torhagl / doin_the_do_on_gat

titles, byline, body etc


Contributors torhagl

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... [1G [1G-----> Python app detected [1G-----> Installing python-2.7.9 [1G $ pip install -r requirements.txt [1G Obtaining scraperwiki from git+http://github.com/openaustralia/scraperwiki-python.git@morph_defaults#egg=scraperwiki (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Cloning http://github.com/openaustralia/scraperwiki-python.git (to morph_defaults) to /app/.heroku/src/scraperwiki [1G Collecting html5lib (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 8)) [1G Downloading html5lib-0.999999999-py2.py3-none-any.whl (112kB) [1G Collecting bs4 (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 9)) [1G Downloading bs4-0.0.1.tar.gz [1G Collecting dumptruck>=0.1.2 (from scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading dumptruck-0.1.6.tar.gz [1G Collecting requests (from scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading requests-2.13.0-py2.py3-none-any.whl (584kB) [1G Collecting six (from html5lib->-r /tmp/build/requirements.txt (line 8)) [1G Downloading six-1.10.0-py2.py3-none-any.whl [1G Collecting webencodings (from html5lib->-r /tmp/build/requirements.txt (line 8)) [1G Downloading webencodings-0.5.1-py2.py3-none-any.whl [1G Collecting beautifulsoup4 (from bs4->-r /tmp/build/requirements.txt (line 9)) [1G Downloading beautifulsoup4-4.5.3-py2-none-any.whl (85kB) [1G Installing collected packages: dumptruck, requests, scraperwiki, six, webencodings, html5lib, beautifulsoup4, bs4 [1G Running setup.py install for dumptruck: started [1G Running setup.py install for dumptruck: finished with status 'done' [1G Running setup.py develop for scraperwiki [1G Running setup.py install for bs4: started [1G Running setup.py install for bs4: finished with status 'done' [1G Successfully installed beautifulsoup4-4.5.3 bs4-0.0.1 dumptruck-0.1.6 html5lib-0.999999999 requests-2.13.0 scraperwiki six-1.10.0 webencodings-0.5.1 [1G [1G [1G-----> Discovering process types [1G Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... { "overskrift": "Tok ni for fart og en for mobilbruk", "oppdateringsdato": "2017-04-05T12:18", "ingress": "UP brukte laserm\u00e5ling i 40-sonen ved D\u00f8mmesmoen tirsdag ettermiddag.", "index": "1", "body": "Allerede klokken 12.45 var en lokal UP-patrulje p\u00e5 plass langs Fj\u00e6reveien for \u00e5 sjekke farten i 40-sonen ved D\u00f8mmesmoen retning Kryssen. - Det kom en bilf\u00f8rer fra Fj\u00e6residen i god fart, og han stoppet n\u00e5r han s\u00e5 oss. S\u00e5 snudde han, forteller UP-betjenten p\u00e5 laserposten. F\u00f8r UP-betjenten p\u00e5 laserposten hadde f\u00e5tt rukket \u00e5 komme seg i bilen, ettersom hans kollega som jobbet med \u00e5 skrive b\u00f8ter hadde f\u00e5tt en bil inn som stod litt kinkig til, var bilf\u00f8reren over alle hauger. Og lovens lange arm vurderte fort saken dithen at noen biljakt var uaktuelt.\n- Han var borte f\u00f8r vi rakk \u00e5 kj\u00f8re etter. Ettersom det ikke var snakk om at farten i m\u00e5lingen var over grensen for f\u00f8rerkortbeslag (lappen ryker p\u00e5 66 km/t i 40-sonen, red. anm.), og det er mange avstikkere samtidig som Fj\u00e6reveien er en strekning med tett bebyggelse inntil, valgte vi \u00e5 ikke iverksette noen aktiv forf\u00f8lgelse, forteller UPs patrulje videre.\nMen i tiden fra 12.45 og til kontrollen var ferdig klokka 15, ble det allikevel mer enn nok \u00e5 gj\u00f8re for Utrykningspolitiet under deres kontroll i Grimstad. For selv om varslingen om at det var laserkontroll p\u00e5 D\u00f8mmesmoen kom opp flere ganger p\u00e5 sosiale medier f\u00f8r UPs team var halvveis i sin \u00f8kt, fortsatte det \u00e5 renne inn med bilister som br\u00f8t fartsgrensen. - Av de mange som ble kontrollert gjennom mer enn to timer, var resultatet ni forenklede forelegg for fartsovertredelser og ett forenklet forelegg for bruk av h\u00e5ndholdt mobiltelefon. N\u00e5 har vi jo tatt f\u00f8rerkort her tidligere p\u00e5 kontrollene v\u00e5re, s\u00e5 det var ikke s\u00e5 hakkendes galt, oppsummerer UPs patrulje p\u00e5 stedet.\n- Farten ligger stort sett rett under 50 km/t i 40-sonen, og h\u00f8yeste m\u00e5ling er 56 km/t. Dette gir et forenklet forelegg p\u00e5 5.350 kroner og tre prikker p\u00e5 f\u00f8rerkortet. Bruk av h\u00e5ndholdt mobiltelefon koster n\u00e5 1.650 kroner, legger UPs mann p\u00e5 kontrollposten til.\n- Hva ang\u00e5r mannen som snudde, er det bare \u00e5 si vi kommer nok til \u00e5 f\u00e5 tak i mannen til sist. Og generelt sett er det bedre \u00e5 godta \u00e5 bli stoppet selv om du ikke har f\u00f8rerkortet, enn \u00e5 f\u00e5 unndratt seg kontroll og andre forhold p\u00e5 seg i tillegg, avslutter UPs to betjenter, som mens de pakker utstyret ned og solen titter frem, lover \u00e5 komme snart tilbake til omr\u00e5det. ", "forfatter": "Peer Andreassen", "publiseringsdato": "2017-04-04T19:10" } [OrderedDict([(u'overskrift', u'Tok ni for fart og en for mobilbruk'), (u'oppdateringsdato', u'2017-04-05T12:18'), (u'ingress', u'UP brukte laserm\xe5ling i 40-sonen ved D\xf8mmesmoen tirsdag ettermiddag.'), (u'index', u'1'), (u'body', u'Allerede klokken 12.45 var en lokal UP-patrulje p\xe5 plass langs Fj\xe6reveien for \xe5 sjekke farten i 40-sonen ved D\xf8mmesmoen retning Kryssen. - Det kom en bilf\xf8rer fra Fj\xe6residen i god fart, og han stoppet n\xe5r han s\xe5 oss. S\xe5 snudde han, forteller UP-betjenten p\xe5 laserposten. F\xf8r UP-betjenten p\xe5 laserposten hadde f\xe5tt rukket \xe5 komme seg i bilen, ettersom hans kollega som jobbet med \xe5 skrive b\xf8ter hadde f\xe5tt en bil inn som stod litt kinkig til, var bilf\xf8reren over alle hauger. Og lovens lange arm vurderte fort saken dithen at noen biljakt var uaktuelt.\n- Han var borte f\xf8r vi rakk \xe5 kj\xf8re etter. Ettersom det ikke var snakk om at farten i m\xe5lingen var over grensen for f\xf8rerkortbeslag (lappen ryker p\xe5 66 km/t i 40-sonen, red. anm.), og det er mange avstikkere samtidig som Fj\xe6reveien er en strekning med tett bebyggelse inntil, valgte vi \xe5 ikke iverksette noen aktiv forf\xf8lgelse, forteller UPs patrulje videre.\nMen i tiden fra 12.45 og til kontrollen var ferdig klokka 15, ble det allikevel mer enn nok \xe5 gj\xf8re for Utrykningspolitiet under deres kontroll i Grimstad. For selv om varslingen om at det var laserkontroll p\xe5 D\xf8mmesmoen kom opp flere ganger p\xe5 sosiale medier f\xf8r UPs team var halvveis i sin \xf8kt, fortsatte det \xe5 renne inn med bilister som br\xf8t fartsgrensen. - Av de mange som ble kontrollert gjennom mer enn to timer, var resultatet ni forenklede forelegg for fartsovertredelser og ett forenklet forelegg for bruk av h\xe5ndholdt mobiltelefon. N\xe5 har vi jo tatt f\xf8rerkort her tidligere p\xe5 kontrollene v\xe5re, s\xe5 det var ikke s\xe5 hakkendes galt, oppsummerer UPs patrulje p\xe5 stedet.\n- Farten ligger stort sett rett under 50 km/t i 40-sonen, og h\xf8yeste m\xe5ling er 56 km/t. Dette gir et forenklet forelegg p\xe5 5.350 kroner og tre prikker p\xe5 f\xf8rerkortet. Bruk av h\xe5ndholdt mobiltelefon koster n\xe5 1.650 kroner, legger UPs mann p\xe5 kontrollposten til.\n- Hva ang\xe5r mannen som snudde, er det bare \xe5 si vi kommer nok til \xe5 f\xe5 tak i mannen til sist. Og generelt sett er det bedre \xe5 godta \xe5 bli stoppet selv om du ikke har f\xf8rerkortet, enn \xe5 f\xe5 unndratt seg kontroll og andre forhold p\xe5 seg i tillegg, avslutter UPs to betjenter, som mens de pakker utstyret ned og solen titter frem, lover \xe5 komme snart tilbake til omr\xe5det. '), (u'forfatter', u'Peer Andreassen'), (u'publiseringsdato', u'2017-04-04T19:10')])]

Data

Downloaded 0 times

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (5 KB) Use the API

rows 1 / 1

overskrift oppdateringsdato ingress index body forfatter publiseringsdato
Tok ni for fart og en for mobilbruk
2017-04-05T12:18
UP brukte lasermåling i 40-sonen ved Dømmesmoen tirsdag ettermiddag.
1
Allerede klokken 12.45 var en lokal UP-patrulje på plass langs Fjæreveien for å sjekke farten i 40-sonen ved Dømmesmoen retning Kryssen. - Det kom en bilfører fra Fjæresiden i god fart, og han stoppet når han så oss. Så snudde han, forteller UP-betjenten på laserposten. Før UP-betjenten på laserposten hadde fått rukket å komme seg i bilen, ettersom hans kollega som jobbet med å skrive bøter hadde fått en bil inn som stod litt kinkig til, var bilføreren over alle hauger. Og lovens lange arm vurderte fort saken dithen at noen biljakt var uaktuelt. - Han var borte før vi rakk å kjøre etter. Ettersom det ikke var snakk om at farten i målingen var over grensen for førerkortbeslag (lappen ryker på 66 km/t i 40-sonen, red. anm.), og det er mange avstikkere samtidig som Fjæreveien er en strekning med tett bebyggelse inntil, valgte vi å ikke iverksette noen aktiv forfølgelse, forteller UPs patrulje videre. Men i tiden fra 12.45 og til kontrollen var ferdig klokka 15, ble det allikevel mer enn nok å gjøre for Utrykningspolitiet under deres kontroll i Grimstad. For selv om varslingen om at det var laserkontroll på Dømmesmoen kom opp flere ganger på sosiale medier før UPs team var halvveis i sin økt, fortsatte det å renne inn med bilister som brøt fartsgrensen. - Av de mange som ble kontrollert gjennom mer enn to timer, var resultatet ni forenklede forelegg for fartsovertredelser og ett forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon. Nå har vi jo tatt førerkort her tidligere på kontrollene våre, så det var ikke så hakkendes galt, oppsummerer UPs patrulje på stedet. - Farten ligger stort sett rett under 50 km/t i 40-sonen, og høyeste måling er 56 km/t. Dette gir et forenklet forelegg på 5.350 kroner og tre prikker på førerkortet. Bruk av håndholdt mobiltelefon koster nå 1.650 kroner, legger UPs mann på kontrollposten til. - Hva angår mannen som snudde, er det bare å si vi kommer nok til å få tak i mannen til sist. Og generelt sett er det bedre å godta å bli stoppet selv om du ikke har førerkortet, enn å få unndratt seg kontroll og andre forhold på seg i tillegg, avslutter UPs to betjenter, som mens de pakker utstyret ned og solen titter frem, lover å komme snart tilbake til området.
Peer Andreassen
2017-04-04T19:10

Statistics

Average successful run time: less than 20 seconds

Total run time: 5 minutes

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 54.4 KB

History

 • Manually ran revision 04cc5c36 and completed successfully .
  1 record added in the database
 • Manually ran revision 508f62f9 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision f1b734dd and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 848d14c0 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 92ff5ea8 and failed .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

doin_the_do_on_gat