lkundrak / vyberove_konania_ms_sr

Zoznam Výberových konaní na MS SR

Scrapes www.justice.gov.sk

Webový portál ministerstva spravodlivosti SR, MS SR


Last run failed with status code 255.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... [1G-----> Perl/PSGI app detected [1G-----> Bootstrapping cpanm [1G Successfully installed App-cpanminus-1.7039 [1G 1 distribution installed [1G-----> Installing dependencies [1G Successfully installed DBI-1.634 [1G Successfully installed JSON-2.90 [1G Successfully installed Test-Pod-1.51 [1G Successfully installed DBD-SQLite-1.48 [1G Successfully installed Sub-Uplevel-0.25 [1G Successfully installed Test-Exception-0.40 [1G Successfully installed Database-DumpTruck-1.2 [1G Successfully installed HTML-Tagset-3.20 [1G Successfully installed HTML-Parser-3.71 [1G Successfully installed URI-1.69 [1G Successfully installed WWW-RobotRules-6.02 [1G Successfully installed Encode-Locale-1.05 [1G Successfully installed HTTP-Date-6.02 [1G Successfully installed LWP-MediaTypes-6.02 [1G Successfully installed IO-HTML-1.001 [1G Successfully installed HTTP-Message-6.11 [1G Successfully installed HTTP-Daemon-6.01 [1G Successfully installed Net-HTTP-6.09 [1G Successfully installed HTTP-Negotiate-6.01 [1G Successfully installed File-Listing-6.04 [1G Successfully installed HTTP-Cookies-6.01 [1G Successfully installed libwww-perl-6.13 [1G Successfully installed CGI-4.21 (upgraded from 3.63) [1G Successfully installed HTTP-Server-Simple-0.51 [1G Successfully installed HTML-Form-6.03 [1G Successfully installed Test-Warn-0.30 [1G Successfully installed Try-Tiny-0.22 [1G Successfully installed Test-Fatal-0.014 [1G Successfully installed HTML-Tree-5.03 [1G Successfully installed WWW-Mechanize-1.75 [1G 30 distributions installed [1G-----> Installing Starman [1G Successfully installed ExtUtils-Config-0.008 [1G Successfully installed Test-Harness-3.35 [1G Successfully installed ExtUtils-Helpers-0.022 [1G Successfully installed ExtUtils-InstallPaths-0.011 [1G Successfully installed Module-Build-Tiny-0.039 [1G Successfully installed Test-SharedFork-0.34 [1G Successfully installed IO-Socket-IP-0.37 [1G Successfully installed Test-TCP-2.14 [1G Successfully installed Data-Dump-1.23 [1G Successfully installed HTTP-Parser-XS-0.17 [1G Successfully installed Net-Server-2.008 [1G Successfully installed File-ShareDir-Install-0.10 [1G Successfully installed Class-Inspector-1.28 [1G Successfully installed File-ShareDir-1.102 [1G Successfully installed POSIX-strftime-Compiler-0.41 [1G Successfully installed Apache-LogFormat-Compiler-0.32 [1G Successfully installed Filesys-Notify-Simple-0.12 [1G Successfully installed Devel-StackTrace-2.00 [1G Successfully installed HTTP-Tiny-0.056 (upgraded from 0.025) [1G Successfully installed Devel-StackTrace-AsHTML-0.14 [1G Successfully installed Stream-Buffered-0.03 [1G Successfully installed Hash-MultiValue-0.16 [1G Successfully installed HTTP-Body-1.22 [1G Successfully installed HTTP-Headers-Fast-0.19 [1G Successfully installed Cookie-Baker-0.06 [1G Successfully installed Plack-1.0037 [1G Successfully installed Starman-0.4014 [1G 27 distributions installed [1G-----> Discovering process types [1G Procfile declares types -> scraper [1G Default process types for Perl/PSGI -> web Injecting scraper and running... Error GETing http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Detail-vyberoveho-konania.aspx?Ic=4170: read timeout at scraper.pl line 115. 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 30.11.2015 20.11.2015 09.11.2015 21.10.2015 21.10.2015 21.10.2015 20.10.2015 19.10.2015 19.10.2015 19.10.2015 16.10.2015 15.10.2015 15.10.2015 14.10.2015 14.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 12.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 02.10.2015 30.09.2015 28.09.2015 25.09.2015 25.09.2015 23.09.2015 23.09.2015 22.09.2015 22.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 17.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 15.09.2015 14.09.2015 14.09.2015 09.09.2015 08.09.2015 07.09.2015 07.09.2015 06.09.2015 04.09.2015 04.09.2015 04.09.2015 04.09.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 25.08.2015 24.08.2015 21.08.2015 20.08.2015 18.08.2015

Data

Downloaded 3 times by MikeRalphson

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (61 KB) Use the API

rows 10 / 61

Datum_uzavierky Miesto_konania Miesto_vykonu_prace Obec Organizacia PSC Pozicia Priebeh_konania Stav Tel_cislo Termin_konania Ulica_cislo_ulice Utvar_popis Vyhlasenie_konania Zlozenie_komisie Zapisnica_konania
31.12.2015
Okresný súd Košice - okolie, Štúrova č. 29, 041 51 Košice
Okresný súd Košice okolie
Absolventská prax absolventov právnických fakúlt a obchodných akadémií.
Aktuálne výberové konanie
Okresný súd Košice - okolie
31.12.2015
Trhovište 16, Kežmarok
Okresný súd Kežmarok
hlavný referent - účtovník, rozpočtár
Aktuálne výberové konanie
Okresný súd Kežmarok
31.12.2015
Trhovište 16 Kežmarok
Okresný súd Kežmarok
Absolventská prax absolventov právnických fakúlt a obchodných akadémií. A ostatných stredných škôl
Aktuálne výberové konanie
Okresný súd Kežmarok
30.11.2015
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
Okresný súd Bratislava I
Absolventská prax pre absolventov právnickej fakulty a stredných skôl s maturitou
Aktuálne výberové konanie
20.11.2015
Justičná akadémia Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
Justičná akadémia
Zástupca riaditeľaJustičnej akadémie Slovenskej republiky
Aktuálne výberové konanie
Justičná akadémia
09.11.2015
Okresný súd Komárno
Okresný súd Komárno
1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný referent - asistent
Aktuálne výberové konanie
Okresný súd Komárno
21.10.2015
Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava
Trnava
Okresný súd Trnava
917 83
Predseda súdu
ústny pohovor
Aktuálne výberové konanie
+421338821511
Hlavná 49
1. JUDr. Eva Barcajová 2. JUDr. Anton Jaček 3. JUDr. Katarína Slováčeková 4. JUDr. Ľuboš Szigeti 5. posledný člen bude zvolený sudcovskou radou
21.10.2015
Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné nám. 13, Bratislava
Michalovce
Okresný súd Michalovce
071 18
Predseda súdu
ústny pohovor
Aktuálne výberové konanie
0568877180
Nám. Slobody 11
1. JUDr. Libor Duľa 2. JUDr. Ľuboš Sádovský 3. JUDr. Imrich Volkai 4. JUDr. Boris Tóth 5. posledný člen bude zvolený sudcovskou radou
21.10.2015
Saratovská 1/A, Bratislava
Okresný súd Bratislava IV
výber na voľné miesto hlavný referent asistent
Aktuálne výberové konanie
Okresný súd Bratislava IV
20.10.2015
Okresný súd Piešťany
Okresný súd Piešťany
hlavný referent - asistent senátu - dočasná štátna služba
Aktuálne výberové konanie
Okresný súd Piešťany

Statistics

Total run time: 28 minutes

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 115 KB

History

 • Manually ran revision d0c78464 and failed .
  61 records added in the database
  69 pages scraped
 • Manually ran revision 1b430b51 and failed .
  nothing changed in the database
 • Manually ran revision f81d9a22 and failed .
  nothing changed in the database
 • Created on morph.io