This is a scraper that runs on Morph. To get started see the documentation

Contributors mgax

Last run failed with status code 255.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... [1G [1G-----> Python app detected [1G ! The latest version of Python 2 is python-2.7.14 (you are using python-2.7.9, which is unsupported). [1G ! We recommend upgrading by specifying the latest version (python-2.7.14). [1G Learn More: https://devcenter.heroku.com/articles/python-runtimes [1G-----> Installing python-2.7.9 [1G ! Requested runtime (python-2.7.9) is not available for this stack (cedar-14). [1G ! Aborting. More info: https://devcenter.heroku.com/articles/python-support

Data

Downloaded 5 times by mgax

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (28 KB) Use the API

rows 10 / 10

date identifier title type description institution
2017-12-15
10932
Consultare Publică – Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 25/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social
OTHER
În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ – Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 25/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social. Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 15.12.2017. Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, Bd. Magheru, nr. 31, sector 1, Bucureşti, la adresa de e-mail cabinet.ministru@dialogsocial.gov.ro sau la numărul de telefon 0372.858.707. Termenul limită până la care se pot transmite propuneri sau observaţii este de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului. Notă de fundamentare Anexa 1
dialog
2017-05-25
8582
Consultare publică ordin de ministru privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Dezvoltarea Societății Civile.
OM
Având în vedere solicitările sectorului neguvernamemntal privind oportunitatea înființării unei structuri consultative care să stimuleze implicarea societății civile în elaborarea politicilor publice, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) lansează în consultare publică proiectul de ordin de ministru privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Dezvoltarea Societății Civile. Ne dorim sa identificăm împreună care sunt cele mai bune criterii de selecție a membrilor Consiliului, precum și cel mai eficient mod de organizare, astfel încât acest organism să devină unul funcțional și reprezentativ pentru societatea civilă. În acest sens, vă invităm să răspundeți la următoarele întrebări: Câți membrii ar trebui să aibă în componență Consiliul? Cum ar trebui făcută selecția membrilor? Cum arată în viziunea dumneavoastră modul de organizare al Consiliului? Care credeți că ar trebui să fie principalele atribuții ale acestuia? Descarcă fişierul (DOCX, 66KB) Așteptăm propunerile dumneavoastră la adresa laurentiu.mazilu@dialogsocial.gov.ro, până luni 12.06.2017, ora 18:00.
dialog
2016-09-13
4300
Proiect de Hotărâre de Guvern privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor
OTHER
ANUNȚ Consultare publică privind proiectul de HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor Astăzi, 13.09.2016, în temeiul art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic anunță deschiderea procesului de consultare publică  a proiectului de act normativ: proiect de Hotărâre de Guvern privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor. Documentația aferentă proiectului de act normativ include: Proiectul de Hotărâre de Guvern Descarcă fişierul (DOCX, 24KB) Nota de fundamentare HG   Descarcă fişierul (DOCX, 36KB) Documentația  poate fi consultată: –           pe site-ul ministerului, la adresa http://www.dialogcivic.gov.ro/ –           la sediul Ministerului din Piața Victoriei nr. 1; –           proiectul de act normativ se poate obține in copie, pe bază de cerere depusă la sediul ministerului sau la adresa secretariat.mcpdc@gov.ro ; Așteptăm orice propunere, sugestie sau opinie cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, până la data de 23 septembrie 2016, folosind oricare dintre căile de contact: prin email la adresa secretariat.mcpdc@gov.ro; prin fax la 021 318 1186 prin poștă, pe adresa pe adresa: Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Piața Victoriei nr. 1. Materialele transmise vor purta mentiunea: „Propuneri privind proiectul de hotărâre a Guvernului privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor”. Pentru detalii suplimentare: Daniela Pârvulescu – Șef serviciu politici publice și comunicare – daniela.parvulescu@gov.ro / 021 314 34 00, Int. 1183, mobil 0722 686 906
dialog
2016-06-10
3148
Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic va propune în Guvern modificarea Normelor de aplicare a legii accesului la informații de interes public
OTHER
După o amplă consultare publică în București și în țară, atât pe bază de propuneri în scris cât și prin discuții directe (cea mai recentă ieri, 9 iunie 2016 – înregistrarea discuțiilor este disponibilă la: https://goo.gl/9uWnjo) cu societatea civilă dar și cu practicieni din domeniul transparenței din sistemul public, prezentăm ultima variantă a Proiectului de modificare şi completare a  Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Actuala variantă  este disponibilă aici: Nota de fundamentare Proiectul de Hotărâre de Guvern -tabel comparativ   “Inițiem procesul de modificare a Normelor de aplicare a Legii Nr. 544/2001 pentru a corecta inadvertențele dintre prevederile din Lege cu cele din Norma de aplicare aflată în vigoare, pentru a determina o simplificare a sarcinilor funcționarilor – în propunere am introdus o serie de elemente de standardizare – dar și o ușurare a eforturilor cetățenilor prin preeminența răspunsului în format electronic în fața altor metode de a răspunde, anume metodele clasice — pe hârtie sau la sediul autorității”, a afirmat Ministrul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Violeta Alexandru în cadrul dezbaterii de ieri.   După 6 luni de evenimente și discuții pe acest subiect, analizând practicile de lucru în administrația centrală și locală și ascultând opiniile societății civile și analizând studiile acestora, MCPDC, în temeiul competențelor sale, a luat decizia inițierii procedurilor de modificare a Normelor ci nu a Legii nr. 544/2001 pe fondul unor considerații ce țin de mandatul limitat al acestui Guvern, necesitatea existenței unui consens politic cu privire atât la susținerea unor modificări cât și la prezervarea unora existente și care sunt esențiale pentru practicarea transparenței în România.   Mulțumim tuturor celor care au participat la acest proces! Cei care doresc să le punem la dispoziție toate variantele textului de modificare, toate minutele consultărilor organizate respectiv toate monitorizările MCPDC din această perioadă până în prezent, sunt rugați să ne contacteze.   Mulțumim, Adrian Bădilă!   Inregistrarea dezbaterii este disponibilă pe canalul de You Tube a MCPDC, aici:   Partea I   Partea a II-a   Partea a III-a
dialog
2016-12-28
5928
Proiect de INSTRUCȚIUNI privind adoptarea actelor normative în procedură de urgență și asigurarea transparenței decizionale
OTHER
Sesizându-ne asupra faptului că pentru situațiile de urgență, dreptul cetățenilor de a cunoaște conținutul actelor normative înainte de adoptare este serios afectat, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) intenționează să emită o Instrucțiune, publicabilă în Monitorul Oficial, în aplicarea prevederilor art. 7. alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională pentru standardizarea modului în care inițiatorii de acte normative au obligația minimală de INFORMARE a publicului în legătură cu intenția lor de reglementare.   A durat mai mult decât ne-am dorit finalizarea acestui text în condițiile în care juriștii din sistemul public tind să opineze că, în condițiile absenței trimiterii, din textul Legii nr. 52/2003 la norme secundare sau terțiare, o asemenea Instrucțiune nu se poate emite, o altă variantă sugerată fiind de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru completarea HG nr. 561/2009 pentru organizarea ședințelor de guvern prin includerea unor mențiuni privind obligativitatea de informare publică asupra Ordonanțelor, înainte de a intra în ședințele de guvern. Modificarea HG 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, nu va viza și administrația publică locală, acolo de unde ne sunt sesizate frecvent situații în care proiecte de Hotărâri de Consiliu Local nu sunt aduse la cunoștința publicului invocându-se organizarea, conform legii, a unor ședințe de îndată.   Avem pe masă și varianta unei Recomandări și ne propunem ca, după expirarea perioadei de consultare, să organizăm o ședință de lucru pentru aprofundarea tuturor argumentelor pro și contra Instrucțiune/pro și contra Recomandare sau pro și contra HG de modificare HG 561/2009 aplicabil exclusiv actelor normative inițiate de ministere. Agrearea punctelor principale este importantă pentru noi, fiind dispuși să ne asumăm inițierea instrumentului juridic cel mai eficient pentru situația de față.   „În opinia noastră, cetățenii au dreptul să afle care este conținutul tuturor actelor normative adoptate, indiferent de rațiunea pentru care un inițiator, din administrația centrală sau locală,  a decis ca acesta să fie adoptat prin procedură normală sau de urgență.  Acest drept trebuie să primeze în fața tendinței de reglementare din ce în ce mai mult prin acte în urgență și căutăm soluții pentru ca administrația să se întoarcă la prima ei datorie, aceea de a respecta, adică de a informa cetățenii asupra intențiilor decizionale. Mandatul MCPDC depinde de practicarea literei dar mai ales a spiritului legislației transparenței și, în exercitarea acestui mandat, ne asumăm acțiuni, adaptate situațiilor/realităților constatate și care să ducă la practicarea transparenței mai ales acolo unde sesizăm disfuncționalități.” – Ministrul Violeta Alexandru.   În materia practicării unui proces decizional participativ, eforturile instituționale trebuie să se întâlnească cu vigilența continuă a societății civile și cu disponibilitatea acesteia ca, atunci când apreciază că practica legiferării prin urgență este în excesivă, să ia atitudine, inclusiv prin apărarea drepturilor celor pe care îi reprezintă, prin toate mijloacele civice/legale. Legislația primară, secundară și terțiară nu va putea singură conduce la practicarea unui proces decizional participativ. Așteptăm orice sugestii la adresa de e-mail: secretariat.mcpdc@gov.ro, atât pe conținutul unei asemenea reglementări, cât și pe procedura de reglementare, până pe data de 6 ianuarie 2016.    Descarcă fişierul (DOCX, 2.23MB)
dialog
2016-10-17
4770
Proiectul de modificare a Legii pentru organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social și desemnarea reprezentanților României în Consiliul Economic Social European
OTHER
Astăzi, 17.10.2016, în temeiul art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)  anunță deschiderea procesului de consultare publică  a proiectului de act normativ: Proiectul de modificare a Legii pentru organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social și desemnarea reprezentanților României în Consiliul Economic Social European. Documentația aferentă proiectului de act normativ include: Proiectul de modificare a Legii pentru organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social și desemnarea reprezentanților României în Consiliul Economic Social European disponibil aici:   Descarcă fişierul (DOCX, 55KB)   Expunerea de motive disponibilă aici:   Descarcă fişierul (DOC, 179KB)   Proiectul de lege  poate fi consultat: –           pe site-ul ministerului, la adresa: www.dialogcivic.gov.ro; –           la sediul Ministerului din Piața Victoriei nr. 1; –           proiectul de act normativ se poate obține in copie, pe bază de cerere depusă la sediul ministerului sau la adresa secretariat.mcpdc@gov.ro ;   Așteptăm orice propunere, sugestie sau opinie cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, până la data de 28 octombrie 2016, folosind oricare dintre căile de contact: prin email la adresa: secretariat.mcpdc@gov.ro și cristina.albulescu@dialogcivic.gov.ro prin fax la: 021 318 1186 prin poștă, pe adresa: Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, Piața Victoriei nr. 1. Materialele transmise vor purta mentiunea: „Propuneri privind proiectul de lege  privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social  și desemnarea reprezentanților României în  Comitetul Economic și Social European”. Persoană de contact MCPDC:  Cristina Albulescu – Consilier juridic – cristina.albulescu@dialogcivic.gov.ro
dialog
2016-06-01
2993
Dezbatere publică
OTHER
Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) alături de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) vă invită joi, 9 iunie 2016 între orele 10:00 și 12:00 la dezbaterea publică a proiectului  de Hotărâre a Guvernului pentru  modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, continuând seria consultărilor publice pe această temă ca răspuns la solicitările societății civile/specialiștilor sistemului public în relație cu disfuncționalități de aplicare a legislației transparenței. Textul propunerii de modificare a Normelor privind aplicarea Legii nr. 544/2001 și Nota de fundamentare pot fi consultate pe site-ul MCPDC http://goo.gl/9yjxdR Dezbaterea va avea loc în sala de Consiliu a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) din Str. Apolodor, nr. 17, latura Nord, Sector 5, Bucureşti. Pentru cofirmarea participării dvs. vă rugăm să ne scrieţi pe adresa secretariat.mcpdc@gov.ro sau telefon 0799 010 216, până la data de 7 iunie 2016, persoana de contact Raluca Sîmbotin. Dezbaterea va fi transmisă live pe pagina de internet a Ministerului pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC).
dialog
2017-01-19
6300
Consultare publică CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență
OTHER
Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) lansează, astăzi, 19 ianuarie a.c. în consultare publică instrumentul CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență. „Ne dorim să oferim cât mai mult sprijin comunităților de expertiză și să le aducem mai aproape de decizia publică. Acest lucru nu poate fi realizat în lipsa unui Catalog al organizațiilor neguvernamentale. Instrumentul pus la dispoziție de MCPDS va fi unul util pentru administrația publică în contextul în care apar noi actori în societate, precum întreprinderile sociale și grupurile informale de inițiativă civică” a declarat Ministrul Gabriel Petrea. Catalogul va reprezenta o sursă primară de informare despre asociațiile și fundațiile din România, conținând date la zi cu privire la activitatea curentă a acestora, proiecte, activități și evenimente derulate. Baza de date se adresează atât responsabililor din cadrul executivului central care se ocupă de relația cu societatea civilă, cât și responsabililor cu transparența decizională, fiind principalul instrument de lucru pentru preluarea expertizei existente la nivelul societății civile și îmbunătățirea politicilor publice promovate de Guvern. Obiectivele Catalogului organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență vizează: consultarea organizațiilor neguvernamentale; informarea organizațiilor neguvernamentale privind activitățile curente ale Guvernului; consolidarea acestuia ca o resursă constant folosită de administrația publică pentru a comunica cu un număr cât mai mare de actori ai societății civile; promovarea activității organizațiilor neguvernamentale; furnizarea de informații privind activitatea organizațiilor neguvernamentale; crearea unui cadru de colaborare între organizații neguvernamentale și administrația publică.   Includerea organizațiilor neguvernamentale în catalog se poate realiza prin completarea formularului disponibil on-line.   Introducerea informațiilor reprezintă manifestarea acordului organizației pentru ca datele introduse să fie date publicității și utilizate de către reprezentanții autorităților publice de la nivel central și local, urmând să fie transmise informații cu privire la: politicile publice promovate de către executivul central; proiectele aflate în implementare; posibilitățile de sprijinire a sectorului neguvernamental; seminarii, mese rotunde, precum şi la alte acţiuni organizate de către administrația publică centrală. „MCPDS și-a asumat o agenda ambițioasă, care presupune dezvoltarea unor noi programe care să încurajeze dezvoltarea organizațiilor neguvernamentale, participarea publică și voluntariatul. Apreciem aportul pe care organizațiile îl aduc la dezvoltarea economică și socială a României, îmbunătățind în mod substanțial viața cetățenilor.”- Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social. Solicităm mass-mediei și tuturor organizațiilor neguvernamentale să ne transmită sugestiile pe documentul lansat astăzi în consultare publică, până pe data de 2 februarie. Persoană de contact Raluca Sîmbotin, consilier al Ministrului pe adresa de e-mail: conect@dialogsocial.gov.ro. Documentul poate fi consultat aici: Descarcă fişierul (PDF, 349KB)
dialog
2017-03-15
6958
ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ
OTHER
În spiritul respectării transparenței decizionale, Legea nr.52/2003, astăzi, 15.03.2017, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) anunță deschiderea procesului de consultare publică  a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative   Documentația aferentă proiectului de act normativ include: –           Nota de fundamentare –           Proiectul de Ordonanță de Urgență  Documentația  poate fi consultată: –           pe site-ul ministerului, la adresa http://www.dialogsocial.gov.ro –           la sediul Ministerului din Piața Victoriei nr. 1, pe baza unei programări prealabile; –           proiectul de act normativ se poate obține in copie, pe bază de cerere depusă la sediul ministerului sau la adresa dialogsocial@gov.ro Așteptăm orice propunere, sugestie sau opinie cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice, timp de 5 zile, până la data de 21 martie 2017, folosind oricare dintre căile de contact: prin email dialogsocial@gov.ro prin fax la 021 318 1186 prin poștă, pe adresa pe adresa: Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, Piața Victoriei nr. 1. Materialele transmise vor purta mentiunea: „Propuneri privind proiectul proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” Preluarea respectiv nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris vor fi justificate în scris de către echipa MCPDS.
dialog
2017-05-23
8546
Consultare publică
OTHER
Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social (MCPDS) așteptă de la dumneavoastră sugestii/opinii pe seama fișei de post a responsabilului pentru relația cu societatea civilă. Documentul lansat în consultare publică este disponibil aici: Descarcă fişierul (DOC, 45KB) Așteptăm orice propunere, sugestie sau opinie cu valoare de recomandare privind documentul lansat în consultare publică, până la data de 9 iunie 2017, folosind oricare dintre căile de contact: prin email la adresa:  dialogsocial@gov.ro prin fax la 021 318 1186; prin poștă, pe adresa pe adresa: Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, Piața Victoriei nr. 1. Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind fișă de post responsabil pentru relația cu societatea civilă”. Pentru detalii suplimentare: Laurențiu Mazilu, Consilier, e-mail: laurențiu.mazilu@dialogsocial.gov.ro / 021 314 34 00, Int. 1183.
dialog

Statistics

Average successful run time: 2 minutes

Total run time: 2 days

Total cpu time used: 28 minutes

Total disk space used: 56.8 KB

History

 • Auto ran revision 5741b5a3 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 5741b5a3 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 5741b5a3 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 5741b5a3 and failed .
  nothing changed in the database
 • Auto ran revision 5741b5a3 and failed .
  nothing changed in the database
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

Python

czl-dialog / scraper.py