1 scraper

nehnutelnost_riadene_organizacie
Evidencia nehnuteľného majetku štátu v správe riadených organizácií kapitoly MF SR