
 • twython
 • lxml parser

Contributors mzec narimiran boromire

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... -----> Python app detected ! The latest version of Python 3 is python-3.6.2 (you are using python-3.6.0, which is unsupported). ! We recommend upgrading by specifying the latest version (python-3.6.2). Learn More: https://devcenter.heroku.com/articles/python-runtimes -----> Installing python-3.6.0 -----> Installing pip -----> Installing requirements with pip Collecting lxml==3.7.2 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 1)) Downloading lxml-3.7.2-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (7.2MB) Collecting scraperwiki==0.5.1 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading scraperwiki-0.5.1.tar.gz Collecting beautifulsoup4==4.5.3 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 3)) Downloading beautifulsoup4-4.5.3-py3-none-any.whl (85kB) Collecting requests==2.12.4 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 4)) Downloading requests-2.12.4-py2.py3-none-any.whl (576kB) Collecting six (from scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl Collecting sqlalchemy (from scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading SQLAlchemy-1.1.15.tar.gz (5.2MB) Collecting alembic (from scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading alembic-0.9.6.tar.gz (998kB) Collecting Mako (from alembic->scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading Mako-1.0.7.tar.gz (564kB) Collecting python-editor>=0.3 (from alembic->scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading python-editor-1.0.3.tar.gz Collecting python-dateutil (from alembic->scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading python_dateutil-2.6.1-py2.py3-none-any.whl (194kB) Collecting MarkupSafe>=0.9.2 (from Mako->alembic->scraperwiki==0.5.1->-r /tmp/build/requirements.txt (line 2)) Downloading MarkupSafe-1.0.tar.gz Installing collected packages: lxml, requests, six, sqlalchemy, MarkupSafe, Mako, python-editor, python-dateutil, alembic, scraperwiki, beautifulsoup4 Running setup.py install for sqlalchemy: started Running setup.py install for sqlalchemy: finished with status 'done' Running setup.py install for MarkupSafe: started Running setup.py install for MarkupSafe: finished with status 'done' Running setup.py install for Mako: started Running setup.py install for Mako: finished with status 'done' Running setup.py install for python-editor: started Running setup.py install for python-editor: finished with status 'done' Running setup.py install for alembic: started Running setup.py install for alembic: finished with status 'done' Running setup.py install for scraperwiki: started Running setup.py install for scraperwiki: finished with status 'done' Successfully installed Mako-1.0.7 MarkupSafe-1.0 alembic-0.9.6 beautifulsoup4-4.5.3 lxml-3.7.2 python-dateutil-2.6.1 python-editor-1.0.3 requests-2.12.4 scraperwiki-0.5.1 six-1.11.0 sqlalchemy-1.1.15  -----> Discovering process types Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... tražim PUO postupke... PUO postupci 2017. PUO postupci 2016. PUO postupci 2015. PUO postupci 2014. PUO postupci 2013. PUO postupci 2012. tražim OPUO postupke... OPUO postupci 2017. OPUO postupci 2016. OPUO postupci 2015. OPUO postupci 2014. OPUO postupci 2013. tražim prekogranične PUO postupke... tražim prekogranične SPUO postupke... tražim SPUO postupke za koje je nadležno MZOIE... tražim SPUO postupke za koje je nadležno drugo središnje tijelo ili JLRS... tražim OSPUO postupke...

Data

Downloaded 37 times by mzec igadmile curlin29

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.82 MB) Use the API

rows 10 / 823

kategorija ime dokument file_ime file_link
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO javni uvid
Ne-tehnički sažetak Studije [PDF]
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO javni uvid
Knjiga priloga [PDF]
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO javni uvid
STUDIJA o utjecaju na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO javni uvid
15.10.2014. - INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu [PDF]
PUO postupci 2014.
Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M201 na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica
PUO informacija o zahtjevu
28.04.2014. - INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Izgradnja dionice pruge Hrvatski Leskovac - Josipdol
PUO informacija o zahtjevu
16.07.2014. - INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalma-Dolit' i 'Dolit-Marasović' na području Grada Omiša
PUO javni uvid
STUDIJA o utjecaju na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalma-Dolit' i 'Dolit-Marasović' na području Grada Omiša
PUO javni uvid
17.12.2014. - INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu [PDF]
PUO postupci 2014.
Eksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena (kao primarne sirovine) i tehničko-građevnog kamena (kao sekundarne sirovine) na budućim eksploatacijskim poljima 'Dalma-Dolit' i 'Dolit-Marasović' na području Grada Omiša
PUO informacija o zahtjevu
10.09.2014. - INFORMACIJA o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
PUO postupci 2014.
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju 'Zvečaj', Grad Duga Resa
PUO javni uvid
Ne-tehnički sažetak Studije [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.82 MB) Use the API

rows 10 / 3033

kategorija ime dokument file_ime file_link
OPUO postupci 2014.
Pogon za preradu proizvoda ribarstva - Poslovni park Karlovac, Logorište, kapaciteta prerade 3,27 t/dan, Općina Barilović
OPUO informacija
16.12.2014. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO elaborat
Prilog: Presjeci [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO elaborat
Prilog: Situacija - novo stanje [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO elaborat
Prilog: Kopija katastarskog plana - novo stanje [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Červar Porat
OPUO informacija
09.01.2015. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Gajevi u Drenovcima
OPUO informacija
12.01.2015. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Rekonstrukcija te povećanje kapaciteta, efikasnosti i energetske učinkovitosti postojećeg postrojenja Tvornice ulja Čepin, Općina Čepin
OPUO informacija
13.01.2015. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Dogradnja poslovne građevine 'Klaonica i prerada mesa', Petrijevci
OPUO informacija
26.01.2015. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Uređenje plaže u Općini Funtana (Istarska županija) od uvale Perila do autokampa Bijela uvala
OPUO informacija
02.02.2015. - INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjacaja na okoliš [PDF]
OPUO postupci 2015.
Uređenje sportsko-rekreacijskog centra Mujela na području Grada Novigrada u Istarskoj županiji
OPUO elaborat
Prilog: Vizualizacija klupske kuće [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.82 MB) Use the API

rows 10 / 15

ime file_ime file_link
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
09.09.2015. - OBAVIJEST o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš [PDF]
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
Sažetak za javnost [PDF]
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
STUDIJA o utjecaju na okoliš - Međunarodno poglavlje [PDF]
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
STUDIJA o utjecaju na okoliš [PDF]
Novi blokovi nuklearne elektrane Paks NPP II u Republici Mađarskoj
17.09.2015. - INFORMACIJA o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš [PDF]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
Prilog Studiji 2 [ZIP]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
Prilog Studiji 1 [ZIP]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
STUDIJA o utjecaju na okoliš [ZIP]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
19.10.2015. - INFORMACIJA o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš [PDF]
Hidorelektrana Mokrice u Republici Sloveniji
18.11.2015. - OBAVIJEST o produljenju trajanja javnog uvida i javne rasprave [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.82 MB) Use the API

rows 10 / 53

ime file_ime file_link
Državni prostorni plan za područje HE Brežice i Državni prostorni plan za područje HE Brežice u Republici Sloveniji
Državni prostorni plan za područje HE Brežice [PDF]
Državni prostorni plan za područje HE Brežice i Državni prostorni plan za područje HE Brežice u Republici Sloveniji
Strateška studija za Državni prostorni plan za područje HE Brežice [PDF]
Državni prostorni plan za područje HE Brežice i Državni prostorni plan za područje HE Brežice u Republici Sloveniji
01.03.2010. - INFORMACIJA o javnoj raspravi [PDF]
Nacionalni energetski program Republike Slovenije 2010. - 2030.
Sažetak Nacionalnog energetskog programa Republike Slovenije [PDF]
Nacionalni energetski program Republike Slovenije 2010. - 2030.
Ne-tehnički sažetak Strateške studije [PDF]
Nacionalni energetski program Republike Slovenije 2010. - 2030.
21.11.2011. - INFORMACIJA o javnoj raspravi [PDF]
Plan upravljanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije 2009. - 2015.
Strateška studija [PDF]
Plan upravljanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije 2009. - 2015.
Ne-tehnički sažetak Strateške studije [PDF]
Plan upravljanja vodnim područjem Dunavskog sliva i Jadranskog mora Republike Slovenije 2009. - 2015.
23.08.2012. - INFORMACIJA o javnoj raspravi [PDF]
Državni prostorni plan za područje HE Mokrice
Nacrt Državnog prostornog plana za područje HE Mokrice [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.82 MB) Use the API

rows 10 / 57

ime file_ime file_link
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
19.07.2017. - INFORMACIJA o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije – određivanje sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš (pdf)
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
19.07.2017. - ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (pdf)
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
Operativni program 'Okoliš' 2007.-2013. [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
21.05.2010. - INFORMACIJA o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
27.09.2010. - ODLUKA o sadržaju strateške studije [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
Nacrt prijedloga Operativnog programa 'Okoliš' [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
Ne-tehnički sažetak Strateške studije [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
Sažetak Operativnog programa 'Okoliš i energetika' [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
11.06.2012. - INFORMACIJA o javnoj raspravi [PDF]
Operativni program 'Okoliš' 2007. - 2013.
02.08.2013. - IZVJEŠĆE o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš [PDF]

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.82 MB) Use the API

rows 10 / 61

ime nadlezno-tijelo link
Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015.
Nadležno tijelo je Grad Zagreb.
Operativni program 'Regionalna konkurentnost' 2007.-2013.
Nadležno tijelo je Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Izmjene i dopune Prostornog plana Istarske županije
Nadležno tijelo je Istarska županija.
Prostorni plan Primorsko-goranske županije
Nadležno tijelo je Primorsko-goranska županija.
IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije
Nadležno tijelo je Vukovarsko-srijemska županija.
Nacionalni plan ribarstva Republike Hrvatske i Operativni program 'Ribarstvo' 2007.-2013.
Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.
Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioraciju 2013.-2017.
Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
Nadležno tijelo je Ministarstvo poljoprivrede.
Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2030.
Nadležno tijelo je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
Operativni program iz područja kohezije i konkurentnost 2014.-2020.
Nadležno tijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (1.82 MB) Use the API

rows 1 / 1

ime link
Plan o izmjenama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.

Statistics

Average successful run time: 1 minute

Total run time: about 6 hours

Total cpu time used: 27 minutes

Total disk space used: 2.02 MB

History

 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3548 records added, 3548 records removed in the database
  18 pages scraped
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3548 records added, 3542 records removed in the database
  18 pages scraped
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3538 records added, 3529 records removed in the database
  18 pages scraped
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3525 records added, 3507 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3502 records added, 3502 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3502 records added, 3502 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3502 records added, 3502 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3502 records added, 3500 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3500 records added, 3496 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3521 records added, 3510 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3510 records added, 3504 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3504 records added, 3504 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3504 records added, 3504 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3504 records added, 3504 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3504 records added, 3499 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3499 records added, 3484 records removed in the database
 • Auto ran and failed .
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3521 records added, 3516 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3514 records added, 3506 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3501 records added, 3498 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3497 records added, 3497 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3497 records added, 3491 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3489 records added, 3488 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3487 records added, 3486 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3485 records added, 3480 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3478 records added, 3475 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3536 records added, 3536 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3536 records added, 3536 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3536 records added, 3529 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3527 records added, 3525 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3525 records added, 3525 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3525 records added, 3504 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3499 records added, 3499 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3499 records added, 3488 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3488 records added, 3479 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3476 records added, 3476 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3476 records added, 3476 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3476 records added, 3474 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3474 records added, 3474 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3474 records added, 3468 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3465 records added, 3465 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3465 records added, 3463 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3463 records added, 3440 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3480 records added, 3472 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3522 records added, 3522 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3522 records added, 3520 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3519 records added, 3517 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3515 records added, 3512 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3511 records added, 3509 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3514 records added, 3502 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3498 records added, 3498 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3498 records added, 3495 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3495 records added, 3494 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3493 records added, 3488 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3486 records added, 3486 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3486 records added, 3483 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3481 records added, 3481 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3481 records added, 3481 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3481 records added, 3481 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3481 records added, 3476 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3473 records added, 3466 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3509 records added, 3506 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3505 records added, 3502 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3501 records added, 3501 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3501 records added, 3501 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3501 records added, 3501 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3501 records added, 3501 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3501 records added, 3494 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3492 records added, 3492 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3492 records added, 3484 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3481 records added, 3478 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3477 records added, 3477 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3477 records added, 3477 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3477 records added, 3460 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3458 records added, 3458 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3458 records added, 3456 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3455 records added, 3454 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3453 records added, 3451 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3449 records added, 3449 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3449 records added, 3449 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3449 records added, 3443 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3390 records added, 3382 records removed in the database
 • Manually ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3381 records added, 3377 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3376 records added, 3354 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3352 records added, 3349 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3346 records added, 3345 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3357 records added, 3357 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3357 records added, 3357 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3357 records added, 3357 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3357 records added, 3357 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3357 records added, 3348 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3342 records added, 3342 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3306 records added, 3306 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3306 records added, 3306 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3306 records added, 3306 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3306 records added, 3306 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3306 records added, 3306 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3306 records added, 3304 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3345 records added, 3340 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3339 records added, 3338 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3337 records added, 3334 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3432 records added, 3432 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3432 records added, 3432 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3432 records added, 3430 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3429 records added, 3429 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3429 records added, 3429 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3429 records added, 3405 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3400 records added, 3400 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3400 records added, 3394 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3390 records added, 3386 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3386 records added, 3381 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3432 records added, 3419 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3415 records added, 3415 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3415 records added, 3415 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3415 records added, 3412 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3411 records added, 3406 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3442 records added, 3427 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3423 records added, 3423 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3423 records added, 3419 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3419 records added, 3419 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3419 records added, 3400 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3392 records added, 3391 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3391 records added, 3388 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3387 records added, 3387 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3387 records added, 3383 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3384 records added, 3378 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3377 records added, 3375 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3375 records added, 3371 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3370 records added, 3363 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3411 records added, 3411 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3411 records added, 3411 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3411 records added, 3402 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3400 records added, 3400 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3400 records added, 3400 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3400 records added, 3397 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3397 records added, 3389 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3389 records added, 3382 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3381 records added, 3381 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3381 records added, 3378 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3378 records added, 3378 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3378 records added, 3373 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3373 records added, 3356 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3355 records added, 3355 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3355 records added, 3353 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3353 records added, 3350 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3349 records added, 3336 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3341 records added, 3334 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3334 records added, 3327 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3326 records added, 3321 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3321 records added, 3312 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3318 records added, 3316 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3315 records added, 3315 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3315 records added, 3315 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3315 records added, 3312 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3327 records added, 3325 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3325 records added, 3319 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3319 records added, 3309 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3309 records added, 3309 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3309 records added, 3304 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3304 records added, 3304 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3304 records added, 3295 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3295 records added, 3295 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3295 records added, 3289 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3289 records added, 3284 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3284 records added, 3270 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3283 records added, 3283 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3283 records added, 3283 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3283 records added, 3283 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3283 records added, 3281 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3281 records added, 3268 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3284 records added, 3277 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3277 records added, 3277 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3277 records added, 3277 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3277 records added, 3277 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3277 records added, 3269 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3270 records added, 3260 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3274 records added, 3274 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3274 records added, 3260 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 3260 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 3255 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3255 records added, 3255 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3255 records added, 3255 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3255 records added, 3251 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3251 records added, 3243 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3265 records added, 3265 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3265 records added, 3261 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3261 records added, 3261 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3261 records added, 3261 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3261 records added, 3261 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3261 records added, 3250 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3250 records added, 3250 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3250 records added, 3242 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3242 records added, 3238 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3238 records added, 3237 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3237 records added, 3237 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3237 records added, 3237 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3237 records added, 3223 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3223 records added, 3223 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3253 records added, 3252 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3252 records added, 3252 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3252 records added, 3247 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3247 records added, 3247 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3247 records added, 3245 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3245 records added, 3224 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 3260 records removed in the database
 • Auto ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 3260 records removed in the database
 • Manually ran revision 7bdd919b and completed successfully .
  3260 records added, 665 records removed in the database
 • Manually ran revision 6d67f339 and completed successfully .
  665 records added, 665 records removed in the database
 • Manually ran revision 6d67f339 and completed successfully .
  665 records added in the database
 • Manually ran revision 97709d09 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision d31e3906 and failed .
  nothing changed in the database
 • Created on morph.io

Scraper code

Python

puobot / scraper.py