rwiermer / zwembaden_den_haag_-_vrij_zwemmen

Zwembaden Den Haag Vrij Zwemmen


Last run completed successfully .

Console output of last run

{'dag': 'Zondag', 'van': '9.30', 'leeftijd': 'Banen zwemmen', 'baden': ' 50-meterbad', 'tot': '11.00', 'zwembad': 'Hofbad'} { ' d a g ' : ' Z o n d a g ' , ' v a n ' : ' 9 . 3 0 ' , ' l e e f t i j d ' : ' G e z i n s z w e m m e n ' , ' b a d e n ' : ' I n s t r u c t i e - e n r e c r e a t i e b a d ' , ' t o t ' : ' 1 2 . 3 0 ' , ' z w e m b a d ' : ' H o f b a d ' } {'dag': 'Zondag', 'van': '11.00# ', 'leeftijd': 'Gezinszwemmen', 'baden': '50-meterbad in 2 delen, In structie-, recreactiebad', 'tot': '12.30', ' zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Zo ndag', 'van': '12.30', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': 'Instructie- en rec reatiebad', 'tot' : '16.00', 'zwembad': 'Ho fbad'} {'dag': 'Maa ndag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Banen zwemmen', 'baden ': '50-meterbad', 'tot': '13.00' , 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Maandag', 'van': '13.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': 'Instructie- en recreatiebad ', 'tot': '15.00', 'zwembad': 'Hofbad'} { ' d a g ' : ' D i n s d a g ' , ' v a n ' : ' 7 . 0 0 ' , ' l e e f t i j d ': 'Banen zwemmen', 'baden': '50-m eterbad', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Hofbad'} { ' d a g ' : ' D i n s d a g ' , ' v a n ' : ' 9 . 0 0 ' , ' l e e f t i j d ' : ' A l l e l e e f t i j d e n ' , ' b a d e n ' : ' R e c r e atiebad', 'tot': '12.00', 'zwembad': 'Hofbad'} { ' d a g ' : ' D i n s d a g ' , ' van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '50-meterbad in 2 delen ', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '13.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': 'Instructie- en recreatiebad ', 'tot': '17.15', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '18.30', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': 'Instructie- en recreatiebad ', 'tot': '21.30', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '9.00', 'leeftijd': 'Gezinszwemmen', 'baden': 'Recreatiebad', 'tot': '12.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '9.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': '50-meterbad', 'tot': '12.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': 'Instructie- en recreatiebad ', 'tot': '17.15', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '13.00#', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '50-meterbad in 2 delen', 'tot': '16.45', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '18.30', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': 'Recreatiebad ', 'tot': '21.30', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '19.00#', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '50-meterbad in 2 delen', 'tot': '20.30', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '20.30', 'leeftijd': 'Banen zwemmen', 'baden': '50-meterbad ', 'tot': '22.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Banen zwemmen', 'baden': '50-meterbad', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '9.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Recreatiebad', 'tot': '12.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '50-meterbad in 2 delen ', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '13.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': 'Instructie- en recreatiebad', 'tot': '17.15', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '18.30', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': 'Instructie- en recreatiebad', 'tot': '21.30', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Banen zwemmen', 'baden': '50-meterbad', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '13.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en recreatiebad', 'tot': '15.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '9.30', 'leeftijd': 'Banen zwemmen', 'baden': '50-meterbad', 'tot': '11.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '9.30', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en recreatiebad', 'tot': '16.00', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '11.00#', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '50-meterbad in 2 delen, Instructie-, recreactiebad', 'tot': '12.30', 'zwembad': 'Hofbad'} {'dag': 'Zondag', 'van': '9.30', 'leeftijd': 'Alle leeftijden/banenzwemmen', 'baden': '', 'tot': '10.30', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Zondag', 'van': '10.30', 'leeftijd': 'Gezinszwemmen', 'baden': '', 'tot': '12.30', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Zondag', 'van': '12.30', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '15.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Maandag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Maandag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '9.00', 'leeftijd': '55+ en gezinszwemmen ', 'baden': '', 'tot': '12.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '13.30', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '16.30', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar', 'baden': '', 'tot': '18.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '18.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': '', 'tot': '20.30', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '20.30', 'leeftijd': 'Gesloten', 'baden': '', 'tot': '20.45', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '20.45', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar ', 'baden': '', 'tot': '22.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': '', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden/banenzwemmen (alleen diepe bad open) ', 'baden': '', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '16.30', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar', 'baden': '', 'tot': '18.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '18.45', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar ', 'baden': '', 'tot': '22.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '9.30', 'leeftijd': 'Alle leeftijden ', 'baden': '', 'tot': '14.00', 'zwembad': 'Blinkerd'} {'dag': 'Zondag', 'van': '8.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Maandag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Maandag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Maandag', 'van': '16.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden ', 'tot': '17.30', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Maandag', 'van': '19.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '20.30', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Maandag', 'van': '20.30', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '22.15', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '16.00', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar', 'baden': 'Alleen diepe bad', 'tot': '18.00', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '19.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '20.30', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '20.30', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '22.15', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '12.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '8.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '13.00', 'zwembad': 'Waterthor'} {'dag': 'Zondag', 'van': '9.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '15.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Maandag', 'van': '7.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '8.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Maandag', 'van': '12.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '13.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Maandag', 'van': '13.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Doelgroepen-, Peuter- en Recreatiebad', 'tot': '16.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Maandag', 'van': '16.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Doelgroepen-, Peuter-, Recreatiebad en Wedstrijdbad', 'tot': '18.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Maandag', 'van': '19.30 uur', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar', 'baden': 'Instructie-, Wedstrijd- en Recreatiebad', 'tot': '21.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '7.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '8.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '12.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '13.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '13.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Doelgroepenbad-, Recreatiebad en Peuterbad', 'tot': '15.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Dinsdag', 'van': '15.30 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Wedstrijd-, Instructie-, Peuter- en Recreatiebad', 'tot': '17.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '7.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '8.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '10.30 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Doelgroepen-, Peuter- en Recreatiebad', 'tot': '12.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '12.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '13.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '13.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Doelgroepen-, Peuter- en Recreatiebad', 'tot': '16.15 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '16.15 uur', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar', 'baden': 'Instructie-, Wedstrijd-, Peuter- en Recreatiebad', 'tot': '17.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '9.00 uur', 'leeftijd': 'Gezin en 55+', 'baden': 'Peuter-, Recreatie- en Wedstrijdbad', 'tot': '10.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '10.30 uur', 'leeftijd': 'Gezin en 55+', 'baden': 'Wedstrijd-, Instructie-, Peuter- en Recreatiebad', 'tot': '12.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '12.00 uur', 'leeftijd': 'Alle Leeftijden ', 'baden': 'Alle baden ', 'tot': '13.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '13.30 uur', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar en gezin', 'baden': 'Instructie-, Peuter-, Recreatiebad en Wedstrijdbad', 'tot': '14.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '14.15 uur', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar en gezin', 'baden': 'Peuter-, Recreatie-, Doelgroepenbad en Wedstrijdbad', 'tot': '18.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '19.30 uur', 'leeftijd': 'Vanaf 20 jaar', 'baden': 'Instructie-, Recreatie en Wedstrijdbad', 'tot': '21.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '7.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '8.30 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '12.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '13.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '8.00 uur', 'leeftijd': 'Naturisten', 'baden': 'Instructie- en Wedstrijdbad', 'tot': '10.15 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '10.30 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Doelgroepen-, Peuter-, Recreatie- en Wedstrijdbad', 'tot': '12.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '12.00 uur', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '14.00 uur', 'zwembad': 'Overbosch'} { ' d a g ' : ' Z o n d a g ' , ' v a n ' : ' 1 1 . 0 0 ' , ' l e e f t i j d ' : ' G e z i n s z w e m m e n * ' , ' b a d e n ' : ' A l l e b a d e n ' , ' t o t ' : ' 1 3 . 3 0 ' , ' z w e m b a d ' : ' H o u t z a g e r i j ' } {'dag': 'Zondag', 'van': '14.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '16.00', 'zwembad': 'Houtzagerij'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': '18+', 'baden': 'Alle baden ', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Houtzagerij'} {'dag': 'Woensdag', 'van': '13.00', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '14.45', 'zwembad': 'Houtzagerij'} {'dag': 'Donderdag', 'van': '19.00', 'leeftijd': '18+', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '22.00', 'zwembad': 'Houtzagerij'} {'dag': 'Vrijdag', 'van': '7.00', 'leeftijd': '18+', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '8.30', 'zwembad': 'Houtzagerij'} {'dag': 'Zaterdag', 'van': '13.15', 'leeftijd': 'Alle leeftijden', 'baden': 'Alle baden', 'tot': '16.00', 'zwembad': 'Houtzagerij'}

Data

Downloaded 0 times

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (29 KB) Use the API

rows 10 / 352

dag van leeftijd baden tot zwembad
Zondag
09:30:00
Banenzwemmen
50 meterbad
11:00:00
Hofbad
Zondag
09:30:00
Gezinszwemmen
Instructie- en recreatiebad
12:30:00
Hofbad
Zondag
11:00:00
Gezinszwemmen
50 meterbad in 2 delen, Instructie-, recreactiebad
12:30:00
Hofbad
Zondag
12:30:00
Alle leeftijden
Instructie- en recreatiebad
16:00:00
Hofbad
Maandag
12:00:00
Banenzwemmen
50 meterbad
13:00:00
Hofbad
Maandag
13:00:00
Alle leeftijden
Instructie- en recreatiebad
15:00:00
Hofbad
Dinsdag
07:00:00
Banenzwemmen
50 meterbad
08:30:00
Hofbad
Dinsdag
09:00:00
Alle leeftijden
Recreatiebad
12:00:00
Hofbad
Dinsdag
12:00:00
Alle leeftijden
50 meterbad in 2 delen
13:00:00
Hofbad
Dinsdag
13:00:00
Alle leeftijden
Instructie- en recreatiebad
17:15:00
Hofbad

Statistics

Average successful run time: less than 20 seconds

Total run time: half a minute

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 48.6 KB

History

 • Manually ran revision 40094a06 and completed successfully .
  97 records added in the database
 • Manually ran revision 07907a59 and failed .
  2 records added in the database
 • Manually ran revision 5545aff4 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision 009dfbbd and failed .
  nothing changed in the database
 • Created on morph.io