pyconsk / zmluvy_bratislava

Prehlad dokumentov z casti Zmluvy webu hl. mesta Bratislava

Scrapes www.bratislava.sk

Oficiálne stránky Hlavného mesta SR Bratislavy: Titulka


Contributors rplnt

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... Injecting scraper and running... INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=700026&stranka=1&tzv=1&pocet=10&sz=zmena_formalni&sz=nazev&sz=strvlastnik&sort=zmena_formalni&sc=DESC" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36310&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/o_osoba.asp?id_org=700026&id_o=1006" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36308&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36306&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/o_osoba.asp?id_org=700026&id_o=1115" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36305&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/o_osoba.asp?id_org=700026&id_o=1029" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36301&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36291&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/o_osoba.asp?id_org=700026&id_o=1049" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36277&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36270&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=36268&p1=15331" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk INFO: Requesting content from url: "http://www.bratislava.sk/register/vismo/o_osoba.asp?id_org=700026&id_o=1102" INFO: Starting new HTTP connection (1): www.bratislava.sk

Data

Downloaded 2 times by MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (19 KB) Use the API

rows 5 / 5

id name email
1006
Ing. Živko Peev
zivko.peev@bratislava.sk
1029
Mgr. Ema Tesarčíková
ema.tesarcikova@bratislava.sk
1049
Ing. Miroslav Bialko
snm@bratislava.sk
1102
Mgr. Monika Lintnerová
monika.lintnerova@bratislava.sk
1115
Ľudmila Sekuciová
ludmila.sekuciova@bratislava.sk

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (19 KB) Use the API

rows 0 / 0

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (19 KB) Use the API

rows 2 / 2

value_blob type name
null
text
doc_ids
36268
text
html_id

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (19 KB) Use the API

rows 10 / 10

document_ids description title responsible_person date html_id category_id document_urls
["36311"]
Objednávky
Tovary a služby za obdobie do 9.10.2015
1006
2015-10-09T00:00:00+00:00
36310
1020
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36311"]
["36309"]
Objednávky
Stavebné práce za obdobie do 9.10.2015
1006
2015-10-09T00:00:00+00:00
36308
1021
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36309"]
["36307"]
Nájomca: Mgr. art. Eva Filová / Dátum uzatvorenia 09.10.2015 / Účinnosť: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Nájomná zmluva k bytu č. 09-85-0496-15-00
1115
2015-10-09T00:00:00+00:00
36306
1027
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36307"]
null
Zložka dokumentov: Ars Bratislavensis
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GAB1503002
1029
2015-10-08T00:00:00+00:00
36305
1103
[]
null
Zložka dokumentov: Ars Bratislavensis
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GAB1503001
1029
2015-10-08T00:00:00+00:00
1103
null
["36302"]
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných pracovných cestách uzavretá podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o verejnom obstarávaní) a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných pracovných cestách
2015-10-08T00:00:00+00:00
36301
1124
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36302"]
["36292", "36293", "36294", "36295", "36296", "36297", "36298", "36299", "36300"]
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 07. 10. 2015
1049
2015-10-08T00:00:00+00:00
36291
1002
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36292", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36293", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36294", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36295", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36296", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36297", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36298", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36299", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36300"]
["36278", "36279", "36280", "36281", "36282", "36283", "36284", "36285", "36286", "36287", "36288", "36289", "36290"]
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 05. 10. 2015
1049
2015-10-08T00:00:00+00:00
36277
1002
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36278", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36279", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36280", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36281", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36282", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36283", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36284", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36285", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36286", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36287", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36288", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36289", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36290"]
["36271", "36272", "36273", "36274", "36275", "36276"]
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.
Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku za obdobie 02. 10. 2015
1049
2015-10-08T00:00:00+00:00
36270
1002
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36271", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36272", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36273", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36274", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36275", "/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36276"]
["36269"]
Zmluva o dielo č. 001/2015 uzatvorená na zameranie skutkového stavu užívania pozemkov pod stavbou súpisné číslo 515 na pozemkoch parc.č. 3284/1, 18, 28 v k.ú. Staré Mesto. Uzatvorené dňa 07.10.2015
Zmluva o dielo č. 001/2015
1102
2015-10-07T00:00:00+00:00
36268
1079
["/register/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=36269"]

Statistics

Average successful run time: 3 minutes

Total run time: 3 minutes

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 55.5 KB

History

  • Manually ran revision 3c1aa85e and completed successfully .
    17 records added in the database
    15 pages scraped
  • Created on morph.io

Scraper code

zmluvy_bratislava