jarib / pollofpolls-scraper

Scrape Norwegian election polls from pollofpolls.no. Runs on [morph.io](https://morph.io).

Scrapes www.pollofpolls.no

Poll of polls samler alle publiserte meningsmålinger i Norge, beregner et nasjonalt snitt basert på lokale meningsåÃ¥linger og et gjennomsnitt av nasjonale meningåmÃ¥linger.


Contributors jarib

Last run completed successfully .

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... [1G [1G-----> Ruby app detected [1G-----> Compiling Ruby [1G-----> Using Ruby version: ruby-2.2.2 [1G-----> Installing dependencies using bundler 1.15.2 [1G Running: bundle install --without development:test --path vendor/bundle --binstubs vendor/bundle/bin -j4 --deployment [1G Fetching gem metadata from https://rubygems.org/........ [1G Fetching version metadata from https://rubygems.org/. [1G Using bundler 1.15.2 [1G Fetching coderay 1.1.0 [1G Fetching multipart-post 2.0.0 [1G Fetching method_source 0.8.2 [1G Installing method_source 0.8.2 [1G Installing multipart-post 2.0.0 [1G Fetching mini_portile 0.6.2 [1G Installing coderay 1.1.0 [1G Fetching slop 3.6.0 [1G Installing mini_portile 0.6.2 [1G Installing slop 3.6.0 [1G Fetching sqlite3 1.3.10 [1G Fetching faraday 0.9.1 [1G Installing sqlite3 1.3.10 with native extensions [1G Installing faraday 0.9.1 [1G Fetching nokogiri 1.6.6.2 [1G Fetching pry 0.10.1 [1G Installing pry 0.10.1 [1G Installing nokogiri 1.6.6.2 with native extensions [1G Bundle complete! 4 Gemfile dependencies, 10 gems now installed. [1G Gems in the groups development and test were not installed. [1G Bundled gems are installed into ./vendor/bundle. [1G Bundle completed (15.43s) [1G Cleaning up the bundler cache. [1G-----> Detecting rake tasks [1G [1G [1G-----> Discovering process types [1G Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... {:name=>"Valg 2011"} unable to parse date from name: "Valg 2011" skipping invalid row: ["Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen"] skipping invalid row: ["Poll of polls kommunestyrevalget er en beregning av partienes nasjonale nivåer basert på et veiet snitt av lokale partimålinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg.\nBeregningsmåten fremgår av Om-siden.\nPoll of polls oppdateres hver gang en ny lokal måling publiseres. Siste lokale måling med kommunevalgspørsmål 31. januar.\nPoll of polls pr. 31/1-2019 bygger på 35 målinger i 35 kommuner med samlet 38,1% av stemmene i 2011. Målingene har i alt 17633 spurte.\nPoll of polls kommunevalg beregnes kun på bakgrunn av meningsmålinger i enkeltkommuner. Kommunevalgsmålinger i fylker inngår ikke.\nMandatfordeling er basert på mandatfordelingen i 2011."] {:name=>"Valg 2015"} unable to parse date from name: "Valg 2015" {:name=>"Uke 6-2019"} {:name=>"Uke 5-2019"} {:name=>"Uke 4-2019"} {:name=>"Uke 3-2019"} {:name=>"Uke 2-2019"} {:name=>"Uke 1-2019"} {:name=>"Uke 52-2018"} {:name=>"Uke 51-2018"} {:name=>"Uke 50-2018"} {:name=>"Uke 49-2018"} {:name=>"Uke 48-2018"} {:name=>"Uke 47-2018"} {:name=>"Uke 46-2018"} {:name=>"Uke 45-2018"} {:name=>"Uke 44-2018"} {:name=>"Uke 43-2018"} {:name=>"Uke 42-2018"} {:name=>"Uke 41-2018"} {:name=>"Uke 40-2018"} {:name=>"Uke 39-2018"} {:name=>"Uke 38-2018"} {:name=>"Uke 37-2018"} {:name=>"Uke 36-2018"} {:name=>"Uke 35-2018"} {:name=>"Uke 34-2018"} {:name=>"Uke 33-2018"} {:name=>"Uke 32-2018"} {:name=>"Uke 31-2018"} {:name=>"Uke 30-2018"} {:name=>"Uke 29-2018"} {:name=>"Uke 28-2018"} {:name=>"Uke 27-2018"} {:name=>"Uke 26-2018"} {:name=>"Uke 25-2018"} {:name=>"Uke 24-2018"} {:name=>"Uke 23-2018"} {:name=>"Uke 22-2018"} {:name=>"Uke 21-2018"} {:name=>"Uke 20-2018"} {:name=>"Uke 19-2018"} {:name=>"Uke 18-2018"} {:name=>"Uke 17-2018"} {:name=>"Uke 16-2018"} {:name=>"Uke 15-2018"} {:name=>"Uke 14-2018"} {:name=>"Uke 13-2018"} {:name=>"Uke 12-2018"} {:name=>"Uke 11-2018"} {:name=>"Uke 10-2018"} skipping invalid row: ["Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen"] skipping invalid row: ["Poll of polls fylkestingsvalget er en beregning av partienes nasjonale nivåer basert på et veiet snitt av lokale partimålinger med spørsmål om stemmegivning ved fylkesvalg.\nBeregningsmåten fremgår av Om-siden.\nPoll of polls oppdateres hver gang en ny lokal måling publiseres. Siste lokale måling med fylkesvalgspørsmål 1. februar.\nPoll of polls pr. 1/2-2019 bygger på 8 målinger i 8 fylker med samlet 39,5% av stemmene i 2015. Målingene har i alt 5281 spurte.\nMandatfordeling er basert på mandatfordelingen i 2011."] {:name=>"Uke 37-2017"} {:name=>"Uke 36-2017"} {:name=>"Uke 35-2017"} {:name=>"Uke 34-2017"} {:name=>"Uke 33-2017"} {:name=>"Uke 32-2017"} {:name=>"Uke 31-2017"} {:name=>"Uke 30-2017"} {:name=>"Uke 29-2017"} {:name=>"Uke 28-2017"} {:name=>"Uke 27-2017"} {:name=>"Uke 26-2017"} {:name=>"Uke 25-2017"} {:name=>"Uke 24-2017"} {:name=>"Uke 23-2017"} {:name=>"Uke 22-2017"} {:name=>"Uke 21-2017"} {:name=>"Uke 20-2017"} {:name=>"Uke 19-2017"} {:name=>"Uke 18-2017"} {:name=>"Uke 17-2017"} {:name=>"Uke 16-2017"} {:name=>"Uke 15-2017"} {:name=>"Uke 14-2017"} {:name=>"Uke 13-2017"} {:name=>"Uke 12-2017"} {:name=>"Uke 11-2017"} {:name=>"Uke 10-2017"} {:name=>"Uke 9-2017"} {:name=>"Uke 8-2017"} {:name=>"Uke 7-2017"} {:name=>"Uke 6-2017"} {:name=>"Uke 5-2017"} {:name=>"Uke 4-2017"} {:name=>"Uke 3-2017"} {:name=>"Uke 2-2017"} {:name=>"Uke 1-2017"} {:name=>"Uke 52-2016"} {:name=>"Uke 51-2016"} {:name=>"Uke 50-2016"} {:name=>"Uke 49-2016"} {:name=>"Uke 48-2016"} {:name=>"Uke 47-2016"} {:name=>"Uke 46-2016"} {:name=>"Uke 45-2016"} {:name=>"Uke 44-2016"} {:name=>"Uke 43-2016"} {:name=>"Uke 42-2016"} {:name=>"Uke 41-2016"} {:name=>"Uke 40-2016"} {:name=>"Uke 39-2016"} {:name=>"Uke 38-2016"} {:name=>"Uke 28-2016"} {:name=>"Uke 27-2016"} {:name=>"Uke 26-2016"} {:name=>"Uke 25-2016"} {:name=>"Uke 24-2016"} {:name=>"Uke 23-2016"} {:name=>"Uke 22-2016"} {:name=>"Uke 21-2016"} {:name=>"Uke 20-2016"} {:name=>"Uke 19-2016"} {:name=>"Uke 18-2016"} {:name=>"Uke 17-2016"} {:name=>"Uke 16-2016"} {:name=>"Uke 15-2016"} {:name=>"Uke 14-2016"} {:name=>"Uke 13-2016"} {:name=>"Uke 12-2016"} {:name=>"Uke 49-2015"} {:name=>"Uke 48-2015"} {:name=>"Uke 47-2015"} {:name=>"Uke 46-2015"} {:name=>"Uke 45-2015"} {:name=>"Uke 44-2015"} {:name=>"Uke 43-2015"} {:name=>"Uke 42-2015"} {:name=>"Uke 41-2015"} {:name=>"Uke 40-2015"} {:name=>"Uke 39-2015"} {:name=>"Uke 38-2015"} {:name=>"Uke 28-2015"} {:name=>"Uke 27-2015"} {:name=>"Uke 26-2015"} {:name=>"Uke 25-2015"} {:name=>"Uke 24-2015"} {:name=>"Uke 23-2015"} {:name=>"Uke 22-2015"} {:name=>"Uke 21-2015"} {:name=>"Uke 20-2015"} {:name=>"Uke 19-2015"} {:name=>"Uke 18-2015"} {:name=>"Uke 17-2015"} {:name=>"Uke 16-2015"} {:name=>"Uke 15-2015"} {:name=>"Uke 14-2015"} {:name=>"Uke 13-2015"} {:name=>"Uke 12-2015"} {:name=>"Uke 11-2015"} {:name=>"Uke 10-2015"} {:name=>"Uke 9-2015"} {:name=>"Uke 8-2015"} {:name=>"Uke 7-2015"} {:name=>"Uke 6-2015"} {:name=>"Uke 5-2015"} {:name=>"Uke 4-2015"} {:name=>"Uke 3-2015"} {:name=>"Uke 2-2015"} {:name=>"Uke 1-2015"} {:name=>"Uke 52-2014"} {:name=>"Uke 51-2014"} {:name=>"Uke 50-2014"} {:name=>"Uke 49-2014"} {:name=>"Uke 48-2014"} {:name=>"Uke 47-2014"} {:name=>"Uke 46-2014"} {:name=>"Uke 45-2014"} {:name=>"Uke 44-2014"} {:name=>"Uke 43-2014"} {:name=>"Uke 42-2014"} {:name=>"Uke 41-2014"} {:name=>"Uke 40-2014"} {:name=>"Uke 39-2014"} {:name=>"Uke 38-2014"} {:name=>"Uke 28-2014"} {:name=>"Uke 27-2014"} {:name=>"Uke 26-2014"} {:name=>"Uke 25-2014"} {:name=>"Uke 24-2014"} {:name=>"Uke 23-2014"} {:name=>"Uke 22-2014"} {:name=>"Uke 21-2014"} {:name=>"Uke 20-2014"} {:name=>"Uke 19-2014"} {:name=>"Uke 18-2014"} {:name=>"Uke 17-2014"} {:name=>"Uke 16-2014"} {:name=>"Uke 15-2014"} {:name=>"Uke 14-2014"} {:name=>"Uke 13-2014"} {:name=>"Uke 12-2014"} {:name=>"Uke 11-2014"} {:name=>"Uke 10-2014"} {:name=>"Uke 9-2014"} {:name=>"Uke 8-2014"} {:name=>"Uke 7-2014"} {:name=>"Uke 6-2014"} {:name=>"Uke 5-2014"} {:name=>"Uke 4-2014"} {:name=>"Uke 3-2014"} {:name=>"Uke 2-2014"} {:name=>"Uke 1-2014"} {:name=>"Uke 52-2013"} {:name=>"Uke 51-2013"} {:name=>"Uke 28-2013"} {:name=>"Uke 27-2013"} {:name=>"Uke 26-2013"} {:name=>"Uke 25-2013"} {:name=>"Uke 24-2013"} {:name=>"Uke 23-2013"} {:name=>"Uke 22-2013"} {:name=>"Uke 21-2013"} {:name=>"Uke 20-2013"} {:name=>"Uke 19-2013"} {:name=>"Uke 18-2013"} {:name=>"Uke 17-2013"} {:name=>"Uke 16-2013"} {:name=>"Uke 15-2013"} {:name=>"Uke 14-2013"} {:name=>"Uke 13-2013"} {:name=>"Uke 12-2013"} {:name=>"Uke 11-2013"} {:name=>"Uke 10-2013"} {:name=>"Uke 9-2013"} {:name=>"Uke 8-2013"} {:name=>"Uke 7-2013"} {:name=>"Uke 6-2013"} {:name=>"Uke 5-2013"} {:name=>"Uke 4-2013"} {:name=>"Uke 3-2013"} {:name=>"Uke 2-2013"} {:name=>"Uke 1-2013"} {:name=>"Uke 52-2012"} {:name=>"Uke 51-2012"} {:name=>"Uke 50-2012"} {:name=>"Uke 49-2012"} {:name=>"Uke 48-2012"} {:name=>"Uke 47-2012"} {:name=>"Uke 46-2012"} {:name=>"Uke 45-2012"} {:name=>"Uke 44-2012"} {:name=>"Uke 43-2012"} {:name=>"Uke 42-2012"} {:name=>"Uke 41-2012"} {:name=>"Uke 40-2012"} {:name=>"Uke 39-2012"} {:name=>"Uke 38-2012"} {:name=>"Uke 28-2012"} {:name=>"Uke 27-2012"} {:name=>"Uke 26-2012"} {:name=>"Uke 25-2012"} {:name=>"Uke 24-2012"} {:name=>"Uke 23-2012"} {:name=>"Uke 22-2012"} {:name=>"Uke 21-2012"} {:name=>"Uke 20-2012"} {:name=>"Uke 19-2012"} {:name=>"Uke 18-2012"} {:name=>"Uke 17-2012"} {:name=>"Uke 16-2012"} {:name=>"Uke 15-2012"} {:name=>"Uke 14-2012"} {:name=>"Uke 13-2012"} {:name=>"Uke 12-2012"} {:name=>"Uke 11-2012"} {:name=>"Uke 10-2012"} {:name=>"Uke 9-2012"} {:name=>"Uke 8-2012"} {:name=>"Uke 7-2012"} {:name=>"Uke 6-2012"} {:name=>"Uke 5-2012"} {:name=>"Uke 4-2012"} {:name=>"Uke 3-2012"} {:name=>"Uke 2-2012"} {:name=>"Uke 1-2012"} {:name=>"Uke 52-2012"} {:name=>"Uke 51-2011"} {:name=>"Uke 50-2011"} {:name=>"Uke 49-2011"} {:name=>"Uke 48-2011"} {:name=>"Uke 47-2011"} {:name=>"Uke 46-2011"} {:name=>"Uke 45-2011"} {:name=>"Uke 44-2011"} {:name=>"Uke 43-2011"} {:name=>"Uke 42-2011"} {:name=>"Uke 41-2011"} {:name=>"Uke 40-2011"} {:name=>"Uke 39-2011"} {:name=>"Uke 38-2011"} {:name=>"Uke 28-2011"} {:name=>"Uke 27-2011"} {:name=>"Uke 26-2011"} {:name=>"Uke 25-2011"} {:name=>"Uke 24-2011"} {:name=>"Uke 23-2011"} {:name=>"Uke 22-2011"} {:name=>"Uke 21-2011"} {:name=>"Uke 20-2011"} {:name=>"Uke 19-2011"} {:name=>"Uke 18-2011"} {:name=>"Uke 17-2011"} {:name=>"Uke 16-2011"} {:name=>"Uke 15-2011"} {:name=>"Uke 14-2011"} {:name=>"Uke 13-2011"} {:name=>"Uke 12-2011"} {:name=>"Uke 11-2011"} {:name=>"Uke 10-2011"} {:name=>"Uke 9-2011"} {:name=>"Uke 8-2011"} {:name=>"Uke 7-2011"} {:name=>"Uke 6-2011"} {:name=>"Uke 5-2011"} {:name=>"Uke 4-2011"} {:name=>"Uke 3-2011"} {:name=>"Uke 2-2011"} {:name=>"Uke 1-2011"} {:name=>"Uke 52-2011"} {:name=>"Uke 51-2010"} {:name=>"Uke 50-2010"} {:name=>"Uke 49-2010"} {:name=>"Uke 48-2010"} {:name=>"Uke 47-2010"} {:name=>"Uke 46-2010"} {:name=>"Uke 45-2010"} {:name=>"Uke 44-2010"} {:name=>"Uke 43-2010"} {:name=>"Uke 42-2010"} {:name=>"Uke 41-2010"} {:name=>"Uke 40-2010"} {:name=>"Uke 39-2010"} {:name=>"Uke 38-2010"} {:name=>"Uke 28-2010"} {:name=>"Uke 27-2010"} {:name=>"Uke 26-2010"} {:name=>"Uke 25-2010"} {:name=>"Uke 24-2010"} {:name=>"Uke 23-2010"} {:name=>"Uke 22-2010"} {:name=>"Uke 21-2010"} {:name=>"Uke 20-2010"} {:name=>"Uke 19-2010"} {:name=>"Uke 18-2010"} {:name=>"Uke 17-2010"} {:name=>"Uke 16-2010"} {:name=>"Uke 15-2010"} {:name=>"Uke 14-2010"} {:name=>"Uke 13-2010"} {:name=>"Uke 12-2010"} {:name=>"Uke 11-2010"} {:name=>"Uke 10-2010"} {:name=>"Uke 9-2010"} {:name=>"Uke 8-2010"} {:name=>"Uke 7-2010"} skipping invalid row: ["Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned"] skipping invalid row: ["Poll of polls stortingsvalget 2013 er en beregning av partienes nasjonale nivåer basert på et veiet snitt av lokale partimålinger med spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg.\nBeregningsmåten fremgår av Om-siden.\nPoll of polls oppdateres hver gang en ny lokal måling publiseres. Siste lokale måling med stortingsvalgspørsmål 20. desember.\nPoll of polls pr. 20/12-2018 bygger på 29 målinger i 19 fylker/kommuner med samlet 100,0% av stemmene i 2017. Målingene har i alt 16998 spurte."] {:name=>"Februar '19"} {:name=>"Januar '19"} {:name=>"Desember '18"} {:name=>"November '18"} {:name=>"Oktober '18"} {:name=>"September '18"} {:name=>"August '18"} {:name=>"Juli '18"} {:name=>"Juni '18"} {:name=>"Mai '18"} {:name=>"April '18"} {:name=>"Mars '18"} {:name=>"Februar '18"} {:name=>"Januar '18"} {:name=>"Desember '17"} {:name=>"November '17"} {:name=>"Oktober '17"} {:name=>"September '17"} {:name=>"August '17"} {:name=>"Juli '17"} {:name=>"Juni '17"} {:name=>"Mai '17"} {:name=>"April '17"} {:name=>"Mars '17"} {:name=>"Februar '17"} {:name=>"Januar '17"} {:name=>"Desember '16"} {:name=>"November '16"} {:name=>"Oktober '16"} {:name=>"September '16"} {:name=>"August '16"} {:name=>"Juli '16"} {:name=>"Juni '16"} {:name=>"Mai '16"} {:name=>"April '16"} {:name=>"Mars '16"} {:name=>"Februar '16"} {:name=>"Januar '16"} {:name=>"Desember '15"} {:name=>"November '15"} {:name=>"Oktober '15"} {:name=>"September '15"} {:name=>"August '15"} {:name=>"Juli '15"} {:name=>"Juni '15"} {:name=>"Mai '15"} {:name=>"April '15"} {:name=>"Mars '15"} {:name=>"Februar '15"} {:name=>"Januar '15"} {:name=>"Desember '14"} {:name=>"November '14"} {:name=>"Oktober '14"} {:name=>"September '14"} {:name=>"August '14"} {:name=>"Juli '14"} {:name=>"Juni '14"} {:name=>"Mai '14"} {:name=>"April '14"} {:name=>"Mars '14"} {:name=>"Februar '14"} {:name=>"Januar '14"} {:name=>"Desember '13"} {:name=>"November '13"} {:name=>"Oktober '13"} {:name=>"September '13"} {:name=>"August '13"} {:name=>"Juli '13"} {:name=>"Juni '13"} {:name=>"Mai '13"} {:name=>"April '13"} {:name=>"Mars '13"} {:name=>"Februar '13"} {:name=>"Januar '13"} {:name=>"Desember '12"} {:name=>"November '12"} {:name=>"Oktober '12"} {:name=>"September '12"} {:name=>"August '12"} {:name=>"Juli '12"} {:name=>"Juni '12"} {:name=>"Mai '12"} {:name=>"April '12"} {:name=>"Mars '12"} {:name=>"Februar '12"} {:name=>"Januar '12"} {:name=>"Desember '11"} {:name=>"November '11"} {:name=>"Oktober '11"} {:name=>"September '11"} {:name=>"August '11"} {:name=>"Juli '11"} {:name=>"Juni '11"} {:name=>"Mai '11"} {:name=>"April '11"} {:name=>"Mars '11"} {:name=>"Februar '11"} {:name=>"Januar '11"} {:name=>"Desember '10"} {:name=>"November '10"} {:name=>"Oktober '10"} {:name=>"September '10"} {:name=>"August '10"} {:name=>"Juli '10"} {:name=>"Juni '10"} {:name=>"Mai '10"} {:name=>"April '10"} {:name=>"Mars '10"} {:name=>"Februar '10"} {:name=>"Januar '10"} {:name=>"Desember '09"} {:name=>"November '09"} {:name=>"Oktober '09"} {:name=>"September '09"} {:name=>"August '09"} {:name=>"Juli '09"} {:name=>"Juni '09"} {:name=>"Mai '09"} {:name=>"April '09"} {:name=>"Mars '09"} {:name=>"Februar '09"} {:name=>"Januar '09"} {:name=>"Desember '08"} {:name=>"November '08"} {:name=>"Oktober '08"} {:name=>"September '08"} {:name=>"August '08"} {:name=>"Juli '08"} {:name=>"Juni '08"} {:name=>"Mai '08"} {:name=>"April '08"} {:name=>"Mars '08"} {:name=>"Februar '08"} {:name=>"Januar '08"} skipping invalid row: ["Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned"] skipping invalid row: ["Publiseringsdato er lagt til grunn for beregningene.\nPartier kan ha 4,0 pst oppslutning i tabellen, men likevel ingen utjevningsmandater. Det skyldes at partiets oppslutning er avrundet oppover til 4,0 pst.\nMandatfordelingen er basert på forutsetningen om at partiene har lik relativ endring i alle fylker. Se nærmere om nedbrytning på Om-siden.\nFordelingen av de siste distriktsmandatene og utjevningsmandatene, samt fordelingen av partienes utjevningsmandater på det enkelte fylke, kan ofte bero på svært få stemmer. Tallene må derfor leses med varsomhet.\nRødt og \"Andre\" har ikke blitt registrert i perioder."]

Data

Downloaded 565 times by vgno jarib MikeRalphson Pederz

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (423 KB) Use the API

rows 10 / 4880

startDate endDate source election region party percentage comment mandates
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
A
26.4
Uke 6-2019
212
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
H
26.5
Uke 6-2019
188
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
FrP
13.3
Uke 6-2019
106
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
SV
6.7
Uke 6-2019
52
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
Sp
10.8
Uke 6-2019
103
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
KrF
3.6
Uke 6-2019
28
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
V
4.4
Uke 6-2019
33
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
MDG
3.7
Uke 6-2019
25
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
R
3.3
Uke 6-2019
18
2019-02-04
2019-02-10
pollofpolls.no
county
Norge
Andre
1.8
Uke 6-2019
12

Statistics

Average successful run time: 1 minute

Total run time: about 15 hours

Total cpu time used: 40 minutes

Total disk space used: 467 KB

History

 • Auto ran revision f4109e8c and completed successfully .
  nothing changed in the database
  4 pages scraped
 • Auto ran revision f4109e8c and completed successfully .
  4880 records added in the database
 • Auto ran revision f4109e8c and failed .
  4870 records removed in the database
 • Auto ran revision f4109e8c and completed successfully .
  10 records added, 4860 records updated in the database
  4 pages scraped
 • Auto ran revision f4109e8c and completed successfully .
  nothing changed in the database
  4 pages scraped
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

pollofpolls-scraper