europarks / sk_company_numbers

sk_company_numbers


Contributors europarks

This scraper has not yet been run

Data

Downloaded 2 times by europarks datpull

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (0 Bytes) Use the API

rows 10 / 54525

Status CompanyManagers CompanyName CompanyAddress EntityType CompanyCapital CompanyFounding UniqueID RegistryUrl CompanyNumber
LIVE
: Managing board; Ing. Marián Brúder - predseda predstavenstva Uhliská 19 Bratislava 831 07; Renáta Sláviková - podpredseda predstavenstva Pri struhe 44 Bratislava 831 07; Pavol Zeman - člen predstavenstva Roľnícka 197 Bratislava 831 07
Poľnohospodárske družstvo Vajnory
Hospodárska 9 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
Cooperative
3 782 217,221006 EUR
10/29/1949
1
00 190 284
LIVE
: Managing board; Ing. Ján Krampl CSc. - predseda Olšová 6 Bratislava 831 06; Ing. Klára Wittlingerová - člen Gen.Svobodu 12 Pezinok 902 01; Ing. Anton Čavojský - podpredseda Tomanova 135 Bratislava 831 07; Ing. Stanislav Krampl - člen Závadská 8 Bratislava 831 06; Viktor Luknár - člen Rostovská 15 Bratislava 831 06
Villa Vino Rača a.s.
Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 835 20
Joint-stock company
47 433 000 Sk
11/02/1949
2
00 190 268
LIVE
Managing board; Ing. Tibor Szabo - predseda predstavenstva Matúškovo 105 Matúškovo 925 01; Ing. Peter Czirák - podpredseda predstavenstva Švermova 31 Galanta 924 01; Ing. Ladislav Róka - člen predstavenstva Hlavná 47 Galanta 924 01
Podielnicke družstvo DUNAJ
Vývojová 852 Bratislava - Rusovce 851 10
Cooperative
383 460 EUR
01/01/1976
3
00 190 667
LIVE
Managing board; Ing. Ján Martinovič - riaditeľ družstva podielnikov Devín Nejedlého 15 Bratislava 841 02; Ing. Ján Martinovič - člen predstavenstva Nejedlého 15 Bratislava 841 02; Ing. Emil Koutun - predseda predstavenstva Adamiho 7 Bratislava 841 05
Družstvo podielnikov Devín
Bratislava - Záhorská Bystrica
Cooperative
122 153,621552 EUR
03/01/1982
4
00 190 802
LIVE
Managing board; Ing. Ivan Hrdlička - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava; Ing. Ivan Jorík - predseda Ľadová 2 Bratislava
Roľnícke družstvo Zeleninárstvo Bratislava
Ivanská cesta 2 Bratislava
Cooperative
50 000 Sk
01/01/1991
5
00 602 299
LIVE
Managing board; Ing. Emil Pažický - predseda Ľanová 2 Bratislava; Ing. Veronika Hrdličková - podpredseda Kláštorská 24 Bratislava; Peter Turanský - člen Čiližská 6 Bratislava; Imrich Bugár - člen Kríková 5 Bratislava; Štefan Mišík - člen Sološnická 41 Bratislava
Poľnohospodárske družstvo PRIEVOZ
Domové role Bratislava
Cooperative
65 392,020182 EUR
01/01/1991
6
00 117 731
LIVE
Managing board; Ing. Jozef Kaiser - predseda predstavenstva Orechová 17 Bratislava 821 06; Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06; Gabriela Farkašová - člen predstavenstva Parcelná 19 Bratislava 821 06; Mikuláš Szász - člen predstavenstva ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06; Mgr. Marián Haško - člen predstavenstva Janka Kráľa 25 Bratislava 821 06
Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
Lieskovská cesta 2 Bratislava 820 11
Cooperative
966 387,07 EUR
01/01/1991
7
00 602 281
LIVE
Managing board; Alžbeta Bačinská - člen 260 Reca; Mária Botková - člen 404 Reca; Oľga Botková - člen 403 Reca; Anna Fábriová - člen 163 Reca; Rudolf Gažík - člen 30 Boldog; Ľubomír Hanko - člen 18 Veľký Grob; Irena Chnupová - člen 38 Veľký Grob; Mikuláš Jankó - člen Hollého 3 Senec; Katarína Janková - člen 85 Boldog; Margita Janková - člen 41 Boldog; Karol Kamenár - člen 162 Reca; Jozef Metzner - člen 264 Reca; Ľudovít Szabo - člen 175 Reca; Ing. Alena Zubáková - výkonný podpredseda 8 Čataj
Roľnícke družstvo v Reci
Reca 925 26
Cooperative
103 646 000 Sk
02/01/1991
8
00 612 251
DISSOLVED
n/a
Družstevný Agrokombinát MOVA
Bratislava
Cooperative
n/a
06/07/1991
9
17 313 350
LIVE
Managing board; Ing. Richard Bríza CSc. - predseda Moyzesova 80 Modra 900 01; Gustáv Everling - podpredseda Šafárikova 17 Pezinok 902 01
Slovenské vinohradnícke družstvo so sídlom v Pezinku
Šafárikova 17 Pezinok 902 01
Cooperative
n/a
10/30/1991
10
17 643 708

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (0 Bytes) Use the API

rows 1 / 1

value_blob type name
99990
int
id

Statistics

Total run time: less than 5 seconds

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 23.6 KB

History

  • Created on morph.io

Scraper code

sk_company_numbers