HywelMJ / welsh-medium-playgroups-cylchoedd-mym

Welsh medium playgroups Cylchoedd MYM


This scraper has not yet been run

Data

Downloaded 0 times

To download data sign in with GitHub

Download table (as CSV) Download SQLite database (0 Bytes) Use the API

rows 10 / 1167

Cod Post Rhif Ffon Cyfeiriad 4 Cyfeiriad 3 Cyfeiriad 2 Cyfeiriad 1 latlong Enw Math o gylch
SA44 5EU
01559 370099
SIR GAERFYRDDIN
LLANDYSUL
LLANGELER
YR HEN YSGOL
(52.030157299229231, -4.3722867484936749)
GELER (1)
MEITHRIN/TIAFI
LL54 6SL
07748 573618
GWYNEDD
LLANLLYFNI
NEUADD GOFFA LLANLLYFNI
(53.042997573352459, -4.282480882176424)
LLANLLYFNI
MEITHRIN/TIAFI
LL57 4HU
07507 305452
GWYNEDD
BANGOR
D/O YSGOL LLANDYGAI
Y CABAN
(53.217097176353455, -4.0992540045036092)
TAL Y BONT A LLANDYGAI (BANGOR) (1)
MEITHRIN
LL57 4HU
07507 305452
GWYNEDD
BANGOR
D/O YSGOL LLANDEGAI
Y CABAN
(53.217097176353455, -4.0992540045036092)
TAL Y BONT A LLANDYGAI (BANGOR) (2)
MEITHRIN
LL55 4YY
07881 763507
GWYNEDD
CAERNARFON
WAUNFAWR
Y GANOLFAN
(53.111629368427522, -4.2070119804488195)
WAUNFAWR
MEITHRIN
LL56 4TZ
01248 670748
CAERNARFON
Y FELINHELI
Y WERN
YSGOL Y FELINHELI
(53.176492011415803, -4.2150852462854536)
Y FELINHELI
MEITHRIN/TIAFI
NP13 3JW
07756 766423
BLAENAU GWENT
NANTYGLO
RISING SUN INDUSTRIAL ESTATE
YSGOL GYMRAEG BRO HELYG
(51.772151146406692, -3.16542573182259)
HELYG BYCHAN (CLWB BRECWAST) (STRYD Y BRENIN GYNT) (1)
NP13 3JW
07756 766423
BLAENAU GWENT
NANTYGLO
RISING SUN INDUSTRIAL ESTATE
YSGOL GYMRAEG BRO HELYG
(51.772151146406692, -3.16542573182259)
HELYG BYCHAN (CLWB PRYNHAWN) (STRYD Y BRENIN GYNT) (2)
CF61 1ST
01446 793030
BRO MORGANNWG
LLANILLTUD FAWR
STATION ROAD
CANOLFAN INTEGREDIG WESTERN VALE
(51.409519461695147, -3.4846005421492547)
LLANILLTUD FAWR (TI A FI 1 A 2)
MEITHRIN/TIAFI
CF5 1BB
02920 222247
CAERDYDD
CAERDYDD
503A COWBRIDGE ROAD EAST
MEITHRINFA DDYDD ST AUBINS
(51.482516126194788, -3.2145076437752826)
ST AUBINS
MEITHRINFA DYDDIOL

Statistics

Total run time: less than 5 seconds

Total cpu time used: less than 5 seconds

Total disk space used: 22 KB

History

  • Created on morph.io