hugovk / eduskunta-mp-scraper

Members of Finnish parliament, Eduskunta

Scrapes www.eduskunta.fi

Eduskunta


Contributors hugovk

Last run failed with status code 998.

Console output of last run

Injecting configuration and compiling... [1G [1G-----> Python app detected [1G-----> Installing python-3.6.2 [1G-----> Installing pip [1G-----> Installing requirements with pip [1G Collecting requests-html (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d6/bb/54d8db5ac95f34b035b68747d765aadcbbd78687b029b41b39d2a3728f35/requests_html-0.9.0-py2.py3-none-any.whl [1G Collecting scraperwiki (from -r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/30/84/d874847baad89f03e6984fcd87505a37bf924b66519d1e07bf76e2369af0/scraperwiki-0.5.1.tar.gz [1G Collecting fake-useragent (from requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/19/78/942c4be64409dcb3ebdd5741e1b6cdc4d6153b16e9765bcecfb81547c7a1/fake-useragent-0.1.10.tar.gz [1G Collecting pyquery (from requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/09/c7/ce8c9c37ab8ff8337faad3335c088d60bed4a35a4bed33a64f0e64fbcf29/pyquery-1.4.0-py2.py3-none-any.whl [1G Collecting pyppeteer>=0.0.14 (from requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/46/0d/a136a3c2d04574051673582967348a60a9532547eca45e108c0f42313d1f/pyppeteer-0.0.17.tar.gz (1.2MB) [1G Collecting parse (from requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/13/71/e0b5c968c552f75a938db18e88a4e64d97dc212907b4aca0ff71293b4c80/parse-1.8.2.tar.gz [1G Collecting w3lib (from requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/37/94/40c93ad0cadac0f8cb729e1668823c71532fd4a7361b141aec535acb68e3/w3lib-1.19.0-py2.py3-none-any.whl [1G Collecting requests (from requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/49/df/50aa1999ab9bde74656c2919d9c0c085fd2b3775fd3eca826012bef76d8c/requests-2.18.4-py2.py3-none-any.whl (88kB) [1G Collecting bs4 (from requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/10/ed/7e8b97591f6f456174139ec089c769f89a94a1a4025fe967691de971f314/bs4-0.0.1.tar.gz [1G Collecting six (from scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/67/4b/141a581104b1f6397bfa78ac9d43d8ad29a7ca43ea90a2d863fe3056e86a/six-1.11.0-py2.py3-none-any.whl [1G Collecting sqlalchemy (from scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/c1/c8/392fcd2d01534bc871c65cb964e0b39d59feb777e51649e6eaf00f6377b5/SQLAlchemy-1.2.7.tar.gz (5.6MB) [1G Collecting alembic (from scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/89/03/756d5b8e1c90bf283c3f435766aa3f20208d1c3887579dd8f2122e01d5f4/alembic-0.9.9.tar.gz (1.0MB) [1G Collecting cssselect>0.7.9 (from pyquery->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7b/44/25b7283e50585f0b4156960691d951b05d061abf4a714078393e51929b30/cssselect-1.0.3-py2.py3-none-any.whl [1G Collecting lxml>=2.1 (from pyquery->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a7/b9/ccf46cea0f698b40bca2a9c1a44039c336fe1988b82de4f7353be7a8396a/lxml-4.2.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (5.6MB) [1G Collecting pyee (from pyppeteer>=0.0.14->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8e/06/10c18578e2d8b9cf9902f424f86d433c647ca55e82293100f53e6c0afab4/pyee-5.0.0-py2.py3-none-any.whl [1G Collecting websockets (from pyppeteer>=0.0.14->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/87/bd/532f1456c439accef8ddf54e3bf20081c416a4ce615ba7097218d669ff53/websockets-4.0.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (81kB) [1G Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7c/e6/92ad559b7192d846975fc916b65f667c7b8c3a32bea7372340bfe9a15fa5/certifi-2018.4.16-py2.py3-none-any.whl (150kB) [1G Collecting idna<2.7,>=2.5 (from requests->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/27/cc/6dd9a3869f15c2edfab863b992838277279ce92663d334df9ecf5106f5c6/idna-2.6-py2.py3-none-any.whl (56kB) [1G Collecting urllib3<1.23,>=1.21.1 (from requests->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/63/cb/6965947c13a94236f6d4b8223e21beb4d576dc72e8130bd7880f600839b8/urllib3-1.22-py2.py3-none-any.whl (132kB) [1G Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl (133kB) [1G Collecting beautifulsoup4 (from bs4->requests-html->-r /tmp/build/requirements.txt (line 5)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/9e/d4/10f46e5cfac773e22707237bfcd51bbffeaf0a576b0a847ec7ab15bd7ace/beautifulsoup4-4.6.0-py3-none-any.whl (86kB) [1G Collecting Mako (from alembic->scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/eb/f3/67579bb486517c0d49547f9697e36582cd19dafb5df9e687ed8e22de57fa/Mako-1.0.7.tar.gz (564kB) [1G Collecting python-editor>=0.3 (from alembic->scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/65/1e/adf6e000ea5dc909aa420352d6ba37f16434c8a3c2fa030445411a1ed545/python-editor-1.0.3.tar.gz [1G Collecting python-dateutil (from alembic->scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/0c/57/19f3a65bcf6d5be570ee8c35a5398496e10a0ddcbc95393b2d17f86aaaf8/python_dateutil-2.7.2-py2.py3-none-any.whl (212kB) [1G Collecting MarkupSafe>=0.9.2 (from Mako->alembic->scraperwiki->-r /tmp/build/requirements.txt (line 6)) [1G Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4d/de/32d741db316d8fdb7680822dd37001ef7a448255de9699ab4bfcbdf4172b/MarkupSafe-1.0.tar.gz [1G Installing collected packages: fake-useragent, cssselect, lxml, pyquery, pyee, websockets, pyppeteer, parse, six, w3lib, certifi, idna, urllib3, chardet, requests, beautifulsoup4, bs4, requests-html, sqlalchemy, MarkupSafe, Mako, python-editor, python-dateutil, alembic, scraperwiki [1G Running setup.py install for fake-useragent: started [1G Running setup.py install for fake-useragent: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for pyppeteer: started [1G Running setup.py install for pyppeteer: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for parse: started [1G Running setup.py install for parse: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for bs4: started [1G Running setup.py install for bs4: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for sqlalchemy: started [1G Running setup.py install for sqlalchemy: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for MarkupSafe: started [1G Running setup.py install for MarkupSafe: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for Mako: started [1G Running setup.py install for Mako: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for python-editor: started [1G Running setup.py install for python-editor: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for alembic: started [1G Running setup.py install for alembic: finished with status 'done' [1G Running setup.py install for scraperwiki: started [1G Running setup.py install for scraperwiki: finished with status 'done' [1G Successfully installed Mako-1.0.7 MarkupSafe-1.0 alembic-0.9.9 beautifulsoup4-4.6.0 bs4-0.0.1 certifi-2018.4.16 chardet-3.0.4 cssselect-1.0.3 fake-useragent-0.1.10 idna-2.6 lxml-4.2.1 parse-1.8.2 pyee-5.0.0 pyppeteer-0.0.17 pyquery-1.4.0 python-dateutil-2.7.2 python-editor-1.0.3 requests-2.18.4 requests-html-0.9.0 scraperwiki-0.5.1 six-1.11.0 sqlalchemy-1.2.7 urllib3-1.22 w3lib-1.19.0 websockets-4.0.1 [1G [1G [1G-----> Discovering process types [1G Procfile declares types -> scraper Injecting scraper and running... https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1346.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Touko Aalto Nimi: Aalto, Touko Puhelin: 09 432 3003 Sähköposti: touko.aalto@eduskunta.fi Kotisivu: www.toukoaalto.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 07.09.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 Verojaosto (jäsen) 11.09.2015 - 06.09.2017 Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 06.09.2017 Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 06.09.2017 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1306.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Anders Adlercreutz Nimi: Adlercreutz, Anders Puhelin: 09 432 3004 Sähköposti: anders.adlercreutz@eduskunta.fi Kotisivu: www.andersadlercreutz.fi Ammatti / arvo: arkkitehti, yrittäjä Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 08.09.2016 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.05.2015 - 25.06.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Olavi Ala-Nissilä Nimi: Ala-Nissilä, Olavi Puhelin: 09 432 3006 Sähköposti: olavi.ala-nissila@eduskunta.fi Kotisivu: olaviala-nissila.net Ammatti / arvo: kauppatieteiden maisteri, ent. KHT-tilintarkastaja Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Turun läänin eteläinen vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1999 Varsinais-Suomen vaalipiiri 24.03.1999 - 28.02.2006 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.10.2016 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Verojaosto (jäsen) 10.02.2017 - , (Puheenjohtaja) 10.02.2017 - 31.12.2017 Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 - Tarkastusvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - Eduskunnan tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 02.04.2003 - 28.02.2006 Lakivaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 10.05.1991, (varajäsen) 14.05.1991 - 23.03.1995 Sivistysvaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 10.05.1991 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 10.05.1991 - 23.03.1995, (jäsen) 05.04.1995 - 28.02.2006, (Puheenjohtaja) 02.04.2003 - 28.02.2006, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 25.04.1995 Verojaosto (jäsen) 08.04.2003 - 28.02.2006 Liikennejaosto (jäsen) 08.04.2003 - 28.02.2006 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - 16.02.2017 Suuri valiokunta (varajäsen) 26.02.2016 - 04.10.2016 Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 01.01.1991 - 05.10.1993 Tarkistajat (jäsen) 09.04.1991 - 23.03.1995, (Puheenjohtaja) 11.04.1991 - 23.03.1995 Valtiontilintarkastajat (varajäsen) 01.01.1992 - 31.12.1995 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 24.09.1993 - 07.05.1999, (jäsen) 11.05.1999 - 07.03.2006, (Puheenjohtaja) 16.05.2003 - 07.03.2006, (jäsen) 09.06.2015 - 09.05.2017 Suppeampi pankkivaltuusto (toinen varajäsen) 24.09.1993 - 29.11.1993, (ensimmäinen varajäsen) 30.11.1993 - 04.04.1995, (jäsen) 05.04.1995 - 06.04.1999, (toinen varajäsen) 07.04.1999 - 07.05.1999, (jäsen) 11.05.1999 - 29.02.2000 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 13.01.1995 - 08.09.1995 Euro-Välimeri parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 13.09.2005 - 28.02.2006 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 22.03.1991 - 28.02.2006 Kansanedustajana: 22.03.1991 - 28.02.2006 Seuraaja: Mauri Salo /kesk Siirtynyt Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/914.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Outi Alanko-Kahiluoto Nimi: Alanko-Kahiluoto, Outi Puhelin: 09 432 3005 Sähköposti: outi.alanko-kahiluoto@eduskunta.fi Kotisivu: www.outialanko.fi Ammatti / arvo: tutkija, filosofian tohtori Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Kansliatoimikunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 29.02.2008 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 18.12.2007, (jäsen) 19.12.2007 - 06.05.2008, (varajäsen) 07.05.2008 - 14.05.2009 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 25.05.2009, (jäsen) 26.05.2009 - 21.04.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 04.03.2008 - 19.04.2011, (jäsen) 13.06.2012 - 26.09.2014, (jäsen) 17.02.2017 - 06.09.2017 Tarkastusvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 29.06.2011 Puolustusvaliokunta (jäsen) 30.09.2014 - 16.01.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.09.2009 - 29.06.2011 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 11.06.2009 - 21.06.2011 Vihreä eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 30.05.2013 - 16.10.2013 Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 17.10.2013 - 07.09.2016 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/786.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Mikko Alatalo Nimi: Alatalo, Mikko Puhelin: 09 432 3063 Sähköposti: mikko.alatalo@eduskunta.fi Kotisivu: www.mikkoalatalo.net Ammatti / arvo: kansantaiteilija, yrittäjä Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 15.09.2015 - 12.09.2016 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 02.04.2003 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 15.09.2015 - 02.06.2016 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 20.04.2010 - 19.04.2011 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Innostunut yhteiskunta (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Radikaalit teknologiat (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.03.2003 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1310.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Li Andersson Nimi: Andersson, Li Puhelin: 09 432 3007 Sähköposti: li.andersson@eduskunta.fi Kotisivu: www.liandersson.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden kandidaatti, puolueen puheenjohtaja Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - Työ- ja elinkeinojaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - 27.09.2016 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 23.04.2015 - 23.08.2016 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Sirkka-Liisa Anttila Nimi: Anttila, Sirkka-Liisa Puhelin: 09 432 3044 Sähköposti: sirkka-liisa.anttila@eduskunta.fi Kotisivu: www.sirkka-liisa.com Ammatti / arvo: hallintonotaari Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 26.03.1983 - 18.11.1996 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 30.06.2011 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 11.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 16.02.2017 - Ulkopoliittisen instituutin hallitus (jäsen) 01.01.2017 - 31.12.2021 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ensimmäinen varapuhemies) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Ensimmäinen varapuhemies) 30.03.1999 - 18.03.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 02.02.2006 - 20.03.2007 Puhemiesneuvosto (Ensimmäinen varapuhemies) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Ensimmäinen varapuhemies) 30.03.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007, (Ensimmäinen varapuhemies) 02.02.2006 - 20.03.2007 Kansliatoimikunta (Ensimmäinen varapuhemies) 28.03.1995 - 18.11.1996, (Ensimmäinen varapuhemies) 30.03.1999 - 18.03.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 02.02.2006 - 20.03.2007 Suuri valiokunta (jäsen) 1983 - 1986, (varajäsen) 07.04.1987 - 21.03.1991, (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995, (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (varajäsen) 29.04.2003 - 08.09.2005, (jäsen) 09.09.2005 - 10.02.2006, (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 1983 - 19.05.1989, (varajäsen) 23.05.1989 - 10.04.1991, (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 1983 - 23.03.1995, (Puheenjohtaja) 11.04.1991 - 24.03.1995, (jäsen) 29.04.2003 - 10.02.2006, (Puheenjohtaja) 06.05.2003 - 10.02.2006 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 10.05.1991 - 17.11.1992, (varajäsen) 21.12.1993 - 23.03.1995 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 10.05.1991 - 14.05.1991 Lakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 1985 - 1985 Eduskunnan tilintarkastajat (jäsen) 1985 - 31.12.1991 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 25.04.1989 - 12.01.1995, (jäsen) 13.01.1995 - 31.12.1995, (Puheenjohtaja) 13.01.1995 - 04.04.1995, (Varapuheenjohtaja) 05.04.1995 - 31.12.1995, (jäsen) 19.04.1996 - 25.04.1996, (jäsen) 29.04.2003 - 06.02.2006, (Varapuheenjohtaja) 06.05.2003 - 06.02.2006, (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 21.12.1993 - 23.03.1995 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 29.04.2003 - 16.05.2006 Eduskunnan palkkavaltuuskunta (jäsen) 1983 - 29.02.1992 Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 01.01.1993 - 31.12.1994 Kansainvälisten asiain foorumi (Ensimmäinen varapuhemies) 21.04.2006 - 20.03.2007 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  24.03.1999 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 26.03.1983 - 18.11.1996 Kansanedustajana: 26.03.1983 - 18.11.1996 Seuraaja: Juha Rehula /kesk Valittu Euroopan parlamentin jäseneksi Valtioneuvoston jäsenyydet: maa- ja metsätalousministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 maa- ja metsätalousministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 Ministeri: maa- ja metsätalousministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 maa- ja metsätalousministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Paavo Arhinmäki Nimi: Arhinmäki, Paavo Puhelin: 09 432 3001 Sähköposti: paavo.arhinmaki@eduskunta.fi Kotisivu: www.paavoarhinmaki.fi Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 22.09.2016 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 23.09.2016 - Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 23.09.2016 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 19.09.2008, (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 22.06.2011, (jäsen) 04.04.2014 - 08.06.2015, (Varapuheenjohtaja) 11.04.2014 - 31.08.2014, (Toinen varapuheenjohtaja) 01.09.2014 - 21.04.2015, (jäsen) 30.06.2015 - 06.09.2016 Lakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 08.09.2009 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 22.09.2008, (jäsen) 23.09.2008 - 19.04.2011 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 11.04.2014 - 06.09.2016, (Varapuheenjohtaja) 11.04.2014 - 31.08.2014, (Toinen varapuheenjohtaja) 01.09.2014 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 26.06.2015 - 06.09.2016 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 04.04.2007 - 11.02.2008, (Puheenjohtaja) 12.02.2008 - 19.04.2011, (varajäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 12.02.2008 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Valtioneuvoston jäsenyydet: kulttuuri- ja urheiluministeri (Katainen) 22.06.2011 - 03.04.2014 Ministeri: kulttuuri- ja urheiluministeri (Katainen) 22.06.2011 - 03.04.2014 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1313.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Anne Berner Nimi: Berner, Anne Puhelin: 09 432 3010 Sähköposti: anne.berner@eduskunta.fi Kotisivu: www.anneberner.fi Ammatti / arvo: kauppatieteiden maisteri, yrittäjä Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Valtioneuvoston jäsenyydet: liikenne- ja viestintäministeri (Sipilä) 29.05.2015 - Ministeri: liikenne- ja viestintäministeri (Sipilä) 29.05.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Eva Biaudet Nimi: Biaudet, Eva Puhelin: 09 432 3015 Sähköposti: eva.biaudet@eduskunta.fi Kotisivu: www.evabiaudet.fi Ammatti / arvo: Kansanedustaja Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Helsingin kaupungin vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1999 Helsingin vaalipiiri 24.03.1999 - 31.12.2006 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - Lakivaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 08.09.2016 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikennevaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 05.11.1991, (jäsen) 13.01.1995 - 23.03.1995 Ympäristövaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 05.11.1991, (jäsen) 27.03.1992 - 23.03.1995, (jäsen) 12.02.2002 - 05.04.2002 Suuri valiokunta (varajäsen) 13.01.1995 - 23.03.1995 Ulkoasiainvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.04.1995 - 14.04.1999, (jäsen) 25.04.2000 - 19.09.2000, (Varapuheenjohtaja) 26.04.2000 - 19.09.2000, (jäsen) 07.09.2001 - 18.04.2002, (Varapuheenjohtaja) 11.09.2001 - 18.04.2002, (jäsen) 09.09.2004 - 31.12.2006 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 29.04.2003 - 08.09.2004, (varajäsen) 09.09.2004 - 31.12.2006, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 29.04.2003 - 31.12.2006 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 29.04.2003 - 26.09.2003, (varajäsen) 30.09.2003 - 31.12.2006 Verojaosto (lisäjäsen) 06.05.2003 - 31.12.2006 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 06.05.2003 - 31.12.2006 Sosiaali- ja työjaosto (jäsen) 06.05.2003 - 31.12.2006 Valitsijamiehet (jäsen) 09.04.1991 - 23.03.1995 Tarkistajat (jäsen) 09.04.1991 - 05.11.1991, (jäsen) 27.03.1992 - 23.03.1995 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999, (varajäsen) 02.04.2003 - 31.12.2006 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.09.2004 - 31.12.2006 Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.05.2003 - 31.12.2006 Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (varajäsen) 01.01.1993 - 31.12.1994 EFTA-parlamentaarikkokomitean Suomen valtuuskunta (varajäsen) 21.12.1993 - 31.12.1994 ETAn parlamentaarisen sekakomitean Suomen valtuuskunta (varajäsen) 21.12.1993 - 31.12.1994 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Ruotsalainen eduskuntaryhmä 22.03.1991 - 31.12.2006 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 1995 - 14.04.1999 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 08.02.2018 - Kansanedustajana: 22.03.1991 - 31.12.2006 Seuraaja: Jörn Donner /r Siirtynyt ETYJ:n erityisedustajaksi ihmiskauppaa vastaan Valtioneuvoston jäsenyydet: peruspalveluministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 13.04.2000 peruspalveluministeri (Lipponen II) 19.04.2002 - 16.04.2003 Ministeri: peruspalveluministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 13.04.2000 peruspalveluministeri (Lipponen II) 19.04.2002 - 16.04.2003 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/923.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Thomas Blomqvist Nimi: Blomqvist, Thomas Puhelin: 09 432 3008 Sähköposti: thomas.blomqvist@eduskunta.fi Kotisivu: www.thomasblomqvist.fi/fi/ Ammatti / arvo: maanviljelijä, yrittäjä Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 09.09.2016 - 13.02.2018 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 05.09.2013, (jäsen) 07.02.2014 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 06.09.2013 - 06.02.2014 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 08.09.2016 - 13.02.2018, (Puheenjohtaja) 09.09.2016 - 13.02.2018 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 09.09.2016 - 13.02.2018 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 17.06.2011 - 25.05.2015 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 08.02.2018 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1093.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Juho Eerola Nimi: Eerola, Juho Puhelin: 09 432 3013 Sähköposti: juho.eerola@eduskunta.fi Kotisivu: www.juhoeerola.wordpress.com Ammatti / arvo: yrittäjä, tulkkikoordinaattori Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.09.2016 - Hallintovaliokunta (jäsen) 08.09.2016 - , (Puheenjohtaja) 09.09.2016 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.09.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015, (varajäsen) 08.09.2016 - 29.06.2017 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 16.09.2016 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 27.09.2016 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 27.09.2016 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1094.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Markku Eestilä Nimi: Eestilä, Markku Puhelin: 09 432 3016 Sähköposti: markku.eestila@eduskunta.fi Kotisivu: www.eestila.fi Ammatti / arvo: eläinlääketieteen lisensiaatti, eläinlääkäri Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Savon vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 16.05.2017 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Liikennejaosto (Puheenjohtaja) 16.09.2016 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 16.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 18.12.2012, (varajäsen) 19.12.2012 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 19.12.2012 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikennejaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 15.09.2016 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspx Sininen eduskuntaryhmä Simon Elo Nimi: Elo, Simon Puhelin: 09 432 3018 Sähköposti: simon.elo@eduskunta.fi Kotisivu: www.simonelo.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 27.04.2018 - Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 06.09.2017 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 27.04.2018 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 11.11.2015 - Ulkopoliittisen instituutin hallitus (jäsen) 01.01.2017 - 31.12.2021 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - 03.02.2018, (Varapuheenjohtaja) 12.05.2017 - 13.02.2018 Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018, (Varapuheenjohtaja) 12.05.2017 - 13.02.2018 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 05.09.2017 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Talousvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 14.12.2016 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 08.02.2018 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (Varapuheenjohtaja) 23.09.2016 - 19.02.2018 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sininen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 13.06.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1096.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Ritva Elomaa Nimi: Elomaa, Ritva Puhelin: 09 432 3022 Sähköposti: ritva.elomaa@eduskunta.fi Kotisivu: www.kikeelomaa.com Ammatti / arvo: yrittäjä, röntgenhoitaja Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 25.11.2014 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 24.11.2014 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  23.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä 13.06.2017 - 22.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 01.06.2015 - 12.06.2017 Uusi vaihtoehto eduskuntaryhmä (3. varapuheenjohtaja) 13.06.2017 - 22.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1099.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Eeva-Johanna Eloranta Nimi: Eloranta, Eeva-Johanna Puhelin: 09 432 3024 Sähköposti: eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi Kotisivu: www.eeva-johanna.net Ammatti / arvo: filosofian maisteri, valtiotieteiden maisteri Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 14.02.2018 - Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 26.09.2012 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 25.09.2012 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.09.2016 - 06.09.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1320.aspx Sininen eduskuntaryhmä Tiina Elovaara Nimi: Elovaara, Tiina Puhelin: 09 432 3019 Sähköposti: tiina.elovaara@eduskunta.fi Ammatti / arvo: kasvatustieteen opiskelija Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 27.04.2018 - Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 03.05.2018 - Sivistysvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2018 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 05.04.2018 - 31.05.2019 Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 20.10.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - 29.06.2017 Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017, (varajäsen) 06.09.2017 - 02.05.2018 Lakivaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - 04.05.2018 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sininen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 13.06.2017 - 30.01.2018 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspx Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Sari Essayah Nimi: Essayah, Sari Puhelin: 09 432 3020 Sähköposti: sari.essayah@eduskunta.fi Kotisivu: www.essayah.fi Ammatti / arvo: ekonomi, kauppatieteiden maisteri Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Varsinais-Suomen vaalipiiri 19.03.2003 - 20.03.2007 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.05.2015 - 24.09.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 16.10.2003 Talousvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 02.04.2003 - 18.11.2004 Eduskuntaryhmä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 20.03.2007 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 20.03.2003 - 06.10.2004 Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 07.10.2004 - 20.03.2007 Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 23.04.2015 - 16.09.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Maarit Feldt-Ranta Nimi: Feldt-Ranta, Maarit Puhelin: 09 432 3137 Sähköposti: maarit.feldt-ranta@eduskunta.fi Kotisivu: www.maaritfeldtranta.fi Ammatti / arvo: kansanedustaja Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 13.09.2016 - Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 11.02.2014, (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 11.02.2014, (jäsen) 04.09.2014 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 29.06.2011, (varajäsen) 05.06.2012 - 08.05.2013 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 28.03.2012, (jäsen) 04.06.2013 - 11.02.2014 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.10.2014 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 04.04.2007 - 11.02.2014, (Varapuheenjohtaja) 14.06.2011 - 11.02.2014 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 30.06.2011 - 02.10.2014 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/451.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Tarja Filatov Nimi: Filatov, Tarja Puhelin: 09 432 3112 Sähköposti: tarja.filatov@eduskunta.fi Kotisivu: www.filatov.net Ammatti / arvo: kansanedustaja Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - , (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Toinen varapuhemies) 02.02.2010 - 19.04.2011 Puhemiesneuvosto (Toinen varapuhemies) 02.02.2010 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansliatoimikunta (Toinen varapuhemies) 02.02.2010 - 19.04.2011 Liikennevaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 22.04.1999 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 15.11.1996 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 27.02.1996 - 23.03.1999, (Varapuheenjohtaja) 04.12.1996 - 24.03.1999, (jäsen) 23.04.1999 - 24.02.2000, (Varapuheenjohtaja) 27.04.1999 - 24.02.2000, (jäsen) 03.05.2007 - 09.09.2009 Lakivaliokunta (varajäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999 Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.1997 - 24.02.2000, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 23.04.1999 - 24.02.2000, (jäsen) 30.06.2011 - 25.09.2012 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 09.09.2009, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 10.09.2009 - 12.02.2010, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Verojaosto (jäsen) 11.09.2009 - 12.02.2010 Ympäristövaliokunta (jäsen) 26.09.2012 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 31.03.1995 - 29.02.2000 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 05.04.1995 - 02.03.2000, (Varapuheenjohtaja) 27.04.1999 - 02.03.2000, (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 03.05.2007 - 31.12.2010 Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 15.02.2013 - 11.02.2014, (jäsen) 12.02.2014 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (Toinen varapuhemies) 02.02.2010 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  24.03.1995 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 24.03.1999 - 13.03.2002 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 22.03.2007 - 01.02.2010 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 2007 - 01.02.2010 Valtioneuvoston jäsenyydet: työministeri (Lipponen II) 25.02.2000 - 16.04.2003 työministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 työministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 Ministeri: työministeri (Lipponen II) 25.02.2000 - 16.04.2003 työministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 työministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1100.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Sanni Grahn-Laasonen Nimi: Grahn-Laasonen, Sanni Puhelin: 09 432 3025 Sähköposti: sanni.grahn-laasonen@eduskunta.fi Kotisivu: sannigrahnlaasonen.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 20.04.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 04.04.2013, (jäsen) 07.02.2014 - 03.09.2014 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 25.09.2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 04.04.2013, (jäsen) 07.02.2014 - 25.09.2014 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.09.2014 - 25.09.2014 Maatalousjaosto (jäsen) 05.09.2014 - 25.09.2014 Liikennejaosto (lisäjäsen) 05.09.2014 - 25.09.2014 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 30.06.2011 - 25.09.2014 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Valtioneuvoston jäsenyydet: ympäristöministeri (Stubb) 26.09.2014 - 28.05.2015 opetus- ja kulttuuriministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 04.05.2017 opetusministeri (Sipilä) 05.05.2017 - Ministeri: ympäristöministeri (Stubb) 26.09.2014 - 28.05.2015 opetus- ja kulttuuriministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 04.05.2017 opetusministeri (Sipilä) 05.05.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Jukka Gustafsson Nimi: Gustafsson, Jukka Puhelin: 09 432 3038 Sähköposti: jukka.gustafsson@eduskunta.fi Kotisivu: www.jukkagustafsson.net Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri, rehtori Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri 21.03.1987 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - Sivistysvaliokunta (jäsen) 04.06.2013 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 07.05.2003 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2011 - 22.06.2011 Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.04.1987 - 18.03.2003, (Varapuheenjohtaja) 05.04.1995 - 18.03.2003, (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Talousvaliokunta (varajäsen) 09.04.1987 - 18.09.1990 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 29.10.1993 - 23.03.1995, (jäsen) 27.02.1996 - 23.03.1999 Suuri valiokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999, (jäsen) 29.04.2003 - 23.09.2005, (Puheenjohtaja) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 04.06.2013 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 28.04.2003, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (Puheenjohtaja) 08.04.2003 - 05.05.2003 Sosiaali- ja työjaosto (lisäjäsen) 08.04.2003 - 05.05.2003 Asunto- ja ympäristöjaosto (lisäjäsen) 08.04.2003 - 05.05.2003 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 29.04.2003 - 22.06.2011, (Puheenjohtaja) 07.05.2003 - 20.03.2007, (Varapuheenjohtaja) 03.04.2007 - 19.04.2010, (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 22.06.2011 Tarkistajat (jäsen) 07.04.1987 - 08.02.1988 Valitsijamiehet (varajäsen) 09.04.1991 - 23.03.1995 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 31.05.2013 - 12.06.2014 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.10.2014 - 08.06.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 21.04.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2011 - 22.06.2011 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  21.03.1987 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 22.04.2003 - 21.03.2007 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 22.03.2007 - 01.02.2010 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 02.02.2010 - 21.06.2011 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 02.02.2010 - 21.06.2011 Valtioneuvoston jäsenyydet: opetusministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.05.2013 Ministeri: opetusministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.05.2013 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/926.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Maria Guzenina Nimi: Guzenina, Maria Puhelin: 09 432 3106 Sähköposti: maria.guzenina@eduskunta.fi Kotisivu: www.mariaguzenina.net Ammatti / arvo: toimittaja Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 11.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 10.09.2008, (varajäsen) 04.06.2013 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 22.06.2011 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 22.06.2011 Suuri valiokunta (varajäsen) 11.09.2008 - 27.03.2009, (jäsen) 04.06.2013 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 04.04.2007 - 02.05.2007 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 04.06.2013 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 12.06.2013 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 12.06.2013 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Valtioneuvoston jäsenyydet: peruspalveluministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.05.2013 Ministeri: peruspalveluministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.05.2013 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/538.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Tuula Haatainen Nimi: Haatainen, Tuula Puhelin: 09 432 3026 Sähköposti: tuula.haatainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.tuulahaatainen.fi Ammatti / arvo: valtiotieteen maisteri, sairaanhoitaja Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Helsingin kaupungin vaalipiiri 19.11.1996 - 23.03.1999 Helsingin vaalipiiri 24.03.1999 - 11.09.2007 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Toinen varapuhemies) 05.02.2018 - Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - , (Toinen varapuhemies) 05.02.2018 - Kansliatoimikunta (Toinen varapuhemies) 05.02.2018 - Valtakunnanoikeus (jäsen) 01.01.2012 - 31.12.2019 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 10.06.2015 - , (Toinen varapuhemies) 05.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 02.04.2003 - 16.04.2003 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 20.11.1996 - 18.03.2003 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.1997 - 23.03.1999 Suuri valiokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 10.06.2002, (jäsen) 11.06.2002 - 16.04.2003, (jäsen) 03.05.2007 - 11.09.2007, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 16.04.2003, (Puheenjohtaja) 02.04.2003 - 16.04.2003, (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - 13.02.2018 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 11.09.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja työjaosto (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 11.09.2007 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 04.05.2007 - 11.09.2007 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 11.02.1997 - 06.04.1999, (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (toinen varajäsen) 07.04.1999 - 01.04.2003, (varajäsen) 03.05.2007 - 11.09.2007 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 19.11.1996 - 11.09.2007 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 20.03.2003 - 17.04.2003 Kansanedustajana: 19.11.1996 - 11.09.2007 Edeltäjä: Reino Paasilinna /sd 19.11.1996 - 11.09.2007 Seuraaja: Jacob Söderman /sd valittu Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajaksi Valtioneuvoston jäsenyydet: opetusministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 opetusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 23.09.2005 sosiaali- ja terveysministeri (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007 Ministeri: opetusministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 opetusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 23.09.2005 sosiaali- ja terveysministeri (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Pekka Haavisto Nimi: Haavisto, Pekka Puhelin: 09 432 3009 Sähköposti: pekka.haavisto@eduskunta.fi Kotisivu: www.pekkahaavisto.com Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 21.03.2007 - Aiemmat vaalipiirit: Helsingin kaupungin vaalipiiri 21.03.1987 - 23.03.1995 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 05.05.2015 - Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 1987 - 1990 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 1990 - 1990, (jäsen) 1991 - 1994, (jäsen) 03.04.2007 - 17.10.2013, (jäsen) 30.09.2014 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 1991 - 1992 Suuri valiokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 18.12.2007, (jäsen) 19.12.2007 - 06.05.2008, (varajäsen) 07.05.2008 - 19.04.2011, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 17.10.2013, (jäsen) 20.01.2015 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 1991 - 1993 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 03.05.2007 - 12.02.2008 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 30.06.2011 - 22.10.2013 ETAn parlamentaarisen sekakomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 1993 - 1994 Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 1993 - 1993 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Vihreä eduskuntaryhmä 21.03.1987 - 23.03.1995 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 22.06.2011 - 29.05.2013 Vihreä eduskuntaryhmä (pj) 1987-1988 - Vihreä eduskuntaryhmä (pj) 1993 - Valtioneuvoston jäsenyydet: ympäristöministeri (Lipponen I) 13.04.1995 - 14.04.1999 ministeri ulkoasiainministeriössä (Lipponen I) 13.04.1995 - 14.04.1999 kehitysministeri (Katainen) 17.10.2013 - 23.06.2014 kehitysministeri (Stubb) 24.06.2014 - 25.09.2014 Ministeri: ympäristöministeri (Lipponen I) 13.04.1995 - 14.04.1999 ministeri ulkoasiainministeriössä (Lipponen I) 13.04.1995 - 14.04.1999 kehitysministeri (Katainen) 17.10.2013 - 23.06.2014 kehitysministeri (Stubb) 24.06.2014 - 25.09.2014 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Pertti Hakanen Nimi: Hakanen, Pertti Puhelin: 09 432 3028 Sähköposti: pertti.hakanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.perttihakanen.fi Ammatti / arvo: maatalousyrittäjä, opistoupseeri Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 01.03.2018 - Hallintovaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 04.12.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 28.02.2018 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1107.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Teuvo Hakkarainen Nimi: Hakkarainen, Teuvo Puhelin: 09 432 3040 Sähköposti: teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.teuvohakkarainen.fi Ammatti / arvo: työmies, sahuri Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Talousvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 20.09.2016 - 29.06.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1324.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Hanna Halmeenpää Nimi: Halmeenpää, Hanna Puhelin: 09 432 3030 Sähköposti: hanna.halmeenpaa@eduskunta.fi Kotisivu: www.hannahalmeenpaa.fi Ammatti / arvo: biologian ja maantiedon lehtori, filosofian maisteri Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 07.09.2017 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 15.09.2017 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2016 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Timo Harakka Nimi: Harakka, Timo Puhelin: 09 432 3031 Sähköposti: timo.harakka@eduskunta.fi Kotisivu: www.timoharakka.fi Ammatti / arvo: toimittaja, kirjailija Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 14.02.2018 - Verojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2015 - 19.12.2016 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1328.aspx Liike Nyt -eduskuntaryhmä Harry Harkimo Nimi: Harkimo, Harry Puhelin: 09 432 3032 Sähköposti: harry.harkimo@eduskunta.fi Ammatti / arvo: yrittäjä Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 07.06.2017 - 06.09.2017 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - 27.04.2018 Eduskuntaryhmä: Liike Nyt -eduskuntaryhmä  27.04.2018 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 19.04.2018 edustaja Harkimo 20.04.2018 - 26.04.2018 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/363.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Satu Hassi Nimi: Hassi, Satu Puhelin: 09 432 3034 Sähköposti: satu.hassi@eduskunta.fi Kotisivu: www.satuhassi.fi Ammatti / arvo: tekniikan lisensiaatti, kirjailija Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1999 Pirkanmaan vaalipiiri 24.03.1999 - 20.07.2004 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikennevaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995 Lakivaliokunta (jäsen) 16.02.1993 - 23.03.1995, (jäsen) 07.03.1997 - 05.09.1997 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 14.04.1999, (varajäsen) 02.04.2003 - 20.07.2004, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 15.10.1997 - 04.02.1998, (jäsen) 10.03.1998 - 03.04.1998 Talousvaliokunta (jäsen) 04.06.2002 - 18.03.2003 Ympäristövaliokunta (Varapuheenjohtaja) 02.04.2003 - 18.06.2004 Valitsijamiehet (jäsen) 09.04.1991 - 23.03.1995 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 16.02.1993 - 23.03.1995 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 21.12.1993 - 23.03.1995 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 02.04.2003 - 13.06.2003 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Vihreä eduskuntaryhmä 22.03.1991 - 20.07.2004 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 01.04.1991 - 02.12.1993 Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 03.02.1997 - 20.05.1997 Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 20.03.2003 - 20.07.2004 Edustajantoimi keskeytynyt: 20.07.2004 - 20.03.2007 Toimii Euroopan parlamentin jäsenenä Tilalla: Oras Tynkkynen /vihr Valtioneuvoston jäsenyydet: ympäristöministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 30.05.2002 ministeri ulkoasiainministeriössä (Lipponen II) 15.04.1999 - 30.05.2002 Ministeri: ympäristöministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 30.05.2002 ministeri ulkoasiainministeriössä (Lipponen II) 15.04.1999 - 30.05.2002 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Lasse Hautala Nimi: Hautala, Lasse Puhelin: 09 432 3114 Sähköposti: lasse.hautala@eduskunta.fi Kotisivu: www.lassehautala.fi Ammatti / arvo: agrologi Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 09.06.2009 - Aiemmat vaalipiirit: Vaasan vaalipiiri 19.03.2003 - 20.03.2007 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 01.03.2018 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 03.03.2017 - Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Asunto- ja ympäristöjaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - Hallintovaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 22.09.2009 - 12.02.2010, (varajäsen) 16.02.2010 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 15.06.2009 - 03.06.2010, (jäsen) 04.06.2010 - 19.04.2011 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 15.06.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 15.06.2009 - 18.09.2009 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  09.06.2009 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 20.03.2007 Kansanedustajana: 09.06.2009 - Edeltäjä: Susanna Haapoja /kesk https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/938.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Hannakaisa Heikkinen Nimi: Heikkinen, Hannakaisa Puhelin: 09 432 3035 Sähköposti: hannakaisa.heikkinen@eduskunta.fi Kotisivu: www.hannakaisaheikkinen.fi Ammatti / arvo: terveystieteiden maisteri, maatalousyrittäjä Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Savon vaalipiiri 21.03.2007 - 19.04.2011 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 28.09.2007, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 15.04.2010, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 15.04.2010 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 15.04.2010, (jäsen) 09.06.2015 - 27.04.2018 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 30.05.2007 - 08.06.2010 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 21.03.2007 - 19.04.2011 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/967.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Timo Heinonen Nimi: Heinonen, Timo Puhelin: 09 432 3164 Sähköposti: timo.heinonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.timoheinonen.fi Ammatti / arvo: kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, yrittäjä Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Liikennejaosto (lisäjäsen) 09.03.2018 - Asunto- ja ympäristöjaosto (Puheenjohtaja) 11.09.2015 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Sivistysvaliokunta (varajäsen) 10.05.2017 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Lakivaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 20.10.2008, (jäsen) 21.10.2008 - 11.09.2009, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 11.09.2009, (varajäsen) 08.09.2016 - 21.03.2018 Ympäristövaliokunta (jäsen) 15.09.2009 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 11.03.2014, (jäsen) 12.02.2013 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 08.03.2018 Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Eero Heinäluoma Nimi: Heinäluoma, Eero Puhelin: 09 432 3058 Sähköposti: eero.heinaluoma@eduskunta.fi Kotisivu: www.heinaluoma.net Ammatti / arvo: kansanedustaja Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 21.03.2007 - Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan vaalipiiri 19.03.2003 - 20.03.2007 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Kansliatoimikunta (jäsen) 23.06.2011 - , (Puhemies) 23.06.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 09.02.2018 - Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tarkastusvaliokunta (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (Varapuheenjohtaja) 10.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Puhemies) 23.06.2011 - 21.04.2015 Puhemiesneuvosto (Puhemies) 23.06.2011 - 21.04.2015 Kansliatoimikunta (jäsen) 03.05.2011 - 22.06.2011 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 03.05.2007 - 12.02.2010, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Puolustusvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 23.09.2005, (varajäsen) 03.05.2007 - 09.09.2009, (jäsen) 10.09.2009 - 20.05.2010 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (varajäsen) 10.12.2003 - 23.09.2005 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 21.05.2010 - 29.06.2011, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018 Verojaosto (jäsen) 01.06.2010 - 19.04.2011 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 13.02.2018 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 02.04.2003 - 23.09.2005, (Varapuheenjohtaja) 03.04.2003 - 23.09.2005 Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 03.05.2007 - 31.12.2010 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 18.09.2007 - 11.02.2008, (varajäsen) 19.02.2008 - 29.06.2011 Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (Puhemies) 23.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 02.02.2010 - 21.06.2011 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (puheenjohtaja) 02.02.2010 - 21.06.2011 Valtioneuvoston jäsenyydet: pääministerin sijainen (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007 valtiovarainministeri (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007 Pääministeri: pääministerin sijainen (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007 Ministeri: valtiovarainministeri (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/941.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Anna-Maja Henriksson Nimi: Henriksson, Anna-Maja Puhelin: 09 432 3113 Sähköposti: anna-maja.henriksson@eduskunta.fi Kotisivu: www.anna-maja.fi Ammatti / arvo: varatuomari, pankkilakimies Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 08.09.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 26.06.2015 - 07.09.2016 Lakivaliokunta (Varapuheenjohtaja) 03.04.2007 - 19.04.2011 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 22.06.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 22.06.2011, (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 03.05.2007 - 22.06.2011 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 26.05.2015 - 13.06.2016 Valtioneuvoston jäsenyydet: oikeusministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 oikeusministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 Ministeri: oikeusministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 oikeusministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspx Sininen eduskuntaryhmä Reijo Hongisto Nimi: Hongisto, Reijo Puhelin: 09 432 3046 Sähköposti: reijo.hongisto@eduskunta.fi Kotisivu: www.reijohongisto.fi Ammatti / arvo: vanhempi konstaapeli Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 12.10.2012 - , (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 13.09.2017 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1331.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Petri Honkonen Nimi: Honkonen, Petri Puhelin: 09 432 3036 Sähköposti: petri.honkonen@eduskunta.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri, aineenopettaja Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (varajäsen) 15.02.2017 - Talousvaliokunta (jäsen) 16.02.2017 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.02.2017 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan kirjaston hallitus (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 14.02.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 09.02.2017 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/797.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Hannu Hoskonen Nimi: Hoskonen, Hannu Puhelin: 09 432 3079 Sähköposti: hannu.hoskonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.hannuhoskonen.fi Ammatti / arvo: metsätalousinsinööri Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Karjalan vaalipiiri 19.03.2003 - 19.04.2011 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Lakivaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 02.04.2003 - 14.09.2004, (jäsen) 15.09.2004 - 06.02.2006 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 19.04.2011 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Laura Huhtasaari Nimi: Huhtasaari, Laura Puhelin: 09 432 3045 Sähköposti: laura.huhtasaari@eduskunta.fi Kotisivu: www.laurahuhtasaari.com Ammatti / arvo: kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Hallintovaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Sivistysvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Talousvaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 08.02.2018 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/565.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Susanna Huovinen Nimi: Huovinen, Susanna Puhelin: 09 432 3125 Sähköposti: susanna.huovinen@eduskunta.fi Kotisivu: www.susannahuovinen.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 24.03.1999 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 09.02.2017 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.09.2016 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019, (Puheenjohtaja) 22.09.2015 - 31.05.2019 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 04.05.2007 - 05.02.2008, (jäsen) 05.02.2009 - 19.04.2011 Talousvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 25.04.2003 Ympäristövaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 23.10.2001, (jäsen) 03.05.2007 - 05.02.2008, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 05.02.2008, (jäsen) 19.12.2008 - 29.06.2011, (Puheenjohtaja) 05.02.2009 - 19.04.2011, (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 23.05.2013 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 23.04.1999 - 29.02.2000, (jäsen) 03.03.2000 - 18.03.2003 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 23.09.2005, (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Verojaosto (jäsen) 08.04.2003 - 05.02.2004, (jäsen) 10.09.2004 - 29.09.2005 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 08.04.2003 - 05.05.2003 Maatalousjaosto (lisäjäsen) 08.04.2003 - 05.02.2004, (lisäjäsen) 10.09.2004 - 29.09.2005 Suuri valiokunta (jäsen) 29.04.2003 - 09.12.2003, (jäsen) 30.06.2011 - 23.05.2013 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 05.02.2008 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 23.05.2013, (varajäsen) 09.06.2015 - 31.03.2016, (jäsen) 01.04.2016 - 08.02.2017 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.06.2012 - 08.05.2013 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 07.09.2016 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 07.09.2016 Tarkistajat (varajäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 07.04.1999 - 06.02.2001 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2003 - 23.09.2005 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 31.05.2013 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 08.09.2011 - 18.06.2013, (Varapuheenjohtaja) 21.09.2011 - 23.05.2013 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 05.02.2008, (jäsen) 05.02.2009 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 05.06.2013, (Puheenjohtaja) 01.07.2011 - 05.06.2013 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 05.02.2008, (jäsen) 05.02.2009 - 19.04.2011, (jäsen) 01.07.2011 - 31.05.2013 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  24.03.1999 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 22.04.2003 - 22.09.2005 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 1999 - 2003 Valtioneuvoston jäsenyydet: liikenne- ja viestintäministeri (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007 peruspalveluministeri (Katainen) 24.05.2013 - 23.06.2014 peruspalveluministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 Ministeri: liikenne- ja viestintäministeri (Vanhanen) 24.09.2005 - 18.04.2007 peruspalveluministeri (Katainen) 24.05.2013 - 23.06.2014 peruspalveluministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1334.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Antti Häkkänen Nimi: Häkkänen, Antti Puhelin: 09 432 3047 Sähköposti: antti.hakkanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.anttihakkanen.fi Ammatti / arvo: OTM, lakimies Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 04.05.2017 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 04.05.2017 Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 04.05.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - 09.05.2017 Eduskunnan tilintarkastajat (jäsen) 01.01.2016 - 09.05.2017 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 28.09.2016 - 09.05.2017 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Valtioneuvoston jäsenyydet: oikeusministeri (Sipilä) 05.05.2017 - Ministeri: oikeusministeri (Sipilä) 05.05.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1276.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Katja Hänninen Nimi: Hänninen, Katja Puhelin: 09 432 3132 Sähköposti: katja.hanninen@eduskunta.fi Ammatti / arvo: ylioppilasmerkonomi, myyjä Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 04.07.2014 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 03.09.2014 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 14.06.2017 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  04.07.2014 - Kansanedustajana: 04.07.2014 - Edeltäjä: Merja Kyllönen /vas Merja Kyllönen valittu Euroopan parlamenttiin https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1121.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Lauri Ihalainen Nimi: Ihalainen, Lauri Puhelin: 09 432 3048 Sähköposti: lauri.ihalainen@eduskunta.fi Ammatti / arvo: työelämän asiantuntija Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 22.06.2011 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 22.06.2011 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 16.06.2015 - 02.05.2017 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 02.06.2016 - 31.01.2017 Valtioneuvoston jäsenyydet: työministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 työministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 Ministeri: työministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 työministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1122.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Olli Immonen Nimi: Immonen, Olli Puhelin: 09 432 3049 Sähköposti: olli.immonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.olliimmonen.net Ammatti / arvo: turvallisuusvalvoja Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? (Puheenjohtaja) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 21.03.2017, (varajäsen) 22.03.2017 - 29.06.2017 Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 30.06.2011 - 12.03.2015 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  06.11.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 26.08.2015 Eduskuntaryhmä Immonen 27.08.2015 - 05.11.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspx Sininen eduskuntaryhmä Ari Jalonen Nimi: Jalonen, Ari Puhelin: 09 432 3050 Sähköposti: ari.jalonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.arijalonen.fi Ammatti / arvo: paloesimies Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - Lakivaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 18.11.2014, (jäsen) 19.11.2014 - 21.04.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Valtiovarainvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 01.06.2015 - 01.02.2016 Sininen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 13.06.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1335.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Marisanna Jarva Nimi: Jarva, Marisanna Puhelin: 09 432 3051 Sähköposti: marisanna.jarva@eduskunta.fi Kotisivu: www.marisanna.fi Ammatti / arvo: yrittäjä, hallintotieteiden maisteri Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 15.09.2015 - 02.06.2016 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/972.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Harri Jaskari Nimi: Jaskari, Harri Puhelin: 09 432 3173 Sähköposti: harri.jaskari@eduskunta.fi Kotisivu: www.harrijaskari.fi Ammatti / arvo: hallintotieteiden lisensiaatti Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - , (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 20.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Innostunut yhteiskunta (Puheenjohtaja) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 10.05.2017 - 07.09.2017 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1056.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Kalle Jokinen Nimi: Jokinen, Kalle Puhelin: 09 432 3199 Sähköposti: kalle.jokinen@eduskunta.fi Kotisivu: www.kallejokinen.fi Ammatti / arvo: Ylikonstaapeli Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 09.09.2009 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 10.04.2018 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 13.09.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 27.11.2012 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 15.09.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 15.09.2009 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 27.11.2012 - 21.04.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 27.11.2012, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (jäsen) 20.02.2012 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.12.2012 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 05.12.2012 - 06.03.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Liikennejaosto (Puheenjohtaja) 11.09.2015 - 07.09.2016 Asunto- ja ympäristöjaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 07.09.2016 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 30.06.2011 - 09.09.2016, (Varapuheenjohtaja) 23.06.2015 - 09.09.2016 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 27.11.2012 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  09.09.2009 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 21.06.2016 - Kansanedustajana: 09.09.2009 - Edeltäjä: Jari Koskinen /kok https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/157.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Kauko Juhantalo Nimi: Juhantalo, Kauko Puhelin: 09 432 3052 Sähköposti: kauko.juhantalo@eduskunta.fi Ammatti / arvo: oikeustieteen kandidaatti Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Turun läänin pohjoinen vaalipiiri 24.03.1979 - 03.12.1993 Turun läänin pohjoinen vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999 Satakunnan vaalipiiri 19.03.2003 - 20.03.2007 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Työ- ja elinkeinojaosto (Puheenjohtaja) 11.09.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Kansliatoimikunta (jäsen) 1982 - 1983 Suuri valiokunta (varajäsen) 1979 - 1982 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 1979 - 1982 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 1979 - 1982, (varajäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999, (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Toinen lakivaliokunta (jäsen) 1979 - 1982, (varajäsen) 1983 - 1985 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 1983 - 26.04.1991, (jäsen) 20.11.1992 - 03.12.1993, (jäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999, (jäsen) 02.04.2003 - 16.09.2003, (varajäsen) 17.09.2003 - 22.03.2006, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 1983 - 1983 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 26.04.1995, (jäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 06.05.2003 - 20.03.2007 Maa- ja metsätalousvaliokunta (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 12.03.2018 Valitsijamiehet (jäsen) 1979 - 1986 Eduskunnan pankkivaltuusmiehet (jäsen) 14.04.1987 - 15.04.1988 Suppeampi pankkivaltuusto (varajäsen) 14.04.1987 - 15.04.1988 Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.05.2003 - 20.03.2007 Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 01.01.1993 - 03.12.1993 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 21.04.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 24.03.1979 - 03.12.1993 Keskustan eduskuntaryhmä 24.03.1995 - 23.03.1999 Keskustan eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 20.03.2007 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (pj) 1983-1991 - Kansanedustajana: 24.03.1979 - 03.12.1993 Seuraaja: Saimi Ääri /kesk Valtioneuvoston jäsenyydet: kauppa- ja teollisuusministeri (Aho) 26.04.1991 - 02.08.1992 ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 03.05.1991 - 02.08.1992 Ministeri: kauppa- ja teollisuusministeri (Aho) 26.04.1991 - 02.08.1992 ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 03.05.1991 - 02.08.1992 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1129.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Arja Juvonen Nimi: Juvonen, Arja Puhelin: 09 432 3060 Sähköposti: arja.juvonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.arjajuvonen.fi Ammatti / arvo: geronomi (AMK) Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013, (jäsen) 06.02.2013 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 05.02.2013 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 12.12.2013 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 09.02.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  28.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Eduskuntaryhmä Juvonen 13.06.2017 - 27.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/930.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Heli Järvinen Nimi: Järvinen, Heli Puhelin: 09 432 3053 Sähköposti: heli.jarvinen@eduskunta.fi Kotisivu: www.helijarvinen.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Etelä-Savon vaalipiiri 21.03.2007 - 19.04.2011 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.10.2016 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 15.05.2009 - 03.02.2010, (varajäsen) 04.02.2010 - 19.04.2011 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 04.04.2007 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Vihreä eduskuntaryhmä 21.03.2007 - 19.04.2011 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 08.09.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/772.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Antti Kaikkonen Nimi: Kaikkonen, Antti Puhelin: 09 432 3160 Sähköposti: antti.kaikkonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.anttikaikkonen.fi Ammatti / arvo: kansanedustaja, valtiotieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 14.09.2016 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 10.05.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 10.06.2015 - 06.09.2016 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 18.09.2009, (jäsen) 16.02.2010 - 10.09.2010, (varajäsen) 15.09.2010 - 19.04.2011, (varajäsen) 09.09.2014 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 13.09.2016, (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - 06.09.2016 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 08.09.2004 Ympäristövaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 21.09.2009, (jäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 09.09.2004 - 20.03.2007, (Varapuheenjohtaja) 10.09.2004 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 02.05.2013, (Varapuheenjohtaja) 04.05.2007 - 02.05.2013 Lakivaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 06.03.2009 - 18.09.2009 Talousvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2013 - 21.04.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (Varapuheenjohtaja) 09.05.2007 - 19.04.2011, (Varapuheenjohtaja) 01.07.2011 - 02.05.2013 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 02.04.2003 - 28.04.2003 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 29.04.2003 - 03.10.2003, (jäsen) 09.09.2004 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 16.02.2006 - 19.04.2011 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.05.2007 - 03.11.2009, (Varapuheenjohtaja) 22.05.2007 - 03.11.2009 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 17.09.2015 - 21.09.2016, (Varapuheenjohtaja) 22.09.2015 - 21.09.2016 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.05.2003 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 30.08.2005 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 09.10.2007 - 17.04.2008 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 21.04.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 09.10.2007 - 17.04.2008, (jäsen) 10.06.2015 - 06.09.2016 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 21.06.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/402.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Timo Kalli Nimi: Kalli, Timo Puhelin: 09 432 3037 Sähköposti: timo.kalli@eduskunta.fi Kotisivu: www.timokalli.fi Ammatti / arvo: maanviljelijä Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Turun läänin pohjoinen vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - , (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - Verojaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Puhemies) 27.03.2007 - 20.04.2007 Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.04.1995 - 25.04.2003, (Puhemies) 27.03.2007 - 20.04.2007 Kansliatoimikunta (Puhemies) 27.03.2007 - 20.04.2007, (jäsen) 03.05.2011 - 17.06.2015 Liikennevaliokunta (varajäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 25.04.2003, (Puheenjohtaja) 05.04.1995 - 25.04.2003, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työasiainvaliokunta (varajäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995 Suuri valiokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Hallinto- ja tarkastusjaosto (jäsen) 06.05.2003 - 09.09.2004 Maatalousjaosto (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Kauppa- ja teollisuusjaosto (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007 Hallintovaliokunta (varajäsen) 14.02.2006 - 04.04.2006 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 22.09.2009 - 10.09.2010 Lakivaliokunta (jäsen) 09.03.2010 - 10.09.2010, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Liikennejaosto (lisäjäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 14.02.2017 Valitsijamiehet (jäsen) 09.04.1991 - 23.03.1999 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 09.09.2005 - 26.04.2006, (jäsen) 19.02.2008 - 08.06.2015, (Puheenjohtaja) 07.03.2008 - 29.06.2011 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.03.1991 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 22.04.2003 - 19.05.2011 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Anne Kalmari Nimi: Kalmari, Anne Puhelin: 09 432 3073 Sähköposti: anne.kalmari@eduskunta.fi Kotisivu: www.annekalmari.fi Ammatti / arvo: maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalousyrittäjä Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.05.2017 - Suuri valiokunta (varajäsen) 13.09.2017 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - , (Puheenjohtaja) 09.05.2017 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.05.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 09.06.2015 - 04.10.2016 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Talousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 02.10.2007 - 17.02.2009, (jäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 07.09.2011 - 06.06.2012, (varajäsen) 12.09.2012 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 05.03.2009, (jäsen) 06.03.2009 - 18.09.2009 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Sivistysvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.09.2014 - 29.01.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 28.02.2018 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työ- ja elinkeinojaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 02.03.2017 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 28.02.2018 Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 20.05.2011 - 01.06.2015 Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 07.02.2008 - 03.02.2010 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/170.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Ilkka Kanerva Nimi: Kanerva, Ilkka Puhelin: 09 432 3055 Sähköposti: ilkka.kanerva@eduskunta.fi Kotisivu: www.ike.fi Ammatti / arvo: valtiotieteen maisteri Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Turun läänin eteläinen vaalipiiri 27.09.1975 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 23.06.2015 - 08.07.2015 Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 10.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Toinen varapuhemies) 25.03.2003 - 20.03.2007, (Ensimmäinen varapuhemies) 27.03.2007 - 18.04.2007 Puhemiesneuvosto (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (Toinen varapuhemies) 02.04.2003 - 20.03.2007, (Ensimmäinen varapuhemies) 27.03.2007 - 18.04.2007 Kansliatoimikunta (Toinen varapuhemies) 02.04.2003 - 20.03.2007, (Ensimmäinen varapuhemies) 27.03.2007 - 18.04.2007 Sivistysvaliokunta (jäsen) 1975 II - 1978 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 1979 - 29.04.1987, (jäsen) 28.04.1995 - 18.03.2003, (varajäsen) 02.04.2003 - 08.09.2004, (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007, (jäsen) 06.05.2008 - 21.04.2015 Pankkivaliokunta (varajäsen) 1981 - 1982, (jäsen) 1983 - 29.04.1987 Puolustusvaliokunta (Puheenjohtaja) 07.04.1999 - 18.03.2003 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 1975 II - 1978 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 1977 - 1978, (jäsen) 1979 - 08.05.1987 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 14.04.1987 - 08.05.1987, (jäsen) 28.04.1995 - 10.03.2006, (Puheenjohtaja) 28.04.1995 - 01.04.2003 Suppeampi pankkivaltuusto (varajäsen) 14.04.1987 - 08.05.1987, (jäsen) 28.04.1995 - 29.02.2000 Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 01.05.1996 - 01.04.2003, (Puheenjohtaja) 01.11.1996 - 01.04.2003 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 07.05.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 22.04.2008 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 29.04.2008 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015 Länsi-Euroopan unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 18.06.1999 - 18.03.2003 Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 18.06.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 09.05.2003 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 16.05.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 06.05.2008 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (Toinen varapuhemies) 21.04.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 29.04.2008 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 08.07.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  27.09.1975 - Valtioneuvoston jäsenyydet: pääministerin sijainen (Aho) 26.04.1991 - 23.08.1991 ministeri valtioneuvoston kansliassa (Holkeri) 30.04.1987 - 27.08.1990 ministeri valtiovarainministeriössä (Holkeri) 01.02.1989 - 25.04.1991 liikenneministeri (Holkeri) 28.08.1990 - 25.04.1991 työministeri (Aho) 26.04.1991 - 12.04.1995 ministeri valtiovarainministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 12.04.1995 ulkoasiainministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 03.04.2008 Pääministeri: pääministerin sijainen (Aho) 26.04.1991 - 23.08.1991 Ministeri: ministeri valtioneuvoston kansliassa (Holkeri) 30.04.1987 - 27.08.1990 ministeri valtiovarainministeriössä (Holkeri) 01.02.1989 - 25.04.1991 liikenneministeri (Holkeri) 28.08.1990 - 25.04.1991 työministeri (Aho) 26.04.1991 - 12.04.1995 ministeri valtiovarainministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 12.04.1995 ulkoasiainministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 03.04.2008 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/175.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Toimi Kankaanniemi Nimi: Kankaanniemi, Toimi Puhelin: 09 432 3054 Sähköposti: toimi.kankaanniemi@eduskunta.fi Ammatti / arvo: sosionomi Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Keski-Suomen läänin vaalipiiri 21.03.1987 - 23.03.1999 Keski-Suomen vaalipiiri 24.03.1999 - 19.04.2011 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 - Kunta- ja terveysjaosto (Puheenjohtaja) 11.09.2015 - Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 03.05.2017 - Eduskunnan tilintarkastajat (jäsen) 09.03.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaalivaliokunta (jäsen) 09.04.1987 - 21.03.1991 Talousvaliokunta (varajäsen) 09.04.1987 - 21.03.1991, (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 26.04.1991, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.09.1994 - 23.03.1995, (varajäsen) 03.04.2007 - 20.11.2007 Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.09.1994 - 23.03.1995, (jäsen) 02.04.2003 - 13.05.2003, (varajäsen) 14.05.2003 - 20.03.2007 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 06.02.1997, (varajäsen) 17.10.2003 - 20.03.2007 Hallintovaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999, (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (varajäsen) 09.06.2015 - 12.05.2017 Lakivaliokunta (jäsen) 11.02.1997 - 18.03.2003, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 01.06.2007 - 19.04.2011 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 12.05.2017 Valitsijamiehet (jäsen) 07.04.1987 - 21.03.1991 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 14.04.1987 - 21.03.1991, (toinen varajäsen) 22.03.1991 - 15.04.1991 Eduskunnan tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.1988 - 31.12.1991, (jäsen) 01.01.2016 - 12.05.2017 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 05.04.1995 - 06.04.1999 Valtiontilintarkastajat (varajäsen) 01.01.1996 - 31.12.2003 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 07.04.1999 - 02.05.2007 Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 21.03.1987 - 19.04.2011 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 1995 - 1996 Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 17.11.2005 - 21.03.2007 Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 22.03.2007 - 19.04.2011 Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 2007 - 19.04.2011 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 04.05.2017 - 15.06.2017 Valtioneuvoston jäsenyydet: ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 28.06.1994 ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 28.06.1994 Ministeri: ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 28.06.1994 ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 28.06.1994 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Ilkka Kantola Nimi: Kantola, Ilkka Puhelin: 09 432 3077 Sähköposti: ilkka.kantola@eduskunta.fi Kotisivu: www.ilkkakantola.net Ammatti / arvo: teologian tohtori Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - Hallintovaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Valtakunnanoikeus (varajäsen) 01.01.2016 - 31.12.2019 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.05.2007 - , (Puheenjohtaja) 07.09.2011 - 08.06.2015 Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 30.06.2011 - , (Varapuheenjohtaja) 30.06.2011 - 08.06.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 29.06.2011 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 29.06.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 19.12.2008 - 09.09.2009 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 10.09.2009 - 07.09.2010, (jäsen) 08.09.2010 - 29.06.2011, (jäsen) 09.09.2016 - 13.06.2017 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 04.04.2007 - 12.02.2009 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 30.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 30.09.2014 - 21.04.2015 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 30.09.2014 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1133.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Mika Kari Nimi: Kari, Mika Puhelin: 09 432 3066 Sähköposti: mika.kari@eduskunta.fi Kotisivu: www.mikakari.fi Ammatti / arvo: työpajapäällikkö, yhteisöpedagogi AMK Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - , (Varapuheenjohtaja) 12.02.2014 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - , (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 13.03.2012 - 02.05.2013, (varajäsen) 03.05.2013 - 15.06.2015 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - 16.12.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 22.06.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1336.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Emma Kari Nimi: Kari, Emma Puhelin: 09 432 3061 Sähköposti: emma.kari@eduskunta.fi Ammatti / arvo: tietokirjailija, luonnontieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 07.09.2017 - Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 - Maatalousjaosto (jäsen) 22.09.2017 - Liikennejaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 - Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 22.09.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/921.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Johanna Karimäki Nimi: Karimäki, Johanna Puhelin: 09 432 3021 Sähköposti: johanna.karimaki@eduskunta.fi Kotisivu: www.johannakarimaki.fi Ammatti / arvo: diplomi-insinööri Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 24.02.2017 - Lakivaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 30.06.2011 - 12.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 08.09.2016 - 06.09.2017 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 03.03.2008, (jäsen) 04.03.2008 - 19.04.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 26.05.2009 - 19.04.2011 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Maatalousjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 08.10.2012 - 21.04.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - 06.09.2017 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.09.2009 - 19.04.2011 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 21.04.2011 - 29.05.2013 Vihreä eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 19.08.2014 - 10.06.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/771.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Jyrki Kasvi Nimi: Kasvi, Jyrki Puhelin: 09 432 3062 Sähköposti: jyrki.kasvi@eduskunta.fi Kotisivu: www.kasvi.org Ammatti / arvo: tekniikan tohtori, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan vaalipiiri 19.03.2003 - 19.04.2011 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 20.11.2007 - 23.11.2007 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 29.04.2009 - 19.04.2011 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 19.04.2011, (Varapuheenjohtaja) 03.04.2007 - 19.04.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 07.09.2005 - 05.09.2006, (varajäsen) 06.09.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 19.12.2007 - 06.05.2008 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Vihreä eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 19.04.2011 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 03.02.2005 - 22.08.2006 Vihreä eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 23.08.2006 - 25.04.2007 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Pia Kauma Nimi: Kauma, Pia Puhelin: 09 432 3169 Ammatti / arvo: kauppatieteiden maisteri, vientijohtaja Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 02.08.2017 - Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 07.09.2017 - Lakivaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 07.09.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 14.11.2012 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 15.11.2012 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 03.09.2014 - 21.04.2015 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  02.08.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 21.04.2015 Kansanedustajana: 02.08.2017 - Edeltäjä: Alexander Stubb /kok https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/573.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Niilo Keränen Nimi: Keränen, Niilo Puhelin: 09 432 3064 Sähköposti: niilo.keranen@eduskunta.fi Kotisivu: www.niilokeranen.com Ammatti / arvo: lääkintöneuvos, kirjailija Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Oulun vaalipiiri 24.03.1999 - 18.03.2003 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 15.09.2015 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 29.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 09.06.2015 - 27.04.2018 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 23.04.1999 - 29.02.2000, (varajäsen) 03.03.2000 - 17.10.2001 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 07.04.1999 - 02.05.2007 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 24.03.1999 - 18.03.2003 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/791.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Anneli Kiljunen Nimi: Kiljunen, Anneli Puhelin: 09 432 3123 Sähköposti: anneli.kiljunen@eduskunta.fi Kotisivu: annelikiljunen.net Ammatti / arvo: johtava sosiaalityöntekijä Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 19.03.2003 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - , (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015, (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 03.05.2007 - , (Puheenjohtaja) 30.05.2007 - 29.06.2011, (Varapuheenjohtaja) 30.06.2011 - 08.06.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 01.06.2012 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.06.2012 - 08.06.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 07.06.2012 - 21.04.2015 Maatalousjaosto (jäsen) 07.06.2012 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 02.02.2010 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1137.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Pauli Kiuru Nimi: Kiuru, Pauli Puhelin: 09 432 3071 Sähköposti: pauli.kiuru@eduskunta.fi Kotisivu: www.paulikiuru.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri, Master of Business Administration Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 21.02.2018 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Maatalousjaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan kirjaston hallitus (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 03.09.2014, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 20.02.2018 Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/960.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Krista Kiuru Nimi: Kiuru, Krista Puhelin: 09 432 3192 Sähköposti: krista.kiuru@eduskunta.fi Kotisivu: kristakiuru.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 15.02.2018 - Hallintovaliokunta (varajäsen) 14.02.2018 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 14.02.2018 - , (Puheenjohtaja) 15.02.2018 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 15.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 10.09.2008, (jäsen) 11.09.2008 - 27.03.2009, (varajäsen) 31.03.2009 - 22.06.2011 Lakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 22.06.2011 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 22.06.2011 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 10.09.2009 - 22.06.2011 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 13.02.2018 Sivistys- ja tiedejaosto (Puheenjohtaja) 11.09.2015 - 13.02.2018 Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 - 13.02.2018 Kunta- ja terveysjaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 13.02.2018 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 04.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 10.06.2011 - 29.06.2011 Euro-Välimeri parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 29.09.2009 - 19.04.2011 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 10.06.2011 - 22.06.2011 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Valtioneuvoston jäsenyydet: asunto- ja viestintäministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.05.2013 opetusministeri (Katainen) 24.05.2013 - 03.04.2014 opetus- ja viestintäministeri (Katainen) 04.04.2014 - 23.06.2014 opetus- ja viestintäministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 Ministeri: asunto- ja viestintäministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.05.2013 opetusministeri (Katainen) 24.05.2013 - 03.04.2014 opetus- ja viestintäministeri (Katainen) 04.04.2014 - 23.06.2014 opetus- ja viestintäministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspx Sininen eduskuntaryhmä Kimmo Kivelä Nimi: Kivelä, Kimmo Puhelin: 09 432 3075 Sähköposti: kimmo.kivela@eduskunta.fi Kotisivu: www.kimmokivela.fi Ammatti / arvo: rovasti, teologian maisteri Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Savon vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 07.09.2017 - Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.02.2018 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 23.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 30.06.2011 - , (Puheenjohtaja) 23.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskunnan tilintarkastajat (jäsen) 16.05.2017 - 08.03.2018 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/779.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Esko Kiviranta Nimi: Kiviranta, Esko Puhelin: 09 432 3158 Sähköposti: esko.kiviranta@eduskunta.fi Kotisivu: www.eskokiviranta.fi Ammatti / arvo: varatuomari, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi, maanviljelijä Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Verojaosto (jäsen) 11.09.2015 - , (Puheenjohtaja) 01.01.2018 - Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 03.03.2017 - Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 01.01.2004 - , (Puheenjohtaja) 19.09.2011 - 22.04.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 02.05.2007, (Puheenjohtaja) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Talousvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 28.04.2003, (jäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 17.09.2003 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Hallinto- ja tarkastusjaosto (jäsen) 23.09.2003 - 20.03.2007 Verojaosto (jäsen) 23.09.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Suuri valiokunta (varajäsen) 22.09.2009 - 20.09.2010, (jäsen) 21.09.2010 - 29.06.2011 Lakivaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2003 - 31.12.2003 Valtakunnanoikeus (jäsen) 01.01.2008 - 31.12.2015 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 14.05.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 15.09.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.03.2003 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1155.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Anna Kontula Nimi: Kontula, Anna Puhelin: 09 432 3043 Sähköposti: anna.kontula@eduskunta.fi Kotisivu: www.annakontula.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Jukka Kopra Nimi: Kopra, Jukka Puhelin: 09 432 3082 Sähköposti: jukka.kopra@eduskunta.fi Kotisivu: www.jukkakopra.fi Ammatti / arvo: toimitusjohtaja, yrittäjä Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (jäsen) 05.10.2016 - Suuri valiokunta (varajäsen) 22.09.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 08.09.2016 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 08.09.2016 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 03.09.2014 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Innostunut yhteiskunta (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 04.09.2014 - 21.04.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 12.09.2014 - 15.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 23.06.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Timo V. Korhonen Nimi: Korhonen, Timo V. Puhelin: 09 432 3095 Sähköposti: timo.v.korhonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.timokorhonen.fi Ammatti / arvo: toiminnanjohtaja Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 22.09.2017 - Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Hallintovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - , (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan tilintarkastajat (jäsen) 01.01.2016 - , (Puheenjohtaja) 02.02.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Suuri valiokunta (varajäsen) 02.10.2007 - 15.04.2008 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017 Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 12.03.2015 Eduskunnan tilintarkastajat (jäsen) 27.11.2007 - 31.12.2011 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 07.02.2008 - 03.02.2010 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Susanna Koski Nimi: Koski, Susanna Puhelin: 09 432 3068 Sähköposti: susanna.koski@eduskunta.fi Ammatti / arvo: hallintotieteiden maisteri Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 23.06.2016 - Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 22.03.2018 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 02.03.2018 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1338.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Hanna Kosonen Nimi: Kosonen, Hanna Puhelin: 09 432 3069 Sähköposti: hanna.kosonen@eduskunta.fi Kotisivu: hannakosonen.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri, yrittäjä Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 20.11.2015 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspx Sininen eduskuntaryhmä Kari Kulmala Nimi: Kulmala, Kari Puhelin: 09 432 3070 Sähköposti: kari.kulmala@eduskunta.fi Kotisivu: www.karikulmala.fi Ammatti / arvo: hallintotieteiden maisteri, ylikonstaapeli Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 22.09.2017 - Verojaosto (jäsen) 03.05.2018 - Maatalousjaosto (jäsen) 22.09.2017 - Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 14.09.2017 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.02.2018 - Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 20.10.2017 - , (Puheenjohtaja) 08.11.2017 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 08.11.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sininen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 31.01.2018 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Katri Kulmuni Nimi: Kulmuni, Katri Puhelin: 09 432 3076 Sähköposti: katri.kulmuni@eduskunta.fi Kotisivu: www.katrikulmuni.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Keskustan varapuheenjohtaja Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 16.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 16.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 04.10.2016 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Antti Kurvinen Nimi: Kurvinen, Antti Puhelin: 09 432 3078 Sähköposti: antti.kurvinen@eduskunta.fi Kotisivu: www.anttikurvinen.fi Ammatti / arvo: lakimies, oikeustieteen maisteri Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 01.03.2018 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 07.09.2017 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 28.02.2018 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - 03.12.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1144.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Suna Kymäläinen Nimi: Kymäläinen, Suna Puhelin: 09 432 3085 Sähköposti: suna.kymalainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.sunakymalainen.fi Ammatti / arvo: lastenohjaaja Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 01.02.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Mikko Kärnä Nimi: Kärnä, Mikko Puhelin: 09 432 3196 Sähköposti: mikko.karna@eduskunta.fi Kotisivu: www.lapinpuolustaja.fi Ammatti / arvo: kunnanjohtaja, kapteeni evp. Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 30.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 15.02.2017 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 15.09.2015 - 02.06.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.10.2016 - 14.02.2017 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  30.04.2015 - Kansanedustajana: 30.04.2015 - Edeltäjä: Paavo Väyrynen /kesk https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/202.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Seppo Kääriäinen Nimi: Kääriäinen, Seppo Puhelin: 09 432 3086 Sähköposti: seppo.kaariainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.seppokaariainen.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden tohtori Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kuopion läänin vaalipiiri 21.03.1987 - 23.03.1999 Kuopion vaalipiiri 24.03.1999 - 18.03.2003 Pohjois-Savon vaalipiiri 19.03.2003 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ensimmäinen varapuhemies) 23.04.2003 - 24.06.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 24.04.2007 - 19.04.2011 Puhemiesneuvosto (jäsen) 02.04.2003 - 24.06.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 23.04.2003 - 24.06.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 24.04.2007 - 19.04.2011 Kansliatoimikunta (Ensimmäinen varapuhemies) 23.04.2003 - 24.06.2003, (Ensimmäinen varapuhemies) 24.04.2007 - 19.04.2011 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.04.1987 - 15.05.1987, (varajäsen) 19.05.1987 - 10.04.1991, (jäsen) 10.05.1991 - 31.07.1993, (varajäsen) 07.04.1999 - 22.09.2000, (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 02.10.1990 - 10.05.1991, (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003 Talousvaliokunta (jäsen) 28.04.1995 - 23.03.1999, (Varapuheenjohtaja) 04.05.1995 - 24.03.1999 Puolustusvaliokunta (Puheenjohtaja) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 07.04.1987 - 21.03.1991 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 16.04.1991 - 07.09.1993, (jäsen) 03.05.2007 - 15.02.2008, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 15.02.2008 Suppeampi pankkivaltuusto (ensimmäinen varajäsen) 16.04.1991 - 13.05.1991, (jäsen) 14.05.1991 - 07.09.1993 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2007 - 31.05.2015, (Puheenjohtaja) 20.06.2007 - 31.05.2011, (jäsen) 04.06.2015 - 16.09.2015 Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 01.01.1993 - 13.09.1993, (Puheenjohtaja) 12.01.1993 - 13.09.1993 Kansainvälisten asiain foorumi (Ensimmäinen varapuhemies) 20.06.2007 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  21.03.1987 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 07.05.1991 - 12.08.1993 Valtioneuvoston jäsenyydet: kauppa- ja teollisuusministeri (Aho) 01.08.1993 - 12.04.1995 ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 01.08.1993 - 12.04.1995 puolustusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 Ministeri: kauppa- ja teollisuusministeri (Aho) 01.08.1993 - 12.04.1995 ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 01.08.1993 - 12.04.1995 puolustusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1379.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Mia Laiho Nimi: Laiho, Mia Puhelin: 09 432 3181 Sähköposti: mia.laiho@eduskunta.fi Ammatti / arvo: lääketieteen tohtori, erikoislääkäri Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 05.03.2018 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 06.03.2018 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 06.03.2018 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 06.03.2018 - Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  05.03.2018 - Kansanedustajana: 05.03.2018 - Edeltäjä: Outi Mäkelä /kok https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1342.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Jaana Laitinen-Pesola Nimi: Laitinen-Pesola, Jaana Puhelin: 09 432 3083 Sähköposti: jaana.laitinen-pesola@eduskunta.fi Kotisivu: www.laitinen-pesola.fi Ammatti / arvo: toiminnanjohtaja, terveydenhuollon maisteri Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (varajäsen) 06.03.2018 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 21.02.2018 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 20.02.2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 20.02.2018 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/479.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Annika Lapintie Nimi: Lapintie, Annika Puhelin: 09 432 3156 Sähköposti: annika.lapintie@eduskunta.fi Kotisivu: www.annikalapintie.net Ammatti / arvo: varatuomari, työvoimapiirin lakimies Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Turun läänin eteläinen vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - Perustuslakivaliokunta (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 18.03.2003 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 15.11.1996 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 27.02.1996 - 23.03.1999 Suuri valiokunta (jäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999, (Varapuheenjohtaja) 30.06.2011 - 03.04.2014 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999, (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 25.06.2015, (jäsen) 08.09.2016 - 22.09.2016 Työasiainvaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 14.09.1999 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 23.04.1999 - 18.03.2003, (Varapuheenjohtaja) 27.04.1999 - 18.03.2003, (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Suuren valiokunnan työjaosto (Varapuheenjohtaja) 01.07.2011 - 03.04.2014 Valitsijamiehet (jäsen) 31.03.1995 - 23.03.1999, (varajäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 05.04.1995 - 15.11.1996, (jäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 07.04.1999 - 02.05.2007 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  24.03.1995 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 19.09.2002 - 30.05.2006 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 31.05.2006 - 22.04.2015 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toimikunta (puheenjohtaja) 25.08.2011 - 22.04.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1343.aspx Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Antero Laukkanen Nimi: Laukkanen, Antero Puhelin: 09 432 3084 Sähköposti: antero.laukkanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.anterolaukkanen.fi Ammatti / arvo: sosiaalineuvos, pastori Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 23.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/935.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Eero Lehti Nimi: Lehti, Eero Puhelin: 09 432 3104 Sähköposti: eero.lehti@eduskunta.fi Kotisivu: www.eerolehti.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri, yrittäjä Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.05.2017 - Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 11.04.2018 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan tilintarkastajat (varajäsen) 10.05.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Talousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 01.06.2007 - 08.11.2010, (jäsen) 09.11.2010 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Innostunut yhteiskunta (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 03.05.2007 - 01.04.2008, (Varapuheenjohtaja) 30.05.2007 - 01.04.2008 Eduskunnan tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2012 - 31.12.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1344.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Rami Lehto Nimi: Lehto, Rami Puhelin: 09 432 3087 Sähköposti: rami.lehto@eduskunta.fi Kotisivu: www.ramilehto.fi Ammatti / arvo: sähkövoimatekniikan mekaanikko Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1279.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Elina Lepomäki Nimi: Lepomäki, Elina Puhelin: 09 432 3094 Sähköposti: elina.lepomaki@eduskunta.fi Ammatti / arvo: diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 04.07.2014 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Verojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.09.2014 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 22.06.2016 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 04.09.2014 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 04.09.2014 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 08.02.2017 - 28.09.2017 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  04.07.2014 - Kansanedustajana: 04.07.2014 - Edeltäjä: Jyrki Katainen /kok https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/582.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Jari Leppä Nimi: Leppä, Jari Puhelin: 09 432 3041 Sähköposti: jari.leppa@eduskunta.fi Kotisivu: www.jarileppa.fi Ammatti / arvo: maanviljelijä Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Mikkelin vaalipiiri 24.03.1999 - 18.03.2003 Etelä-Savon vaalipiiri 19.03.2003 - 21.04.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 04.05.2007 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 04.05.2017 Lakivaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003 Talousvaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 16.12.1999, (jäsen) 17.12.1999 - 22.09.2000, (varajäsen) 26.09.2000 - 18.03.2003, (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (Varapuheenjohtaja) 06.05.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 09.06.2015 - 04.05.2017 Ympäristövaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003 Suuri valiokunta (jäsen) 02.04.2003 - 06.05.2003, (varajäsen) 02.10.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 04.05.2017 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 08.02.2005, (jäsen) 09.02.2005 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - 04.05.2017 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 01.06.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 03.05.2007 - 31.12.2010 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 04.05.2017 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  24.03.1999 - Valtioneuvoston jäsenyydet: maa- ja metsätalousministeri (Sipilä) 05.05.2017 - Ministeri: maa- ja metsätalousministeri (Sipilä) 05.05.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1146.aspx Sininen eduskuntaryhmä Jari Lindström Nimi: Lindström, Jari Puhelin: 09 432 3088 Sähköposti: jari.lindstrom@eduskunta.fi Kotisivu: www.jarppalindstrom.net Ammatti / arvo: kemian laborantti Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 01.07.2011 - 02.02.2014 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 03.02.2014 - 31.05.2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 02.02.2014 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (puheenjohtaja) 03.02.2014 - 31.05.2015 Valtioneuvoston jäsenyydet: oikeus- ja työministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 04.05.2017 työministeri (Sipilä) 05.05.2017 - Ministeri: oikeus- ja työministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 04.05.2017 työministeri (Sipilä) 05.05.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1147.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Antti Lindtman Nimi: Lindtman, Antti Puhelin: 09 432 3089 Sähköposti: antti.lindtman@eduskunta.fi Kotisivu: www.anttilindtman.fi Ammatti / arvo: nuorisosihteeri, valtiotieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 12.02.2014 - , (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 12.02.2014 - 08.06.2015 Hallintovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 11.02.2014 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 11.02.2014 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 01.04.2016 - 08.02.2017 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 23.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/583.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Mika Lintilä Nimi: Lintilä, Mika Puhelin: 09 432 3080 Sähköposti: mika.lintila@eduskunta.fi Kotisivu: www.mikalintila.fi Ammatti / arvo: hallintotieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 24.03.1999 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 09.06.2015 - 28.12.2016 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 23.04.1999 - 29.02.2000, (varajäsen) 03.03.2000 - 15.03.2002, (jäsen) 19.03.2002 - 18.03.2003, (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 28.11.2000 - 04.09.2001, (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 28.12.2016 Hallintovaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 08.09.2006, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003 Hallinto- ja tarkastusjaosto (jäsen) 08.04.2003 - 20.03.2007 Verojaosto (jäsen) 08.04.2003 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 11.09.2015 - 28.12.2016 Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 08.04.2003 - 05.05.2003, (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 29.04.2003 - 27.05.2003, (varajäsen) 03.05.2007 - 29.04.2008 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 28.12.2016 Valitsijamiehet (jäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (varajäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 09.06.2015 - 09.02.2017 Eduskunnan tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2000 - 31.12.2007 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 14.04.2000 - 02.05.2007, (Puheenjohtaja) 30.11.2004 - 02.05.2007, (jäsen) 30.06.2011 - 15.02.2017 Valtiontilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2004 - 20.03.2007 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2004 - 31.12.2006 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 30.06.2011 - 12.03.2015, (Varapuheenjohtaja) 21.09.2011 - 12.03.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  24.03.1999 - Valtioneuvoston jäsenyydet: elinkeinoministeri (Sipilä) 29.12.2016 - Ministeri: elinkeinoministeri (Sipilä) 29.12.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1148.aspx Sininen eduskuntaryhmä Maria Lohela Nimi: Lohela, Maria Puhelin: 09 432 3092 Sähköposti: maria.lohela@eduskunta.fi Kotisivu: www.marialohela.fi Ammatti / arvo: projektipäällikkö, humanististen tieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 14.02.2018 - , (Varapuheenjohtaja) 16.02.2018 - Suuren valiokunnan työjaosto (Varapuheenjohtaja) 16.02.2018 - Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 20.04.2018 - Tarkastusvaliokunta (jäsen) 14.02.2018 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (Varapuheenjohtaja) 20.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Puhemies) 29.05.2015 - 04.02.2018 Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 04.02.2018, (Puhemies) 29.05.2015 - 04.02.2018 Kansliatoimikunta (Puhemies) 29.05.2015 - 04.02.2018 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015, (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 11.10.2012 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 12.10.2012 - 21.04.2015 Verojaosto (jäsen) 16.10.2012 - 21.04.2015 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 16.10.2012 - 21.04.2015 Asunto- ja ympäristöjaosto (lisäjäsen) 16.10.2012 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2011 - 31.05.2015 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (Puheenjohtaja) 15.09.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 15.09.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 04.02.2018, (Puhemies) 29.05.2015 - 04.02.2018 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 03.02.2014 - 31.05.2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 03.02.2014 - 31.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1149.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Markus Lohi Nimi: Lohi, Markus Puhelin: 09 432 3093 Sähköposti: markus.lohi@eduskunta.fi Kotisivu: www.markuslohi.fi Ammatti / arvo: lakiasiainjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (jäsen) 23.06.2015 - Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Valtakunnanoikeus (jäsen) 01.01.2016 - 31.12.2019 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 30.06.2011 - 06.09.2011 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 02.06.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspx Sininen eduskuntaryhmä Anne Louhelainen Nimi: Louhelainen, Anne Puhelin: 09 432 3096 Sähköposti: anne.louhelainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.annelouhelainen.net Ammatti / arvo: tietoliikenneasennusten ja -viankorjauksen työnohjaaja, ylioppilasmerkonomi Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (jäsen) 05.05.2015 - Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - , (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - 11.05.2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 19.11.2014 - 21.04.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - 15.09.2017, (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 11.05.2017 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 08.02.2018 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 26.11.2014 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1345.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Mats Löfström Nimi: Löfström, Mats Puhelin: 09 432 3090 Sähköposti: mats.lofstrom@eduskunta.fi Kotisivu: www.lofstrom.ax Ammatti / arvo: kansanedustaja Vaalipiiri: Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 20.11.2015 - 09.02.2016 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 14.06.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1151.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Eeva-Maria Maijala Nimi: Maijala, Eeva-Maria Puhelin: 09 432 3098 Sähköposti: eeva-maria.maijala@eduskunta.fi Kotisivu: www.eeva-mariamaijala.fi Ammatti / arvo: varatuomari, agrologi Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Sivistysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Valtakunnanoikeus (jäsen) 01.01.2016 - 31.12.2019 Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 05.11.2013 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (jäsen) 28.03.2012 - 06.03.2015 Lakivaliokunta (varajäsen) 06.11.2013 - 21.04.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1297.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Sanna Marin Nimi: Marin, Sanna Puhelin: 09 432 3099 Sähköposti: sanna.marin@eduskunta.fi Kotisivu: www.sannamarin.net Ammatti / arvo: hallintotieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - 20.12.2017 Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 20.12.2017 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 20.12.2017 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1152.aspx Sininen eduskuntaryhmä Pirkko Mattila Nimi: Mattila, Pirkko Puhelin: 09 432 3102 Sähköposti: pirkko.mattila@eduskunta.fi Kotisivu: www.pirkkomattila.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri, sairaanhoitaja AMK Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 20.04.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 21.06.2012 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 24.08.2016 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 21.06.2012 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - 24.08.2016 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 24.08.2016 Suuri valiokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 24.08.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 25.11.2014 Ulkopoliittisen instituutin hallitus (jäsen) 01.01.2012 - 31.12.2016 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - 10.11.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 21.06.2012 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 24.08.2016 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (Varapuheenjohtaja) 29.06.2015 - 22.09.2016 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Valtioneuvoston jäsenyydet: sosiaali- ja terveysministeri (Sipilä) 25.08.2016 - Ministeri: sosiaali- ja terveysministeri (Sipilä) 25.08.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1349.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Leena Meri Nimi: Meri, Leena Puhelin: 09 432 3165 Sähköposti: leena.meri@eduskunta.fi Kotisivu: www.leenameri.fi Ammatti / arvo: varatuomari, henkikirjoittaja Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 07.05.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  07.05.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 02.02.2016 - 15.06.2017 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 15.06.2017 - Kansanedustajana: 07.05.2015 - Edeltäjä: Pirkko Ruohonen-Lerner /ps https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1298.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Krista Mikkonen Nimi: Mikkonen, Krista Puhelin: 09 432 3100 Sähköposti: krista.mikkonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.kristamikkonen.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 16.06.2015 - 04.10.2016 Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 23.02.2017 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 11.06.2015 - 07.09.2016 Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 08.09.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1153.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Silvia Modig Nimi: Modig, Silvia Puhelin: 09 432 3117 Sähköposti: silvia.modig@eduskunta.fi Kotisivu: www.silviamodig.fi Ammatti / arvo: toimittaja Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 13.09.2017 - Ympäristövaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 28.09.2016 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 30.06.2011 - 16.06.2015 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 25.08.2011 - 22.04.2015 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toimikunta (jäsen) 25.08.2011 - 22.04.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1299.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Sari Multala Nimi: Multala, Sari Puhelin: 09 432 3101 Sähköposti: sari.multala@eduskunta.fi Kotisivu: www.sarimultala.fi Ammatti / arvo: kauppatieteiden maisteri Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 08.02.2017 - , (Varapuheenjohtaja) 22.02.2018 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 08.02.2017 - Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.03.2016 Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.03.2016 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.03.2016 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/802.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Markus Mustajärvi Nimi: Mustajärvi, Markus Puhelin: 09 432 3133 Sähköposti: markus.mustajarvi@eduskunta.fi Kotisivu: www.markusmustajarvi.net Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri, metsätalousinsinööri Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 15.06.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 03.05.2011 - 28.09.2011 Lakivaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 17.04.2009 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 19.04.2011 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 11.02.2004 - 10.09.2004 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 21.04.2009 - 19.04.2011 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  23.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 30.06.2011 Eduskuntaryhmä Mustajärvi 01.07.2011 - 07.09.2011 Vasenryhmän eduskuntaryhmä 08.09.2011 - 22.04.2015 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 24.08.2016 - Vasenryhmän eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 04.10.2011 - 22.04.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1300.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Kai Mykkänen Nimi: Mykkänen, Kai Puhelin: 09 432 3159 Sähköposti: kai.mykkanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.kaimykkanen.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri, ekonomisti Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 21.06.2016 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 21.06.2016 Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 21.06.2016 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2015 - 27.09.2016 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Valtioneuvoston jäsenyydet: ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (Sipilä) 22.06.2016 - 11.02.2018 sisäministeri (Sipilä) 12.02.2018 - Ministeri: ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (Sipilä) 22.06.2016 - 11.02.2018 sisäministeri (Sipilä) 12.02.2018 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Riitta Myller Nimi: Myller, Riitta Puhelin: 09 432 3118 Sähköposti: riitta.myller@eduskunta.fi Kotisivu: riittammmyller.blogspot.fi/ Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Karjalan läänin vaalipiiri 21.03.1987 - 23.03.1995 Pohjois-Karjalan vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 18.06.2014 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 1987 - 1990, (varajäsen) 1993 - 1994, (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015, (Puheenjohtaja) 18.06.2014 - 21.04.2015, (Toinen varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 1987 - 1987, (jäsen) 12.02.2014 - 02.09.2014 Liikennevaliokunta (jäsen) 1987 - 1994 Toinen lakivaliokunta (jäsen) 1987 - 1990 Ympäristövaliokunta (jäsen) 1991 - 1994 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 1993 - 1994 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (jäsen) 22.03.2013 - 06.03.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 04.06.2013 - 08.06.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (Puheenjohtaja) 18.06.2014 - 21.04.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.02.2018 Valitsijamiehet (jäsen) 1987 - 1990 Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 1987 - 1994 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 06.06.2013 - 21.04.2015 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 1991 - 1994 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 06.06.2013 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 21.03.1987 - 23.03.1995 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1154.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Jari Myllykoski Nimi: Myllykoski, Jari Puhelin: 09 432 3119 Sähköposti: jari.myllykoski@eduskunta.fi Kotisivu: www.jarimyllykoski.com Ammatti / arvo: työehtosihteeri Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 15.06.2017 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 05.05.2015 - 12.09.2017 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.06.2015 - 14.06.2017 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 21.04.2011 - 03.02.2013 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toimikunta (jäsen) 25.08.2011 - 03.02.2013 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Jani Mäkelä Nimi: Mäkelä, Jani Puhelin: 09 432 3109 Sähköposti: jani.makela@eduskunta.fi Kotisivu: www.janimakela.fi Ammatti / arvo: järjestelmäasiantuntija Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 16.05.2017 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 15.09.2017 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 20.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017 Liikennejaosto (jäsen) 16.09.2016 - 29.06.2017 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 28.09.2016 - 29.06.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/214.aspx Sininen eduskuntaryhmä Lea Mäkipää Nimi: Mäkipää, Lea Puhelin: 09 432 3120 Sähköposti: lea.makipaa@eduskunta.fi Kotisivu: www.leamakipaa.fi Ammatti / arvo: merkonomi Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Aiemmat vaalipiirit: Turun läänin pohjoinen vaalipiiri 26.03.1983 - 23.03.1995 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 27.04.2018 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 27.04.2018 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 23.09.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 1987 - 1989 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 1989 - 1990, (varajäsen) 1991 - 1994 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 1991 - 1994, (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 30.06.2017 - 05.09.2017 Suuri valiokunta (jäsen) 1994 - 1994 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 05.09.2017, (jäsen) 06.09.2017 - 04.05.2018 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - 19.04.2018 Valitsijamiehet (varajäsen) 1987 - 1994 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskunnan palkkavaltuuskunta (jäsen) 1987 - 1990 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 26.03.1983 - 23.03.1995 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sininen eduskuntaryhmä (3. varapuheenjohtaja) 29.06.2017 - Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmä (pj) 1994 - Suomen maaseudun puolueen eduskuntaryhmä (1. vpj) 1987-1988 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1087.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Merja Mäkisalo-Ropponen Nimi: Mäkisalo-Ropponen, Merja Puhelin: 09 432 3124 Sähköposti: merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi Kotisivu: www.merjamakisalo.fi Ammatti / arvo: terveystieteiden tohtori, työyhteisökouluttaja Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Karjalan vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 10.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 22.06.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1091.aspx Sininen eduskuntaryhmä Martti Mölsä Nimi: Mölsä, Martti Puhelin: 09 432 3128 Sähköposti: martti.molsa@eduskunta.fi Kotisivu: www.marttimölsä.fi Ammatti / arvo: rakennusmestari, yrittäjä Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 02.05.2018 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 22.09.2017 - Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 22.09.2017 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 02.05.2018 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.05.2018 - Eduskunnan tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2016 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 02.05.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 11.12.2013, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 02.05.2018 Talousvaliokunta (jäsen) 05.04.2013 - 21.04.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 22.09.2017 - 13.02.2018 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Mika Niikko Nimi: Niikko, Mika Puhelin: 09 432 3129 Sähköposti: mika.niikko@eduskunta.fi Kotisivu: www.mikaniikko.fi Ammatti / arvo: nuorisojärjestöjohtaja, yrittäjä Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (Puheenjohtaja) 11.09.2015 - Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 - Asunto- ja ympäristöjaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 26.11.2014 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 20.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 17.12.2013 Lakivaliokunta (varajäsen) 18.12.2013 - 21.04.2015, (jäsen) 09.03.2016 - 29.06.2017 Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/856.aspx Sininen eduskuntaryhmä Jussi Niinistö Nimi: Niinistö, Jussi Puhelin: 09 432 3134 Sähköposti: jussi.niinisto@eduskunta.fi Kotisivu: www.jussiniinisto.fi Ammatti / arvo: filosofian tohtori Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 11.10.2012, (varajäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Puolustusvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 12.10.2012 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 28.05.2015 Eduskunnan kirjaston hallitus (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 08.06.2015 Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 21.04.2011 - 30.06.2011 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 12.06.2017 Valtioneuvoston jäsenyydet: puolustusministeri (Sipilä) 29.05.2015 - Ministeri: puolustusministeri (Sipilä) 29.05.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/956.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Ville Niinistö Nimi: Niinistö, Ville Puhelin: 09 432 3074 Sähköposti: ville.niinisto@eduskunta.fi Kotisivu: www.villeniinisto.fi Ammatti / arvo: valtiotieteen maisteri, tutkija Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 18.12.2007, (jäsen) 07.05.2008 - 08.09.2009, (varajäsen) 09.09.2009 - 19.04.2011 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 18.12.2007, (varajäsen) 19.12.2007 - 06.05.2008, (jäsen) 07.05.2008 - 14.05.2009, (varajäsen) 15.05.2009 - 03.02.2010, (jäsen) 04.02.2010 - 16.06.2011 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 09.05.2007 - 08.09.2009 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010 Työ- ja elinkeinojaosto (lisäjäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 29.04.2009 - 03.02.2010 Sivistysvaliokunta (jäsen) 30.09.2014 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 04.04.2007 - 19.04.2011 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2007 - 31.05.2011 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 26.04.2007 - 10.06.2009 Vihreä eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 11.06.2009 - 21.06.2011 Valtioneuvoston jäsenyydet: ympäristöministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 ympäristöministeri (Stubb) 24.06.2014 - 25.09.2014 Ministeri: ympäristöministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 ympäristöministeri (Stubb) 24.06.2014 - 25.09.2014 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1302.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Ilmari Nurminen Nimi: Nurminen, Ilmari Puhelin: 09 432 3111 Sähköposti: ilmari.nurminen@eduskunta.fi Kotisivu: www.ilmarinurminen.fi Ammatti / arvo: hallintotieteiden ylioppilas Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 09.02.2018 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 09.09.2016 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/769.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Mikaela Nylander Nimi: Nylander, Mikaela Puhelin: 09 432 3029 Sähköposti: mikaela.nylander@eduskunta.fi Kotisivu: www.mikaelanylander.fi Ammatti / arvo: kansanedustaja Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 03.04.2007 - 03.02.2010, (varajäsen) 13.12.2010 - 21.04.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 30.09.2003 - 06.09.2005, (jäsen) 06.09.2006 - 03.02.2010, (jäsen) 09.11.2010 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003 Ympäristövaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 30.09.2003 - 06.09.2005, (jäsen) 07.09.2006 - 20.03.2007 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 03.02.2010, (jäsen) 09.11.2010 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 06.09.2013 - 06.02.2014, (varajäsen) 07.02.2014 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 05.09.2012 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Uusi oppiminen (jäsen) 14.12.2011 - 05.09.2012 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 05.09.2012 Maatalousjaosto (jäsen) 13.09.2013 - 10.02.2014 Liikennejaosto (jäsen) 13.09.2013 - 06.02.2014 Verojaosto (lisäjäsen) 29.11.2013 - 10.02.2014 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.02.2014 - 21.04.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 30.05.2007 - 26.05.2009, (varajäsen) 27.05.2009 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 20.03.2003 - 21.03.2007 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 22.03.2007 - 17.04.2007 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 18.04.2007 - 16.06.2011 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 17.06.2011 - 25.05.2015 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 26.05.2015 - 13.06.2016 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 14.06.2016 - 07.02.2018 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/943.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Mats Nylund Nimi: Nylund, Mats Puhelin: 09 432 3091 Sähköposti: mats.nylund@eduskunta.fi Kotisivu: www.matsnylund.fi Ammatti / arvo: maanviljelijä Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 10.02.2016 - Verojaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 - Maatalousjaosto (jäsen) 22.09.2017 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 10.02.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 04.02.2010 - 10.12.2010 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 05.09.2013, (jäsen) 07.02.2014 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 19.11.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 05.09.2013, (jäsen) 07.02.2014 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 19.11.2015 Maatalousjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 05.09.2013, (jäsen) 11.02.2014 - 21.04.2015, (lisäjäsen) 11.09.2015 - 19.11.2015, (lisäjäsen) 12.02.2016 - 22.09.2017 Liikennejaosto (jäsen) 01.09.2011 - 05.09.2013, (jäsen) 11.02.2014 - 21.04.2015 Verojaosto (lisäjäsen) 11.02.2014 - 21.04.2015, (jäsen) 11.09.2015 - 19.11.2015, (jäsen) 12.02.2016 - 22.09.2017 Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - 19.11.2015, (jäsen) 12.02.2016 - 22.09.2017 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 15.09.2011 - 26.05.2014, (jäsen) 27.05.2014 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 22.03.2007 - 17.04.2007 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 18.04.2007 - 16.06.2011 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/936.aspx Sininen eduskuntaryhmä Pentti Oinonen Nimi: Oinonen, Pentti Puhelin: 09 432 3131 Sähköposti: pentti.oinonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.penttioinonen.info Ammatti / arvo: koneistaja, hieroja Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Savon vaalipiiri 21.03.2007 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 11.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Talousvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 18.09.2007 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 19.09.2007 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - 21.09.2017 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 21.03.2007 - 12.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/971.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Johanna Ojala-Niemelä Nimi: Ojala-Niemelä, Johanna Puhelin: 09 432 3157 Sähköposti: johanna.ojala-niemela@eduskunta.fi Kotisivu: www.johannaojala-niemela.fi Ammatti / arvo: varatuomari Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 14.02.2018 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 23.02.2018 - Liikennejaosto (jäsen) 23.02.2018 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 14.02.2018 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.09.2016 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 16.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 09.09.2009, (jäsen) 10.09.2009 - 29.06.2011, (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 29.06.2011 Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 09.09.2009, (varajäsen) 03.05.2011 - 11.02.2014, (jäsen) 12.02.2014 - 03.09.2014 Lakivaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 09.09.2009, (jäsen) 30.06.2011 - 13.02.2018 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 11.09.2008 - 09.09.2009, (jäsen) 13.04.2010 - 29.06.2011, (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 29.06.2011 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 11.02.2014 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 12.02.2014 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 03.10.2014 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 08.09.2016 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 19.04.2011, (Varapuheenjohtaja) 27.09.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 01.07.2011 - 21.04.2015, (Suomen edustaja Arktisen alueen parlamentaarikkokomiteassa) 16.10.2012 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 22.06.2011 - 29.09.2014 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 30.09.2014 - Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 2007 - 02.02.2010 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 22.06.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/947.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Petteri Orpo Nimi: Orpo, Petteri Puhelin: 09 432 3072 Sähköposti: petteri.orpo@eduskunta.fi Kotisivu: www.orpo.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri, yrityspalvelujohtaja Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (jäsen) 04.05.2007 - 10.09.2014 Talousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 23.06.2014 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 11.09.2009 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 11.03.2014, (varajäsen) 12.03.2014 - 23.06.2014 Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 27.11.2012 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 04.04.2007 - 02.05.2007 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 11.02.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 10.09.2014 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 22.11.2012 - 10.09.2014 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 30.06.2011 - 12.02.2013 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (3. varapuheenjohtaja) 19.04.2007 - 20.06.2011 Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 21.06.2011 - 12.11.2012 Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 13.11.2012 - 22.06.2014 Valtioneuvoston jäsenyydet: maa- ja metsätalousministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 sisäministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 21.06.2016 valtiovarainministeri (Sipilä) 22.06.2016 - Ministeri: maa- ja metsätalousministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 sisäministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 21.06.2016 valtiovarainministeri (Sipilä) 22.06.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/887.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Sirpa Paatero Nimi: Paatero, Sirpa Puhelin: 09 432 3081 Sähköposti: sirpa.paatero@eduskunta.fi Kotisivu: www.sirpapaatero.net Ammatti / arvo: ehkäisevän päihdetyön ohjaaja Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 01.02.2006 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 14.02.2006 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.04.2007 - 17.04.2009 Talousvaliokunta (jäsen) 14.02.2006 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 25.09.2014 Suuri valiokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 30.06.2011 - 25.09.2014 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 09.09.2009, (varajäsen) 10.09.2009 - 29.06.2011 Lakivaliokunta (varajäsen) 21.04.2009 - 29.06.2011 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 10.09.2009 - 29.06.2011 Ympäristövaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 01.06.2012, (jäsen) 14.05.2013 - 31.05.2013, (varajäsen) 04.06.2013 - 25.09.2014 Maatalousjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 06.06.2012 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 01.09.2011 - 25.09.2014 Verojaosto (jäsen) 07.06.2012 - 25.09.2014 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2006 - 31.12.2006 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 04.04.2007 - 14.09.2007, (varajäsen) 12.02.2008 - 15.02.2008 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  01.02.2006 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 22.06.2011 - 29.09.2014 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 2007 - Kansanedustajana: 01.02.2006 - Edeltäjä: Sinikka Mönkäre /sd Valtioneuvoston jäsenyydet: kehitysministeri (Stubb) 26.09.2014 - 28.05.2015 Ministeri: kehitysministeri (Stubb) 26.09.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1095.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Tom Packalén Nimi: Packalén, Tom Puhelin: 09 432 3136 Sähköposti: tom.packalen@eduskunta.fi Kotisivu: www.tompackalen.fi Ammatti / arvo: komisario Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 12.10.2012 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 08.03.2016, (varajäsen) 09.03.2016 - 29.06.2017 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/925.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Markku Pakkanen Nimi: Pakkanen, Markku Puhelin: 09 432 3115 Sähköposti: markku.pakkanen@eduskunta.fi Ammatti / arvo: kuljetusyrittäjä Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 21.03.2007 - 19.04.2011 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - Työ- ja elinkeinojaosto (lisäjäsen) 03.03.2017 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 18.09.2009 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 02.10.2007 - 15.04.2008 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 02.03.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 04.04.2007 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 21.03.2007 - 19.04.2011 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 04.02.2010 - 19.04.2011 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/811.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Aila Paloniemi Nimi: Paloniemi, Aila Puhelin: 09 432 3067 Sähköposti: aila.paloniemi@eduskunta.fi Kotisivu: www.ailapaloniemi.net Ammatti / arvo: toimittaja, lastentarhanopettaja Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 16.02.2017 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 17.02.2017 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 09.07.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - , (Puheenjohtaja) 21.03.2018 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.07.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Sivistysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 08.09.2004, (varajäsen) 09.06.2015 - 14.02.2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (varajäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.09.2004 - 22.03.2006, (varajäsen) 23.03.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Puolustusvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 02.04.2003 - 14.09.2004, (varajäsen) 15.09.2004 - 20.03.2007 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 02.04.2003 - 29.06.2011 Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 02.04.2003 - 22.02.2005 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 06.11.2003 - 21.03.2007 Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 29.03.2007 - 06.02.2008 Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 04.02.2010 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1304.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Olli-Poika Parviainen Nimi: Parviainen, Olli-Poika Puhelin: 09 432 3121 Sähköposti: olli-poika.parviainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.ollipoikaparviainen.fi Ammatti / arvo: Filosofian maisteri (M.Sc), medianomi (AMK) Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 11.06.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1303.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Ulla Parviainen Nimi: Parviainen, Ulla Puhelin: 09 432 3122 Sähköposti: ulla.parviainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.ullaparviainen.fi Ammatti / arvo: rehtori, kasvatustieteen maisteri Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/212.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Mauri Pekkarinen Nimi: Pekkarinen, Mauri Puhelin: 09 432 3097 Sähköposti: mauri.pekkarinen@eduskunta.fi Kotisivu: www.mauripekkarinen.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Keski-Suomen läänin vaalipiiri 24.03.1979 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ensimmäinen varapuhemies) 29.05.2015 - Puhemiesneuvosto (Ensimmäinen varapuhemies) 29.05.2015 - Kansliatoimikunta (Ensimmäinen varapuhemies) 29.05.2015 - Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 17.02.2016 - Kansainvälisten asiain foorumi (Ensimmäinen varapuhemies) 29.05.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 1979 - 1982, (varajäsen) 1983 - 1986, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Laki- ja talousvaliokunta (jäsen) 1979 - 1980, (varajäsen) 1980 - 1982 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 1982 - 1986, (jäsen) 09.04.1987 - 24.05.1989, (varajäsen) 26.05.1989 - 21.03.1991, (jäsen) 11.04.1991 - 26.04.1991, (jäsen) 28.04.1995 - 18.03.2003, (Puheenjohtaja) 03.05.1995 - 24.03.1999 Suuri valiokunta (jäsen) 02.04.2003 - 16.04.2003, (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015, (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 01.07.2011 - 21.04.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 1979 - 1986 Tarkistajat (varajäsen) 1979 - 1982 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 1982 - 07.05.1991, (Puheenjohtaja) 1987 - 07.05.1991 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 28.04.1995 - 07.05.1999, (jäsen) 11.05.1999 - 25.04.2003, (Puheenjohtaja) 03.04.2003 - 25.04.2003 Suppeampi pankkivaltuusto (ensimmäinen varajäsen) 28.04.1995 - 06.04.1999, (jäsen) 07.04.1999 - 07.05.1999, (toinen varajäsen) 11.05.1999 - 29.02.2000 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  24.03.1979 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 1987 - 1999 Keskustan eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 1999 - 2003 Valtioneuvoston jäsenyydet: sisäasiainministeri (Aho) 26.04.1991 - 12.04.1995 kauppa- ja teollisuusministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 kauppa- ja teollisuusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 kauppa- ja teollisuusministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 31.12.2007 ministeri sisäasiainministeriössä (Vanhanen II) 19.04.2007 - 01.01.2008 elinkeinoministeri (Vanhanen II) 01.01.2008 - 21.06.2010 elinkeinoministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 Ministeri: sisäasiainministeri (Aho) 26.04.1991 - 12.04.1995 kauppa- ja teollisuusministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 kauppa- ja teollisuusministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 kauppa- ja teollisuusministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 31.12.2007 ministeri sisäasiainministeriössä (Vanhanen II) 19.04.2007 - 01.01.2008 elinkeinoministeri (Vanhanen II) 01.01.2008 - 21.06.2010 elinkeinoministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1097.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Aino-Kaisa Pekonen Nimi: Pekonen, Aino-Kaisa Puhelin: 09 432 3140 Sähköposti: aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.aino-kaisa.fi Ammatti / arvo: lähihoitaja Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 24.02.2012 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 08.09.2016 - 21.09.2016 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 09.09.2016 - 21.09.2016 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 23.04.2015 - Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä toimikunta (jäsen) 25.08.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1098.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Jaana Pelkonen Nimi: Pelkonen, Jaana Puhelin: 09 432 3142 Sähköposti: jaana.pelkonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.jaanapelkonen.com Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri, yrittäjä Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 29.09.2017 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 22.09.2017 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 30.06.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 12.02.2015, (jäsen) 13.02.2015 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 07.02.2017 Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 07.02.2017 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.02.2017 Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 07.02.2017 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 12.09.2014 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Arto Pirttilahti Nimi: Pirttilahti, Arto Puhelin: 09 432 3143 Sähköposti: arto.pirttilahti@eduskunta.fi Kotisivu: www.artopirttilahti.fi Ammatti / arvo: agrologi Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.05.2018 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 07.09.2011 - 06.06.2012, (varajäsen) 07.06.2012 - 11.09.2012, (jäsen) 12.09.2012 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Lakivaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 11.09.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Innostunut yhteiskunta (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 21.02.2012 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/242.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Pekka Puska Nimi: Puska, Pekka Puhelin: 09 432 3138 Ammatti / arvo: professori Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 09.02.2017 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Karjalan läänin vaalipiiri 21.03.1987 - 21.03.1991 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 15.02.2017 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 15.02.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 1987 - 1990 Sosiaalivaliokunta (varajäsen) 1987 - 1987 Talousvaliokunta (jäsen) 1987 - 1990 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  09.02.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 21.03.1987 - 21.03.1991 Kansanedustajana: 09.02.2017 - Edeltäjä: Paula Lehtomäki /kesk https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/946.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Tuomo Puumala Nimi: Puumala, Tuomo Puhelin: 09 432 3012 Sähköposti: tuomo.puumala@eduskunta.fi Kotisivu: www.tuomopuumala.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 10.06.2015 - Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 10.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Suuri valiokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 01.10.2007, (jäsen) 02.10.2007 - 23.10.2008, (jäsen) 21.09.2010 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 12.09.2017 Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 22.04.2009, (jäsen) 23.04.2009 - 18.09.2009, (jäsen) 04.06.2010 - 10.09.2010, (varajäsen) 15.09.2010 - 19.04.2011 Lakivaliokunta (jäsen) 22.09.2009 - 12.02.2010 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 20.06.2012 - 01.06.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Juha Pylväs Nimi: Pylväs, Juha Puhelin: 09 432 3127 Sähköposti: juha.pylvas@eduskunta.fi Kotisivu: www.juhapylvas.fi Ammatti / arvo: maaseutuyrittäjä, agronomi Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 05.10.2016 - Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Lakivaliokunta (jäsen) 05.10.2016 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 10.05.2017 - Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 25.02.2016 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 09.05.2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 04.10.2016 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Sari Raassina Nimi: Raassina, Sari Puhelin: 09 432 3130 Sähköposti: sari.raassina@eduskunta.fi Kotisivu: www.sariraassina.fi Ammatti / arvo: hankejohtaja, syöpätautien erikoislääkäri Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 23.06.2016 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 08.02.2017 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 06.03.2018 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 09.03.2018 - Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 13.04.2018 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 08.09.2016 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 22.06.2016 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 30.03.2016 - 07.02.2017, (jäsen) 16.06.2016 - 06.04.2018 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 09.03.2018 - 12.04.2018 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (3. varapuheenjohtaja) 23.06.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1275.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Mika Raatikainen Nimi: Raatikainen, Mika Puhelin: 09 432 3042 Sähköposti: mika.raatikainen@eduskunta.fi Ammatti / arvo: rikosylikonstaapeli Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 04.07.2014 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.02.2017 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 11.11.2015 - Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (jäsen) 10.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 10.06.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 03.09.2014 - 21.04.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 04.09.2014 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.09.2014 - 21.04.2015 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - 10.11.2015 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  04.07.2014 - Kansanedustajana: 04.07.2014 - Edeltäjä: Jussi Halla-aho /ps Jussi Halla-aho valittu Euroopan parlamenttiin https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Antti Rantakangas Nimi: Rantakangas, Antti Puhelin: 09 432 3147 Sähköposti: antti.rantakangas@eduskunta.fi Kotisivu: www.rantakangas.fi Ammatti / arvo: agrologi Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 24.03.1999 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 - Hallintovaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 30.06.2010 - 19.04.2011 Hallintovaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 29.06.2010 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 30.06.2010 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 10.09.2010, (Varapuheenjohtaja) 04.05.2007 - 10.09.2010 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Suuri valiokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 02.12.2003 Puolustusvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 02.05.2007 Ulkoasiainvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 03.04.2007 - 02.05.2007 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 01.07.2013 - 21.04.2015 Maatalousjaosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (lisäjäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (varajäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 05.11.2013, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 01.09.2011 - 30.06.2013 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tarkistajat (Puheenjohtaja) 06.04.1999 - 29.02.2000 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 30.06.2010 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  24.03.1999 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1374.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Veronica Rehn-Kivi Nimi: Rehn-Kivi, Veronica Puhelin: 09 432 3027 Sähköposti: veronica.rehn-kivi@eduskunta.fi Ammatti / arvo: arkkitehti, rakennusvalvontajohtaja Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 09.08.2016 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 08.09.2016 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 08.09.2016 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  09.08.2016 - Kansanedustajana: 09.08.2016 - Edeltäjä: Carl Haglund /r https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Juha Rehula Nimi: Rehula, Juha Puhelin: 09 432 3017 Sähköposti: juha.rehula@eduskunta.fi Kotisivu: www.juharehula.fi Ammatti / arvo: sosionomi Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 19.11.1996 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 07.09.2017 - Perustuslakivaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 07.09.2017 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 14.03.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 04.05.2007 - 23.05.2010, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 20.11.1996 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 23.05.2010, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 23.05.2010, (jäsen) 30.06.2011 - 28.05.2015, (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999, (jäsen) 23.04.1999 - 29.02.2000, (jäsen) 03.03.2000 - 15.03.2002, (varajäsen) 19.03.2002 - 18.03.2003 Suuri valiokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (Varapuheenjohtaja) 02.04.2003 - 29.04.2003, (jäsen) 03.05.2007 - 23.05.2010, (varajäsen) 30.06.2011 - 11.09.2012 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 07.04.2005 Hallintovaliokunta (jäsen) 30.09.2003 - 08.09.2004 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 14.02.2006 - 04.04.2006, (varajäsen) 03.04.2007 - 19.04.2010, (jäsen) 20.04.2010 - 23.05.2010 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Lakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (toinen varajäsen) 05.09.1997 - 23.09.1998, (jäsen) 06.10.2000 - 02.05.2007 Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 03.05.2007 - 17.09.2010 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 07.09.2017 - 13.03.2018 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 23.05.2010, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.11.1996 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 02.02.2006 - 24.05.2010 Kansanedustajana: 19.11.1996 - Edeltäjä: Sirkka-Liisa Anttila /kesk Valtioneuvoston jäsenyydet: sosiaali- ja terveysministeri (Vanhanen II) 24.05.2010 - 21.06.2010 sosiaali- ja terveysministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 perhe- ja peruspalveluministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 09.07.2017 Ministeri: sosiaali- ja terveysministeri (Vanhanen II) 24.05.2010 - 21.06.2010 sosiaali- ja terveysministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 perhe- ja peruspalveluministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 09.07.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/796.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Eero Reijonen Nimi: Reijonen, Eero Puhelin: 09 432 3108 Ammatti / arvo: yrittäjä, rakennusmestari Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 01.03.2018 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Karjalan vaalipiiri 19.03.2003 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 01.03.2018 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 13.03.2018 - Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 02.03.2018 - Tarkastusvaliokunta (jäsen) 01.03.2018 - Puolustusvaliokunta (varajäsen) 01.03.2018 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.05.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Ympäristövaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 09.09.2004 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 08.03.2006 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Hallinto- ja tarkastusjaosto (jäsen) 14.03.2006 - 20.03.2007 Maatalousjaosto (jäsen) 14.03.2006 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 01.09.2011 - 21.04.2015 Sosiaali- ja työjaosto (jäsen) 14.03.2006 - 20.03.2007 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 22.09.2009 - 12.02.2010 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 01.03.2018 - 13.03.2018 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 16.04.2008 - 18.09.2009, (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 21.09.2010 - 22.10.2010 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 30.06.2013 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 01.07.2013 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  01.03.2018 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 21.04.2015 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 27.05.2010 - 19.05.2011 Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 07.02.2008 - 03.02.2010 Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (2. varapuheenjohtaja) 27.05.2010 - 21.04.2015 Kansanedustajana: 01.03.2018 - Edeltäjä: Elsi Katainen /kesk https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1274.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Antti Rinne Nimi: Rinne, Antti Puhelin: 09 432 3139 Sähköposti: antti.rinne@eduskunta.fi Kotisivu: anttirinne.fi Ammatti / arvo: puolueen puheenjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 09.06.2015 - 26.06.2015 Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 29.06.2015 - 02.05.2017 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Valtioneuvoston jäsenyydet: valtiovarainministeri (Katainen) 06.06.2014 - 23.06.2014 valtiovarainministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 Ministeri: valtiovarainministeri (Katainen) 06.06.2014 - 23.06.2014 valtiovarainministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/809.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Paula Risikko Nimi: Risikko, Paula Puhelin: 09 432 3107 Sähköposti: paula.risikko@eduskunta.fi Kotisivu: www.paularisikko.fi Ammatti / arvo: terveystieteiden tohtori Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Puhemies) 05.02.2018 - Puhemiesneuvosto (Puhemies) 05.02.2018 - Kansliatoimikunta (Puhemies) 05.02.2018 - Kansainvälisten asiain foorumi (Puhemies) 05.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Toinen varapuhemies) 29.05.2015 - 21.06.2016 Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007, (Toinen varapuhemies) 29.05.2015 - 21.06.2016 Kansliatoimikunta (Toinen varapuhemies) 29.05.2015 - 21.06.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 10.02.2006, (jäsen) 06.09.2006 - 20.03.2007 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 21.10.2005, (varajäsen) 25.10.2005 - 10.02.2006, (varajäsen) 06.09.2006 - 20.03.2007 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 21.10.2005 - 10.02.2006 Tulevaisuusvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.04.2007 - 18.04.2007 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 31.03.2006 - 18.04.2007 Kansainvälisten asiain foorumi (Toinen varapuhemies) 29.05.2015 - 21.06.2016 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Valtioneuvoston jäsenyydet: peruspalveluministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 ministeri ympäristöministeriössä (Vanhanen II) 19.04.2007 - 01.01.2008 peruspalveluministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 sosiaali- ja terveysministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 liikenne- ja kuntaministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 sisäministeri (Sipilä) 22.06.2016 - 05.02.2018 Ministeri: peruspalveluministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 ministeri ympäristöministeriössä (Vanhanen II) 19.04.2007 - 01.01.2008 peruspalveluministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 sosiaali- ja terveysministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 liikenne- ja kuntaministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 sisäministeri (Sipilä) 22.06.2016 - 05.02.2018 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1308.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Jari Ronkainen Nimi: Ronkainen, Jari Puhelin: 09 432 3141 Sähköposti: jari.ronkainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.jarironkainen.fi Ammatti / arvo: kirvesmies Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 28.09.2016 - 21.03.2017, (jäsen) 22.03.2017 - 29.06.2017 Hallintovaliokunta (varajäsen) 16.05.2017 - 29.06.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/375.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Markku Rossi Nimi: Rossi, Markku Puhelin: 09 432 3056 Sähköposti: markku.rossi@eduskunta.fi Kotisivu: www.markkurossi.net Ammatti / arvo: päätoimittaja Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kuopion läänin vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1995 Kuopion vaalipiiri 31.03.1999 - 20.07.1999 Kuopion vaalipiiri 01.10.2000 - 18.03.2003 Pohjois-Savon vaalipiiri 19.03.2003 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 - Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (varajäsen) 10.05.2017 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995, (jäsen) 19.12.2000 - 18.03.2003, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 17.09.1993, (varajäsen) 06.10.2000 - 18.03.2003, (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Lakivaliokunta (jäsen) 24.09.1993 - 23.03.1995, (jäsen) 03.11.2009 - 05.03.2010, (varajäsen) 20.04.2010 - 19.04.2011 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 20.07.1999, (jäsen) 06.10.2000 - 02.05.2007, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Liikennejaosto (jäsen) 08.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Asunto- ja ympäristöjaosto (lisäjäsen) 08.04.2003 - 05.05.2003 Turvallisuus- ja puolustusjaosto (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 06.03.2009 - 12.02.2010 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kunta- ja terveysjaosto (lisäjäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 09.04.1991 - 23.03.1995 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995 ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 07.04.1999 - 20.07.1999, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskunnan palkkavaltuuskunta (varajäsen) 16.04.1991 - 29.02.1992 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  01.10.2000 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 22.03.1991 - 23.03.1995 Keskustan eduskuntaryhmä 31.03.1999 - 20.07.1999 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 04.02.2010 - Kansanedustajana: 31.03.1999 - 20.07.1999 Edeltäjä: Mirja Ryynänen /kesk varamiehenä Euroopan parlamentin jäsenelle 31.03.1999 - 20.07.1999 Seuraaja: Mirja Ryynänen /kesk 01.10.2000 - Edeltäjä: Jorma Huuhtanen /kesk https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1309.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Veera Ruoho Nimi: Ruoho, Veera Puhelin: 09 432 3144 Sähköposti: veera.ruoho@eduskunta.fi Kotisivu: www.veeraruoho.kotisivukone.com Ammatti / arvo: valtiotieteiden kandidaatti, poliisi Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 08.09.2017 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 07.09.2017 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.03.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 16.05.2017 - 05.09.2017 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 05.09.2017 Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 08.03.2016 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 05.09.2017 Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - 22.09.2017 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 10.06.2015 - 22.09.2017 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.09.2016 - 22.09.2017, (Puheenjohtaja) 19.10.2016 - 22.09.2017 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 19.10.2016 - 22.09.2017 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  30.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 15.06.2017 Eduskuntaryhmä Ruoho 16.06.2017 - 29.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Wille Rydman Nimi: Rydman, Wille Puhelin: 09 432 3145 Sähköposti: wille.rydman@eduskunta.fi Kotisivu: www.willerydman.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Lakivaliokunta (varajäsen) 08.09.2016 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan tilintarkastajat (jäsen) 10.05.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 18.09.2015 Eduskunnan tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.2016 - 09.05.2017 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1311.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Joona Räsänen Nimi: Räsänen, Joona Puhelin: 09 432 3146 Sähköposti: joona.rasanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.joonarasanen.fi Ammatti / arvo: tradenomi Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 14.02.2018 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 23.02.2018 - Kunta- ja terveysjaosto (lisäjäsen) 23.02.2018 - Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 23.02.2018 - Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 13.02.2018 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 17.12.2015 - 09.11.2016 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/499.aspx Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Päivi Räsänen Nimi: Räsänen, Päivi Puhelin: (09) 432 3065 Sähköposti: paivi.rasanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.paivirasanen.fi Ammatti / arvo: lääkäri, lääketieteen lisensiaatti Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Kansliatoimikunta (varajäsen) 25.09.2015 - Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 06.02.1997, (jäsen) 10.02.1998 - 23.03.1999 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999, (jäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (varajäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Lakivaliokunta (varajäsen) 06.02.2004 - 20.03.2007 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 22.06.2011 Valitsijamiehet (varajäsen) 31.03.1995 - 23.03.1999 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 04.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2007 - 31.05.2011 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 30.05.2007 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä  24.03.1995 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 27.03.1995 - 18.03.2003 Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 20.03.2003 - 06.10.2004 Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 17.09.2015 - Valtioneuvoston jäsenyydet: sisäasiainministeri (Katainen) 22.06.2011 - 31.12.2013 sisäministeri (Katainen) 01.01.2014 - 23.06.2014 sisäministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 Ministeri: sisäasiainministeri (Katainen) 22.06.2011 - 31.12.2013 sisäministeri (Katainen) 01.01.2014 - 23.06.2014 sisäministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspx Sininen eduskuntaryhmä Vesa-Matti Saarakkala Nimi: Saarakkala, Vesa-Matti Puhelin: 09 432 3150 Sähköposti: vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi Kotisivu: www.saarakkala.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015, (jäsen) 30.06.2017 - 06.09.2017 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 01.07.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - 06.09.2017 Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 30.06.2011 - 12.03.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1157.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Annika Saarikko Nimi: Saarikko, Annika Puhelin: (09) 432 3151 Sähköposti: annika.saarikko@eduskunta.fi Kotisivu: www.annikasaarikko.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 05.09.2014, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 09.07.2017 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 05.09.2014, (jäsen) 09.06.2015 - 09.07.2017 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 05.09.2014, (jäsen) 30.01.2015 - 21.04.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 09.07.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Valtioneuvoston jäsenyydet: perhe- ja peruspalveluministeri (Sipilä) 10.07.2017 - Ministeri: perhe- ja peruspalveluministeri (Sipilä) 10.07.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/259.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Pertti Salolainen Nimi: Salolainen, Pertti Puhelin: 09 432 3105 Sähköposti: pertti.salolainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.perttisalolainen.fi Ammatti / arvo: ministeri, kauppatieteiden maisteri, suurlähettiläs Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 21.03.2007 - Aiemmat vaalipiirit: Helsingin kaupungin vaalipiiri 23.03.1970 - 01.10.1996 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ikäpuhemies) 28.04.2015 - 28.04.2015, (Ikäpuhemies) 02.02.2016 - 02.02.2016, (Ikäpuhemies) 01.02.2017 - 01.02.2017, (Ikäpuhemies) 05.02.2018 - 05.02.2018 Puhemiesneuvosto (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011 Suuri valiokunta (jäsen) 1970 - 1970, (varajäsen) 1971 - 1972, (jäsen) 1972 - 1972, (varajäsen) 1973 - 1975 I, (jäsen) 1995 - 1996 Sosiaalivaliokunta (Varapuheenjohtaja) 1970 - 1975 I Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 1975 II - 1978, (Puheenjohtaja) 1979 - 1986 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 1995 - 1996, (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 19.04.2011, (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 21.04.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 07.09.2016 - 07.02.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 1970 - 1971, (varajäsen) 1972 - 1972 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 1970 - 1986 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2007 - 31.05.2015, (Puheenjohtaja) 21.09.2011 - 31.05.2015 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 01.07.2011 - 21.04.2015 Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 15.10.2007 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 13.02.2013 - 21.04.2015 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 1983 - 1986, (jäsen) 30.05.2007 - 29.05.2008 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 23.03.1970 - 01.10.1996 Kansanedustajana: 23.03.1970 - 01.10.1996 Seuraaja: Pirjo-Riitta Antvuori /kok Siirtynyt 1.10.1996 Suomen suurlähettilääksi Lontooseen Valtioneuvoston jäsenyydet: pääministerin sijainen (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995 ministeri ulkoasiainministeriössä (Holkeri) 30.04.1987 - 25.04.1991 ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä (Holkeri) 30.04.1987 - 25.04.1991 ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995 ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995 Pääministeri: pääministerin sijainen (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995 Ministeri: ministeri ulkoasiainministeriössä (Holkeri) 30.04.1987 - 25.04.1991 ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä (Holkeri) 30.04.1987 - 25.04.1991 ministeri ulkoasiainministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995 ministeri kauppa- ja teollisuusministeriössä (Aho) 26.04.1991 - 13.04.1995 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1102.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Kristiina Salonen Nimi: Salonen, Kristiina Puhelin: (09) 432 3152 Sähköposti: kristiina.salonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.kristiinasalonen.fi Ammatti / arvo: sosiaaliohjauksen ja etuuskäsittelyn esimies, hallintotieteiden ylioppilas Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 08.09.2017 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 30.06.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2016 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta? (jäsen) 14.03.2013 - 06.03.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 06.09.2016 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 23.04.2015 - 23.05.2016 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1312.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Hanna Sarkkinen Nimi: Sarkkinen, Hanna Puhelin: 09 432 3148 Sähköposti: hanna.sarkkinen@eduskunta.fi Kotisivu: www.hannasarkkinen.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri, puolueen 1. varapuheenjohtaja Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/612.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Sari Sarkomaa Nimi: Sarkomaa, Sari Puhelin: 09 432 3033 Sähköposti: sari.sarkomaa@eduskunta.fi Kotisivu: www.sarisarkomaa.fi Ammatti / arvo: terveydenhuollon maisteri Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 24.03.1999 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 21.02.2018 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 29.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - , (Varapuheenjohtaja) 21.03.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 26.05.2000, (jäsen) 19.12.2000 - 18.03.2003, (varajäsen) 02.04.2003 - 03.02.2006, (varajäsen) 07.06.2006 - 18.04.2007, (jäsen) 03.09.2014 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 01.10.1999, (jäsen) 05.04.2013 - 06.02.2014, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 11.02.2009 - 07.10.2009, (varajäsen) 08.10.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 18.09.2001 - 18.03.2003 Hallintovaliokunta (varajäsen) 18.12.2001 - 05.02.2002 Suuri valiokunta (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007, (varajäsen) 11.02.2009 - 19.04.2011, (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 03.02.2006, (varajäsen) 07.06.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 15.09.2009 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 20.02.2018 Sivistysvaliokunta (Puheenjohtaja) 02.04.2003 - 25.04.2003, (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007 Talousvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 03.02.2006, (jäsen) 06.09.2006 - 20.03.2007 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 08.04.2003 - 03.02.2006, (jäsen) 13.06.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 18.09.2009 - 22.10.2009, (Puheenjohtaja) 01.09.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 11.09.2015 - 20.02.2018 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 08.04.2003 - 03.02.2006, (jäsen) 13.06.2006 - 20.03.2007, (jäsen) 23.10.2009 - 19.04.2011 Verojaosto (jäsen) 18.09.2009 - 19.04.2011 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 11.09.2015 - 20.02.2018 Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (toinen varajäsen) 07.04.1999 - 01.04.2003, (jäsen) 02.04.2003 - 28.03.2006 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  24.03.1999 - Valtioneuvoston jäsenyydet: opetusministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 18.12.2008 Ministeri: opetusministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 18.12.2008 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Arto Satonen Nimi: Satonen, Arto Puhelin: 09 432 3110 Sähköposti: arto.satonen@eduskunta.fi Kotisivu: www.satonen.fi Ammatti / arvo: opettaja, yrittäjä Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 16.02.2018 - Suuri valiokunta (Puheenjohtaja) 16.02.2018 - Suuren valiokunnan työjaosto (Puheenjohtaja) 16.02.2018 - Perustuslakivaliokunta (jäsen) 21.02.2018 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 13.09.2016 - , (Varapuheenjohtaja) 2016 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 16.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Toinen varapuhemies) 23.06.2016 - 04.02.2018 Puhemiesneuvosto (jäsen) 04.05.2007 - 26.11.2012, (Toinen varapuhemies) 23.06.2016 - 04.02.2018 Kansliatoimikunta (jäsen) 23.06.2016 - 04.02.2018, (Toinen varapuhemies) 23.06.2016 - 04.02.2028 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 04.09.2014 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 09.09.2004 - 24.10.2005, (jäsen) 25.10.2005 - 19.04.2011, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 18.10.2011 - 19.12.2012, (jäsen) 19.12.2012 - 03.09.2014, (jäsen) 03.10.2014 - 21.04.2015, (varajäsen) 08.06.2015 - 07.09.2016 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 14.02.2006 - 05.09.2006 Suuri valiokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Lakivaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 03.09.2014, (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 18.12.2012, (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 26.11.2012, (varajäsen) 19.12.2012 - 03.09.2014, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 13.02.2015 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.03.2007 - 02.05.2007 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 01.03.2013 - 08.06.2015 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 12.09.2014 - 09.09.2016 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 26.11.2012, (Toinen varapuhemies) 23.06.2016 - 04.02.2018 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 13.11.2012 - 22.06.2014 Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 23.06.2014 - 20.06.2016 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1314.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Sami Savio Nimi: Savio, Sami Puhelin: 09 432 3149 Sähköposti: sami.savio@eduskunta.fi Ammatti / arvo: diplomi-insinööri, ekonomi Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 30.06.2017 - Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 09.06.2015 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Verojaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - 29.06.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 15.06.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Mikko Savola Nimi: Savola, Mikko Puhelin: (09) 432 3161 Sähköposti: mikko.savola@eduskunta.fi Kotisivu: www.mikkosavola.fi Ammatti / arvo: maatalousyrittäjä, tradenomi Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 05.05.2015 - Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 14.09.2016 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 18.11.2014, (varajäsen) 19.11.2014 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 13.09.2016 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Pohjois-Atlantin liiton parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1315.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Matti Semi Nimi: Semi, Matti Puhelin: 09 432 3153 Sähköposti: matti.semi@eduskunta.fi Kotisivu: www.mattisemi.fi Ammatti / arvo: rakennusmies Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 17.06.2015 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 23.04.2015 - 23.08.2016 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 24.08.2016 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1108.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Juha Sipilä Nimi: Sipilä, Juha Puhelin: (09) 432 3162 Sähköposti: juha.sipila@eduskunta.fi Kotisivu: www.juhasi.fi Ammatti / arvo: diplomi-insinööri Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 20.04.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Puhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Puhemiesneuvosto (Puhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Kansliatoimikunta (Puhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Talousvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 11.09.2012 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 05.09.2014 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 05.03.2013 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (Puheenjohtaja) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 12.09.2012 - 21.04.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 06.03.2013 - 05.09.2014, (jäsen) 09.09.2014 - 21.04.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 05.02.2012 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 16.05.2013 - 08.06.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (Puhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 20.05.2011 - 19.06.2012 Valtioneuvoston jäsenyydet: Pääministeri  (Sipilä) 29.05.2015 - Pääministeri: Pääministeri  (Sipilä) 29.05.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1219.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Saara-Sofia Sirén Nimi: Sirén, Saara-Sofia Puhelin: 09 432 3155 Sähköposti: saara-sofia.siren@eduskunta.fi Kotisivu: www.saarasofia.fi Ammatti / arvo: yrittäjä, ekonomi Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 16.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 15.06.2017 Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 05.09.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1316.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Ville Skinnari Nimi: Skinnari, Ville Puhelin: 09 432 3103 Sähköposti: ville.skinnari@eduskunta.fi Kotisivu: villeskinnari.fi Ammatti / arvo: lakimies (Master of Laws), pienyrittäjä Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/767.aspx Sininen eduskuntaryhmä Timo Soini Nimi: Soini, Timo Puhelin: 09 432 3163 Sähköposti: timo.soini@eduskunta.fi Kotisivu: www.timosoini.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan vaalipiiri 19.03.2003 - 13.07.2009 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ensimmäinen varapuhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (Ensimmäinen varapuhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Kansliatoimikunta (Ensimmäinen varapuhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 13.07.2009 Suuri valiokunta (varajäsen) 29.04.2003 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 13.07.2009, (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 09.05.2007 - 13.07.2009 Ulkoasiainvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 21.04.2015 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2007 - 31.05.2011 Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 09.10.2012 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 14.05.2003 - 13.07.2009 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (Ensimmäinen varapuhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 19.03.2003 - 13.07.2009 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 22.03.2007 - 13.07.2009 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 12.06.2017 Edustajantoimi keskeytynyt: 13.07.2009 - 19.04.2011 Toimi Euroopan parlamentin jäsenenä Tilalla: Pietari Jääskeläinen /ps Valtioneuvoston jäsenyydet: ulkoasiainministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 31.12.2017 ulkoministeri (Sipilä) 01.01.2018 - Ministeri: ulkoasiainministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 31.12.2017 ulkoministeri (Sipilä) 01.01.2018 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1318.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Joakim Strand Nimi: Strand, Joakim Puhelin: 09 432 3166 Sähköposti: joakim.strand@eduskunta.fi Ammatti / arvo: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, oikeustieteen maisteri Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 10.02.2016 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 22.09.2017 - Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 19.11.2015, (jäsen) 20.11.2015 - 09.02.2016 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1111.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Eero Suutari Nimi: Suutari, Eero Puhelin: 09 432 3170 Sähköposti: eero.suutari@eduskunta.fi Kotisivu: www.eerosuutari.fi Ammatti / arvo: toimitusjohtaja, yrittäjä Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 06.03.2018 - Verojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 18.12.2012, (varajäsen) 04.09.2014 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 05.03.2018 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 30.03.2016 - 10.04.2018 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1319.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Satu Taavitsainen Nimi: Taavitsainen, Satu Puhelin: 09 432 3168 Sähköposti: satu.taavitsainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.satutaavitsainen.com Ammatti / arvo: sosionomi (AMK), toiminnanjohtaja Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/952.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Katja Taimela Nimi: Taimela, Katja Puhelin: 09 432 3154 Sähköposti: katja.taimela@eduskunta.fi Kotisivu: www.katjataimela.com Ammatti / arvo: suurtalouskokki Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 11.09.2008 - 29.06.2011 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Martti Talja Nimi: Talja, Martti Puhelin: 09 432 3171 Sähköposti: martti.talja@eduskunta.fi Kotisivu: marttitalja.fi Ammatti / arvo: erikoislääkäri, professori Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 10.05.2017 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1323.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Mari-Leena Talvitie Nimi: Talvitie, Mari-Leena Puhelin: 09 432 3175 Sähköposti: mari-leena.talvitie@eduskunta.fi Kotisivu: www.mari-leena.net Ammatti / arvo: ympäristötekniikan diplomi-insinööri, kansallisen kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1325.aspx Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Sari Tanus Nimi: Tanus, Sari Puhelin: (09) 432 3176 Sähköposti: sari.tanus@eduskunta.fi Kotisivu: www.saritanus.fi Ammatti / arvo: erikoislääkäri Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Ville Tavio Nimi: Tavio, Ville Puhelin: 09 432 3177 Sähköposti: ville.tavio@eduskunta.fi Kotisivu: www.villetavio.fi Ammatti / arvo: lakimies, yrittäjä Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 30.06.2017 - Lakivaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 15.12.2016 - 04.04.2018 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 16.05.2017 - 08.03.2018 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 15.06.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1347.aspx Sininen eduskuntaryhmä Sampo Terho Nimi: Terho, Sampo Puhelin: 09 432 3185 Sähköposti: sampo.terho@eduskunta.fi Kotisivu: www.sampoterho.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - 04.05.2017 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 04.05.2017 Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  13.06.2017 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 22.04.2015 - 12.06.2017 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 01.06.2015 - 03.05.2017 Valtioneuvoston jäsenyydet: eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri (Sipilä) 05.05.2017 - Ministeri: eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri (Sipilä) 05.05.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/790.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Kimmo Tiilikainen Nimi: Tiilikainen, Kimmo Puhelin: 09 432 3174 Sähköposti: kimmo.tiilikainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.tiilikainen.org Ammatti / arvo: metsänhoitaja, luomuyrittäjä Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 19.03.2003 - 21.04.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 08.09.2004 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 08.02.2005, (varajäsen) 09.02.2005 - 13.02.2006, (jäsen) 14.02.2006 - 20.03.2007 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011 Suuri valiokunta (jäsen) 09.09.2004 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 27.09.2007, (varajäsen) 16.04.2008 - 21.09.2009, (jäsen) 22.09.2009 - 17.09.2010, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Sivistysvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 03.04.2007 - 02.05.2007 Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 27.09.2007, (jäsen) 16.04.2008 - 18.09.2009, (varajäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 06.03.2013 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 27.09.2007, (jäsen) 18.02.2009 - 18.09.2009 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 06.05.2008 - 18.09.2009, (varajäsen) 30.06.2011 - 05.03.2013, (jäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 22.09.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 30.06.2011 - 05.09.2014, (jäsen) 09.09.2014 - 29.01.2015, (varajäsen) 30.01.2015 - 21.04.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 07.02.2006 - 02.05.2007 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 08.10.2007, (Puheenjohtaja) 22.05.2007 - 08.10.2007, (Puheenjohtaja) 18.04.2008 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 08.10.2007, (jäsen) 18.04.2008 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 20.05.2011 - 01.06.2015 Valtioneuvoston jäsenyydet: ympäristöministeri (Vanhanen II) 28.09.2007 - 10.04.2008 maatalous- ja ympäristöministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 04.05.2017 asunto-, energia- ja ympäristöministeri (Sipilä) 05.05.2017 - Ministeri: ympäristöministeri (Vanhanen II) 28.09.2007 - 10.04.2008 maatalous- ja ympäristöministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 04.05.2017 asunto-, energia- ja ympäristöministeri (Sipilä) 05.05.2017 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/932.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Lenita Toivakka Nimi: Toivakka, Lenita Puhelin: (09) 432 3191 Sähköposti: lenita.toivakka@eduskunta.fi Kotisivu: www.lenitatoivakka.fi Ammatti / arvo: kauppatieteiden maisteri, yrittäjä Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Etelä-Savon vaalipiiri 21.03.2007 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 08.09.2016 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 08.09.2016 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 08.09.2016 - Ulkopoliittisen instituutin hallitus (jäsen) 01.01.2017 - 31.12.2021 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 23.06.2014 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - 23.06.2014 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 23.06.2014 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 01.07.2011 - 23.06.2014 Maatalousjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 23.06.2014 Liikennejaosto (lisäjäsen) 01.09.2011 - 23.06.2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 03.05.2007 - 31.12.2010, (jäsen) 30.06.2011 - 10.09.2014 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (jäsen) 02.04.2008 - 29.06.2011 Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 19.04.2011 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 08.04.2010 - 22.06.2014 Valtioneuvoston jäsenyydet: eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 21.06.2016 Ministeri: eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (Sipilä) 29.05.2015 - 21.06.2016 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1114.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Jani Toivola Nimi: Toivola, Jani Puhelin: (09) 432 3178 Sähköposti: jani.toivola@eduskunta.fi Kotisivu: www.janitoivola.net Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 26.11.2013, (jäsen) 03.09.2014 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 26.11.2013, (jäsen) 03.09.2014 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 16.02.2017 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vihreä eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 30.05.2013 - 10.06.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Maria Tolppanen Nimi: Tolppanen, Maria Puhelin: 09 432 3179 Sähköposti: maria.tolppanen@eduskunta.fi Ammatti / arvo: toimittaja Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.09.2016 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 23.02.2018 - Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 23.02.2018 - Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 16.09.2016 - Talousvaliokunta (varajäsen) 09.09.2016 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 10.11.2016 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 20.12.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 11.10.2012 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 11.10.2012 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (varajäsen) 08.06.2015 - 06.09.2016 Suuri valiokunta (varajäsen) 12.10.2012 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - 06.09.2016 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 06.09.2016 Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 - 06.09.2016 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 16.09.2016 - 22.02.2018 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 11.02.2014 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 30.06.2011 - 22.09.2016 Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.10.2012 - 21.04.2015 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - 09.09.2016, (Puheenjohtaja) 16.06.2015 - 09.09.2016 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 16.06.2015 - 09.09.2016 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  23.06.2016 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 22.06.2016 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Kari Tolvanen Nimi: Tolvanen, Kari Puhelin: 09 432 3182 Sähköposti: kari.tolvanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.karitolvanen.fi Ammatti / arvo: rikosylikomisario, väkivaltarikosyksikön johtaja Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Hallintovaliokunta (varajäsen) 08.09.2017 - Lakivaliokunta (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (varajäsen) 23.02.2018 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tarkastusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 03.10.2014, (varajäsen) 07.10.2014 - 21.04.2015 Hallintovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 06.10.2014, (jäsen) 07.10.2014 - 21.04.2015, (varajäsen) 09.06.2015 - 09.05.2017, (jäsen) 10.05.2017 - 07.09.2017 Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1120.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Ari Torniainen Nimi: Torniainen, Ari Puhelin: (09) 432 3184 Sähköposti: ari.torniainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.aritorniainen.fi Ammatti / arvo: rakennusinsinööri, laskentapäällikkö Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Kymen vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 06.11.2013 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1378.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Pilvi Torsti Nimi: Torsti, Pilvi Puhelin: 09 432 3135 Sähköposti: pilvi.torsti@eduskunta.fi Kotisivu: www.pilvitorsti.fi Ammatti / arvo: valtiotieteen tohtori, yrittäjä Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 09.06.2017 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 14.06.2017 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 14.02.2018 - Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  09.06.2017 - Kansanedustajana: 09.06.2017 - Edeltäjä: Nasima Razmyar /sd https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1372.aspx Sininen eduskuntaryhmä Matti Torvinen Nimi: Torvinen, Matti Puhelin: 09 432 3126 Ammatti / arvo: varatuomari, johtava lakimies Vaalipiiri: Lapin vaalipiiri 03.07.2017 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (jäsen) 06.09.2017 - Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 06.09.2017 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 22.09.2017 - Liikennejaosto (jäsen) 22.09.2017 - Lakivaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 06.09.2017 - Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 09.03.2018 - Valtakunnanoikeus (varajäsen) 01.01.2016 - 31.12.2019 Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 20.10.2017 - Eduskuntaryhmä: Sininen eduskuntaryhmä  03.07.2017 - Kansanedustajana: 03.07.2017 - Edeltäjä: Hanna Mäntylä /uv https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/357.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Erkki Tuomioja Nimi: Tuomioja, Erkki Puhelin: 09 432 3183 Sähköposti: erkki.tuomioja@eduskunta.fi Kotisivu: www.tuomioja.org Ammatti / arvo: valtiotieteen tohtori, ekonomi Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Helsingin kaupungin vaalipiiri 23.03.1970 - 23.03.1979 Helsingin kaupungin vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 04.05.2007 - 22.06.2011 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 1970 - 1978, (jäsen) 11.04.1991 - 14.04.1999, (Puheenjohtaja) 07.04.1999 - 14.04.1999, (varajäsen) 03.05.2007 - 22.06.2011 Sivistysvaliokunta (jäsen) 1970 - 1970, (varajäsen) 05.02.1971 - 16.09.1971, (jäsen) 17.09.1971 - 26.09.1975 Toinen lakivaliokunta (jäsen) 1971 - 1971 Pankkivaliokunta (varajäsen) 1976 - 1977 Suuri valiokunta (jäsen) 11.04.1991 - 20.12.1993, (jäsen) 28.04.1995 - 23.03.1999, (Puheenjohtaja) 28.04.1995 - 24.03.1999, (jäsen) 03.05.2007 - 22.06.2011, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 22.06.2011 Talousvaliokunta (Puheenjohtaja) 11.04.1991 - 07.05.1991 Suuren valiokunnan työjaosto (Puheenjohtaja) 09.05.2007 - 19.04.2011 Tarkistajat (varajäsen) 1970 - 1971 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 1970 - 1972, (jäsen) 1972 - 1978, (jäsen) 11.04.1991 - 15.11.1996, (Varapuheenjohtaja) 11.04.1991 - 03.11.1993, (varajäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999, (jäsen) 07.04.1999 - 22.04.1999, (jäsen) 03.05.2007 - 29.06.2011 Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 01.05.1996 - 15.11.1996 Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 02.04.2003 - 29.06.2011, (Varapuheenjohtaja) 02.04.2003 - 02.05.2007, (Puheenjohtaja) 03.05.2007 - 29.06.2011 Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 01.01.1993 - 31.12.1994 EFTA-parlamentaarikkokomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 21.12.1993 - 31.12.1994, (Puheenjohtaja) 21.12.1993 - 15.02.1994, (Varapuheenjohtaja) 16.02.1994 - 31.12.1994 ETAn parlamentaarisen sekakomitean Suomen valtuuskunta (jäsen) 21.12.1993 - 31.12.1994, (Puheenjohtaja) 21.12.1993 - 14.02.1994, (Varapuheenjohtaja) 15.02.1994 - 31.12.1994 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 22.06.2011 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  22.03.1991 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 23.03.1970 - 23.03.1979 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 03.04.1991 - 06.11.1996 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 07.11.1996 - 23.03.1999 Valtioneuvoston jäsenyydet: kauppa- ja teollisuusministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 24.02.2000 ulkoasiainministeri (Lipponen II) 25.02.2000 - 16.04.2003 ulkoasiainministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 ulkoasiainministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 ulkoasiainministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 ulkoasiainministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 Ministeri: kauppa- ja teollisuusministeri (Lipponen II) 15.04.1999 - 24.02.2000 ulkoasiainministeri (Lipponen II) 25.02.2000 - 16.04.2003 ulkoasiainministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 ulkoasiainministeri (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 ulkoasiainministeri (Katainen) 22.06.2011 - 23.06.2014 ulkoasiainministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Tytti Tuppurainen Nimi: Tuppurainen, Tytti Puhelin: 09 432 3186 Sähköposti: tytti.tuppurainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.tytti.info Ammatti / arvo: filosofian maisteri, projektisuunnittelija Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - , (Toinen varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Suuren valiokunnan työjaosto (Varapuheenjohtaja) 05.05.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1128.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Kaj Turunen Nimi: Turunen, Kaj Puhelin: 09 432 3187 Sähköposti: kaj.turunen@eduskunta.fi Kotisivu: www.kajturunen.fi Ammatti / arvo: yrittäjä Vaalipiiri: Kaakkois-Suomen vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Etelä-Savon vaalipiiri 20.04.2011 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 02.05.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 09.06.2015 - 25.04.2018 Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 09.06.2015 - 25.04.2018 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Innostunut yhteiskunta (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 25.04.2018 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 25.04.2018 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 08.09.2016 - 25.04.2018 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 06.09.2017 - 25.04.2018 Verojaosto (jäsen) 22.09.2017 - 25.04.2018 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 22.09.2017 - 25.04.2018 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 03.05.2017 - 12.05.2017 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 09.06.2015 - 25.04.2018 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  25.04.2018 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 20.04.2011 - 12.06.2017 Sininen eduskuntaryhmä 13.06.2017 - 24.04.2018 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 03.02.2014 - 31.05.2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 03.02.2014 - 31.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/800.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Tapani Tölli Nimi: Tölli, Tapani Puhelin: 09 432 3180 Sähköposti: tapani.tolli@eduskunta.fi Kotisivu: www.tapanitolli.fi Ammatti / arvo: kunnanjohtaja, valtiotieteen maisteri Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Perustuslakivaliokunta (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 01.03.2018 - Hallintovaliokunta (jäsen) 01.03.2018 - Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 01.03.2018 - Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 16.06.2015 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 01.03.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.04.2007 - 22.06.2010, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Hallintovaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 22.06.2010, (Puheenjohtaja) 03.04.2007 - 22.06.2010 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 22.06.2010, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 22.06.2010, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 03.12.2003 - 13.02.2006, (jäsen) 14.02.2006 - 24.03.2006, (varajäsen) 28.03.2006 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2007 - 22.06.2010 Sivistysvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (Puheenjohtaja) 01.09.2011 - 30.06.2013, (jäsen) 01.07.2013 - 21.04.2015 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 28.02.2018 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 28.02.2018 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 02.04.2003 - 02.05.2007, (jäsen) 09.03.2010 - 22.06.2010 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 22.06.2010, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 29.03.2007 - 06.02.2008 Valtioneuvoston jäsenyydet: hallinto- ja kuntaministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 Ministeri: hallinto- ja kuntaministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/507.aspx Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Kari Uotila Nimi: Uotila, Kari Puhelin: 09 432 3172 Sähköposti: kari.uotila@eduskunta.fi Kotisivu: www.kariuotila.fi Ammatti / arvo: levyseppä Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 10.09.2008 - Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan läänin vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999 Uudenmaan vaalipiiri 24.03.1999 - 20.03.2007 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Verojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - Maatalousjaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 - Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 - Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999, (jäsen) 07.04.1999 - 20.03.2007, (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 25.04.1995 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 28.04.1995 - 23.03.1999 Suuri valiokunta (jäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999, (varajäsen) 07.04.1999 - 24.03.2000, (jäsen) 29.03.2000 - 03.10.2000, (varajäsen) 06.10.2000 - 17.06.2002, (jäsen) 18.06.2002 - 20.03.2007, (varajäsen) 23.09.2008 - 19.04.2011 Liikennejaosto (jäsen) 08.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Asunto- ja ympäristöjaosto (Puheenjohtaja) 08.04.2003 - 20.03.2007, (lisäjäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Tarkastusvaliokunta (jäsen) 23.09.2008 - 19.04.2011 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 23.09.2008 - 19.04.2011 Lakivaliokunta (jäsen) 09.09.2009 - 19.04.2011 Verojaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Maatalousjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017 Valitsijamiehet (jäsen) 31.03.1995 - 23.03.1999 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 23.04.1999 - 25.04.2003 Suppeampi pankkivaltuusto (toinen varajäsen) 23.04.1999 - 29.02.2000 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 23.09.2008 - 19.04.2011 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 15.09.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä  10.09.2008 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 24.03.1995 - 20.03.2007 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 31.05.2006 - 20.03.2007 Kansanedustajana: 10.09.2008 - Edeltäjä: Claes Andersson /vas https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/808.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Jutta Urpilainen Nimi: Urpilainen, Jutta Puhelin: (09) 432 3059 Sähköposti: jutta.urpilainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.juttaurpilainen.fi Ammatti / arvo: luokanopettaja, kasvatustieteiden maisteri Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 19.03.2003 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.02.2017 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 29.06.2015 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (Puheenjohtaja) 29.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Ensimmäinen varapuhemies) 27.04.2011 - 22.06.2011 Puhemiesneuvosto (Ensimmäinen varapuhemies) 27.04.2011 - 22.06.2011 Kansliatoimikunta (jäsen) 03.04.2007 - 14.09.2007, (Ensimmäinen varapuhemies) 27.04.2011 - 22.06.2011 Suuri valiokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Sivistysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 10.09.2008 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 02.05.2007 Lakivaliokunta (jäsen) 29.04.2003 - 18.02.2004 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 10.09.2009 - 19.04.2011, (jäsen) 11.06.2014 - 31.03.2016 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 10.09.2008, (jäsen) 11.09.2008 - 09.09.2009 Verojaosto (jäsen) 04.05.2007 - 20.09.2007, (lisäjäsen) 21.09.2007 - 10.09.2008, (jäsen) 11.09.2008 - 31.03.2009, (lisäjäsen) 01.04.2009 - 09.09.2009 Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 04.05.2007 - 10.09.2008 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 02.04.2003 - 28.04.2003, (jäsen) 29.04.2003 - 08.10.2003, (varajäsen) 10.10.2003 - 20.03.2007 Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 02.04.2003 - 02.05.2007 Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 01.06.2007 - 07.09.2011, (Varapuheenjohtaja) 20.06.2007 - 31.05.2011 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 10.09.2009 - 29.06.2011, (jäsen) 17.06.2014 - 08.06.2015 Suomen Pankin tilintarkastajat (jäsen) 16.06.2015 - 16.06.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (Ensimmäinen varapuhemies) 27.04.2011 - 22.06.2011 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  19.03.2003 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 22.03.2007 - 12.06.2008 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 2007 - 21.06.2011 Valtioneuvoston jäsenyydet: valtiovarainministeri (Katainen) 22.06.2011 - 05.06.2014 Ministeri: valtiovarainministeri (Katainen) 22.06.2011 - 05.06.2014 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/605.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Raija Vahasalo Nimi: Vahasalo, Raija Puhelin: 09 432 3116 Sähköposti: raija.vahasalo@eduskunta.fi Ammatti / arvo: kasvatustieteen maisteri, rehtori Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 10.04.2018 - Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan vaalipiiri 24.03.1999 - 21.04.2015 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 11.04.2018 - Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 10.04.2018 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 13.04.2018 - Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 13.04.2018 - Sivistysvaliokunta (jäsen) 10.04.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 04.05.2007 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 14.12.2001 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (jäsen) 02.04.2003 - 21.04.2015, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 21.04.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 20.03.2007, (varajäsen) 03.05.2011 - 12.02.2015, (jäsen) 13.02.2015 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.10.1999 - 18.03.2003, (Varapuheenjohtaja) 06.02.2002 - 18.03.2003 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Valitsijamiehet (jäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (toinen varajäsen) 07.04.1999 - 01.04.2003 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 18.12.2001 - 09.02.2004, (jäsen) 10.02.2004 - 20.03.2007 Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 11.06.2002 - 01.04.2003, (jäsen) 03.05.2007 - 08.06.2015, (Varapuheenjohtaja) 03.05.2007 - 29.06.2011 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 20.06.2007 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  10.04.2018 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä 24.03.1999 - 21.04.2015 Kansanedustajana: 10.04.2018 - Edeltäjä: Sanna Lauslahti /kok https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/609.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Harry Wallin Nimi: Wallin, Harry Puhelin: 09 432 3057 Sähköposti: harry.wallin@eduskunta.fi Ammatti / arvo: veturinkuljettaja, kunnallisneuvos Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 04.07.2014 - Aiemmat vaalipiirit: Vaasan vaalipiiri 24.03.1999 - 20.03.2007 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 11.06.2015 - Maatalousjaosto (Puheenjohtaja) 11.09.2015 - Liikennejaosto (jäsen) 11.09.2015 - Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Ympäristövaliokunta (varajäsen) 09.02.2018 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 20.03.2007 Maa- ja metsätalousvaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 18.03.2003, (Varapuheenjohtaja) 02.04.2003 - 20.03.2007, (varajäsen) 09.09.2014 - 21.04.2015 Puolustusvaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 22.04.1999, (jäsen) 23.04.1999 - 29.02.2000, (jäsen) 27.10.2000 - 18.03.2003 Lakivaliokunta (jäsen) 03.03.2000 - 25.10.2000, (jäsen) 03.05.2002 - 17.12.2002, (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 02.04.2003 - 20.03.2007 Suuri valiokunta (varajäsen) 17.09.2004 - 20.03.2007 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 03.09.2014 - 08.06.2015 Talousvaliokunta (jäsen) 04.09.2014 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.10.2014 - 21.04.2015 Verojaosto (jäsen) 03.10.2014 - 21.04.2015 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 03.10.2014 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valitsijamiehet (varajäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 11.06.2002 - 07.02.2005, (jäsen) 08.02.2005 - 20.03.2007 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  04.07.2014 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 24.03.1999 - 20.03.2007 Kansanedustajana: 04.07.2014 - Edeltäjä: Miapetra Kumpula-Natri /sd Miapetra Kumpula-Natri valittu Euroopan parlamenttiin https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/910.aspx Ruotsalainen eduskuntaryhmä Stefan Wallin Nimi: Wallin, Stefan Puhelin: 09 432 3011 Sähköposti: stefan.wallin@eduskunta.fi Kotisivu: www.stefanwallin.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden maisteri Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 16.02.2018 - Kansliatoimikunta (varajäsen) 08.09.2016 - Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 14.02.2018 - , (Puheenjohtaja) 16.02.2018 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 16.02.2018 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Lakivaliokunta (jäsen) 06.09.2012 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 07.09.2012 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 06.09.2012 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 06.09.2012 - 06.03.2015 Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 10.06.2015, (varajäsen) 20.11.2015 - 09.02.2016 Verojaosto (jäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016 Maatalousjaosto (lisäjäsen) 27.11.2015 - 09.02.2016 Eduskuntaryhmä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Ruotsalainen eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 26.05.2015 - 13.06.2016 Ruotsalainen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 14.06.2016 - 07.02.2018 Valtioneuvoston jäsenyydet: ympäristöministeri (Vanhanen) 01.01.2007 - 18.04.2007 ministeri ulkoasiainministeriössä (Vanhanen) 01.01.2007 - 18.04.2007 kulttuuri- ja urheiluministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 kulttuuri- ja urheiluministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 puolustusministeri (Katainen) 22.06.2011 - 04.07.2012 Ministeri: ympäristöministeri (Vanhanen) 01.01.2007 - 18.04.2007 ministeri ulkoasiainministeriössä (Vanhanen) 01.01.2007 - 18.04.2007 kulttuuri- ja urheiluministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 kulttuuri- ja urheiluministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 ministeri sosiaali- ja terveysministeriössä (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 puolustusministeri (Katainen) 22.06.2011 - 04.07.2012 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Sinuhe Wallinheimo Nimi: Wallinheimo, Sinuhe Puhelin: (09) 432 3193 Sähköposti: sinuhe.wallinheimo@eduskunta.fi Kotisivu: www.sinuhewallinheimo.fi Ammatti / arvo: liikuntatieteiden maisteri, yritysvalmentaja Vaalipiiri: Keski-Suomen vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 09.06.2015 - Talousvaliokunta (varajäsen) 07.09.2016 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Kansliatoimikunta (jäsen) 05.05.2015 - 04.10.2016 Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 14.10.2011, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Innostunut yhteiskunta (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Puolustusvaliokunta (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (3. varapuheenjohtaja) 23.04.2015 - 22.06.2016 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/414.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Matti Vanhanen Nimi: Vanhanen, Matti Puhelin: 09 432 3188 Sähköposti: matti.vanhanen@eduskunta.fi Ammatti / arvo: valtiotieteen maisteri Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Uudenmaan läänin vaalipiiri 22.03.1991 - 23.03.1999 Uudenmaan vaalipiiri 24.03.1999 - 19.09.2010 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 07.09.2016 - Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - , (Puheenjohtaja) 07.09.2016 - Lakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 14.03.2018 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 09.06.2015 - , (Puheenjohtaja) 11.06.2015 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 29.09.2016 - 31.05.2019 Välimeri-unionin parlamentaarinen yleiskokous (varajäsen) 10.06.2015 - Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 07.09.2016 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 11.04.1991 - 18.03.2003, (Puheenjohtaja) 21.06.2000 - 05.09.2001, (varajäsen) 02.04.2003 - 16.04.2003 Työasiainvaliokunta (varajäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995, (varajäsen) 02.06.1995 - 23.03.1999 Ympäristövaliokunta (jäsen) 11.04.1991 - 23.03.1995, (Varapuheenjohtaja) 11.04.1991 - 04.04.1995, (varajäsen) 05.04.1995 - 18.03.2003 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 29.10.1993 - 23.03.1995, (varajäsen) 02.04.2003 - 16.04.2003 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 16.05.1995, (jäsen) 29.06.2010 - 19.09.2010 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 19.05.1995 - 02.06.1995 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 02.04.2003 - 16.04.2003, (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 11.04.1991 - 14.05.1991 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 05.04.1995 - 25.04.1995 Suppeampi pankkivaltuusto (ensimmäinen varajäsen) 05.04.1995 - 25.04.1995 Euroopan parlamentin ja Suomen eduskunnan yhteiskomitean Suomen valtuuskunta (varajäsen) 01.01.1993 - 20.12.1993, (jäsen) 21.12.1993 - 31.12.1994 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 22.03.1991 - 19.09.2010 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 19.04.1994 - 25.01.2001 Keskustan eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 02.06.2015 - 20.06.2016 Kansanedustajana: 22.03.1991 - 19.09.2010 Seuraaja: Seppo Särkiniemi /kesk Siirtynyt Perheyritysten liitto ry:n toimitusjohtajaksi 20.9.2010 Valtioneuvoston jäsenyydet: Pääministeri  (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 Pääministeri  (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 puolustusministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 Pääministeri: Pääministeri  (Vanhanen) 24.06.2003 - 18.04.2007 Pääministeri  (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 Ministeri: puolustusministeri (Jäätteenmäki) 17.04.2003 - 23.06.2003 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1329.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Antero Vartia Nimi: Vartia, Antero Puhelin: (09) 432 3189 Sähköposti: antero.vartia@eduskunta.fi Ammatti / arvo: yrittäjä, kauppatieteiden maisteri Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Talousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sivistysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1330.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Juhana Vartiainen Nimi: Vartiainen, Juhana Puhelin: 09 432 3190 Sähköposti: juhana.vartiainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.juhanavartiainen.fi Ammatti / arvo: valtiotieteiden tohtori, ylijohtaja Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Talousvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015, (varajäsen) 23.06.2016 - 07.09.2016, (jäsen) 08.02.2017 - 06.09.2017 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/962.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Mirja Vehkaperä Nimi: Vehkaperä, Mirja Puhelin: 09 432 3023 Sähköposti: mirja.vehkapera@eduskunta.fi Kotisivu: www.mirjavehkapera.fi Ammatti / arvo: luokanopettaja Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 21.03.2007 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.06.2016 - , (Varapuheenjohtaja) 13.09.2016 - Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.06.2016 - Ympäristövaliokunta (jäsen) 03.06.2016 - Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 03.05.2007 - Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunta (jäsen) 23.02.2018 - Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Hallintovaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 03.05.2007 - 05.03.2009, (jäsen) 16.02.2010 - 19.04.2011, (varajäsen) 09.06.2015 - 11.09.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 11.09.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 05.03.2009, (jäsen) 16.02.2010 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Liikenne- ja viestintävaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 05.03.2009, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Varapuheenjohtaja) 09.06.2015 - 11.09.2015 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 05.03.2009, (varajäsen) 16.02.2010 - 19.04.2011 Talousvaliokunta (Puheenjohtaja) 03.05.2011 - 29.06.2011 Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (jäsen) 15.05.2007 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (Toinen varapuheenjohtaja) 01.07.2011 - 21.04.2015 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 05.02.2018 - Keskustan eduskuntaryhmä työvaliokunta (jäsen) 04.02.2010 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/508.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Anu Vehviläinen Nimi: Vehviläinen, Anu Puhelin: 09 432 3002 Sähköposti: anu.vehvilainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.anuvehvilainen.fi Ammatti / arvo: filosofian maisteri Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri 22.04.2015 - Aiemmat vaalipiirit: Pohjois-Karjalan läänin vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999 Pohjois-Karjalan vaalipiiri 24.03.1999 - 18.03.2003 Pohjois-Karjalan vaalipiiri 21.03.2007 - 21.04.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 25.04.1995 Hallintovaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999, (jäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007 Talousvaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 25.04.1995, (varajäsen) 28.04.1995 - 14.05.1996 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 25.04.1995, (varajäsen) 28.04.1995 - 14.04.1997, (jäsen) 15.04.1997 - 03.09.1997, (varajäsen) 05.09.1997 - 23.03.1999, (varajäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007 Sivistysvaliokunta (jäsen) 28.04.1995 - 23.03.1999, (varajäsen) 03.04.2007 - 18.04.2007 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 07.04.1999 - 24.11.2000, (varajäsen) 07.09.2001 - 18.03.2003, (jäsen) 05.05.2015 - 28.05.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 23.04.1999 - 21.09.1999, (varajäsen) 09.09.2014 - 28.05.2015 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 30.06.2011 - 18.11.2014 Valitsijamiehet (varajäsen) 31.03.1995 - 23.03.1999 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Aiemmat eduskuntaryhmät: Keskustan eduskuntaryhmä 24.03.1995 - 18.03.2003 Tehtävät eduskuntaryhmässä: Keskustan eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 1995 - 1999 Keskustan eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 04.02.2002 - 18.03.2003 Keskustan eduskuntaryhmä (1. varapuheenjohtaja) 22.03.2007 - 18.04.2007 Valtioneuvoston jäsenyydet: liikenneministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 liikenneministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 kunta- ja uudistusministeri (Sipilä) 29.05.2015 - Ministeri: liikenneministeri (Vanhanen II) 19.04.2007 - 21.06.2010 liikenneministeri (Kiviniemi) 22.06.2010 - 21.06.2011 kunta- ja uudistusministeri (Sipilä) 29.05.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/511.aspx Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Pia Viitanen Nimi: Viitanen, Pia Puhelin: 09 432 3039 Sähköposti: pia.viitanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.piaviitanen.fi Ammatti / arvo: hallintotieteiden maisteri Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Verojaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 11.09.2015 - , (Puheenjohtaja) 23.02.2018 - Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Sivistysvaliokunta (varajäsen) 14.02.2018 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Hallintovaliokunta (varajäsen) 05.04.1995 - 23.03.1999 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.04.1995 - 30.09.2005 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 27.02.1996 - 19.11.1996, (jäsen) 20.11.1996 - 23.03.1999 Sivistysvaliokunta (jäsen) 07.04.1999 - 25.04.2003 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 29.04.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 03.04.2007 - 23.05.2013 Hallinto- ja tarkastusjaosto (lisäjäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007 Sivistys- ja tiedejaosto (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007, (Puheenjohtaja) 04.05.2007 - 19.04.2011 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 06.05.2003 - 20.03.2007, (jäsen) 04.05.2007 - 19.04.2011 Suuri valiokunta (jäsen) 30.06.2011 - 23.05.2013 Verojaosto (jäsen) 01.09.2011 - 23.05.2013 Kunta- ja terveysjaosto (lisäjäsen) 01.09.2011 - 23.05.2013 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.02.2018 Valitsijamiehet (jäsen) 31.03.1995 - 23.03.1999, (varajäsen) 06.04.1999 - 29.02.2000 Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto (jäsen) 07.04.1999 - 29.06.2011 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 30.06.2011 - 30.05.2013 Eduskuntaryhmä: Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä  24.03.1995 - Valtioneuvoston jäsenyydet: asunto- ja viestintäministeri (Katainen) 24.05.2013 - 03.04.2014 kulttuuri- ja asuntoministeri (Katainen) 04.04.2014 - 23.06.2014 kulttuuri- ja asuntoministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 Ministeri: asunto- ja viestintäministeri (Katainen) 24.05.2013 - 03.04.2014 kulttuuri- ja asuntoministeri (Katainen) 04.04.2014 - 23.06.2014 kulttuuri- ja asuntoministeri (Stubb) 24.06.2014 - 28.05.2015 https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1134.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Sofia Vikman Nimi: Vikman, Sofia Puhelin: 09 432 3194 Sähköposti: sofia.vikman@eduskunta.fi Kotisivu: www.sofiavikman.fi Ammatti / arvo: yhteiskuntatieteiden maisteri Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 08.09.2016 - Puolustusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Sivistysvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (varajäsen) 09.06.2015 - Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suomen valtuuskunta (jäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - 08.06.2015 Lakivaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 04.12.2012 Puolustusvaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Uusi oppiminen (jäsen) 14.12.2011 - 04.12.2012 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 04.12.2012 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 30.03.2016 - 06.09.2017 Eduskunnan kirjaston hallitus (jäsen) 30.06.2011 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/913.aspx Keskustan eduskuntaryhmä Eerikki Viljanen Nimi: Viljanen, Eerikki Puhelin: 09 432 3167 Sähköposti: eerikki.viljanen@eduskunta.fi Kotisivu: www.eerikki.fi Ammatti / arvo: maatalousyrittäjä, poliittinen sihteeri Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Puolustusvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan kirjaston hallitus (varajäsen) 09.06.2015 - Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Tulevaisuusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Eduskuntaryhmä: Keskustan eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/948.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Anne-Mari Virolainen Nimi: Virolainen, Anne-Mari Puhelin: 09 432 3014 Sähköposti: anne-mari.virolainen@eduskunta.fi Kotisivu: www.annemarivirolainen.fi Ammatti / arvo: kauppatieteiden maisteri, markkinointipäällikkö Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri 21.03.2007 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiesneuvosto (jäsen) 05.05.2015 - 11.02.2018 Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 19.04.2011 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.04.2007 - 02.05.2007 Talousvaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 19.04.2011 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2007 - 09.10.2009, (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ympäristövaliokunta (varajäsen) 03.05.2007 - 07.10.2009, (jäsen) 08.10.2009 - 19.04.2011, (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Suuri valiokunta (jäsen) 03.05.2011 - 11.02.2018, (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 11.02.2018 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (Varapuheenjohtaja) 03.05.2011 - 21.04.2015 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (Puheenjohtaja) 05.05.2015 - 11.02.2018 Hallintovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 16.06.2017 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 04.04.2007 - 19.04.2011, (varajäsen) 10.06.2011 - 29.06.2011 Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 08.02.2017 - 21.09.2017 Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (varajäsen) 10.05.2017 - 08.03.2018 Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen) 05.05.2015 - 11.02.2018 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 29.06.2015 - 19.02.2018 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  21.03.2007 - Valtioneuvoston jäsenyydet: ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (Sipilä) 12.02.2018 - Ministeri: ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (Sipilä) 12.02.2018 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1136.aspx Perussuomalaisten eduskuntaryhmä Ville Vähämäki Nimi: Vähämäki, Ville Puhelin: 09 432 3195 Sähköposti: ville.vahamaki@eduskunta.fi Kotisivu: www.vahamaki.fi Ammatti / arvo: diplomi-insinööri Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - , (Varapuheenjohtaja) 16.09.2016 - Verojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Maatalousjaosto (jäsen) 22.09.2017 - Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 09.06.2015 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 09.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 21.04.2015 Verojaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Sivistys- ja tiedejaosto (lisäjäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 01.09.2011 - 21.04.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Kestävä kasvu (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Mustat joutsenet (jäsen) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tulevaisuusvaliokunnan jaosto Radikaalit teknologiat (Puheenjohtaja) 14.12.2011 - 06.03.2015 Tarkastusvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Sivistysvaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 29.06.2017 Hallinto- ja turvallisuusjaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017 Talousvaliokunta (varajäsen) 16.05.2017 - 29.06.2017 Eduskuntaryhmä: Perussuomalaisten eduskuntaryhmä  20.04.2011 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1332.aspx Vihreä eduskuntaryhmä Ozan Yanar Nimi: Yanar, Ozan Puhelin: 09 432 3198 Sähköposti: ozan.yanar@eduskunta.fi Kotisivu: www.ozan.fi Ammatti / arvo: Valtiotieteiden kandidaatti Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 22.04.2015 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (jäsen) 07.09.2017 - Verojaosto (jäsen) 22.09.2017 - Työ- ja elinkeinojaosto (jäsen) 11.09.2015 - Kunta- ja terveysjaosto (lisäjäsen) 22.09.2017 - Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen) 09.06.2015 - Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta (jäsen) 04.06.2015 - 31.05.2019 Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - 06.09.2017 Liikennejaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017 Kunta- ja terveysjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017 Asunto- ja ympäristöjaosto (jäsen) 11.09.2015 - 22.09.2017 Eduskuntaryhmä: Vihreä eduskuntaryhmä  22.04.2015 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspx Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä Ben Zyskowicz Nimi: Zyskowicz, Ben Puhelin: 09 432 3200 Sähköposti: ben.zyskowicz@eduskunta.fi Ammatti / arvo: oikeustieteen kandidaatti Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri 24.03.1999 - Aiemmat vaalipiirit: Helsingin kaupungin vaalipiiri 24.03.1979 - 23.03.1999 Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Suuri valiokunta (varajäsen) 08.09.2016 - Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 19.06.2017 - Ulkoasiainvaliokunta (jäsen) 06.09.2017 - Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 03.05.2007 - , (Puheenjohtaja) 30.06.2011 - 08.06.2015 Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Puhemiehistö (Puhemies) 27.04.2011 - 22.06.2011, (Toinen varapuhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Puhemiesneuvosto (jäsen) 02.04.2003 - 25.04.2003, (Puhemies) 27.04.2011 - 22.06.2011, (Toinen varapuhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Kansliatoimikunta (Puhemies) 27.04.2011 - 22.06.2011, (Toinen varapuhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Perustuslakivaliokunta (jäsen) 1979 - 19.02.1993, (Puheenjohtaja) 1985 - 19.02.1993, (Puheenjohtaja) 02.04.2003 - 25.04.2003 Lakivaliokunta (varajäsen) 1979 - 1982 Pankkivaliokunta (varajäsen) 1983 - 09.02.1990 Ulkoasiainvaliokunta (varajäsen) 11.04.1991 - 11.05.1993, (jäsen) 14.05.1993 - 19.04.2011, (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015, (jäsen) 09.06.2015 - 07.09.2016, (varajäsen) 08.09.2016 - 05.09.2017 Tarkistajat (Puheenjohtaja) 1979 - 1982 Suomen Pankin tilintarkastajat (varajäsen) 01.01.1988 - 31.12.1988, (jäsen) 01.01.1989 - 31.12.1992 Eduskunnan pankkivaltuusto (jäsen) 26.01.1999 - 22.04.2005 Suppeampi pankkivaltuusto (ensimmäinen varajäsen) 26.01.1999 - 29.02.2000 Valtion vakuusrahaston valtuusto (jäsen) 26.01.1999 - 01.04.2003 Kansainvälisten asiain foorumi (Puhemies) 27.04.2011 - 22.06.2011, (Toinen varapuhemies) 28.04.2015 - 28.05.2015 Eduskuntaryhmä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä  24.03.1979 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (varapuheenjohtaja) 1990 - 1993 Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 09.02.1993 - 01.02.2006 Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 19.04.2007 - 20.06.2011 Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (2. varapuheenjohtaja) 23.06.2014 - https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1141.aspx Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä Peter Östman Nimi: Östman, Peter Puhelin: 09 432 3197 Sähköposti: peter.ostman@eduskunta.fi Kotisivu: www.peterostman.fi Ammatti / arvo: yrittäjä Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri 20.04.2011 - Toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 09.06.2015 - Hallinto- ja turvallisuusjaosto (jäsen) 11.09.2015 - Verojaosto (lisäjäsen) 11.09.2015 - Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 05.05.2015 - Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) 09.02.2018 - Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (varajäsen) 29.06.2015 - Aiemmat toimielinjäsenyydet ja tehtävät: Valtiovarainvaliokunta (varajäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Maa- ja metsätalousvaliokunta (jäsen) 03.05.2011 - 29.06.2011 Suuri valiokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Lakivaliokunta (jäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen) 01.07.2011 - 21.04.2015 Perustuslakivaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (varajäsen) 05.05.2015 - 08.06.2015 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (varajäsen) 30.06.2011 - 21.04.2015 Eduskuntaryhmä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä  20.04.2011 - Tehtävät eduskuntaryhmässä: Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (puheenjohtaja) 21.04.2011 - Scraper didn't create an SQLite database in your current working directory called data.sqlite. If you've just created your first scraper and not edited the code yet this is to be expected. To fix this make your scraper write to an SQLite database at data.sqlite. However, this could also be related to an intermittent problem which we're working hard to resolve: https://github.com/openaustralia/morph/issues/1064

Statistics

Total run time: 18 minutes

Total cpu time used: less than a minute

Total disk space used: 25.6 KB

History

 • Manually ran revision 2e2dc450 and failed .
  201 pages scraped
 • Manually ran revision 2e2dc450 and failed .
 • Manually ran revision 2e2dc450 and failed .
  201 pages scraped
 • Manually ran revision 2e2dc450 and failed .
  201 pages scraped
 • Manually ran revision 477fb33e and failed .
 • ...
 • Created on morph.io

Show complete history

Scraper code

eduskunta-mp-scraper