HywelMJ / welsh-medium-playgroups-cylchoedd-mym

Welsh medium playgroups Cylchoedd MYM


Grwpiau sydd wedi eu cofrestru รข Mudiad Ysgolion Meithrin.
Groups registered with Mudiad Ysgolion Meithrin. Extract of name, address and type of group only.

Forked from ScraperWiki

This scraper has not yet been run

Data

Downloaded 0 times

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (0 Bytes) Use the API

rows 10 / 1167

Cod Post Rhif Ffon Cyfeiriad 4 Cyfeiriad 3 Cyfeiriad 2 Cyfeiriad 1 latlong Enw Math o gylch
SA44 5EU
01559 370099
SIR GAERFYRDDIN
LLANDYSUL
LLANGELER
YR HEN YSGOL
(52.030157299229231, -4.3722867484936749)
GELER (1)
MEITHRIN/TIAFI
LL54 6SL
07748 573618
GWYNEDD
LLANLLYFNI
NEUADD GOFFA LLANLLYFNI
(53.042997573352459, -4.282480882176424)
LLANLLYFNI
MEITHRIN/TIAFI
LL57 4HU
07507 305452
GWYNEDD
BANGOR
D/O YSGOL LLANDYGAI
Y CABAN
(53.217097176353455, -4.0992540045036092)
TAL Y BONT A LLANDYGAI (BANGOR) (1)
MEITHRIN
LL57 4HU
07507 305452
GWYNEDD
BANGOR
D/O YSGOL LLANDEGAI
Y CABAN
(53.217097176353455, -4.0992540045036092)
TAL Y BONT A LLANDYGAI (BANGOR) (2)
MEITHRIN
LL55 4YY
07881 763507
GWYNEDD
CAERNARFON
WAUNFAWR
Y GANOLFAN
(53.111629368427522, -4.2070119804488195)
WAUNFAWR
MEITHRIN
LL56 4TZ
01248 670748
CAERNARFON
Y FELINHELI
Y WERN
YSGOL Y FELINHELI
(53.176492011415803, -4.2150852462854536)
Y FELINHELI
MEITHRIN/TIAFI
NP13 3JW
07756 766423
BLAENAU GWENT
NANTYGLO
RISING SUN INDUSTRIAL ESTATE
YSGOL GYMRAEG BRO HELYG
(51.772151146406692, -3.16542573182259)
HELYG BYCHAN (CLWB BRECWAST) (STRYD Y BRENIN GYNT) (1)
NP13 3JW
07756 766423
BLAENAU GWENT
NANTYGLO
RISING SUN INDUSTRIAL ESTATE
YSGOL GYMRAEG BRO HELYG
(51.772151146406692, -3.16542573182259)
HELYG BYCHAN (CLWB PRYNHAWN) (STRYD Y BRENIN GYNT) (2)
CF61 1ST
01446 793030
BRO MORGANNWG
LLANILLTUD FAWR
STATION ROAD
CANOLFAN INTEGREDIG WESTERN VALE
(51.409519461695147, -3.4846005421492547)
LLANILLTUD FAWR (TI A FI 1 A 2)
MEITHRIN/TIAFI
CF5 1BB
02920 222247
CAERDYDD
CAERDYDD
503A COWBRIDGE ROAD EAST
MEITHRINFA DDYDD ST AUBINS
(51.482516126194788, -3.2145076437752826)
ST AUBINS
MEITHRINFA DYDDIOL

Statistics

Total run time: less than 5 seconds

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 22 KB

History